bilgiz.org

Yabanci uyruklu öĞrenci İSTİhdam talep formu not

 • Bölüm 1. İşveren Hakkında Bilgi
 • Bölüm 2. Yabancı Uyruklu Öğrenci İstihdamı Hakkında Bilgi
 • Bölüm 3. İstihdam Edilmek İstenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Hakkında Bilgi
 • Bakanlığın Notu
 • Eklenecek Evraklar Kontrol Listesi
 • Bölüm 4. İşverenin Beyanı
 • Bölüm 5. Bakanlığın Değerlendirmesi • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü48.2 Kb.

  Indir 48.2 Kb.
  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ İSTİHDAM TALEP FORMU

  Not: Bu form her işçi için 3 (üç) suret olarak düzenlenecektir.

  Bölüm 1. İşveren Hakkında Bilgi:

  1.

  İşverenin Adı/Soyadı veya Şirket ise Ünvanı  2.

  Şirket Tescil No / Kimlik No  3.

  Çalışma Dairesi Tescil No  4.

  Faaliyet Sahası

  (Açıklayıcı bilgi veriniz)

  5.

  Adresi
  6.

  Telefon No  7. Fax No  8.

  Halen İstihdam Edilen İşçi Sayısı


  a. KKTC Uyruklu  b. TC Uyruklu  c. Diğer  9.

  İşyeri Çalışma Saatleri

  P.tesi-Cuma

  --

  C.tesi-Pazar

  --

  10.

  İşveren Temsilcisi


  (Eğer müracaatı yapan ve takip eden kişi işveren vekili ise, Vekalet Belgesi eklenmelidir)  11.

  Kimlik Kartı No  12.

  Telefon No  13. Fax No
  Bölüm 2. Yabancı Uyruklu Öğrenci İstihdamı Hakkında Bilgi:

  14. Yabancı Uyruklu Öğrenciyi Ne Kadar Süre İle İstihdam Etmek İstiyorsunuz?  Tarihinden Veya Ay Süresince.

  15. Öğrencinin Yapacağı İş İle İlgili Detay;

  b. Meslek Ünvanı b.Yapılacak İşin Tarifi c. Çalışma Saatleri  Bölüm 3. İstihdam Edilmek İstenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Hakkında Bilgi:

  16. Adı – Soyadı :  17. Uyruğu :  18. Öğrenim Gördüğü Üniversite:  19. Fakülte:  20. Bölüm:  21. Doğum Tarihi :  22. Cinsiyeti:  Erkek  Kadın

  23. Öğrenci İzni Süresi:

  ......../......../200... - ......../......../200...

  24. Pasaport No:


  (lütfen çeviriniz)  Bakanlığın Notu:

  • Bu Müracaat Formu doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

  • Müracaat Formunda eksik veya yanlış bilgi verilmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müracaat Formunu değerlendirmeyip geçersiz addedebilir.

  • İstihdam edilmek istenen yabancı uyruklu öğrencinin geçerli bir Öğrenci İzni olmalıdır.

  • 18 yaşından küçük kişiler için çalışma izni müracaatları kabul edilmez.

  • Gece Kulüpleri ve Barlar Yasası kapsamındaki işyerleri ile Kumarhaneler (Casino) ve Bahis Evleri’nde yabancı öğrenci istihdamı müracaatları kabul edilmez.

  • Öğrenci Çalışma İzini ile istihdam edilen yabancı uyruklu öğrenciler günde 4 (dört) saat, haftada toplam 24 (yirmidört) saatten fazla çalıştırılamazlar.

  • Yabancı uyruklu öğrencilerin çalışma saatleri eğitimlerini aksatmayacak saatlerde olmalıdır.

  • Öğrenci Çalışma İzni ile çalışan yabancı uyruklu öğrenciler KKTC İş Yasası, Sosyal Sigortalar Yasası ve İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında istihdam edilirler.

  Eklenecek Evraklar Kontrol Listesi:

  Lütfen Müracaat Formuna Eklediğiniz Belgeleri İşaretleyiniz:

  Vekalet Belgesi (Vekalet ile işlemler yürütülüyorsa)

  Müracaat Eden İşyerinin/İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borcu Olmadığına Dair Sosyal Sigortalar ve

  İhtiyat Sandığı Dairelerinden Alınmış Belgeler  İstihdam Edilmek İstenen Öğrencinin Pasaport Fotokopisi (Fotoğraflı sayfa, Pasaportun geçerlilik süresini gösteren

  sayfa, Öğrenci İzninin bulunduğu sayfa, kimlik bilgilerinin olduğu sayfa)
  Bölüm 4. İşverenin Beyanı:

  Ben aşağıdaki imza sahibi ve KKTC Kimlik Kartı hamili;

  • İşveren adına bu müracaatı yapmaya yetkili olduğumu beyan ederim.

  • Bu müracaatta adı yazılı işveren, en iyi inancı ve bilgisi ile beyan eder ki, müracaat edilen mesleklerde, yerli işgücü bulunamamıştır.

  • Bu müracaatta adı yazılı işveren, müracaatının uygun bulunması halinde, istihdam edeceği Öğrenci İznine sahip yabancı uyruklu öğrencinin Öğrenci Çalışma İzni alabilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili tüm resmi kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacağını, işçi çalıştırmakla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini ve talep edilenleri sağlayacağını, gerekli çalışma izni işlemlerini yasa ve tüzükler ile yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde tamamlayacağını ve Yabancıların Çalışma izinleri Yasası ve bu Yasa altında çıkarılmış Tüzükler ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uyacağımı, bu müracaatta adı yazılı işveren, işten ayrılan işçiyi en geç yedi gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildireceğini beyan eder.

  • Bu müracaatta adı yazılı işveren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izni ile istihdam ettiği yabancı uyruklu öğrenciyi günde 4 saatten ve haftada toplam 24 saatten fazla süre ile çalıştırmayacağını ve çalışma saatlerinin eğitimini aksatmayacak saatlere göre düzenleneceğini. Bu kurallara aykırı bir davranışta bulunması halinde izninin iptal edileceğini ve bundan sonra yapacağı bu tür müracaatlarda bu durumun aleyhine kullanılabileceğini bildiğini/kabul ettiğini ve anladığını beyan eder.

  • Bu Müracaat Formu ile ekinde verilen tüm belge ve formlarda verilen tüm bilgilerin en iyi inanç ve bilgime göre doğru olduğunu ve bunlardan sorumluluğumu beyan ederim.

  İmza  Tarih
  İsim  Statü

  İşveren / Temsilci Kimlik Kartı No


  Bölüm 5. Bakanlığın Değerlendirmesi: (Bu kısım Bakanlık tarafından kullanılacaktır.)

  Yukardaki başvuru değerlendirilimiş ve formda adı yazılı işverenin yabancı uyruklu öğrenci işçi istihdam talebi;

  Uygun Bulunmuştur  Uygun Bulunmamıştır  Şartlı Uygun Bulunmuştur  Başvuru uygun bulunmamışsa gerekçeleri veya şartlı uygun bulunmuşsa öngörülen şartlar;  Tarih  Adı – Soyadı

  Ve mevki
  İmza

  mühür
  (Form.ÇSB.Yİ.06)


      Ana sayfa


  Yabanci uyruklu öĞrenci İSTİhdam talep formu not

  Indir 48.2 Kb.