bilgiz.org

YükseköĞretim kurulu

 • Derece Alan Üniversite Yıl
 • 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi
 • 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI SSCI Arts and Humanities)
 • 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler
 • 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • 8. Projeler
 • 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler --- 11. Ödüller
 • Akademik Yıl Dönem Dersin Adı
 • Uygulama 2008-2009 Güz
 • Finansal Piyasaların Analizi
 • İlkbahar Türev Piyasalar • Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü51.91 Kb.

  Indir 51.91 Kb.

  ÖZGEÇMİŞ

  1.      Adı Soyadı: Murat DOĞANAY

  2.      Doğum Tarihi: 26.07.1977

  3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

  4.      Öğrenim Durumu: Doktora

  Derece

  Alan

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  İşletme

  Dokuz Eylül üniversitesi

  1998

  Y. Lisans

  İşletme (Tez Konusu: Bankacılıkta Kredi Riski Yönetimi

  Ankara Üniversitesi

  2003

  Doktora

  İşletme (Tez Konusu: Kurumsal Yatırımcıların Yatırım Tercihleri ve Stratejilerinin Analizi)

  Ankara Üniversitesi

  2010


  5.      Akademik Unvanlar:

  Yardımcı Doçentlik Tarihi : 24.10.2011

  Doçentlik Tarihi : ---

  Profesörlük Tarihi : ---

  6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  6.1.  Yüksek Lisans Tezleri ---  6.2.  Doktora Tezleri ---

  7.     Yayınlar

  7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

  Doğanay Murat ve Koçsoy Murat, “A Field Study Concerning The Effects of Economic Crisis on International Trading Companies and The Measures Taken” African Journal of Business Management Vol.5(22), pp. 9477-9489, 30 September, 2011  7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Doğanay Murat ve Ünal Orhan, “Financial Education in Turkey and Expectations of Practice” International Research Journal of Finance and Economics, Issue 64(April 2011)

  Köse Yaşar, Doğanay Murat ve Karabacak Hakan, “On The Casuality Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Turkish Financial Markets” Problems and Perspectives in Management, Vol.8 No:1, 2010

  7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  Koçsoy Murat ve Doğanay Murat, “Ekonomik Krizin Dış Ticaret Şirketlerine Etkileri ve Alınan Önlemler Üzerine Bir Alan Araştırması” Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, 01-05 Nisan 2010, Bişkek-Kırgızistan, S. 249-278  7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  ---


  7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Doğanay Murat, Öztunalı Aydın ve Yücelen Ali, “Değerleme Teorisinde Rekabetçi Avantaj Dönemi Modeli: İMKB’den Örnekler” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Yıl:2010, S. 107-135

  Çifci Sertaç, Doğanay Murat ve Gülşen Ahmet Z., “Bir Performans Göstergesi Olan İşletmelerin Karlılıkları Üzerinde Pazarlama Giderlerinin Etkisi” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:47 Sayı:544, 2010, S. 95-102

  Ünal Orhan ve Doğanay Murat, “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma”, Sayıştay Dergisi, Sayı:74-75, Temmuz-Aralık 2009, S. 117-137

  Ünal Orhan ve Doğanay Murat, “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Düzenleyici-Denetleyici Kamu Kuruluşları Açısından Değerlendirilmesi” Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:8, Sayı:26, Ekim 2008, S.127-152

  Karabayır Mehmet E. ve Doğanay Murat, “Kümeleme Analizi ile Portföy Seçimi: İMKB-100 Endeksi Üzerine Bir Çalışma” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayın aşamasında)  7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  Doğanay Murat ve Ünal Orhan, “Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Finans Eğitimi ve Uygulamanın Beklentileri” 12. Ulusal Finans Sempozyumu, 22-25 Ekim 2008, Kayseri, S. 336-360

  Doğanay Murat, Öztunalı Aydın ve Yücelen Ali, “Değerleme Teorisinde Rekabetçi Avantaj Modeli: İMKB’den Örnekler” 10. Ulusal Finans Sempozyumu, 01-04 Kasım 2006, Selçuk-İzmir

  7.7.  Diğer yayınlar

  Doğanay Murat, “Monte Carlo Simülasyonu ile Value at Risk Hesaplanması: İMKB-100 Örneği” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Çalışma Toplantıları, 2004-05/1

  Doğanay Murat, “Finansal Başarısızlık ve Likidite” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Çalışma Toplantıları, 2003-04/3

  8.    Projeler

  Proje Koordinatörü ve Proje Tasarımı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği; Merkezi İhale ve Finans Birimi, Türkiye’de STK ve Kamu Sektörü Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi (SKIP) Programı Kapsamında Hibe Projesi “Esentepe Doğal Parkının Korunması” Projesi, 01.12.2005 – 30.09.2006

  Araştırmacı, TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projesi, “Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetlerinin Ekonomik Gelişmeye Etkileri” Projesi, 2008

  9.    İdari Görevler

  2547/38. Maddesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakan Danışmanı, Aralık 2008 - Haziran 2009

  2547/38. Maddesi ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bakan Danışmanı, Haziran 2009 – Haziran 2011

  2547/38. Maddesi ile Ekonomi Bakanlığı, Bakan Danışmanı, Haziran 2011 – devam ediyor  10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  ---

  11.  Ödüller

  ---

  12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2008-2009

  Güz

  Finansal Yönetim, Y.Lisans (Prof. Dr. Yalçın KARATEPE ile birlikte)

  3

  -

  30

  Finansal Piyasaların Analizi, Lisans (Prof. Dr. Yalçın KARATEPE ile birlikte)

  3

  -

  38

  Şirket Değerleme, Tezsiz Finans Y.Lisans (Doç. Dr. Orhan Çelik ile birlikte)

  3

  -

  16

  İlkbahar

  Türev Piyasalar, Y.Lisans (Prof. Dr. Yalçın KARATEPE ile birlikte)

  3

  -

  15

  Finansal Planlama, Lisans, (Prof. Dr. Güven Sayılgan ile birlikte)

  3

  -

  71

  2009-2010

  Güz

  Finansal Yönetim, Y.Lisans (Prof. Dr. Yalçın KARATEPE ile birlikte)

  3

  -

  24

  İşletme Finansmanı, Tezsiz Finans Y.Lisans (Prof. Dr. Güven Sayılgan ile birlikte)

  3

  -

  53

  Finansal Piyasaların Analizi, Lisans (Prof. Dr. Yalçın KARATEPE ile birlikte)

  3

  -

  45

  İlkbahar

  Türev Piyasalar, Y.Lisans (Prof. Dr. Yalçın KARATEPE ile birlikte)

  3

  -

  18

  Finansal Planlama, Lisans, (Prof. Dr. Güven Sayılgan ile birlikte)

  3

  -

  71

  2010-2011

  Güz

  Finansal Yönetim, Y.Lisans (Prof. Dr. Yalçın KARATEPE ile birlikte)

  3

  -

  30

  İşletme Finansmanı, Tezsiz Finans Y.Lisans (Prof. Dr. Güven Sayılgan ile birlikte)

  3

  -

  35

  İlkbahar

   

   

   

   

   

   

   

   

  Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.


  /3
      Ana sayfa


  YükseköĞretim kurulu

  Indir 51.91 Kb.