bilgiz.org

Yildiz tekniK ÜNİversitesi BİLGİ GÜvenliĞİ poliTİkasi
Tarih06.07.2017
Büyüklüğü11.7 Kb.

Indir 11.7 Kb.YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Doküman No

YD-061

İlk Yayın Tarihi

01.06.2016

Revizyon Tarihi
Revizyon No

00

Sayfa

/
 1. AMAÇ

Bilgi güvenliği politikasının amacı; üniversite içerisinden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumaktır.

 1. KAPSAM

Bilgi Güvenliği Politikası Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tüm birim ve çalışanlarını, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen iç ve dış paydaşlarını, bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını ve ilgili diğer dış kullanıcıları kapsar.

 1. SORUMLULUK

Bilgi Güvenliği politikasının oluşturulması, onaylanması, yayınlanması, güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanması, tüm çalışan ve ilgili dış kullanıcılara bildirilmesinden üniversite üst yönetimi sorumludur.

 1. UYGULAMA

Uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

 1. Bilginin, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması,

 2. Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunması,

 3. Yasal mevzuat gereksinimlerinin karşılanması,

 4. Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesinin uygulanması,

 5. Bilgi güvenliği eğitimlerinin, tüm personele verilmesi,

 6. Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması, sürdürülmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olanların belirlenmesi,

 7. Yönetimin Bilgi Güvenliği Politikasına bağlı kalması.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Levent BALTACI

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN


Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU

(Form No: FR-146;Revizyon Tarihi:01.11.2011; Revizyon:01)    Ana sayfa


Yildiz tekniK ÜNİversitesi BİLGİ GÜvenliĞİ poliTİkasi

Indir 11.7 Kb.