bilgiz.org

YükseköĞretim kurulu

 • A. Misyon ve Vizyon
 • B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 • C. İdareye İlişkin Bilgiler
 • 2- Örgüt Yapısı
 • 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 • 4- İnsan Kaynakları
 • 5- Sunulan Hizmetler
 • 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi • Sayfa2/3
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü371.81 Kb.

  Indir 371.81 Kb.
  1   2   3

  I- GENEL BİLGİLER


  (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi “a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.

  A. Misyon ve Vizyon


  Misyon

   Misyonumuz, sahip olduğu öğretim elemanı kadrosu ile ileri düzeyde bilimsel araştırma yapmakla birlikte öğrencilerine eğitim ve öğretim programı kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde üretken, yaratıcı, eleştirel düşünceye açık, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, toplumsal değerlere saygılı, doğru karar verebilen, etik değerlerle donanmış, evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki açıdan yetkin ve liderlik yapabilecek, gerekli teknolojiyi özümsemiş bireyler yetiştirmektir.  Vizyon

  Güncel teknolojik imkanlarla desteklenen ileri düzeydeki eğitim ve öğretime ilave olarak alanındaki sanayi ve özel sektör eşgüdümüyle laboratuarları uluslararası düzeyde akredite edilmiş, araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen ve gelişmeye açık takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip  bir fakülte olmaktır.


  B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar


  (Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecek.)

  Fakültedeki Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin hukuksal zemine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  Açık bulunan bölümler çerçevesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Matematik,Psikoloji,Sosyoloji,Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanlarında bilim insanları yetiştirmek, mevcut öğretim elemanı kadrosunu güçlendirmek,

  C. İdareye İlişkin Bilgiler

  1- Fiziksel Yapı


  1.1- Eğitim Alanları Derslikler


  Eğitim Alanı

  Kapasitesi

  0–50

  Kapasitesi

  51–75

  Kapasitesi

  76–100

  Kapasitesi

  101–150

  Kapasitesi

  151–250

  Kapasitesi

  251–Üzeri

  Anfi
  1
  Sınıf

  7

  3

  Bilgisayar Lab.

  1
  Diğer Lab.

  6
  Toplam

  14

  3  1

  1.2- Sosyal Alanlar
  1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar

  Kantin Sayısı: 1 Adet

  Kantin Alanı: 140 m2

  Kafeterya Sayısı: - Adet

  Kafeterya Alanı: - m2
  1.2.2.Yemekhaneler

  Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet

  Öğrenci yemekhane Alanı: m2

  Öğrenci yemekhane Kapasitesi: Kişi

  Personel yemekhane Sayısı: Adet

  Personel yemekhane Alanı: m2

  Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi
  1.2.3.Misafirhaneler

  Misafirhane Sayısı: Adet

  Misafirhane Kapasitesi: Kişi


  1.2.4.Öğrenci Yurtları


  Yatak Sayısı

  1

  Yatak Sayısı

  2

  Yatak Sayısı

  3 – 4

  Yatak Sayısı

  5 - Üzeri

  Oda Sayısı

  Alanı m2


  1.2.5.Lojmanlar

  Lojman Sayısı: Adet

  Lojman Bürüt Alanı: m2

  Dolu Lojman Sayısı: Adet

  Boş Lojman Sayısı: Adet
  1.2.6.Spor Tesisleri

  Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet

  Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2

  Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet

  Açık Spor Tesisleri Alanı: m2

  1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları

  Kapasitesi

  0–50

  Kapasitesi

  51–75

  Kapasitesi

  76–100

  Kapasitesi

  101–150

  Kapasitesi

  151–250

  Kapasitesi

  251–Üzeri

  Toplantı Salonu

  1
  Konferans

  Salonu

  1
  Toplam

  1


  1

  1.2.8.Sinema Salonu

  Sinema Salonu Sayısı: Adet

  Sinema Salonu Alanı: m2

  Sinema Salonu Kapasitesi: Kişi

  1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

  Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet

  Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: Kişi
  1.2.10.Öğrenci Kulüpleri

  Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 7 Adet

  Öğrenci Kulüpleri Alanı: … m2
  1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği

  Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet

  Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m2

  1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları

  Anaokulu Sayısı: Adet

  Anaokulu Alanı: m2

  Anaokulu Kapasitesi: Kişi

  İlköğretim okulu Sayısı: Adet

  İlköğretim okulu Alanı: m2

  İlköğretim okulu Kapasitesi: Kişi
  1.3- Hizmet Alanları
  1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

  Sayısı

  (Adet)

  Alanı

  (m2)

  Kullanan Sayısı (Kişi)

  Çalışma Odası

  39

  468

  53

  Toplam

  39

  468

  53


  1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

  Sayısı

  (Adet)

  Alanı

  (m2)

  Kullanan Sayısı

  Servis


  Çalışma Odası

  4

  48

  6

  Toplam

  4

  48

  6  1.4- Ambar Alanları
  Ambar Sayısı: Adet

  Ambar Alanı: m2

  1.5- Arşiv Alanları
  Arşiv Sayısı: 1 Adet

  Arşiv Alanı: 10 m2
  1.6- Atölyeler
  Atölye Sayısı: Adet

  Atölye Alanı: m2


  1.7- Hastane Alanları


  Birim

  Sayı (Adet)

  Alan (m2)

  Acil Servis  Yoğun Bakım  Ameliyathane  Klinik  Laboratuar  Eczane  Radyoloji Alanı  Nükleer Tıp Alanı  Sterilizasyon Alanı  Mutfak  Çamaşırhane  Teknik Servis  …………  …………  …………  …………  Hastane Toplam Kapalı Alanı  2- Örgüt Yapısı

  (Birim Teşkilat şeması oluşturulacak ve örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek.)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  3.1- Yazılımlar
  3.2- Bilgisayarlar
  Masa üstü bilgisayar Sayısı: 93 Adet

  Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 14 Adet

  3.3- Kütüphane Kaynakları
  Kitap Sayısı: Adet

  Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet

  Elektronik Yayın Sayısı: Adet

  3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


  Cinsi

  İdari Amaçlı

  (Adet)

  Eğitim Amaçlı

  (Adet)

  Araştırma Amaçlı

  (Adet)

  Projeksiyon
  6
  Slayt makinesi


  Tepegöz
  1
  Episkop


  Barkot Okuyucu


  Baskı makinesi
  1
  Fotokopi makinesi
  1
  Faks
  1
  Fotoğraf makinesi


  Kameralar


  Televizyonlar
  1
  Tarayıcılar
  3
  Müzik Setleri

  Mikroskoplar

  DVD ler  4- İnsan Kaynakları


  (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.)

  4.1- Akademik Personel


  Akademik Personel
  Kadroların Doluluk Oranına Göre

  Kadroların İstihdam Şekline Göre

  Dolu

  Boş

  Toplam

  Tam Zamanlı

  Yarı Zamanlı

  Profesör

  2
  2

  2
  Doçent

  2
  2

  2
  Yrd. Doçent

  33
  33

  33
  Öğretim Görevlisi

  3
  3

  3
  Okutman
  Çevirici
  Eğitim- Öğretim Planlamacısı
  Araştırma Görevlisi

  20
  20

  20
  Uzman

  4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel


  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

  Unvan

  Geldiği Ülke

  Çalıştığı Bölüm

  Profesör  Doçent  Yrd. Doçent  Öğretim Görevlisi  Okutman  Çevirici  Eğitim-Öğretim Planlamacısı  Araştırma Görevlisi  Uzman  Toplam
  4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel


  Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

  Unvan

  Bağlı Olduğu Bölüm

  Görevlendirildiği Üniversite

  Profesör  Doçent  Yrd. Doçent  Öğretim Görevlisi  Okutman  Çevirici  Eğitim Öğretim Planlamacısı  Araştırma Görevlisi

  ÖYP (Öğrenci)

  Hacattepe, ODTÜ, Ankara ,Dokuz Eylül, G:Antep ve Akdeniz Üniversiteleri

  Uzman  Toplam
  4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel


  Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

  Unvan

  Çalıştığı Bölüm

  Geldiği Üniversite

  Profesör

  1

  Fırat Üniversitesi

  Doçent  Yrd. Doçent  Öğretim Görevlisi  Okutman  Çevirici  Eğitim Öğretim Planlamacısı  Araştırma Görevlisi  Uzman  Toplam

  4.5- Sözleşmeli Akademik Personel


  Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı

  Profesör
  Doçent
  Yrd. Doçent
  Öğretim Görevlisi
  Uzman
  Okutman
  Sanatçı Öğrt. Elm.
  Sahne Uygulatıcısı
  Toplam

  4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı  Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
  21-25 Yaş

  26-30 Yaş

  31-35 Yaş

  36-40 Yaş

  41-50 Yaş

  51- Üzeri

  Kişi Sayısı

  6

  6

  13

  11

  15

  1

  Yüzde

  % 11,5

  % 11,5

  % 24

  % 21

  % 30

  % 2


  4.7- İdari Personel


  İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
  Dolu

  Boş

  Toplam

  Genel İdari Hizmetler

  5
  5

  Sağlık Hizmetleri Sınıfı


  Teknik Hizmetleri Sınıfı


  Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı


  Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.


  Din Hizmetleri Sınıfı


  Yardımcı Hizmetli


  Toplam

  5
  5  4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu  İdari Personelin Eğitim Durumu
  İlköğretim

  Lise

  Ön Lisans

  Lisans

  Y.L. ve Dokt.

  Kişi Sayısı  3

  2
  Yüzde  % 60

  % 40

  4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri  İdari Personelin Hizmet Süresi
  1 – 3 Yıl

  4 – 6 Yıl

  7 – 10 Yıl

  11 – 15 Yıl

  16 – 20 Yıl

  21 - Üzeri

  Kişi Sayısı

  4

  1

  Yüzde

  % 80

  % 20

  4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı  İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
  21-25 Yaş

  26-30 Yaş

  31-35 Yaş

  36-40 Yaş

  41-50 Yaş

  51- Üzeri

  Kişi Sayısı

  1

  3  1
  Yüzde

  % 20

  % 60  % 20

  4.11- İşçiler


  İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
  Dolu

  Boş

  Toplam

  Sürekli İşçiler


  Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)


  Vizesiz işçiler (3 Aylık)

  4
  4

  Toplam

  4
  4


  4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri  Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi
  1 – 3 Yıl

  4 – 6 Yıl

  7 – 10 Yıl

  11 – 15 Yıl

  16 – 20 Yıl

  21 - Üzeri

  Kişi Sayısı  Yüzde
  4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı  Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
  21-25 Yaş

  26-30 Yaş

  31-35 Yaş

  36-40 Yaş

  41-50 Yaş

  51- Üzeri

  Kişi Sayısı  Yüzde
  5- Sunulan Hizmetler
  5.1- Eğitim Hizmetleri
  5.1.1- Öğrenci Sayıları


  Öğrenci Sayıları

  Birimin Adı

  I. Öğretim

  II. Öğretim

  Toplam

  Genel Toplam
  E

  K

  Top.

  E

  K

  Top.

  Kız

  Erkek

  Fakülteler

  350

  390

  740

  138

  136

  274

  526

  488

  1014

  Yüksekokullar
  Enstitüler
  Meslek Yüksekokulları
  Toplam

  5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları  Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı

  Birimin Adı

  I. Öğretim

  II. Öğretim

  I. ve II.Öğretim Toplamı(a)

  Yüzde*

   

  E

  K

  Top.

  E

  K

  Top.

  Sayı

  Fakülteler

  Yüksekokullar

  *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)


  5.1.3- Öğrenci Kontenjanları  Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

  Birimin Adı

  ÖSS

  Kontenjanı  ÖSS sonucu

  Yerleşen


  Boş Kalan

  Doluluk Oranı

  Fakülteler

  450

  375

  75

  % 83

  Yüksekokullar

  Meslek Yüksekokulları

  Toplam


  5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları  Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı

  Birimin Adı

  Programı

  Yüksek Lisans Yapan Sayısı

  Doktora Yapan Sayısı

  Toplam

  Tezli

  Tezsiz

  Toplam


  5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
  Bölümü

  Kadın

  Erkek

  Toplam

  Fakülteler


  Yüksekokullar


  Enstitüler


  Meslek Yüksekokulları


  Toplam  5.2- Sağlık Hizmetleri

  YATAK

  SAYISI


  HASTA

  SAYISI


  TETKİK SAYISI

  ACİL SERVİS HİZMETLERİ


  YOĞUN BAKIM


  KLİNİK


  AMELİYAT SAYISI


  POLİKLİNİK HASTASI SAYISI


  LABORATUAR HİZMETLERİ


  RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ


  NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER


  MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI
  5.3-İdari Hizmetler
  Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir.

  Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. B–1 bölümündeki “Faaliyet ve Proje Bilgileri” başlığı altında yer alacaktır.

  5.4-Diğer Hizmetler
  Birim tarafından 2006 yılında görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarda tanımlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktı

  6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi


  (Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin yer alan tespit ve değerlendirmeler yer alır.)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   2   3


      Ana sayfa


  YükseköĞretim kurulu

  Indir 371.81 Kb.