bilgiz.org

Webmail internet erişimi olan her yerden, herhangi bir web tarayıcıyı kullanrak e-posta hesabına erişimi sağlayan bir sistemd
Tarih28.12.2017
Büyüklüğü24.09 Kb.

Indir 24.09 Kb.

İnternet II

WEBMAIL

Webmail internet erişimi olan bir bilgisayardan, herhangi bir web tarayıcıyı kullanarak e-posta hesabına erişimi sağlayan bir sistemdir.Webmail’e Giriş

Boğaziçi Üniversitesi Webmail sistemini kullanabilmek için JavaScript destekli bir web tarayıcısı ile http://webmail.boun.edu.tr adresine bağlantı yapılmalıdır (Şekil 1).
Şekil 1

Username alanına Boğaziçi Üniversitesi e-posta hesabına ait olan kullanıcı adı, Password alanına da bu hesaba ait şifre girilir ve Go seçeneğine tıklanır (ya da klavyeden Enter tuşuna basılır).
E-posta Okuma
Webmail gelen e-postaların bulunduğu INBOX klasörü ile açılır (Şekil 2). E-postalar bu klasörde alt alta listelenmişlerdir. Bir e-postayı okumak için From ya da Subject seçeneklerinden birine tıklanır.E-postanın içeriği görüntülenir. Tekrar INBOX’a geri dönerek diğer e-postalara bakabilmek için sağ üst köşedeki Back to INBOX’a tıklanır.

E-postaya Ekli Bir Dosyayı Açma
Gelen bir E-postaya eklenmiş bir dosya varsa e-posta açıldığı zaman dosyanın yanında simgesi ve bir açıklama bulunur.

Ekteki dosyayı açmak için dosya adının ya da simgenin üzerine tıklanır. Açılan pencerede, dosya bilgisayara kaydedilecekse Save, bulundugu yerden açılacaksa Open seçeneğine tıklanır.
Şekil 2
E-posta Gönderme


 1. seçeneğine tıklanır.

 2. To: alanına e-postanın gönderileceği kişinin e-posta adresi yazılır. Eğer birden fazla kişiye gönderilecekse virgülle ayrılarak adresler yazılabilir. E-postanın kopyasını başka bir kişiye göndermek için Cc, alıcının adresinin görünmemesi isteniyorsa Bcc alanlarına da e-posta adresleri eklenebilir.

 3. Subject alanına mesajın konusu ile ilgili kısa bir başlık yazılabilir ya da boş bırakılabilir.

 4. Alttaki boş alana ise e-postanın içeriği yazılır.

 5. Son olarak göndermek için Send Message düğmesine tıklanır. Save a copy in “sent mail “ kutucuğu işaretli ise gönderilen e-postanın bir kopyası sent-mail klasöründe tutulur. Eğer e-posta daha sonra tamamlanarak gönderilmek istenirse Save Draft tıklanarak Drafts klasöründe saklanabilir. Göndermekten vazgeçilirse Cancel Message seçilebilir.


E-postaya Dosya Eklenmesi 1. E-postaya dosya ekleyerek göndermek için gönderme aşamasındayken alt kısımda bulunan Attachments bölümündeki Browse düğmesine tıklanır.

 2. Choose file penceresinde gönderilecek dosya bulunarak seçilir ve open düğmesine tıklanır.

 3. Dosyanın adı Attachments bölümüne eklenecektir.

 4. Sağdan Attach düğmesine tıklanır. Pencere yenilenecek, dosyanın adı, büyüklüğü ve ne tür bir dosya olduğu görülecektir.

 5. Dosya gönderilmekten vazgeçilirse yanındaki kutucuk işaretlenip Remove Selected tıklanır.

Birden fazla dosya gönderilecekse her bir dosya için aynı işlemler tekrarlanır.Send Message düğmesine tıklanarak e-posta ve eklenmiş olan dosya (ya da dosyalar) gönderilir.
Bir E-postayı Yanıtlamak ve İletmek
Gelen bir e-postayı yanıtlamak için Reply ya da Reply to All tıklanır. Bir e-postayı başka bir e-posta adresine iletmek için ise

Forward tıklanır.
Bir E-postayı Silme


 1. E-postalar listenmiş olarak gösterilirken silinecek e-postanın solunda bulunan kutucuk işaretlenir. Delete’e tıklanır.

 2. E-postanın içeriği görüntülenirken silinmek istenirse doğrudan Delete’ e tıklanır.

Silinen e-postalar Trash klasöründe tutulur. Silineceğinden emin olunduğunda düğmesine tıklanarak tamamen silinmelidir.
Yeni Bir Klasör Yaratma

Klasörlerin yaratılması ve düzenlenmesi Folders penceresinden yapılmaktadır. düğmesine tıklandığında klasörlerin tüm listesini görmek için INBOX'un yanında bulunan + işaretine veya Expand All ‘a tıklanır. Bütün yeni klasörler INBOX’un altında bir alt klasör olarak yer alır. Klasör açmak için: 1. INBOX'un ya da hangi klasörün bir alt klasörü yaratılacaksa onun yanındaki kutucuk işaretlenir.

 2. Açılır listeden Create Folder seçilir.

 3. Dialog kutucuğuna yaratılacak klasörün adı yazıldıktan sonra OK tıklanır. Pencerenin tepesinde klasörün yaratılmasıyla ilgili onay yada hata mesajını alındıktan sonra klasör yaratma işlemini tamamlanır.

Bir Klasörün İçeriğini Görüntüleme
Başka bir klasörde bulunan e-postaları görmek için, Webmail penceresinin sağ üst köşesinde yer alan Open Folder simgesinin yanında bulunan açılır listeden klasörün adını seçilir.
Bir E-postayı Başka Bir Klasöre Kopyalama ve Taşıma

 1. E-postalar listenmiş olarak gösteriliyorsa sol tarafında bulunan kutucuk işaretlenir. Eğer e-postanın içeriği görüntülenir halde ise 2. adımla başlanır.

 2. Messages to açılır listesinden, e-postanın kopyalanacağı ya da taşınacağı klasörün adı seçilir.

 3. Taşımak için sol taraftaki Move, kopyalamk için Copy seçeneklerinden biri seçilir.

Klasörleri Düzenleme


Folders düğmesine tıklandığında gelen Folder Navigator penceresi tekrar isimlendirme, silme veya dosyaları yükleme gibi işlemlerin de gerçekleştirildiği yerdir. Bir işlemi gerçekleştirmek için dosya adının solunda bulunan kutucuk işaretlenir ve Choose Action açılır listesinden yapılacak işlem seçilir.

Adres Defteri Oluşturma

Çok sık e-posta gönderilen kişilerin e-posta adresleri adres defterine kaydedilebilir. Bunun için : 1. düğmesine tıklanır.

 2. Gelen pencerede Add’e tıklanır.

 3. Boş alanlar doldurulur.

 4. Save düğmesine tıklanır.

Bir e-posta gönderirken adresi adres defterinden almak için ise :

 1. simgesine tıklanır.

 2. Contact List penceresinden kişi adı ( ya da e-posta adresi) bulunarak üzerine tıklanır.

 3. To, Cc, Bcc seçeneklerinden biri seçilir ve OK tıklanır.

Şifre değiştirme
düğmesine basılır. Gelen pencerenin Mail Management bölümünden Password üzerine tıklanır. Old Password alanına eski şifre, New Password alanına yeni sifre, Confirm new password alanına tekrar yeni şifre yazılır.Son olarak Change your password düğmesine tıklanır.

Gizli Soru

Webmail hesabına ait şifrenin unutulması durumunda yeni bir şifre alabilmek için gizli soru belirlenmelidir.Bunun için düğmesine basılır. Açılan pencerede Mail Management bölümünden Secret Question’a tıklanır :
 1. Your Secret Question: alanına gizli soru girilir.

 2. Answer the your Secret Question: alanına bu soruya verilecek cevap yazılır.

 3. Alternate E-mail Address: alanına webmailden farklı alternatif bir e-posta adresi girilir.

 4. Your password bölümüne webmail hesabına ait şifre girilir.

 5. Submit düğmesine tıklanır.

Şifre unutulduğunda belirlenen gizli soru sorulacak ve doğru cevap verildiği takdirde yeni şifre alternatif e-posta adresine gönderilecektir.


Tatil Mesajı
Tatildeyken ya da herhangi bir nedenle e-postaların cevaplanamayacağı durumlarda göndericiye önceden hazırlanmış bir mesajı otomatik olarak gönderebilmek için düğmesine basılır. Açılan pencerede Mail Management bölümünden Vocation Notices’e tıklanır.


 1. Gelen pencerede bu özellik kullanılmak isteniyorsa Set/install Vocation notice seçeneğini işareli olmalıdır.

 2. Message bölümündeki boş alana e-postalara otomatik verilecek mesaj yazılır.

 3. Your password bölümüne webmail hesabına ait şifre girilir.

 4. Son olarak Submit düğmesine tıklanır.

Tatil mesajını kaldırmak için Unset/remove Vocation notice işaretlenir.Gelen E-postaları Başka Bir E-posta Adresine Yönlendirme
Gelen e-postaların webmail hesabı dışında başka bir e-posta adresine otomatik olarak yönlendirilmesi istenirse :


 1. düğmesine basılır.

 2. Mail Management bölümünden Mailbox Redirect’e tıklanır.

 3. Set/install a forward to seçeneği işarelenir ve yanındaki boş alana iletilecek e-posta adresi yazılır.

 4. E-postaların birer kopyası webmail hesabında bırakılmak istenirse Keep a copy in your mailbox seçeneği işaretlenir.

 5. Your password bölümüne webmail hesabına ait şifre girilir.

 6. Son olarak Submit düğmesine tıklanır.

Bu yönlendirmeyi kaldırmak için aynı penceredeki Unset/remove a forward işaretlenir.

BÜ BİM Eğitim Birimi /Mayıs 2005


    Ana sayfa


Webmail internet erişimi olan her yerden, herhangi bir web tarayıcıyı kullanrak e-posta hesabına erişimi sağlayan bir sistemd

Indir 24.09 Kb.