bilgiz.org

YükseköĞretim kurulu

 • SUNUŞ
 • I- GENEL BİLGİLER
 • B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 • C. İdareye İlişkin Bilgiler
 • 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 • 4- İnsan Kaynakları
 • 5- Sunulan Hizmetler
 • 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi • Sayfa1/2
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü262.71 Kb.

  Indir 262.71 Kb.
    1   2  T.C
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
  SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  FAALİYET RAPORU

  2012

  İÇİNDEKİLER
  ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU……………………………………………………

  I- GENEL BİLGİLER…………………………………………………………

  A- Misyon ve Vizyon……………………………………………………..

  B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………………...

  C- İdareye İlişkin Bilgiler……………………………………………..…..

  1- Fiziksel Yapı………………………………………….……………

  2- Örgüt Yapısı……………………………………………….……….

  3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar …………………………………….

  4- İnsan Kaynakları ………………………………………..………….

  5- Sunulan Hizmetler …………………………………………………

  6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi …………………………………….
  II- AMAÇ ve HEDEFLER …………………………………………………….

  A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………..……………………

  B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………………….

  III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ………

  A- Mali Bilgiler …………………………………………………………..

  1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………………………………………...

  2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ………………………..

  B- Performans Bilgileri …………………………………………………..

  1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ………………………………………

  IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN

  DEĞERLENDİRİLMESİ ……………………………………………………

  A- Üstünlükler ………………………………………………………..

  B- Zayıflıklar ………………………………………………………..

  C- Değerlendirme ……………………………………………………

  V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ……………………………………………
  SUNUŞ


  Daire başkanlığımız; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için ilgi alanlarına gore ders dışı zamanlarının değerlendirilmesini sağlayan bir kuruluş, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.


  Bu doğrultuda Dairemiz, mevcut personeli ile çalışmalarınıza ve önerilerinize değer veren, sorunlarınız için care üretmeye çalışan bir anlayışla hizmetlerini sürdürmektedir.

  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan bu rapor; Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik hizmetlerin, daha verimli hale dönüştürülebilmesi için, gelecek yıllarda ulaşmak istenen amaçların ve yapılması düşünülen faaliyetlerin bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmaları kapsar.


  Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine yaptıkları başarılı çalışmaların yanında kültürel, sosyal ve sportif alanlarda da başarılar dileriz.
  Mehmet Ali CAN

  Sağlık Kültüre ve Spor Dairesi Başkanı

  İmza

  I- GENEL BİLGİLER

  A. Misyon ve Vizyon


  Misyon

  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet verdiği kesimin bütünü için daha kaliteli ve çağdaş düzeyde beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, beslenme, barınma, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmak ve sosyal ihtiyaçları karşılayarak topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesine destek verererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.  Vizyon

  Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu alanları yaşamsal aktivitenin olduğu çekim alanları haline getirmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen bir başkanlık haline gelmeyi planlamaktadır.
  B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar


  Daire Başkanlığımız; Görev Yetki ve Sorumluluklarını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetleri yapar:


  1) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek.


  2) Öğrencilere beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak.


  3) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapmak, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışmak.


  4) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli gördüklerini yayınlamak.


  5) Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenlemek.


  6) Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamak, bu ve benzeri diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak, döner sermaye işletmeleri kurmak.

  C. İdareye İlişkin Bilgiler

  1- Fiziksel Yapı
  1.1- Sosyal Alanlar
  1.1.1.Kantinler ve Kafeteryalar

  Kantin Sayısı: 5 Adet

  Kantin Alanı: 750 m2

  Muallim Rıfat Eğitim Fak. Kantini

  Fen Edebiyat Fakültesi Kantini

  Meslek Yüksekokulu Kantini

  İ.İ.B.Fakültesi Kantini

  Yusuf Şerefoğlu Yüksekokulu Kantini

  Sağlık Himetleri M.Y.O. Kantini
  1.1.2.Yemekhaneler
  Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 Adet

  Öğrenci yemekhane Alanı: 664 m2

  Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 750 Kişi

  Personel yemekhane Sayısı: 1 Adet

  Personel yemekhane Alanı: 664 m2

  Personel yemekhane Kapasitesi: 750Kişi

  Karma (Öğrenci+Personel )yemekhane Sayısı :1 Adet

  Karma (Öğrenci+Personel )yemekhane Alanı : 180 m2

  Karma (Öğrenci+Personel )yemekhane Kapasitesi : 90 Kişi
  1.1.3.Misafirhaneler

  Misafirhane Sayısı:1 Adet

  Misafirhane Yatak Kapasitesi : 40

  Misafirhane Kapasitesi: 44 Kişi

  1.1.4.Öğrenci Yurtları

  1-Karataş Yabancı Uyruklu Öğrenci Yurdu

  Yatak Sayısı

  1

  Yatak Sayısı

  2

  Yatak Sayısı

  3 – 4

  Yatak Sayısı

  5 - Üzeri

  Oda Sayısı

  -

  12

  4

  -

  Alanı m2

  -

  120 m2

  40 m2

  -


  2- Karataş Yerleşkesi içerisinde Kredi Yurtlar Kurumuna ait 180 kişilik Kız Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.
  1.1.5.Spor Tesisleri

  Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 2 Adet

  (Kapalı Spor Salonu + Yarı Olimpik Yüzme Havuzu)

  Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 6620 m2
  Açık Spor Tesisleri Sayısı: 5 Adet

  (Halı Saha 2 adet,Basketbol Sahası 2 adet, Voleybol Sahası ve Tenis Kortu 1 adet ; voleybol ve tenis aynı sahada oynanıyor.)

  Açık Spor Tesisleri Alanı: 2225 m2
  1.2.6.Toplantı – Konferans Salonları

  Kapasitesi

  0–50

  Kapasitesi

  51–75

  Kapasitesi

  76–100

  Kapasitesi

  101–150

  Kapasitesi

  151–250

  Kapasitesi

  251–Üzeri

  Toplantı Salonu

  1

  -

  -

  -

  -

  1

  Konferans

  Salonu

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Toplam

  1

  -

  -

  -

  -

  1


  1.2.7.Sinema Salonu

  Sinema Salonu Sayısı: 2 Adet

  Sinema Salonu Alanı: 120 m2

  Sinema Salonu A Kapasitesi : 98 Kişilk

  Sinema Salonu B Kapasitesi : 76 Kişilik

  Sinema Salonu Kapasitesi: 174 Kişi


  1.1.8.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

  Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: 1 Adet

  Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: 100Kişi
  1.1.9.Öğrenci Kulüpleri

  Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 45 Adet

  Öğrenci Kulüpleri Alanı: 25 m2

  Sıra No

  Topluluk Adı

  1

  Fotoğrafçılık Topluluğu

  2

  Öğrenci Yardımlaşma ve

  Dayanışma Topluluğu

  3

  Kariyer Topluluğu

  4

  Atraksiyon Topluluğu

  5

  Türk Kültür Topluluğu

  6

  Sağlık Topluluğu

  7

  Gezi ve Organizasyon Topluluğu

  8

  Toplum Gönüllüleri

  Topluluğu

  9

  Tekstil Topluluğu

  10

  Havacılık ve Doğa Sporları Topluluğu

  11

  Zinde Gençlik Topluluğu

  12

  Bilim Teknik Topluluğu

  13

  Gençlik ve Kızılay

  Topluluğu

  14

  Müzik Topluluğu

  15

  Nüve Sinema Topluluğu

  16

  Kimya Topluluğu

  17

  Tiyatro Topluluğu

  18


  Halk Oyunları Topluluğu


  19


  Aktif Yaşam Topluluğu


  20


  Bilgisayar Topluluğu


  21

  Atatürk'ü Anlama ve Yaşatma Topluluğu


  22


  İletişim Topluluğu


  23


  Sevgi ve Hoşgörü Topluluğu


  24


  Şah Kanadı ve Satranç Topluluğu


  25


  Tarih Topluluğu


  26


  Çevre Topluluğu


  27


  Coğrafya Topluluğu


  28


  Genç Yaklaşım Topluluğu


  29


  Ekonomi Topluluğu


  30


  Modern Dans Topluluğu

  31


  Dil ve Edebiyat Topluluğu


  32


  İngilizce İletişim Topluluğu


  33  Eksi 7 Topluluğu


  34


  Andelib Kültür

  Sanat Topluluğu

  35


  Matematik Kulübü

  36


  Arapça İletişim Topluluğu

  37


  Dış Ticaret Topluluğu

  38


  Girişimci Gençlik Topluluğu

  39


  Felsefe Topluluğu

  40


  Badminton Topluluğu

  41


  Rengarenk Topluluğu

  42


  İnşaat Topluluğu

  43


  Bilinçli Gençler Topluluğu

  44


  Genç Gönüllüler Topluluğu

  45


  Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu  1.3- Hizmet Alanları

  1.3.1. İdari Personel Hizmet Alanları

  Sayısı

  (Adet)

  Alanı

  (m2)

  Kullanan Sayısı

  Çalışma Odası

  14

  350

  18

  Toplam

  14

  350

  18


  1.4- Ambar Alanları
  Ambar Sayısı: 3 Adet

  Ambar Alanı: 100 m

  1.5- Arşiv Alanları
  Arşiv Sayısı: 1 Adet

  Arşiv Alanı: 15,5 m2


  2- Örgüt Yapısı

  Başkanlığımız;
  1. Mediko-Soyal Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  2. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  3. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  4. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

  5. Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

  6. Kantin-Kafeterya ve Yemekhane Şube Müdürlüğü

  Olmak üzere altı birimden oluşmuştur.  3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  3.1- Yazılımlar

  1- 3T Adonis Önbüro

  2- 3T Adonis Yurt
  3.2- Bilgisayarlar
  Masa üstü bilgisayar Sayısı: 20 Adet

  Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 2 Adet
  3.3- Kütüphane Kaynakları
  Kitap Sayısı: 114 Adet
  3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


  Cinsi

  İdari Amaçlı

  (Adet)

  Eğitim Amaçlı

  (Adet)

  Araştırma Amaçlı

  (Adet)

  Projeksiyon

  7

  2

  -

  Slayt makinesi

  -

  -

  -

  Tepegöz

  -

  -

  -

  Episkop

  -

  -

  -

  Barkot Okuyucu

  -

  -

  -

  Baskı makinesi

  -

  -

  -

  Fotokopi makinesi

  2

  -

  -

  Faks (Yazıcı)

  1

  -

  -

  Fotoğraf makinesi

  3

  1

  -

  Kameralar

  1

  -

  -

  Televizyonlar

  32

  -

  -

  Tarayıcılar

  -

  -

  -

  Müzik Setleri

  1

  1

  -

  Mikroskoplar

  -

  -

  -

  DVD ler

  -

  2

  -


  4- İnsan Kaynakları
  4.1- İdari Personel


  İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
  Dolu

  Boş

  Toplam

  Genel İdari Hizmetler

  15

  -

  15

  Sağlık Hizmetleri Sınıfı

  -

  -
  Teknik Hizmetleri Sınıfı

  1

  -

  1

  Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı

  -

  -

  -

  Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.

  -

  -

  -

  Din Hizmetleri Sınıfı

  -

  -

  -

  Yardımcı Hizmetli

  2

  -

  2

  Toplam

  18

  -

  18


  4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu  İdari Personelin Eğitim Durumu
  İlköğretim

  Lise

  Ön Lisans

  Lisans

  Y.L. ve Dokt.

  Kişi Sayısı

  -

  3

  4

  11

  -

  Yüzde
  % 16,6

  % 22,2

  % 61,2

  -


  4.3- İdari Personelin Üniversitemizdeki Hizmet Süreleri  İdari Personelin Hizmet Süresi
  1 – 3 Yıl

  4 – 6 Yıl

  7 – 10 Yıl

  11 – 15 Yıl

  16 – 20 Yıl

  21 - Üzeri

  Kişi Sayısı

  11

  4

  -

  1

  1

  1

  Yüzde

  % 61,5

  % 22

  -

  %5,5

  % 11

  % 5,5  4.4- İdari Personelin Kadro Dağılımı  İdari Personelin Kadro Dağılımı Dağılımı
  Daire Başkanı

  Şube Müdürü

  Şef(Şube Müdür V.)

  Tekniker

  Bilgisayar İşletmeni  Memur

  Şoför

  H.Memur


  Kişi Sayısı

  1

  3

  1

  1

  7


  2

  1

  2

  Toplam

  18


  4.5- İdari Personelin Yaş İtibairyle Dağılımı


  İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
  21-25 Yaş

  26-30 Yaş

  31-35 Yaş

  36-40 Yaş

  41-50 Yaş

  51- Üzeri

  Kişi Sayısı

  2

  6

  1

  1

  8

  -

  Yüzde

  % 11

  % 33

  % 6

  % 6

  % 44

  -


  4.6- Sürekli İşçiler


  İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
  Dolu

  Boş

  Toplam

  Sürekli İşçiler

  6

  -

  6

  Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)

  -

  -

  -

  Vizesiz işçiler (3 Aylık)

  -

  -

  -

  Toplam

  6

  -

  6


  4.7- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri


  Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi
  1 – 3 Yıl

  4 – 6 Yıl

  7 – 10 Yıl

  11 – 15 Yıl

  16 – 20 Yıl

  21 - Üzeri

  Kişi Sayısı

  3

  2

  1

  -

  -

  -

  Yüzde

  % 50

  % 33,3

  % 16,7

  -

  -

  -  4.8- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı


  Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
  21-25 Yaş

  26-30 Yaş

  31-35 Yaş

  36-40 Yaş

  41-50 Yaş

  51- Üzeri

  Kişi Sayısı

  2

  2

  1

  1

  -

  -

  Yüzde

  % 40

  % 40

  % 10

  % 10

  -

  -


  5- Sunulan Hizmetler
  5.1.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak
  Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:


  • Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,

  • Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

  • Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak

  • Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek,

  • Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

  Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

  5.2 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ  • AMAÇ

  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim, kampüs ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmek ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

  • BİRİMİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

  • a) Engelli öğrencileri tespit etmek ve engel durumlarını gösteren sağlık raporunu istemek.

  • b) Engel özelliklerine göre öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek

  • c) Gerekli desteklerin sağlanması için üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği yapmak
  • Engelli öğrencilerin sayısı,kategorisi ve bu öğrencilere sağlanan kolaylıklar
  • Engelli öğrencilerin rahat bir eğitim ve yaşam ortamına sahip olabilmeleri açısından fiziki mekanlardaki eksiklikler (rampa, asansör, engelli tuvaleti) tespit edilerek düzenlemelerin yapılması için gerekli yazışmalar yapıldı.

  • Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Müfredatına "Engellilerle Yaşam "Dersi Eklenmiştir.

  • Fiziksel ve görme engelli öğrencilere kampus içi ulaşımlarının kolaylığı açısından bir araç görevlendirildi.

  • Engelli öğrencilerin üniversiteye kayıtları sırasında Engelsiz Üniversite Birimi’ni tanıtıcı broşürler hazırlandı,

  • Engeline bağlı olarak bireysel kayıtlarda sıkıntı yaşayan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte

  • birebir rehberlik yapıldı.

  • Görme engelli öğrenciler için 5 adet ekran okuyucunun temini ve üniversitemiz kütüphanesinde

  • aktif kullanımı sağlandı.

  • Yeni dönem engelli öğrencilerinin “TESYEV” bursundan faydalanabilmesi için gerekli işlemler yapıldı ve

  • 8 öğrencinin “TESYEV” bursundan faydalanması sağlandı.

  5.3. Sağlık Hizmetleri


  1 Ocak 2012 tarihi itibari ile Genel Sağlık Sigortası kanunuyla bu müdürlüğümüz pasif duruma geçmiştir.
  5.4 Kültür Hizmetleri
  Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak;
  Üniversitemiz sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Atatürk Cumhuriyet ve İlkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesini sağlayacak, fiziki-moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak, düzenli disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırılması amacıyla her türlü faaliyetleri düzenleyen, farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle öğrenci kulüplerinin kurulmasına yönelik yönergemiz senato kararı olarak yayımlanmıştır. Bu yönerge doğrultusunda danışman öğretim elemanları ve Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu gözetiminde öğrenci kulüpleri kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir.
  Kültürel ve bilimsel etkinliklerin merkezi olmayı hedef edinen Üniversitemiz, çeşitli sempozyum, konferans ve panellere ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle her yıl Mayıs ayında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen, Geleneksel Bahar Şenlikleriyle öğrenci motivasyonu sağlanmaktadır.
  Üniversitemizi temsil amacıyla çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerimize maddi ve manevi destek, Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır.
  Kurumsal kimliğimizin oluşması amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi adına mezuniyet ve açılış törenleri başkanlığımız tarafından organize edilmektedir.
  Öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir.
  Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli alanlarda uzman öğreticiler temin edilmekte, bu alanlarda eğitim ve kurs verilmektedir.
  Üniversitenin kamuoyuna tanıtılması, gelişmelerin bilgilendirilerek paylaşılması amacıyla görsel ve yazılı medya mensuplarını bilgilendirilmektedir.


  5.5 Spor Hizmetleri
  Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlemek ve duyurularını yapmak, İlgili kurumlar ile işbirliği yaparak spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, spor faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek, spor tesisleri yaptırmak, bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar bulmak ve şehir merkezinde bulunan kültür ve spor salonunda yapılan faaliyetler için gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütür.


  5.6 Satın alma ve Tahakkuk Hizmetleri
  İlgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, 2012 mali yılı bütçesinden genel yönetime ilişkin giderler ile Rektörlüğümüze bağlı Fakülte/ Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, personel ve öğrenci görevlendirmelerine ilişkin yolluk harcamaları, menkul ve gayrimenkul mal alımları ve bakım/onarımları ile ilgili hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması işlemlerinden sorumludur.
  5.7 Kantin-Kafeterya ve Yemekhane Hizmetleri
         Merkez Yerleşke ve Karataş Yerleşkemizde bulunan 3 yemekhanemizde öğle ve akşam seçmeli 4 çeşit yemekten oluşan tabldot menüler servise sunulmaktadır.
         Yemek  Satış Ücretleri:  2012 Yılı 1 kişilik yemek ücretleri;


   

  GÜNLÜK YEMEK
  SATIŞ BEDELİ

  ÖĞRENCİ  

   1,75TL

  İDARİ PERSONEL 

   2,75 TL

  AKADEMİK PERSONEL

   3,50 TL

  MİSAFİR                         

   5,00TL


  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 68 öğrencimize öğretim yılı boyunca ücretsiz yemek yardımı yapılmıştır.


  5.8 Sosyal Hizmetler

  Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür:


  a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,
  b) Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,
  d) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

  -Birimimizin Hizmet Verdiği Yerler ;
  1-Kilis Evi

  2-Misafirhane

  3-Karataş Öğrenci Yurdu

  4-İnternet Erişim Merkezi

  5-Cep Sinema Salonları

  6-Halı Sahalar

  7-Kapalı Spor Salonu

  8-Fitness Salonu

  9-Yüzme Havuzu (Hizmete Girecek)

  10-Tenis Kortu

  11-Çok Amaçlı Salon

  12-Sergi Salonu

  13-Basketbol ve Voleybol Sahaları

  14-Tırmanma Duvarı

  15- Kantin-Kafeterya ve Yemekhaneler

  16-Müzik Odası


  6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi


  Dairenin Yönetim Kurulu; Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır. Birimimiz; Rektör , Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Vekili’nin kararları doğrultusunda Üniversite birimleri arasında düzenli çalışmayı, ekip çalışmasını, katılımcılığı, sevgi ve hoşgörüyü ön planda tutarak, paydaşlarımız ile etkili iletişim,işbirliği yaparak,kültürel,sosyal faaliyetlere ilişkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktadır.

  İç Kontrol Sistemi

  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Sistemi çalışmaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmış olup; İç Kontrol Sistemi’ne etkili iletişim, işbirliği yaparak,sosyal faaliyetlere ilişkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktır.

  Birimimiz faaliyetlerini gerçekleştirirken idarenin amaçlarına, kararlarına, politikalarına , mevzuatına uygun olarak yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcanabilmesi için iç kontrol sistemi Harcama Yetkilisi olarak Daire Başkanı,Gerçekleştirme Görevlisi (Düzenleyen Şube Müdürü), Piyasa Araştırma Görevlileri,Yaklaşık Maliyet Görevlileri,Avans Mutemetleri tarafından mali işlemlerin sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri yapılmaktadır.Devamında ise harcamaya ilişkin evraklar mali ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na iletilmektedir.

  Web Sayfamızın güncellenmesi Bilgisayar İşletmenimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.


    1   2


      Ana sayfa


  YükseköĞretim kurulu

  Indir 262.71 Kb.