bilgiz.org

Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan veya kısmen yayımlanamaz

 • 3.5. YÜK VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • 3.6. SÜRÜCÜ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
 • 3.7. KAZA VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • BÖLÜM IV- TÜRKİYE AUS STRATEJİSİ 4-1. VİZYON VE AMAÇ
 • 4-2. GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER
 • 4.4. HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ-1: AUS’nin ülke genelinde planlama ve entegrasyonu için idari ve teknik mevzuatın ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre geliştirilmesi.
 • STRATEJİK AMAÇ-2: Küresel düzeyde rekabetçi bir AUS sektörünün oluşturulması.
 • STRATEJİK AMAÇ-3: AUS uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması.
 • STRATEJİK AMAÇ-4: Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım araçlarına ve hizmetlerine erişiminin AUS ile kolaylaştırılması.
 • STRATEJİK AMAÇ-5: Karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyonlarının azaltılması.
 • 4-5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI
 • ITS America : http://www.itsa.org/ ERTICO: http://www.ertico.com/about-ertico/ ITS Japan • Sayfa5/5
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü451.95 Kb.
  TipiYazı

  Indir 451.95 Kb.
  1   2   3   4   5

  Singapur

  Gişesiz veya hızlı geçiş sistemi (ORT) sisteminin bir avantajı da şehir içi trafikte kullanılabilmesidir. Sistem, trafik talep yönetimi için ilk olarak 1998’de Singapur’da kullanılmıştır. Elektronik Yol Ücretlendirmesi (Electronic Road Pricing) olarak adlandırılan ve bugün de kullanımda olan sistem, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ücretlendirme yapmak suretiyle sürücüleri diğer zamanlarda yola çıkmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Trafik yoğunluğunu %13 oranında azaltmayı başaran sistem, ortalama araç hızında %20 artış gerçekleşmesini sağlamıştır.  Sistem belirli yollar üzerinde kullanıldığından, alternatif yollarda trafiğin sıkışması sonucunu da doğurabilmektedir. Yine de dikkat çekici bulunan bu sistem, Singapur örnek alınarak Londra’da, Stockholm’de ve Dubai’de de uygulamaya konmuştur. Milano’da benzer bir sistem çevreye daha az zarar veren araçların kullanımını teşvik etmek amacıyla, Ecopass adıyla üç yıl boyunca kullanılmış, 2012 başından itibaren ise trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik kullanıma geçilmiştir. Uygulama itibariyle başarılı olan bu teknoloji, Singapur’da park ücretlerinin toplanmasında da Elektronik Park Sistemi (Electronic Parking System) adıyla kullanılmaktadır.  Türkiye
  Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), otoyol üzerinde seyreden araçların katettikleri mesafe ve araç sınıfına göre ücretlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş, operatörlü bir sistemdir. Zaman kaybını önlemek ve hızlı geçişi sağlamak amacıyla, 1999 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde uygulamaya konulmuştur.

  Ücret toplama sistemlerinde OGS’ye ilave olarak getirilen Kartlı Geçiş Sistemi’nde (KGS), OGS’de araca takılan elektronik etiket yerine, sürücülerin cüzdanlarında taşıyabileceği kredi kartı büyüklüğünde özel kartlar kullanılmaktadır. Otoyol kullanıcısı, Otoyol Giriş ve Çıkış istasyonlarına kurulan Kart Okuyucu/Yazıcı cihaza bu kartı yaklaştırarak okutmakta ve geçiş ücreti tahsilâtı gişe memuru olmadan otomatik olarak yapılmaktadır.
  Ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde kuyrukların önlenmesi, vatandaşların bu hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde alabilmesini sağlamak için OGS ve KGS dışında yeni bir sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi 2012 yılı içinde uygulamaya alınmış olup yıl sonuna kadar tüm KGS’lerin HGS’ye dönüştürülmesi planlanmaktadır.

  HGS, otoyollar veya köprülerde seyreden taşıtların ödeme noktalarında durmadan geçmelerini ve geçiş ücretlerini de kart veya pasif RFID etiket üzerinden ödemelerini sağlayan yüksek teknoloji ürünü bir sistemdir.

  HGS uygulaması ile trafik akışındaki tıkanıklıkların giderilmesi, yolculuk sürelerinin azaltılarak sürücü memnuniyetinin arttırılması beklenmektedir. Bariyerlerin kaldırılması ve ihlalleri tespit eden kameralar sayesinde trafiğin akışındaki verimlilikte 3 kat artış beklenmektedir. Sistem dahilinde kısa mesaj (SMS) ile sürücülere kredilerinin azaldığı konusunda uyarı yapılmaktadır. Sistem kontör yükleme kolaylığı ile de kullanıcılar için avantajlı bir uygulama olarak değerlendirilebilir.

  PTT şubelerinden, otoyol ve köprü girişlerine kurulan PTT gişelerinden, yol üstü dinlenme tesislerinden ve benzin istasyonlarından alınabilecek etiketlerle, aynı zamanda indirimli geçiş olanağı da sağlanmaktadır.

  Dünyanın en kapsamlı elektronik ücret toplama projesi olan HGS’nin 10 milyon kullanıcı tarafından kullanılması beklenmektedir.

  3.5. YÜK VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ

  Filo Yönetim Sistemi, bir filonun yük optimizasyonu ve planlamasından başlayan bir kalite programı ile yükün müşteriye teslimine kadar izlenmesi, yönetilmesi ve diğer tüm yardımcı süreçlerin sırasını, birbirleri ile ilişkisini, ölçümlerini ve tüm süreçlerin iyileştirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir.

  Filo Yönetim Sistemleri, AUS içerisinde özellikle mobil veri üretimi için çok büyük önem arz etmektedir. Elde edilen bu veriler daha sonradan trafik yoğunluk bilgisi ve kapasite kullanımı bilgisi elde etmek için de değerlendirilebilmektedir. Aynı zamanda, geçmiş zamanlı veri olarak kayıt altına alınarak, trafik tahmin algoritmalarında da kullanılabilmektedir.

  Akıllı yük ve filo yönetimi çözümleri çoğunlukla özel sektöre hitap etmektedir, fakat filo yönetimi geniş anlamıyla ele alındığında, devlet için kullanışlı uygulama alanları da görülmektedir. Filo yönetiminin işlevsel bir örneği, Washington Eyaleti Ulaştırma Genel Müdürlüğü (Washington State Department of Transport) tarafından uygulanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak 250 kamyonluk kar küreme filosunun yönetildiği sistem ile GPS üzerinden aktarılan anlık konum bilgilerinin yanı sıra her kamyonda bulunan sensörler vasıtasıyla yol ve hava durumu, küreyici ve püskürtücü faaliyeti gibi çeşitli konularda bilgiler bir harita arayüzünde görüntülenebilmekte, yol bakım operasyonları bu verilere göre yönetilebilmektedir.

  Şekil 6: Washington Eyaleti Ulaştırma Genel Müdürlüğünün Filo Yönetim Sistemi  3.6. SÜRÜCÜ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

  Genel olarak, sürücünün verdiği basit bir emri araç beyninin son derece karmaşık bir emre dönüştürdüğü ileri sürücü destek ve güvenlik sistemleri kapsamında ele alınabilecek uygulamalar, akıllı ulaşım sistemlerinin diğer kategorilerinde olduğu gibi çok eski uygulamalara dayandırılmamakta, çoğunlukla 1970’lerde standart bir opsiyon olarak sunulmaya başlayan hız sabitleyici (cruise control) sistemler ve aynı yıllarda kullanıma giren anti-lock fren sistemlerinden (ABS) başlatılmaktadır. Birbiri ardına geliştirilen akıllı uygulamaların yanında artık ABS ve standart hız sabitleyiciler de ilkel kalmıştır. Sürücünün frene basma hızından niyetini okuyan acil fren desteği (EBA -emergency brake assist) ve acil fren gücü dağıtımı (EBD-emergency brake-force distribution), bununla yetinmeyip çekiş gücünü tekerlere farklı farklı dağıtan elektronik stabilite kontrolü (ESC-electronic stability control), öndeki araç ile aradaki mesafeyi ölçerek buna göre hız değişikliği yapabilen ileri hız kontrol sistemleri gibi yeni nesil fren ve gaz kontrol sistemleri geliştirilmiş ve bunlar yavaş yavaş zorunlu standartlar haline gelmeye başlamıştır.

  İleri sürücü destek sistemleri, gaz ve fren kontrol sistemlerinden de ibaret değildir. Park sensörleri ve çeşitli çarpma uyarı sistemleri, seyir halinde çarpışma önleyici sistemler, şerit ihlali uyarı sistemleri, kör nokta izleme sistemleri, ileri far sistemleri, gece görüşü yardımı gibi çeşitli uygulamalar bugün prototip olmaktan çıkıp ya standart olmuş ya da son kullanıcıya seçenek olarak sunulur hale gelmiştir.

  Avrupa Komisyonu, i2010 Akıllı Araç Girişimi’nde özellikle üç sistemin yeni araçlarda standart hale getirilmesi gerekliliğinin altını çizmiştir. Bunlar otonom hız kontrol sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi ve uykulu sürücüleri uyarma sistemidir.  Uykulu sürücüleri uyarma sistemi, sürücünün yüzünü, el-ayak hareketlerini ve nabzını izleyip, başının duruşunu ve gözlerinin kapanıp açılışını tahlil ederek, kendinde olup olmadığını değerlendirmekte; sürüşü etkileyecek kadar uykulu olduğuna veya dikkatinin dağıldığına karar verdiğinde sürücüyü uyarmaktadır.

  Akıllı Araç İnisiyatifi’nce tavsiye edilen akıllı araç uygulamaları; ABS, ACC (Adaptif/otonom hız kontrolü), adaptif farlar, EBS (Acil durum frenleme yardım sistemi), eCall, engel ve çarpışma uyarısı, ESC, gece görüşü, genişletilmiş çevre bilgisi, hız uyarısı, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS), şerit değiştirme yardımcısı ve kör nokta tespiti (BLIS), şerit ihlali uyarı sistemi (LDWS - Lane Departure Warning System), uykulu sürücüyü uyarma sistemi, vites göstergesi, yaya / savunmasız yol kullanıcısı koruma sisteminden meydana gelmektedir.

  İleri Sürücü Destek ve Güvenlik Sistemleri kapsamında değerlendirilebilecek bu uygulamalardan ülkemizde kullanılmakta olanlar; navigasyon cihazı ve haritasından oluşan navigasyon uygulaması, GSM tabanlı sistemlerden oluşan filo takip sistemleri, araç içi yolcu bilgi ve eğlence sistemi, araçlar arası haberleşme teknolojilerini mümkün kılan V2V elektronik kontrol ünitesi, otomatik park sistemleri, otomatik vites sistemleri, akıllı seyir sistemleri (cruise kontrol), hız sabitleme sisteminin aracın güzergâhındaki araçlara/nesnelere göre otomatik olarak ayarlanması (adaptive cruise control), şerit değişim uyarı sistemi, araç takip tempomatı (öndeki araç ile mesafeyi koruyan sistem), kör nokta uyarı sistemi, acil servislere kaza bildirimi (e-Call), hız uyarısı, düşük hızda çarpışma durumunu hafifletici sistem, sürücü yorgunluk algılama sistemi, araç verilerinin kaza anına kadar olan son saatlerinin yetkili kişilerin kullanımı için kayıt altına alınması, devrilme önleme sistemi (roll stability control, electronic stability programme), yolcu konforu için süspansiyon sisteminin otomatik olarak ayarlanması (comfort drive suspension), lastik basınç kontrol sistemi, otomatik lastik şişirme sistemi gibi uygulamalardır.


  Öte yandan toplu taşıma kapsamında da otobüslerde de yolcu bilgi ve eğlence sistemleri, yol bilgisayarı/araç validatörü (elektronik bilet iptal cihazı), araç takip tempomatı, yol şerit asistanı, filo takip sistemi, durak bilgi sistemi, yol ücretlendirme sistemi, yolcu sayma sistemi, kamera kayıt sistemleri, güzergâh ve yol bilgisi panoları gibi araç içi uygulamalar ileri sürücü destek ve güvenlik sistemleri kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalardır.
  3.7. KAZA VE ACİL DURUM YÖNETİM SİSTEMLERİ
  Trafik kazaları başta olmak üzere yollarda gerçekleşen her türlü acil müdahale gerektiren olayın tespiti, ilgililerin bilgilendirilmesi, olaya müdahale ve olayın bıraktığı tahribatın yönetimi, bu başlık altında incelenebilecek uygulamalardır. Gerek can kaybının engellenmesi gerekse maddi zararın asgariye indirilmesi, bu sürecin etkin yönetimine bağlıdır.

  Trafik olayları yönetiminin (TIM - Traffic Incident Management) her aşamasında çeşitli araçlar ve stratejiler kullanılabilir. Örneğin olay tespitinde en etkin yöntemlerden biri olan kameralı izleme ve otomatik uyarı uygulaması, ancak orta yoğunlukta kullanılan yollarda verimli olabilmektedir. Trafiğin yoğun olmadığı yollara kamera ve sensör yerleştirmek, hiçbir devletin altından kalkamayacağı, gereksiz bir masraf olacaktır; dolayısıyla bu tür yollarda gerçekleşen olayların tespiti için manüel sistemler kullanılması gerekir. Trafiğin çok yoğun olduğu yollarda ise kameralı otomatik uyarı sistemleri çok fazla yanlış tespit yaparak kaynak israfına yol açabilmektedir; dolayısıyla bu yollara ek sistemler kurularak çapraz eşleştirme yoluyla yanlış alarmların asgariye indirilmesi gerekmektedir.

  AB’de kaza ve acil durum yönetimi uygulamalarının en önemlisi e-Call olarak adlandırılan sistemdir. Araç içinde bulunan ve kaza sırasında otomatik olarak acil durum numarasını arayan, maliyeti uygun bir arama sistemi olarak tanımlanan e-Call sisteminin uygulama çalışmalarına 2013 yılında başlanması planlanmaktadır.
  Proje ile araçlara yerleştirilecek e-Call cihazı kaza anında ciddi bir darbe ikazı alır almaz, aracın içinde seyahat edenler bilinçlerini kaybetseler bile, en yakın Acil Çağrı Merkezini arayarak kaza yerinin coğrafi koordinatlarını, araç bilgilerini ve ilgili diğer bilgileri çağrı merkezine otomatik olarak iletecektir.
  e-Call Sistem Projesi için belirlenmiş standartlar bulunmaktadır. Projeye katılan ülkelerdeki e-Call cihazına sahip olan araçlar, başka ülkelerde de bu hizmetten faydalanabilecektir. e-Call cihazı bir buton aracılığıyla manüel olarak da acil çağrı yapabilme özelliğine sahiptir.
  Ulusal koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) kapsamında yürütülmekte olan ve Acil Çağrı Merkezleri Projesini bütünleyecek nitelikte bir proje olan HeERO (Harmonised eCall European Pilot) projesine ülkemiz adına İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü katılım sağlamaktadır.
  BÖLÜM IV- TÜRKİYE AUS STRATEJİSİ
  4-1. VİZYON VE AMAÇ

  Ulusal AUS Strateji Belgesi ile hedeflenen 2023 vizyonu “Tüm ulaşım hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetildiği ve yönlendirildiği, kendi içinde ve dünya ile entegre bir Türkiye”dir.

  Bu vizyona ulaşmak için belirlenen genel amaç ise “Bütün ulaşım türlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini gereğince kullanarak entegre, güvenli, etkin, verimli, yeniliğe açık, insana saygılı, çevre dostu, sürdürülebilir ve akıllı bir ulaşım ağına erişmektir.

  4-2. GZFT ANALİZİ

  GÜÇLÜ YÖNLER

     1. Yeni teknolojileri kolay benimseyebilecek bir nüfus yapısı.

     2. İlgili kurumların AUS’yi uygulama konusunda istekli olması

     3. AUS konusunda girişimcilik kapasitesinin varlığı

     4. Türkiye’nin önemli bir otomotiv sanayii üssü olması.

     5. Yaygın ve modern haberleşme altyapısı.

     6. Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolundaki hızı

     7. Bilişim sektörüne yapılan yatırımlar

  ZAYIF YÖNLER

  1. AUS uygulayan kurumlar ve altyapılar arasında entegrasyon eksikliği

  2. AUS konusunda ortak belirlenmiş bir terminolojinin ve standartların olmaması.

  3. AUS konusunda kurumsal ve bireysel farkındalığın yetersiz olması.

  4. AUS konusunda uygulayıcı kurumlarda uzmanlaşmış personel eksikliği.

  5. AUS konusundaki mevzuatın eksikliği

  6. AUS paydaşlarını tek çatı altında toplayacak bir ulusal AUS birliğinin olmaması.

  7. AUS ile ilgili AR-GE çalışmalarının ve teşviklerinin yeterli olmaması

  8. AUS ile ilgili orta ve uzun vadeli planlamaların olmaması.

  9. Üniversite-sanayi-kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği.

  10. AUS konusunda yazılım ve donanım anlamında yerli üretimde yetersizlik.

  FIRSATLAR

  1. UDHB’nin ERTICO ile ortaklığı neticesinde uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımı olanağı

  2. Hızla yapılan duble otoyol, viyadük, tünel ve köprülerin AUS ihtiyacı doğurması.

  3. Kentleşmenin sürekli artışı ve nüfusun genç olmasının doğurduğu artan ulaşım talebi.

  4. İş hayatında mobilitenin artması.

  5. Enerji verimliliği ve çevreyi koruma bilincinin artış eğiliminde olması.

  6. Türkiye’nin henüz AUS uygulamalarında ileri olmayan pazarlara coğrafik yakınlığı, komşuluğu

  TEHDİTLER

  1. AUS uygulamalarının maliyetlerinin yüksekliği

  2. AUS teknolojileri konusundaki dışa bağımlılık

  3. Uluslararası AUS platformlarına aktif olarak katılım sağlanamaması.

  4. Küreselleşme ve artan uluslararası rekabet

  4-3. STRATEJİK AMAÇLAR

  STRATEJİK AMAÇ-1: AUS’nin ülke genelinde planlama ve entegrasyonu için idari ve teknik mevzuatın ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre geliştirilmesi

  STRATEJİK AMAÇ-2: Küresel düzeyde rekabetçi bir AUS sektörünün oluşturulması.

  STRATEJİK AMAÇ-3: AUS uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması.

  STRATEJİK AMAÇ-4: Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım araçlarına ve hizmetlerine erişiminin AUS ile kolaylaştırılması.

  STRATEJİK AMAÇ-5: Karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyonlarının azaltılması.  4.4. HEDEFLER

  STRATEJİK AMAÇ-1: AUS’nin ülke genelinde planlama ve entegrasyonu için idari ve teknik mevzuatın ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre geliştirilmesi.

   1. Ulusal düzeyde bir AUS mimarisinin oluşturulması.   1. AUS’nin sistematik bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.   1. AUS’nin uygulanması ve entegrasyonu için gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi

  STRATEJİK AMAÇ-2: Küresel düzeyde rekabetçi bir AUS sektörünün oluşturulması.

  2.1. AUS kullanıcılarının ve uygulayıcılarının AUS konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla bilinçlendirme ve özendirme faaliyetlerinin kamu, özel ve sivil toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırılması.


  2.2. AUS kapsamında kullanılan yazılım ve donanım bazında yerli üretimin teşvik edilmesi.
  2.3. Bilgi ve iletim teknolojileri sektörünün AUS alanında dış pazara açılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.
  2.4. AUS konusunda yetişmiş nitelikli personel sayısının arttırılması
  2.5. Akıllı araç teknolojileri konusunda AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi
  STRATEJİK AMAÇ-3: AUS uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması.

  3.1. Kent içi ve kentler arası karayolu ağında trafik yönetiminin AUS ile etkin ve verimli hâle getirilmesi


  3.2. Ulaşımda e-ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması.
  3.3. Toplu taşımacılıkta AUS uygulamalarının arttırılması.
  3.4. Yolcu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi.
  3.5. İntermodal ulaşımı destekleyecek AUS sistemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi.
  3.6. Filo yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması.
  3.7. AUS’yi oluşturan araç, altyapı, alan ve merkez unsurları arasındaki haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve yönetsel koordinasyonunun sağlanması.
  3.8.Tüm ulaşım sistemlerinde trafik güvenliğinin arttırılması için farklı seviyelerde AUS’nin geliştirilmesi.
  3.9. Kaza ve acil durum yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi.
  STRATEJİK AMAÇ-4: Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım araçlarına ve hizmetlerine erişiminin AUS ile kolaylaştırılması.
  4.1. Ulaşım altyapısının yaşlılara, çocuklara ve engellilere daha etkin ve güvenli hizmet verecek şekilde düzenlenmesi.
  4.2. Toplu taşıma filolarının yaşlılara, çocuklara ve engellilere daha etkin ve güvenli hizmet verecek şekilde düzenlenmesi.
  STRATEJİK AMAÇ-5: Karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyonlarının azaltılması.
  5.1 Enerji verimliliğini sağlayacak çevre dostu AUS uygulamalarının geliştirilmesi.
  5.2. Kent içi ulaşımda emisyonların azaltılmasına yönelik çözümler üretilmesi

  4-5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI

  AUS stratejisi açısından belirlenen hedeflere ulaşabilmek, doğru politikaların tasarlanmış ve karara bağlanmış olması kadar, uygulama ve izleme süreçlerinin etkinliğine de bağlı bir süreçtir. Bu açıdan, AUS stratejisinin içsel tutarlılığının sağlanmasının yanı sıra, uygulama kapsamındaki eylemlerin etkinliğini düzenli olarak izleyen, değişiklik gereksinimlerini zamanında saptayıp düzeltmeler ve geribildirimler önerebilen bir mekanizmaya da ihtiyaç duyulacaktır.  Türkiye’de, AUS uygulayıcısı olan kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikliği ve AUS sektörüne ilişkin yeterli uzmanlığın oluşmamış olması, kamudaki karar alma ve uygulama süreçlerinin etkinliğini azaltmaktadır. Bu bağlamda, AUS stratejisinin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşların bu görevlerini yerine getirebilmeleri için, görev ve yetki çerçevelerinin net bir şekilde çizilmesi ve bunların birbirleriyle uyumlu olması ihtiyacı belirmektedir.
  Ulaştırma sektörünün bilgi-iletişim teknolojilerine dayalı olarak hızla geliştiği, mobilitenin önceki yıllara oranla çok daha dinamik bir hal aldığı dikkate alındığında AUS stratejisinin bu tür gelişmelere cevap verecek şekilde belirli aralıklarla değerlendirilmesi son derece önemli görülmektedir. Bu bağlamda, stratejinin uygulanması ve izlenmesi, eylem planında gerektiğinde yapılacak her türlü değişik ve düzenlemelerin yapılması amacıyla, UDHB başkanlığında toplanacak ve gerekirse özel sektör temsilcilerinin üniversitelerin ve STK’ların da katılımını içerecek şekilde ilgili tüm paydaşların temsilcilerinin sağlandığı bir“İzleme ve Yönlendirme Komitesi” kurulacaktır.
  AUS stratejisinin etkinliğinin sağlanabilmesi için kamu, özel sektör, üniversite ve STK işbirliğinin üst düzeyde kurulması önemlidir. Bununla birlikte, AUS Stratejisinin ülkemizde etkin bir şekilde uygulanması ve katma değer oluşturabilmesi için, kamu-özel sektör işbirliğinin yanı sıra kamu kurumları arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması da büyük önem taşımaktadır.
  “İzleme ve Yönlendirme Komitesi”nin tüm sekretarya faaliyetleri UDH Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. UDH Bakanlığı, stratejinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde her türlü sekretarya görevini yürütecektir.
  Strateji belgesindeki eylemlere ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere, altı aylık aralıklarla bir izleme/değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan bu raporlar, İzleme ve Yönlendirme Komitesine sunulacaktır.
  AUS stratejisi kapsamında faaliyet gösterecek eylemlerin çalışmalarını değerlendirecek olan İzleme ve Yönlendirme Komitesi stratejiye ilişkin uygulama ve izleme mercii olarak görev yapacak olup özel sektör ile kamu kesimi arasında kurulan çeşitli diyalog mekanizmaları ile işbirliği halinde olacaktır. Gerekli hallerde, özel sektör ile kamu sektörünün işbirliği içerisinde olduğu çeşitli platformların gündeminde yer alan konular, İzleme ve Yönlendirme Komitesi’ne taşınabilecektir. Bu çerçevede, AUS stratejisine ilişkin tüm konular İzleme ve Yönlendirme Komitesinde görüşülecektir.
  Her 6 ayda bir kamu ve özel sektörce İzleme ve Yönlendirme Komitesi’nde değerlendirilen konular gerektiğinde UDH Bakanlığınca ilgili platformlara taşınıp karar alıcı siyasi iradenin bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesi sağlanacaktır. Bu boyutuyla, AUS stratejisinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi UDH Bakanlığı koordinasyonunda, özel sektör ile işbirliği halinde gerçekleştirilmiş olacaktır.
  Bu bağlamda, UDH Bakanlığında politika değerlendirme, düzenleyici etki analizleri yapma, analiz sonuçlarını uygulamaya aktarma, uygulama aşamalarını izleme, raporlama ve hata giderme gibi olağan çalışma mekanizmalarının etkili çalışabilmesi için başta insan kaynakları olmak üzere gerekli kurumsal kapasite geliştirilecektir.
  KAYNAKÇA
  http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop10050/fhwahop10050.pdf

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/intelligentcar/i2010/index_en.htm

  http://www.gis.fhwa.dot.gov/documents/GIS_AssetMgmt.htm

  www.oecd.org
  www.worldbank.org
  passenger cars: http://data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.PCAR.P3

  www.internationaltransportforum.org


  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bilgi Toplumu Stratejisi Eki Eylem Planı, Ankara, 2006.

  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, 2006

  Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2012-2014), Ankara,2011.

  Ulaştırma Bakanlığı, Stratejik Plan (2009-2013), Ankara, 2008.

  Ulaştırma Bakanlığı, Ulaşım ve İletişim Stratejisi - Hedef 2023, Ankara,2010.

  TÜBİTAK, Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, Kasım 2004.

  Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020), Nisan 2010.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi

  Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı, 31 Temmuz 2012 tarih ve 28370 sayılı Resmi Gazete.

  UDHB, Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı (25 Mayıs 2012) Sonuç Raporu, Ankara, 2012.

  TÜBİTAK, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi eki Eylem Planı , http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/strateji_belgeleri/UBTYS/UBTYS_2011-2016nin_2012_Eylem_Plani.pdf

  18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki

  EZELL, Stephen, Intelligent Transportation Systems, Information and Technology and Innovation Foundation (ITIF), Ocak 2010.

  YILMAZ, Özhan, Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma Sistemleri-Uzmanlık Tezi, Kalkınma Bakanlığı, Ağustos 2012.

  Akıllı Ulaştırma Teknolojileri Çalıştayı, Birinci Akıllı Ulaştırma Teknolojileri Stratejisi- 9 Aralık 2011, Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 2012.

  AB Politikaları  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/index_en.htm

  AB’nin AUS Girişimleri  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/initiatives_en.htm

  White Paper Belgesi: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system


  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF

  AB’nin AUS Konulu 2010/40 Konulu Direktifi  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/doc/c_2011_0289_en.pdf

  Norveç’in 2010/40/EU Doğrultusunda Hazırladığı Rapor  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/doc/2011_its_initial_report_norway.pdf

  İsveç’in 2010/40/EU Doğrultusunda Hazırladığı Rapor  http://www.ypanel.se/inside/uploaded/itssweden/its_report_from_sweden_v1.pdf

  İspanya’nın 2010/40/EU Doğrultusunda Hazırladığı Rapor  http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/seguridad_vial/union_europea/national_report_its_deployment_spain.pdf

  ABD’nin AUS Politika Belgesi (Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act - MAP 21)  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ141/pdf/PLAW-112publ141.pdf

  Malezya AUS Stratejik Planı  http://itsmalaysia.com.my/contentDocuments/797078726a03fd70584c71c7174477bf/ITStrategicPlan.pdf

  Singapur Karayolu Ulaştırma Ana Planı (Land Transport Authority tarafından hazırlanan)  http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/publications-and-research/masterplans.html

  Japonya (White Paper on Land, Infrastructure, Transport and Tourism In Japan 2009)  http://www.mlit.go.jp/english/white-paper/2009.pdf

  ITS America:

  http://www.itsa.org/

  ERTICO:

  http://www.ertico.com/about-ertico/

  ITS Japan:

  http://www.its-jp.org/english/

  http://siteresources.worldbank.org/EXTROADSHIGHWAYS/Resources/ITSNote5.pdf

  NextBus:


  http://www.nextbus.com/

  http://voices.washingtonpost.com/getthere/2009/07/metro_transit_nextbus_launches.html

  http://voices.washingtonpost.com/local-breaking-news/nextbus-predictions----not-so.html

  http://www.computerworld.com/s/article/9135164/San_Francisco_misses_the_NextBus

  http://www.eurotransportmagazine.com/events/upcoming-events/real-time-passenger-information-2012/rtpi-home/

  Akıllı Durak:  http://www.sunwellsolar.com/sws/homepage/htmlhomepage/references2-9.html

  http://senseable.mit.edu/eyestop/

  SafeWay2School:  http://safeway2school-eu.org/index.php?id=34

  Oyster card:  http://www.tfl.gov.uk/tickets/14836.aspx

  http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/Annual-report-2010.PDF

  Octopus card:  http://www.octopus.com.hk/about-us/milestones/en/index.html

  http://www.readwriteweb.com/archives/hong_kongs_octopus_card.php

  Suica:


  http://www.jreast.co.jp/e/index.html

  http://www.jreast.co.jp/press/2012/20120606.pdf

  http://www.jreast.co.jp/press/2011/20110802.pdf

  SCATS:


  http://www.scats.com.au/index.html

  http://www.vicroads.vic.gov.au/Home/Moreinfoandservices/RoadManagementAndDesign/TrafficSystemsAndSignals/TrafficSignalsSCATS.htm

  Google Trafik Bilgisi:  http://maps.google.com/?ll=47.398349,-44.296875&spn=71.56992,183.339844&t=m&layer=t&z=3

  TransportDirect:  http://www.transportdirect.info/Web2/Home.aspx

  Google Transit:  http://www.google.com/intl/en/landing/transit/#mdy

  ORT:


  http://www.tolltickets.com/country/scandinavia/Autopass.aspx?lang=en-GB

  http://www.vegvesen.no/_attachment/109072/binary/187602

  http://app.mot.gov.sg/page_land.aspx?p=/Land_Transport/Managing_Road_Use/Electronic_Road_Pricing.aspx

  Eco-Pass:  http://www.transportenvironment.org/news/%E2%80%98eco-pass%E2%80%99-begins-milan-fights-city-pollution

  ISO ITS Mimarisi Hizmet Alanları ve Hizmet Grupları Tablosu: World Bank, ITS Standards for Developing Countries, teknik rapor, 2004.  http://siteresources.worldbank.org/EXTROADSHIGHWAYS/Resources/ITSNote5.pdf

  Implementing Active Trafic management Strategies in the U.S. (http://utca.eng.ua.edu/files/2011/10/08206-Final-Report.pdf)

  ITS Action Plan

  (http://www.shlow.eu/documents/ETSC-%20ITS%20Action%20PLan-%20Speed%20Management.pdf)

  EC Mobility and Transport

  (http://ec.europa.eu/transport/publications/index_en.htm)

  Transportation Safety Act - Canada

  (http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/t06.pdf)  Transport (rail) Safety Act – Austria (http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2010/10AC006.pdf

  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan veya kısmen yayımlanamaz

  Indir 451.95 Kb.