bilgiz.org

Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Teknik Şartnamesi

 • YBH Ağ Teknolojileri Altyapısı (High Throughput Network Infrastructure)
 • Performans Ağı Altyapısı
 • TCP/IP Ağ Altyapısı • Sayfa1/6
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü125.95 Kb.

  Indir 125.95 Kb.
    1   2   3   4   5   6

  Bu Teknik Şartname 25 sayfadan oluşmaktadır.

  Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Teknik Şartnamesi
  YBH (HPC-High Performans Computing) Yapısal Bileşenleri


  • Bir Yüksek Başarımlı Hesaplama sistemi birçok alt bileşenden oluşur. Tüm bileşenler kendi içlerinde tutarlı, ölçeklenebilir, sağlam, dayanıklı bir yapıda olmalı ve diğer bileşenleri bu yönde destekleyebilmelidir. Bu teknik şartnamede buna göre hazırlanmış olup aşağıda listesi verilmiş olan bileşenler açısından sınıflandırılmıştır. Buna göre, YBH Hesaplama Ortamı (High Performans Computing Environment) açısından adı gecen bileşenler şunlardır.
   • YBH Ağ Teknolojileri Altyapısı (High Throughput Network Infrastructure)

    • Uzaktan Yönetim Ağ Yapısı

    • Performans Ağı Altyapısı

    • TCP/IP Ağ Altyapısı

   • YBH Yönetim Sunucu Altyapısı (HeadNode Infrastructure)

   • YBH Hesaplama Sunucuları Altyapısı (ComputeNode Infrastructure)

   • YBH Yığın Yönetim Sunucuları Altyapısı (Cluster Management Infrastructure)

   • YBH Cluster Management Infrastructure )

    • YBH Cluster Monitoring Infrastructure

   • YBH İş yükü dağıtım ve kaynak yönetim Altyapısı (Workload & Resource Management)

   • YBH Paralel Dosya Sistemi Altyapısı (Parellel File System Infrastructure)

   • YBH Kullanıcı Servisleri Altyapısı

   • YBH MPI Ortamı (Message Passing Interface Infrastructure)

   • YBH Donanım Altyapısı

    • HARİCİ VERİ DEPOLAMA BİRİMİ (Storage System)

    • CPU Yoğun Compute Node

    • Storage Servers

    • HeadNodes, ServiceNodes, LoginNode

    • Infiniband Anahtar

    • Ethernet Anahtar

    • Rack cabinet Yapısı

    • Yazılımlar

    • Hesaplama programı

    • Soğutma ünitesi


  YBH Ağ Teknolojileri Altyapısı (High Throughput Network Infrastructure)

  Uzaktan Yönetim Ağ Yapısı


  Çok sayıda sunucu sistemden oluşan YBH sistemlerinin uzaktan yönetim arayüzlerine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu arayüzler sayesinde sistemlerin anlık olarak donanım durumlarına dair bilgiler alınabileceği gibi, sistemlerin uzaktan kapatılıp açılması, ekran görüntülerinin hiçbir monitör gereksinimi olmadan uzaktaki yöneticilere taşınması, sanal medya tanımlamaları ile uzaktan kurulumlara imkan vermesi gibi pek çok özelliklere sahiptir.


  • YBH bünyesinde kullanılacak olan sunucu sistemlerin, sahip olduğu Ethernet portu üzerinden IEEE802.3ab ağ teknolojisi ile sunucu sistemlere uzaktan bağlantıya izin vermesi gerekmektedir

  • Uzaktan yönetim ağı diğer ağlardan fiziksel ve sanal olarak izole edilerek yalıtılmalıdır. Bunun için topolojide ayrık bir L3 LAN anahtarı kullanılacaktır.

  • Yüklenici firma, TCP/IP ağ ve diğer ağlar arasındaki gerekli tüm L2 anahtarlama ve L3 paket yönlendirme protokollerini yapılandırmakla yükümlü olacaktır.

  • Topoloji içine bulunan bu ağ ve diğer ağlar arasında güvenli TCP/IP iletişim tesis edilmelidir.

  • Bu ağ, üzerinde tüm YBH sunucu sistemleri bulunacak ve uzaktan yönetilmesi sağlanacaktır.

  • Ağ üzerinde bulunacak olan tüm YBH sistemleri, aynı iletişim ve yönetim protokollerine sahip olmalıdır.

  • YBH sistemi bünyesindeki tüm sunucuların uzaktan yönetimi için gerekli tüm lisanslar yüklenici tarafından en az üç yıl süre ile sağlanacaktır.

  • YBH sistemi bünyesinde kullanılacak olan sunuculardaki (head node, Pfs, compute node) uzaktan yönetim modülü browser üzerinden ulaşılabilecek olup aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;

  *Browser Access

  *Security (SSL, SSH)

  *Sunucu Yönetim yazılımı ile entegrasyon

  *Power Management

  *Power Consumption Monitoring

  *Power Consumption Control

  *Text Console Redirection

  *Headless System Operation

  *Identification LED

  *Dedicated Gigabit Service Lan

  *Command Line Interface (CLI)

  *interactive or scripted configuration (web interface, WinSCU / IPMIVIEW, BIOS Setup

  *Local User Management

  *User Management via Directory Service

  *DNS / DHCP

  *Online Firmware Update

  *Alarm Management

  *Reading and Editing the System Error and Event Log (SEL)

  *Memory Prefailure Analysis

  *Customer Self Service (CSS)

  *Advanced Video Redirection (AVR)

  *Remote Storage

  Performans Ağı Altyapısı


  HPC ’de amaç, yoğun işlem yüklerini, kısa sürelerde gerçekleştirebilmektir. Bu amaca uygun olarak, yüksek performanslı donanımlara, YBH sistemlerin her alt bileşeninde ihtiyaç vardır. Günümüz teknolojilerinin, geldiği noktada TCP/IP ağların yerini daha yüksek performansa sahip yeni teknolojiler almaktadır. Bu teknolojilerde biri de Infiniband Ağlardır.


  • YBH sisteminin bileşenleri olan sunucular için performans ağı, infiniband 40Gbps QDR ağ olacaktır.

  • YBH sistemindeki tüm sunucu sistemler üzerinde tek portlu infiniband 40Gbps QDR ağ adaptor bulunacak olup, aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır;

  • Controller type InfiniBand HCA

  • Controller Silicon ConnectX-2

  • Data transfer rate up to 40 Gb

  • Number of ports 1

  • Connector type QSFP

  • Bus width x8

  • Bus interface PCIe Gen2 x8 Full Height / Low Profile

  • Bus type PCIe 2.0

  • Bus transfer rate 5GT/s

  • HW Virtualization Single Root IOV

  • Protocol Support InfB Open MPI , OSU MVAPICH, HP MPI, Intel MPI, MS MPI, Scali MPI

  • SRP, iSER, NFS RDMA, FCoIB

  • TCP/UDP, IPoIB, SDP, RDS

  • uDAPL

  • General features IBTA Specification 1.2.1 compliant

  • Virtualization Address translation and protection

  • Multiple queues per virtual machine

  • VMware NetQueue support

  • YBH sistemlerin parallel hesaplama için kullanacağı performans ağında kullanılacak olan infiniband ağ için bakır temelli infiniband kablolama ve QSFP ağ konnektörleri kullanılacaktır. Yüklenici tüm sistemlerin bağlantısı için yeterli sayıda infiniband kabloyu sağlamakla yükümlüdür.

  • Performans Ağı, en az bir adet infiniband anahtar kullanılarak distributed star topology ile oluşturulacaktır.

  • Performans ağında bir adet infiniband anahtar teklif edilecek olup aşağıda “Infiniband Anahtar” bahsinde geçen özellikleri sağlamalıdır;

  • Performans Ağı, en az 2.88 Tbps bant genişliğini destekleyecek tam anlamıyla Non-Blocking Network tesis edecek şekilde oluşturulacaktır. Bunun için gerekli donanım ve hizmet yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  • Performans Ağı’nın kurulumu, entegrasyonu ve testleri, yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

  TCP/IP Ağ Altyapısı

  TCP/IP Ağı, YBH altyapısını oluşturan iş yönetimi, merkezi kullanıcı yönetimi, DNS, NTP gibi servislerle ilgili haberleşmeler, işletim sistemi seviyesinde yönetimler ve makinelerin işletim sistemlerinin kurulumları sırasında kurulum için gerekli dosyaların transferleri için kullanılmaktadır. Buna gore;  • YBH sistemi için, yüklenici tarafından performans ve uzaktan yönetim ağlarından fiziksel ve mantıksal olarak ayrık, izole bir TCP/IP Ağı yapılandırılacaktır. Bunun için topolojide ayrık bir L3 LAN anahtarı kullanılacaktır.

  • Yüklenici tarafından, topoloji içine bulunan bu ağ diger ağlar arasında güvenli TCP/IP iletişim tesis edilecektir.

  • YBH bünyesinde kullanılacak olan sunucu sistemler, sahip olduğu Gigabit Ethernet portu üzerinden IEEE802.3ab ağ teknolojisi TCP/IP ağa bağlanacaklardır.

  • Yüklenici firma, TCP/IP ağ ve diğer ağlar arasındaki gerekli tüm L2 anahtarlama ve L3 paket yönlendirme protokollerini yapılandırmakla yükümlü olacaktır.    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Teknik Şartnamesi

  Indir 125.95 Kb.