bilgiz.org

Yabanci uyruklu iŞÇİ İSTİhdam talep formu

 • Bölüm 2. İstihdam Hakkında Bilgi
 • Bölüm 3. İstihdam Talebinin Gerekçeleri
 • Eklenecek Evraklar Kontrol Listesi
 • Bakanlığın Notu
 • Bölüm 4. İşverenin Beyanı
 • Bölüm 5. Bakanlığın değerlendirmesi • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü44.55 Kb.

  Indir 44.55 Kb.  YABANCI UYRUKLU İŞÇİ İSTİHDAM TALEP FORMU

  Not: Bu form 2 (iki) suret olarak düzenlenecektir.

  Bölüm 1. İşveren Hakkında Bilgi:

  1.

  İşverenin Adı/Soyadı veya Şirket ise Ünvanı
  2.

  Şirket Tescil No / Kimlik No
  3.

  Çalışma Dairesi Tescil No  4.

  Faaliyet Sahası  5.

  Adresi
  6.

  Telefon No  7. Fax No  8.

  Halen İstihdam Edilen İşçi Sayısı


  a. KKTC Uyruklu  b. TC Uyruklu  c. Diğer  9.

  İşveren Temsilcisi


  (Eğer başvuruyu yapan ve takip eden kişi işveren vekili ise, Vekalet Belgesi eklenmelidir)  10.

  Kimlik Kartı No  11.

  Telefon No  12. Fax No  Bölüm 2. İstihdam Hakkında Bilgi:

  13. Yurt Dışından Getirtilecek İşçileri Ne Kadar Süre İle KKTC’de İstihdam Etmek İstiyorsunuz?

  Tarihinden Veya Ay Süresince.

  14. Yurt dışından Getirtilecek İşçilerin Yapacağı İş İle İlgili Detay;

  b. Meslek Ünvanı b.Yapılacak İşin Tarifi c. Sayı  Bölüm 3. İstihdam Talebinin Gerekçeleri:

  15. Yurt Dışından İşçi Talebinin (İhtiyacının) Nedeni?

  16. Bu Talebiniz Nedeniyle Çalışma Dairesi, İş ve İşçi Bulma Servislerine Başvurdunuz Mu?

  a. Evet b. Hayır c. Cevabınız Evet İse Tarih

  17. Varsa İşçi Bulmak Amacıyla Yaptığınız Diğer Çalışmalar;

  (lütfen çeviriniz)

  Eklenecek Evraklar Kontrol Listesi:

  Lütfen Başvuru Formuna Eklediğiniz Belgeleri İşaretleyiniz:

  Vekalet Belgesi (Vekalet ile işlemler yürütülüyorsa)

  Başvuruda Bulunan İşyerinin/İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borcu Olmadığına Dair Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairelerinden Alınmış Belgeler

  Bakanlığın Notu:

  • Bu Başvuru Formu doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

  • Başvuru Formunda eksik veya yanlış bilgi verilmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başvuru Formunu değerlendirmeyip geçersiz addedebilir.

  • İşçilerin KKTC’ye getirilmesinden sonra Çalışma İzni işlemleri sürecinde sağlık, güvenlik veya KKTC Yasalarına aykırı ve sakıncalı bir durumun ortaya çıkması halinde, bu kişiler, yurt dışına gönderilirler.

  • KKTC’de yasalarla kurulmuş Meslek Odalarına kayıt zorunluluğu olan mesleklerle ilgili başvurularda ilgili Meslek Odalarının onayı önceden alınmalıdır.

  • KKTC yasaları gereği Ustalık Belgesi gerektiren mesleklerde, getirtilecek işçilerin KKTC’de denkliği onaylanmış/onaylanabilecek Ustalık Belgesi sunulması çalışma izni işlemleri için zorunludur.

  • 18 yaşından küçük kişiler için çalışma izni başvuruları kabul edilmez.

  Bölüm 4. İşverenin Beyanı:

  Ben aşağıdaki imza sahibi ve KKTC Kimlik Kartı hamili;

  • İşveren adına bu başvuruyuı yapmaya yetkili olduğumu beyan ederim.

  • Bu başvuruda adı yazılı işveren, en iyi inancı ve bilgisi ile beyan eder ki, başvurulan mesleklerde, yerli işgücü bulunamamıştır.

  • Bu başvuruda adı yazılı işveren, başvurusunun uygun bulunması halinde, yurt dışından getirteceği işçilerin Çalışma İzni alabilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili tüm resmi kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacağını, işçi çalıştırmakla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini ve talep edilenleri sağlayacağını, yurt dışından getirteceği yabancı işçiler için gerekli çalışma izni işlemlerini yasave tüzükler ile yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde tamamlayacağını ve Yabancıların çalışma izinleri Yasası ve bu Yasa altında çıkarılmış Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uyacağını, bu paragrafta bahsedilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işçinin uğrayacağı her türlü maddi kaybın ve zararın sorumluluğunda olduğunu beyan eder.

  • Bu başvuruda adı yazılı işveren, yurt dışından getirdiği işçiler için yeterli ve sağlıklı barınma/ikamet kolaylıklarını sağlayacağını beyan eder.

  • Bu başvuruda adı yazılı işveren, işten ayrılan işçiyi yasalarda belirtilen süre içerisinde ilgili kurumlara bildireceğini ve geç bildirimde bulunması halinde doğacak sorumluluğunu kabul ettiğini beyan eder.

  • Bu başvuruda adı yazılı işveren, KKTC’ye Bakanlığın ön izni ile getirdiği işçileri başka bir işverene devretmeyeceğini. Böyle bir davranışta bulunması halinde izninin iptal edileceğini ve bundan sonra yapacağı yabancı uyruklu işçi istihdam talep başvurularında bu durumun aleyhine kullanılabileceğini bildiğini/kabul ettiğini ve anladığını beyan eder.

  • Bu başvuruda adı yazılı işveren, yurt dışından getirdiği işçilere işyerinde istihdam olanağı sağlayamadığı durumlarda Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde en kısa sürede yurt dışına gitmelerini/gönderilmelerini sağlayacağını beyan eder.

  • Bu başvuru Formu ile ekinde verilen tüm belge ve formlarda verilen tüm bilgilerin en iyi inanç ve bilgime göre doğru olduğunu ve bunlardan sorumluluğumu beyan ederim.

  İmza  Tarih
  İsim  Statü

  İşveren / Temsilci Kimlik Kartı No


  Bölüm 5. Bakanlığın değerlendirmesi: (Bu kısım Bakanlık tarafından kullanılacaktır.)

  Yukardaki başvurudeğerlendirilimiş ve formda adı yazılı işverenin yurt dışından işçi getirme talebi;

  Uygun Bulunmuştur  Uygun Bulunmamıştır  Şartlı Uygun Bulunmuştur  Başvuru uygun bulunmamışsa gerekçeleri veya şartlı uygun bulunmuşsa öngörülen şartlar;  Tarih  Adı – Soyadı

  Ve mevki
  İmza

  mühür

  Not: 1 Temmuz 2010 tarihinden sonra ilk kez Çalışma İzni alacak yabancı uyrukluların eş ve çocukları, çalışma izinli olarak bir yılı tamamladıktan ve ikinci çalışma izni mühürünü aldıktan sonra KKTC’de ikamet izni alabilecektir.

  (Form.ÇSB.Yİ.01)


      Ana sayfa


  Yabanci uyruklu iŞÇİ İSTİhdam talep formu

  Indir 44.55 Kb.