bilgiz.org

Yabanci öĞrenci BİRİMİ İstanbul küLTÜR ÜNİversitesi bakü yabanci uyruklu öĞrenci sinavi 29. 05. 2011

 • GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
 • İKÜYÖS BAKÜ kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. BAŞVURMA BAŞVURMA KOŞULLARI
 • Sınav ücretinin yatırılması
 • Aday Numarasının Elde Edilmesi
 • Başvuru Takvimi Son Başvuru Tarihi
 • ADRES TELEFON
 • İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Bilgileri
 • İKÜYÖS BAKÜ Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi veya Pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Cevapların Cevap Kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.
 • SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
 • İKÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI LİSANS PROGRAMLARI
 • Dil Yeterlilikleri İçin Kabul Edilen Sınavlar Türkçe • Tarih04.07.2017
  Büyüklüğü58.03 Kb.

  Indir 58.03 Kb.  YABANCI ÖĞRENCİ BİRİMİ

  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BAKÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI 29.05.2011

  (İKÜYÖS BAKÜ)

  KILAVUZU

  2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

  Mart 2011

  İstanbul Kültür Üniversitesi/İSTANBUL  1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

   1. İstanbul Kültür Üniversitesi Bakü Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İKÜYÖS BAKÜ), İstanbul Kültür Üniversitesinde (İKÜ) okumak isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kuruma kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav İKÜ Yabancı Öğrenci Birimi (YÖB) tarafından yapılmaktadır.

   2. Bu kılavuz, 2011-2012 öğretim yılı için İKÜ’de öğrenim görmek üzere Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (İKÜYÖS BAKÜ-2011) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

   3. İKÜYÖS BAKÜ sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

   4. Sınava başvurular 23 Mayıs 2011 tarihine kadar şahsen, müracaat merkezlerinde yapılacaktır.

   5. İKÜYÖS BAKÜ sonuçları yalnız önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyenler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekir.

   6. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri geri verilmez.

   7. İKÜYÖS BAKÜ sonucunda adaylar, başarı sırası ve kontenjanların doluluk oranları dikkate alınarak %100, %50 ve %25 oranlarında burs ile ödüllendirilecektir. Söz konusu burslar toplam kontenjanların %30’u kadardır.

   8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve

  Değerlendirme Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, YÖB tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için İKÜ tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

   1. 2011 İKÜYÖS BAKÜ sınavına başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek, sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

   2. İKÜYÖS BAKÜ kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

  1. BAŞVURMA

   1. BAŞVURMA KOŞULLARI

  1. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuran adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; yabancı uyruklu olanların başvuruları kabul edilecektir.

  2. Başvuru Yapanlardan;

  1. TC uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların,

  2. 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,

  3. TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC'de tamamlayanların,

  4. Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların

  başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu adaylar sınava girseler bile aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

   1. BAŞVURMA İŞLEMLERİ

  Sınava başvurular, şahsen ve müracaat merkezleri aracılığıyla yapılacaktır. Sınava katılacak tüm adaylar, 2011 İKÜYÖS BAKÜ sınavı başvuru formunu doldurarak gerekli diğer belgelerle (Bk. Başvuru için gerekli belgeler) süresi içinde müracaat mekezlerine teslim etmelidir.

  Sınav ücretinin yatırılması

  Sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini (75 AZN) sınava başvurma süresi içinde belge karşılığında ilgili müracaat merkezine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırırken adını, soyadını ve bu sınavın açık adını (İKÜYÖS BAKÜ) belirtmeleri gereklidir. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru tamamlanamaz.  DİKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların aldıkları belgeyi dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka müracaat merkezinde düzelttirmeleri gerekmektedir.

  Aday Numarasının Elde Edilmesi

  Aday Numarası, posta/e-posta yoluyla gönderilecek 2011- İKÜYÖS BAKÜ sınavı giriş kimlik kartı üzerinde belirtilecektir. Aday numarası sadece bir kez edinilebilir. Numara, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın YÖB ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.

  İKÜYÖS BAKÜ'ye başvurduktan sonra birimimizle yapılacak her türlü yazışmada aday numarasının belirtilmesi zorunludur. Aday numarası belirtilmeyen dilekçeler

  işleme konulmaz.  Başvuru Takvimi

  Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2011

  Sınav Tarihi: 29 Mayıs 2011

  Başvuru Ücreti: 75 AZN

  Başvuru Merkez ve İletişim Bilgileri:

  ÜNVAN

  ADRES

  TELEFON

  A ACADEMY

  28 May küçesi 46

  012 4938740

  ACEEC

  Mehdi Hüseyin küçesi 73

  012 4928142

  A CLASS EDUCATION

  Azadlıq Pr. 22

  012 4406980

  EDULANDİYA

  Nərimanov r-nu. Mayakovski 10

  012 5676021

  HƏDƏF

  Z. Əhmədbeyov küçesi 2

  012 5966661

  KASPİ

  Mətbuat Pr. 25-ci bina

  012 5107042

  ZİRVƏ

  Nərimanov r-nu Akademik H. Əliyev 135 A

  012 4800834

  İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Bilgileri:

  Tel: (+90) 212 498 4466

  (+90) 212 498 4612

  e- posta: yob@iku.edu.tr

  web: www.iku.edu.tr

  Başvuru İçin Gerekli Belgeler


  1. 2011-İKÜYÖS BAKÜ Başvuru formu.

  2. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak yüzü açık ve cepheden, son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf.

  3. Kimlik veya pasaport fotokopisi.

  4. Sınav ücreti belgesi

  Başvuruların Kabulü

  Adaylar son başvuru tarihine kadar gerekli belgeleri şahsen, müracaat merkezine teslim etmelidir. Bu belgeler belirtilen tarihe kadar doğru bir şekilde sağlanmazsa veya bir öğrenci sınava giriş için gerekli olan koşulları herhangi bir şekilde yerine getirmezse, sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.

  Başvurular, İKÜ Yabancı Öğrenci Birimi tarafından alınacak ve değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar için İKÜYÖS BAKÜ Giriş Kimlik Kartı düzenlenir. Adaylar bu belgeye posta/e- posta yoluyla ulaşabilirler.

  İKÜYÖS BAKÜ Giriş Kimlik Kartı olmadan sınava kesinlikle girilemez.  1. SINAV

  İstanbul Kültür Üniversitesi BAKÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İKÜYÖS BAKÜ ) Bakı Slavyan Üniversitesinde 29 Mayıs 2011 Pazar günü saat 10:00'da yapılacaktır. Sınav süresi, Temel Öğrenme Becerileri Testi için 90, Türkçe Testi için 60 dakika olmak üzere toplam 150 dakikadır. Sınava girerken adayların, 2011-İKÜYÖS BAKÜ Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi veya Pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

  Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı da bulundurmaları gerekir.  Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir.

  Adaylar, sınav günü, saat 09.30'da kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır.

  İKÜYÖSBAKÜ’de iki test uygulanacaktır. Bu testlerden biri Temel Öğrenme Becerileri Testi, diğeri Türkçe Testidir. Her iki test de gerek içerik gerek soru dağılımı bakımından ÖSYM tarafından daha önce yapılan YÖS sınavı formatında olacaktır.

  İKÜYÖS BAKÜ'de uygulanacak iki teste ait sorular, iki oturum şeklinde cevaplandırılacaktır. Soru Kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte

  sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak Cevap Kâğıdına işaretlemektir. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.

  Cevapların Cevap Kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.

  Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

  Sınav sonunda her aday, kullandığı Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı ile 2011-İKÜYÖS BAKÜ Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir.

  Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı yukarıda açıklanan değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.


  1. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Adayların, İKÜYÖS BAKÜ'de uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır.

  1. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

  Sınav sonuçları sadece YÖB’ün http://www.iku.edu.tr/TR/283413-2-0-1-605-4/Uluslararasi-Tanitim-ve-Yabanci-Ogrenci-Birimi internet sayfasında duyurulacaktır.

  ÜNİVERSİTEYE KABUL (YERLEŞTİRME) İÇİN MİNUMUM PUANLAR

  Adaylar, İKÜ senatosunun kararı uyarınca, İKÜYÖS BAKÜ Temel Öğrenme Becerileri Testi’nden minumum 40 puan alarak ilgili programlara başvuru yapabilirler. Kayıtlar kontenjan dahilinde puanların sıralanmasıyla yapılacaktır.  İKÜ programlarına, İKÜYÖS BAKÜ sınavı haricinde uluslararası geçerliliği olan sınavlarla da başvuru yapılabilir. Bu sınavların minumum puanları için YÖB’ün http://www.iku.edu.tr/TR/283413-2-0-1-605-4/Uluslararasi-Tanitim-ve-Yabanci-Ogrenci-Birimi internet sayfasına bakılabilir.

  İKÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

  LİSANS PROGRAMLARI

  Fen-Edebiyat Fakültesi


  Matematik-Bilgisayar

  10

  İngiliz Dili ve Edebiyatı*

  20

  Moleküler Biyoloji ve Genetik

  10

  Türk Dili ve Edebiyatı

  20

  Fizik

  10

  Psikoloji

  10

  Hukuk Fakültesi
  10

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği*

  20

  Elektronik Mühendisliği *

  20

  Endüstri Mühendisliği*

  20

  İnşaat Mühendisliği*

  20

  Mimarlık

  10

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İşletme

  10

  İktisat

  10

  Uluslararası İlişkiler*

  20
  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı**

  10
  İletişim Sanatları

  10
  İletişim Tasarımı**

  10
  Sanat Yönetimi

  10

  *Program dili İngilizcedir.

  **Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilir.  ÖNLİSANS PROGRAMLARI

  İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

  Bankacılık ve Sigortacılık

  10

  Dış Ticaret

  10

  Grafik Tasarımı

  10

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

  10

  İşletme Yönetimi

  10

  Lojistik

  10

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

  10

  Pazarlama

  10

  Turizm ve Otel İşletmeciliği

  10

  Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

  Bilgisayar Programcılığı

  10

  Elektronik Teknolojisi

  10

  Radyo ve Televizyon Teknolojisi

  10

  İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

  10

  DİL DÜZEYLERİ

  Türkçe testinden elde edilen puan adayların Türkçe seviyesini belirlemede kullanılır. Adaylardan Türkçesi yeterli bulunanlar (A ve B Düzeyleri) eğitim dili Türkçe olan programlara hemen başlayabilirler. Bunlardan B düzeyine sahip olanlar Türkçesini, öğrenimine devam ederken A düzeyine yükseltmekle yükümlüdür. Türkçesi yetersiz olanlar (C Düzeyi) bir yıl Türkçe hazırlık programına alınırlar. Bu program ücretsizdir.

  Eğitim dili İngilizce olan programlar için adaylar İngilizce yeterliliklerini sunmalıdır. İngilizce yeterliliği sağlayamanlar için bir yıl hazırlık programı uygulanır.

  Dil Yeterlilikleri İçin Kabul Edilen Sınavlar

  Türkçe


  1. İKÜYÖS BAKÜ 2011

  2. ÖSYM 2010

  3. Tömer (Türk Devlet Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri Sınavları)

  4. Diğer Sınavlar (Büyükelçilik, Konsolosluk, Yunus Emre Vakfı, Tika ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklığındaki üniversitelerin sınav sonuçları veya sertifikaları)

  İngilizce

  SINAV EŞDEĞERLİK TABLOSU

   

  İKÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı

  KPDS / ÜDS

  TOEFL

  (Paper Based)  TOEFL iBT

  CAE

  IELTS

  (Academic)  İngilizce Dili Meslek Programları (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

  70

  -

  600

  (Yazma’dan en az 4)  80

  (Her bölümden en az 15)  A

  7.0

  (Her bölümden en az 5.0)  İngilizce Öğretim Programları (Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Uluslararası İlişkiler)

  60

  80

  523

  (Yazma’dan en az 4)  75

  (Her bölümden en az 15)  B

  6.0

  (Her bölümden en az 5.0)
      Ana sayfa


  Yabanci öĞrenci BİRİMİ İstanbul küLTÜR ÜNİversitesi bakü yabanci uyruklu öĞrenci sinavi 29. 05. 2011

  Indir 58.03 Kb.