bilgiz.org

Yabanci personel başvuru formu

 • B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN YABANCI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER 1. YABANCI PERSONELİN
 • 2. İLGİLİ ŞAHIS DAHA ÖNCE İZİN ALMIŞ İSE
 • 4. TAHSİL DURUMU
 • KİŞİ VE/VEYA KURULUŞLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • 8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ İş :...................................................... Meslek :......................................................
 • C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMI TALEBİNİN GEREKÇESİ YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ .../.../...
 • NOT: Form ekinde belirtilen, yabancıdan ve yabancı personel istihdam edecek kuruluştan istenilen belgelerin tümü forma eklenecektir. • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü38.49 Kb.

  Indir 38.49 Kb.

  YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU EK-1

  (4 nüsha ve Türkçe olarak doldurulacaktır)

  (Son 6 Ay içinde Çekilmiş Fotoğraf)
  A.İŞVEREN / KURUM / KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER

  1. Adı / Unvanı:


  2. Türkiye’deki Merkez Adresi:
  ----------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------

  3. Yabancı Personelin Çalışacağı Adres:

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Telefon ve e-posta adresi : -----------------------------------------------------------------

  4. Yabancının İkamet Ettiği Adres : (Bu bilgi il ve ilçe bazında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca getirilen bildirim yükümlüğü kapsamında, Bakanlığa bildirilecektir. Daha sonra adres değişikliği olması durumunda, Bakanlık ayrıca bilgilendirilecektir. )

  5. Çalışacağı Yerin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (22/09/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720 sayılı Kararname uyarınca):

  Düzey III ­­!__! Düzey II !__! Düzey I !__!

  6. Sermaye Yapısı : Yerli Sermayeli !__! Yabancı Sermayeli !__!

  7. Şirket Türü : 1-Adi Ortaklık !__! 2-Kollektif Şirket !__!

  3-Limited Şirket !__! 4-Anonim Şirket !__!

  5-Diğer, Belirtiniz ................................

  8. Fiili İştigal Konusu :

  9. İşyeri SSK Tescil Numarası :

  10. Vergi Dairesi ve Nosu :

  11. Kuruluş Tarihi :

  12. Kayıtlı Sermayesi (TL) :

  13. Ödenmiş Sermayesi (TL) :

  14. Son Yıl Cirosu (TL) :

  15. Son Yıl İhracatı (ABD Doları) :

  16. Kuruluşta Halen Çalışan Toplam Türk Personelin; (Ek liste verilebilir.)

  Sayısı Mesleği Görevi

  ............... .................. ...................

  ............... .................. ...................

  ............... .................. ...................

  17. Kuruluşta Halen Çalışan Yabancı Personelin; (Ek liste verilebilir.)

  Adı / Soyadı Uyruğu Mesleği Görevi Çalışma İzni

  Aldığı Kuruluş / Tarih-sayı

  ..................... ............... ................ .............. ....................................  B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN YABANCI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

  1. YABANCI PERSONELİN

  - Pasaport No :

  - Adı ve Soyadı :

  - Baba Adı :

  - Ana Adı :

  - Doğum Yeri ve Tarihi (Gün, ay, yıl) :

  - Uyruğu : __ __ __ __ __

  - Cinsiyeti : K !__! E !__!

  - Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__! Boşanmış !__! Eşi ölmüş !__!

  - Evli ise, Eşinin Uyruğu : __ __ __ __ __

  - Çocuk : Var !__! Yok !__!

  - Çocuk Varsa Sayısı : K !__! E !__!

  - Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Varsa Sayısı :

  Çocuk : K !__! E !__!

  Yaşlı : K !__! E !__!

  Özürlü : K !__! E !__!  2. İLGİLİ ŞAHIS DAHA ÖNCE İZİN ALMIŞ İSE

  - İzni Veren Merci :

  - İzin Yazısı Tarih-Sayı :

  - İznin Geçerlilik Süresi :

  ( Başlangıç ve Bitiş Tarihi )  3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER (Sondan itibaren üçünü yazınız)

  İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------

  Çalıştığı Süre :

  Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!

  Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!

  Ayrılış Nedeni:

  İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------

  Çalıştığı Süre :

  Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!

  Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!

  Ayrılış Nedeni:

  İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------

  Çalıştığı Süre :

  Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!

  Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!

  Ayrılış Nedeni:  4. TAHSİL DURUMU

  - Son Mezun Olduğu Okul ( Adı / Yeri ) :

  - İhtisas Konusu:

  5. İKAMETGAH ADRESİ

  - Yurt içi :

  - Yurt dışı:

  6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE

  Bulunduğu Yer (ler) :

  - Tarihleri :

  - Sebepleri :


  7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK VEREBİLECEĞİ

  KİŞİ VE/VEYA KURULUŞLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

  ( Adı - Soyadı / Adres / Telefon numaraları / e-posta adresi )

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................  8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ

  İş :......................................................

  Meslek :......................................................

  9. ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULAN SÜRE

  10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık Brüt)

  (Ücret mutlaka yazılacaktır)

  C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMI TALEBİNİN GEREKÇESİ

  YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ .../.../...
  İŞVEREN KURUM / KURULUŞ SORUMLUSU YABANCI PERSONEL

  (Yetkilinin Adı–Soyadı-Unvanı/Şirket Kaşesi ve İmza) (Adı-Soyadı ve İmza)
  NOT: Form ekinde belirtilen, yabancıdan ve yabancı personel istihdam edecek kuruluştan istenilen belgelerin tümü forma eklenecektir.


      Ana sayfa


  Yabanci personel başvuru formu

  Indir 38.49 Kb.