bilgiz.org

YükseköĞretim kurulu

 • FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Adı Soyadı : Prof. Dr. Abdulkadir YILDIZ Unvanı : Dekan İmza • Sayfa1/3
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü371.81 Kb.

  Indir 371.81 Kb.
    1   2   3  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

  BAŞKANLIĞI

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

  FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA

  REHBERİ


  2010 YILI


  KİLİS 7 ARALIK

  ÜNİVERSİTESİ


  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  FAALİYET RAPORU

  İÇİNDEKİLER
  ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU……………………………………………………

  I- GENEL BİLGİLER…………………………………………………………

  A- Misyon ve Vizyon……………………………………………………..

  B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………………...

  C- İdareye İlişkin Bilgiler……………………………………………..…..

  1- Fiziksel Yapı………………………………………….……………

  2- Örgüt Yapısı……………………………………………….……….

  3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar …………………………………….

  4- İnsan Kaynakları ………………………………………..………….

  5- Sunulan Hizmetler …………………………………………………

  6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi …………………………………….

  D- Diğer Hususlar ……………………………………...…………………

  II- AMAÇ ve HEDEFLER …………………………………………………….

  A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………..……………………

  B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………………….

  C- Diğer Hususlar ……………………………………...…………………

  III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ………

  A- Mali Bilgiler …………………………………………………………..

  1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………………………………………...

  2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ………………………..

  3- Mali Denetim Sonuçları ………………………………………….

  4- Diğer Hususlar …………………………………………………….

  B- Performans Bilgileri …………………………………………………..

  1- Faaliyet ve Proje Bilgileri …………………………………………

  2- Performans Sonuçları Tablosu ……………………………………

  3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi …………………….

  4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ………………….

  5- Diğer Hususlar ……………………………………………………

  IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN

  DEĞERLENDİRİLMESİ ……………………………………………………

  A- Üstünlükler ………………………………………………………..

  B- Zayıflıklar ………………………………………………………..

  C- Değerlendirme ……………………………………………………

  V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ………………………………………………..
  BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU


  (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi “………… Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

  Fakültemiz, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Coğrafya bölümleri olmak üzere toplam 8 bölüm olarak Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise Doğu Dilleri ve Edebiyatı (Arap Dili ve Edebiyatı), Sosyoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerini de açarak toplam 14 bölüme ulaşmış durumdadır. 2010 yılı güz dönemi itibariyle aktif olarak öğrenci alan bölüm sayısı 7 ye çıkmıştır. Ayrıca, bu bölümlerden Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin II. öğretimleri de mevcuttur. 2011-2012 yılından itibaren iki bölüme daha (Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik) öğrenci alınması için gerekli alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir. Bu konuda Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Güvenç’in ciddi destek ve yardımlarını almaktayız. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz 2009-2010 eğitim öğretim yılında 3. mezunlarını vermiştir.

  İstanbul Kilis Vakfı tarafından yapılan binada eğitim yapmakta olan Fen-Edebiyat Fakültesi 10 derslik, 1 amfi, 1 konferans salonu, 3 lisans laboratuarı, 3 araştırma laboratuarı,1 Bilgisayar Laboratuarı ve 1 adet kantinle birlikte toplam 6200 m2 kapalı alana sahiptir. Ancak mevcut binamız, hızlı bir şekilde aktif hale geçen bölümler ve bu bölümlere alınan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artması sonucu ihtiyacımıza cevap vermede yetersiz kalacaktır. Gelişen/büyüyen fakültemizin gelişme sürecinin iyi yolda olduğunu da göstermektedir. Sayın Rektörümüzün olurlarıyla Ocak 2011 tarihi itibariyle faaliyete geçecek olan merkezi derslik binasından en az 5 adet öğrenci dersliği ile 4 adet laboratuarın fakültemize tahsis edilmesiyle fakültemizin fiziki mekan problemi çözülmüş olacaktır.

  Fakültemiz 37 öğretim üyesi ( 2 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 33 Yrd.Doç.Dr ), 3 öğretim görevlisi ve 20 Arş.görevlisi olmak üzere toplam 60 genç dinamik ve araştırmacı öğretim elemanıyla üniversitemizin en büyük birimidir. Ayrıca fakültemiz, öğretim elemanlarının yapmış olduğu bilimsel yayınlar ve diğer faaliyetlerle köklü üniversitelerle rekabet edecek bir seviyeye gelmiştir. Üniversitemizdeki yayınların %80’ı, projelerin %95’i ve diğer ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerdeki katılımın %85 ini Fen-Edebiyat Fakültesi sağlamaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde üniversitemizin fiziki alt yapısının tamamlanması ve bununla beraber merkezi laboratuarın da faaliyete geçmesi ile hem bilimsel araştırmaların hızlanmasında hem de Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinde fakültemizin elemanları üniversitemize ve bölgemize önemli bir katkı sağlayacak araştırmalar yürütecek duruma gelecektir.

  Öğrencilerimizi geleneksel temel bilimlerin yanı sıra bilginin kullanıldığı, yeni alanlarda disiplinler arası bütünleşme ve çalışmaları hedefleyen, evrensel değerlere saygılı, alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, sorgulayan, araştıran, öğrendiklerini pratiğe yansıtarak toplumun ve ülkenin sorunlarına çözüm üretebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Özellikle, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını içtenlikle benimsemiş olan fakültemiz, öğrencilere sağlam bir akademik altyapının yanında her türlü sorunlarını paylaşan ve onlara sıcak ve pozitif bir atmosferde eğitim-öğretim verme imkanı da vermektedir.

  2010-2011 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam öğrenci mevcudumuz 1014 civarındadır. Önümüzdeki 5 yıllık sürecin sonunda diğer bölümlerin de öğrenci almasıyla öğrenci sayımız 2000-2500 civarında bir rakama ulaşacaktır. Özellikle, Suriye ile sınır komşusu olmamız dolayısıyla Arap Dili ve Edebiyatı bölümü gibi sosyal bölümlerin bu avantajını kullanarak en kısa zamanda Türkiye’nin en köklü üniversiteleri ile yarışan bir konuma gelmemiz olası görünmektedir. Çünkü Halep şehrinin yakınlığı ve karşılıklı işbirliğinin getirdiği imkanlar kapsamında Arapça dilinin gerek pratikteki uygulaması gerekse teorideki kullanımı ile birlikte bu bölüm mezunlarına iyi bir uygulama fırsatı ve imkanı sunmaktadır. Ayrıca, diğer bölüm öğrencilerimiz için ikinci bir yabancı dil olarak Arapça dilinin seçmeli olarak müfredata konulması ile öğrencilerimiz en az iki yabancı dil bilen bireyler olarak mezun olacaklardır. Bu durum fakültemiz, dolayısıyla üniversite öğrencilerimiz için son derece ciddi bir kazanım olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, sosyal bölümlerin önemi ve ehemmiyeti gün geçtikçe artmaktadır.

  Hedeflerimiz; i) Bologna sürecine uyumlu ders müfredatını tamamlayarak vereceği mezunların kalitesiyle kendisini ulusal ve uluslararası düzeyde akredite edilmiş bir birim olarak üniversitemize kazandırmak. Bunun için ise, öğrenci ve öğretim elemanlarına gerekli alt yapı, teknolojik ve sosyal imkanları sağlamak, ii) 5 adet fen bölümü ve 9 adet sosyal bölüm olmak üzere toplam 14 bölüme sahip olan birimimizin önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm bölümlerini aktif duruma geçirerek üniversitenin diğer birimlerine alanlarında katkı sağlamak ve destek vermek, iii) mezunlarıyla, akademik elemanıyla ve yapmış olduğu bilimsel etkinlik ve çalışmalarıyla kurumumuzun önemli bir birimi haline getirmek, iv) ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında tercih edilen bir fakülte arasında yer almasını sağlayarak yurt içinde ve yurt dışında da öğrenci akışını teşvik etmektir.

  Adı Soyadı : Prof. Dr. Abdulkadir YILDIZ

  Unvanı : Dekan

  İmza :

    1   2   3


      Ana sayfa


  YükseköĞretim kurulu

  Indir 371.81 Kb.