bilgiz.org

Yazı denir. Resmi yazılarda daktilo veya bilgisayar kullanılır

 • Yazı Tipi ve Karakter Boyutu
 • Sayı: B.08.4.MEM..202-148-694/253
 • ………………………………………………………………………(tarih) 26/03/2007
 • Sayı: (1 alık boşluk) Konu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Gönderilen Makam ( adres)
 • SİNOP VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Sayın Ahmet ÇALIŞKAN Türk Dil Kurumu Başkan Danışmanı İlgi
 • İlgi: a) 13/03/2007 tarihli ve ……………………..sayılı yazınız. b) …………..tarihli ve………………..sayılı yazı. Metin Kısmı
 • Yazı Üst makama yazılmış ise; …………………arz ederim. Yazı alt makama yazılmış ise; …………………….rica ederim. Yazı aynı düzeydeki makama yazılmış ise; ……………arz ederim
 • Adı ve soyadı 1 Başbakan a. Müsteşar İmza örnekleri: 2 Adı ve Soyadı Vali a.
 • Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı 3 Paraf
 • İki satır aralığı
 • Bir satır aralığı
 • İki satır aralığı Sayı: 3 10/05/2011 Bir satır aralığ • Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü50.15 Kb.
  TipiYazı

  Indir 50.15 Kb.

  RESMİ YAZILAR ve BÖLÜMLERİ

  Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim amacıyla kullanılan yazılara resmi yazı denir. Resmi yazılarda daktilo veya bilgisayar kullanılır.


  Nüsha Sayısı

  Kağıt kullanılarak yazılan resmi yarılar en iki nüsha olarak düzenlenir. Asıl nüsha karşı tarafa gönderilir. Örnek nüsha bizim kurumumuzda kalır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Belge boyutu

  Resmi yazılarda A4 (210x297mm) ve A5 (210x148) boyutunda kağıt kullanılır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yazı Tipi ve Karakter Boyutu

  Bilgisayarla yazılan yazılarda ”Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır.  RESMİ YAZILIRIN 1. DERECE BÖLÜMLERİ
  Başlık

  Başlık yazıyı gönderen kurum ve kuruşlun adının belirtildiği bölümdür.Başlık üstten 1 cm. boşluk kalacak şekilde kağıda ortalanarak yazılır. 1. Satıra “T.C:” , 2. satıra büyük harflerle Kurum veya kuruluşun adı, 3. Satıra küçük harflerle birimin adı yazılır. Başlık üç satırı geçmez  T.C.

  SİNOP VALİLİĞİ

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sayı ve Evrak kayıt Numarası

  Başlığın son satırından sora iki aralık boşluk bırakılarak Sol marja “Sayı:” sözcüğünden sonra yazılır. Önce kod numarası,(-), Dosya numarası,(-), evrak kayıt numarası yazılır. Evrak kayıt numarası yazıyı gönderen birimde geden evrak defterindeki kayıt numarasıdır.  Sayı: B.08.4.MEM..202-148-694/253-

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Tarih

  Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği tarihtir. Tarih sayı ile aynı hizada ve yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıldan oluşur ve aralarına (/) işareti konulur.

  Sayı: ………………………………………………………………………(tarih) 26/03/2007

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Konu

  Konu, sayının bir aralık altına “Konu:” sözcüğünden sonra, kağıdın ortasını geçmeyecek şekilde yazılır. Konu, yazının taşıdığı ana fikrin yani yazının yazılış sebebinin belirtiliği bölümdür. Konu metni bir satırdan uzun ise 2. satır metin kısmının başladığı yerden başlar.  Sayı:

  (1 alık boşluk)

  Konu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Xxxxxxxxxx


  Gönderilen Makam ( adres)

  Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bulların bulundukları yeri belirler. Konunun son satırından sonra yazının uzunluğuna göre 2 veya 4 aralık boşluk bırakılarak ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Kişilere yazılan yazılarda “sayın “ ibaresinden sonra ad küçük, soyad büyük harflerle yazılır.  SİNOP VALİLİĞİNE

  (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
  Sayın Ahmet ÇALIŞKAN

  Türk Dil Kurumu Başkan Danışmanı

  İlgi

  Yazılın bir yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu ve bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. Gönderilen makamdan sonra iki aralık boşluk bırakılarak sol marja yazılır.Birden fazla ilgi varsa a), b) şeklinde sıra numarası verilir. Bir satırdan fazla sürerse ilgi sözcüğünün altı boş bırakılır. İlgide :”…………tarihli ve ………………..sayılı ibaresi kullanılır.  İlgi: a) 13/03/2007 tarihli ve ……………………..sayılı yazınız.

  b) …………..tarihli ve………………..sayılı yazı.

  Metin Kısmı

  İlgiden sonara başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. İlginin son satırından itibaren iki aralık boşluk bırakılarak, ilgi yoksa gönderilen makamdan sonra üç aralık boşluk bırakılarak yazılır. Metin kısmında paragraf başı 1.25 cm içerisinden başlanılarak yazılır. Paragraf başı yapılmadığı takdirde paragraflar arasında bir aralık boşluk bırakılır. Metin kısmı bir paragraf sürebileceği gibi daha fazla paragraftan da oluşabilir. Greksiz bilgilerden, gereksiz tekrarlamalardan kaçınılmalıdır. Metin kısmının Bitirilmesi Şöyle Olur;  Yazı Üst makama yazılmış ise; …………………arz ederim.

  Yazı alt makama yazılmış ise; …………………….rica ederim.

  Yazı aynı düzeydeki makama yazılmış ise; ……………arz ederim

  Yazı hem alt makama, hem de üst makama dağıtımlı yazılmış ise; arz ve rica ederim. Şeklinde bitirilir.
  İmza

  Metin kısmının bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin, adı, soyadı, ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza bu kısmın üstüne gelecek şekilde atılır. İmzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Yazıda iki imza varsa; üst makam sahibinin adı soyadı ve unvanı sağ tarafa, alt makam sahibinin adı soyadı ve unvanı sol tarafa yazılır. Üç veya daha fazla imza varsa; en üst makam sahibi en solda,diğerleri sağa doğru sırasıyla yer alır.  Adı ve soyadı

  1 Başbakan a.

  Müsteşar

  İmza örnekleri:

  2 Adı ve Soyadı

  Vali a.

  Vali Yardımcısı


  1. Adı Soyadı Adı Soyadı

  Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
  4 Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

  Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
  3

  Paraf

  Bu bölümde yazıyı yazdıran yetkilinin ve yazıyı yazan kişinin belirtildiği bölümdür. Yazının kurum içinde kalan örneğine en fazla 5 kişinin adının ilk harfi ve soyadının belirtildiği bölümdü.r. paraf adres bölümünün üst kısmına yazılır.

  …………..Müsteşar. yard.: A. KAYA…………

  …………..Müsteşar : V. UÇAR………..


  Gizlilik İbaresi

  Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle ve kırmızı olarak belirtilir. Dereceleri Şöyledir: GİZLİ, ÇOK GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL, KİŞİYE ÖZEL şeklinde yazının durumuna göre belirlenir.  İvedilik İbaresi

  Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle ve kırmızı renkli olarak belirtilir. İvedi yazılara hemen cevap verilmesi gerekir. İvedi yazılara zamanında cevap verilmemesi halinde tekit yazısı yazılır.  Ek Bölümü

  Yazının ekleri imza bölümünden 1-3 satır aralığı boşluk bırakılarak yazı alanının soluna Ek/Ekler: yazılarak belirtilir. Birden fazla ek varsa ek ibaresinin altı boş bırakılır. Ek yoksa bu bölüm oluşturulmaz.

  Ek: 1 yazı örneği

  2. yönetmelik  Dağıtım Bölümü

  Yazının gönderileceği kurumların belirtildiği bölümdür. Ek kısmının son satırından itibaren uygun boşluk bırakılarak Sol marja DAĞITIM yazılır. Yazının hangi birimlere ne maksatla gönderildiği bölümdür. İki kısımdan oluşur. Gereği ve Bilgi

  DAĞITIM

  Gereği: Bilgi:  ………………… …………………………..

  ……………………. …………………………….

  (Emri uygulayacaklar ) ( Bilgi amaçlı yazı gönderilen)

  Sayfa Numarası Bölümü

  Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. 1/9 , 5/32 dokuz sayfadan birincisi gibi


  Tasdik Bloğu Bölümü

  Yazının ikinci nüshası yani kopyasının aslına uygun olduğunun belirtildiği bölümdür. Örneğin uygun olan alt bölümüne; birinci satıra ASLININ AYNIDIR, ikinci satıra TARİH, üçüncü satıra TASDİK EDENİN UNVANI, dördüncü satıra AD VE SOYAD yazılarak mühür ve imza atılır.

  ASLININ AYNIDIR

  ……./…../………..

  OKUL MÜDÜRÜ

  Uzm. Öğrt. Derya ÖZDEMİR


  Adres

  Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan sağa kadar düz bir çizgi çizilerek yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren bilgilerin yazıldığı bölümdür.

  Ada Mahallesi Fener Yolu Merkez/SİNOP

  Tel no: 03682611916 Faks:03682162695

  e-posta: wwww. ……………….. adres bölümü

  T.C.


  SİNOP VALİLİĞİ

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İki satır aralığı

  Sayı: B.08.4.MEM..4.57.01.29.311/1122 ( tarih )17/12/2011  Bir satır aralığı

  Konu: Resmi yazıların şekil yönünden

  düzenlenmesi

  İki- dört satır aralığı

  SİNOP TİCARET ve ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

  SİNOP
  İki satır aralığı

  İlgi: a) 11.12.2006 tarih ve 275 sayılı genelge

  b) 18.06.2006 tarih ve 7894565 sayılı yazınız
  iki satır aralığı boşluk
  Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 01.12.2005 tarih ve 09.911/125 sayılı ve 2005/11 numaralı genelgesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı ekinde alınarak ilişikte gönderilmiştir.

  Adı geçen genelgenin öğretmenlere imza karşılığı duyurularak, genelgenin 1. ve 2. maddesi gereğince norm kadro fazlası olduğu tespit edilen öğretmenlerin isin ve görev yerlerinin

  25 Aralık 2006 tarihine kadar Müdürlüğümüz Personel İşleri Bölümüne bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

  İki-dört aralık boşluk

  Rıfat ÇALIŞKAN

  Müdür a.

  Şube Müdürü

  EKLER:

  1- Bir adet genelge örneği  2.- Bir adet karar örneği

  DAĞITIM


  Gereği: Bilgi:

  1) Tüm Okul Müdürlüklerine Şube Müdürlüğüne

  2) Çıraklık Eğitim Merkezine
  GİZİLİLİK DERECESİ (varsa yazılır)
  Resmi kurumun posta adresi

  Resmi kurumun tel ve faks numaraları ADRES KISMI

  Resmi kurumun internet adresi bu kısma yazılır

  T.C.


  SİNOP VALİLİĞİ

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İki satır aralığı
  Sayı: 2 08/05/2011

  Bir satır aralığı

  Konu: Kurs bitirme sınavlarının yapılama

  şeklindeki yenilik
  iki-dört satır aralığı

  SİNOP TİCARET ve ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  SİNOP

  İki satır aralığı
  İlgi: a) 24 .12.2001 tarih ve 2345 sayılı yönetmelik


  1. 13.05,2004 tarih ve 90 sayılı yazımız.

  İki satır aralığı
  Bilgisayar kursu bitirme sınavları ile ilgili yönetmelik Bakanlığımızca değiştirilmiş bulunmaktadır.
  Bundan böyle, sınavlarda müfettiş bulundurulmayacaktır. Sınavlar, kurs müdürü ile, en az iki kurs öğretmeninin oluşturacağı bir komisyonca yapılacaktır.
  Kurs bitirme belgeleri eskisi gibi yine müdürlüğümüzce onaylanacaktır.
  Yukarıdaki hususlara göre gereğini rica ederim.

  İki-dört satır aralığı
  Nemci DEMİRTEPE

  Müdür a.


  Şube Müdürü

  EKLER:


  1. 1 adet Bakanlık genelgesi

  DAĞITIM


  Gereği. Bilgi:.

  1. Tüm Meslek Liseleri Şube Müdürlüğüne

  2. Akşam Sanat Okulu
  Sinop Hükümet Konağı

  Telefon No.0255448875 Faks No: 0225544

  İneternet adresi
  T.C

  SİNOP VALİLİĞİ

  Yazı İşleri Müdürlüğü

  İki satır aralığı
  Sayı: 3 10/05/2011

  Bir satır aralığ

  Konu: Yazıların bitiriliş cümlelerinin

  Yazılışı

  İki-dört satır aralığı
  TAPU-KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

  SİNOP


  İki satır aralığı
  Müdürlüğünüzden gelen yazılarda, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekli olmaktadır.

  Alt makamlara yazılan yazılar “rica ederim” ve üst makamlara yazılan yazılar ise “arz

  ederim” kelimesiyle bitirilmelidir.

  Bir yazı üst ve alt makamlara yazıldığında, “arz ve rica ederim” veya “gereğini arz ve rica ederim” şeklinde bitirilmelidir,.

  Aynı düzeydeki makam sahipleri arasındaki yazılarda “ arz ederim” kelimesi kullanılır.

  Müdürlüğümüze gönderilecek yazılarda da, bu hususlara dikkat edilmesini rica ederim.


  İki-dört satır aralığı
  Ahmet PÜRDİKKAT

  Vali a.


  Yazı İşleri Müdürü
  EKLER:

  1- 1 adet Başbakanlık genelgesi


  DAĞITIM:


  Gereği: Bilgi:

  Tüm resmi kurumlar Sinop Ticaret Meslek Lisesi

  ___________________________________________________________________________

  Posta adresi

  Telefon ve faks numarası

  İnternet adres

  T.C.

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  İlköğretim Genel Müdürlüğü

  Sayı: B08.0.İGM.0.08.03.06/2461 13/02/2011


  Konu: Resim Yarışması
  İSTANBUL VALİLİĞİNE

  (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

  İlgi: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 13.02.2008 tarih ve 2133

  sayılı yazısı

  İlgi yazı ile ilköğretim öğrencileri arasında 1, 2, 3. sınıflar, 4, 5. sınıflar ve 6, 7, 8. sınıflar olmak üzere üç kategoride, ilköğretim çağındaki çocukların akıllı işaretler sistemine ilişkin duygu, düşünce ve beklentilerini resim yoluyla anlatmaları amacıyla bir resim yarışması düzenleneceği belirtilmektedir.
  Genel müdürlüğümüzce Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Resim Yarışması”na gereken desteğin verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
  İlgi yazı ve ekleri ekte gönderilmiş olup, söz konusu faaliyetlerin incelenerek duyurunun yapılması ve ilimizden seçilen resimlerin 30 Mart 2008 tarihine kadar Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.
  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  Melike ALTINİŞ

  Bakan a.

  Genel Müdür V.

  Ekler: Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu yazısı ve ekleri (sayfa)

  Adres: Atatürk Bulvarı  06648 Bakanlıklar / ANAKARA

  Tel:0312 245 45 35 Faks:0312 245 45 36


      Ana sayfa


  Yazı denir. Resmi yazılarda daktilo veya bilgisayar kullanılır

  Indir 50.15 Kb.