bilgiz.org

ValiLİk makami’NA

 • İşte Tahtalı gerçeği!
 • İZSU analiz sonuçlarını açıkladı: Tahtalı’da kaçak yok, su temiz
 • Tahtalı suyu “A1 sınıfında”
 • EK: Mart 2010’a ait Hıfzısıhha’ya yaptırılan Tahtalı Barajı ham su ve arıtma çıkışı su kalite analiz sonuçları • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü14.08 Kb.

  Indir 14.08 Kb.
  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

  Telefon: (232) 293 14 28 – 293 14 39 Faks: (232) 489 10 46

  basinmudurlugu@izmir.bel.tr

  www.izmir.bel.tr

  01/04/2010

  İşte Tahtalı gerçeği!
  Fotoğraflarla belgelendiği iddia edilen “Tahtalı gölüne kanalizasyon suyu karışıyor” haberleri “hayali” çıktı. Fosseptik olarak gösterilen suyun arka avludaki depodan akan kaynak suyu olduğu tespit edilirken, analiz raporlarını açıklayan İZSU yetkilileri, “Tahtalı’da kaçak yok, suyumuz temiz” bilgisini verdi.
  İzmir’in en önemli su kaynaklarından biri olan Tahtalı göl alanına “kanalizasyon sularının karıştığına” dair iddialar üzerine basına dağıtılan fotoğrafların çekildiği Eşen Mahallesi’nde (eski Keler köyü) incelemeler yapan İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçek olmadığını ortaya çıkardı.

  İddialara konu alan yerin Yakup Üregil’e ait evin yanındaki su arkı olduğu ve akan suyun da fosseptik değil, kaynak suyunun biriktiği depodaki çeşmeden geldiğini tespit eden ekipler, bu bilgileri hane sahiplerine de doğrulattı. Bir siyasi partiye mensup kişilerin fotoğraf çekimi sırasında bu durumun kendilerine de anlatıldığını kaydeden ev sahibi Yakup Üregil, buna rağmen gazetelerde ve televizyonlarda çıkan “farklı ve yanıltıcı” haberlere çok üzüldüklerini söyledi. Üregil, İZSU ekiplerince hazırlanan ve aynı ifadelerin yer aldığı tutanağı da imzaladı.

  Üregil şöyle devam etti:

  “Dağdan gelen sular evimizin kenarından geçiyor. Aynı zamanda dağdan gelen suyu topladığımız depoyu, içme suyu ve çamaşır gibi günlük amaçlı kullanıyoruz. Bu sular, evimizin yanındaki küçük arka karışıyor. Kesinlikle buraya bir kanal suyunun akması mümkün değil. Kanal suyumuz fosseptiklerde birikiyor ve vidanjörlerle alınıyor. 60 yıldır çoluğum çocuğumla birlikte burada yaşıyoruz. Kanal suyunun arka verildiği, sızdığı ya da göle ulaştığı doğru değil. Siyasetçiler gelip inceleme yaptığında, onlara da aynı şeyi yani bunun kaynak suyu olduğunu söyledim. Fakat daha sonra farklı şeyler söylenmiş. Bu tespitlerimizi İZSU Genel Müdürlüğü’ne de bildirip, imzaladım.”

  İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, 8-10 hanenin bulunduğu ve baraj kısa mesafeli koruma alanında kalan söz konusu yerin kamulaştırma kapsamında olmasından dolayı, atıksuların kamulaştırma tamamlanıncaya kadar fosseptiklerde toplandığını ve vidanjör ile çekildiğini, Tahtalı Baraj Gölü’ne de herhangi bir kaçağın söz konusu olmadığını açıkladı.
  İZSU analiz sonuçlarını açıkladı: Tahtalı’da kaçak yok, su temiz

  İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Şaşal, Deliömer ve Küner yerleşimlerin altyapılarının olmadığı ve pis sularının arıtılmadan baraj gölüne karıştığı” yönündeki iddialar üzerinde de şu bilgiler verildi:

  “Söz konusu yerleşimler, Tahtalı Barajı kısa/orta mesafeli koruma alanı içerisinde kalmakta olup bu yerleşimlerden Küner köyünün alt yapısı mevcut ve ana kolektörle Tekeli Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlıdır. Deliömer köyünün altyapısı mevcut olup sızdırmasız fosseptiğe bağlıdır ve atıksulur vidanjörlerle taşınarak Tekeli Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmaktadır. Şaşal köyünün ise altyapısı tamamlanmış, pompayla atıksular Tekeli Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmaktadır.

  Halihazırda Tahtalı Baraj gölünden alınan hamsu numunelerinde fiziksel, kimyasal, virolojik pestisid parametreleri açısından analizlenmiş ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile İçme Suyu Elde Edilen Suların Kalitesine Ait Yönetmeliğe göre ‘A1 su kalitesinde’dir. (Basit Fiziksel Arıtma ve Dezenfeksiyon ile İçilebilir Suları). Ayrıca, Tahtalı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde arıtılarak şehre verilen su kalitesi de, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygundur. (Bu durum ekteki tabloda açıkça görülmektedir.)

  Tahtalı havzasında altyapı sistemi büyük oranda tamamlanmış ve havza dışında Tekeli Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılarak deşarj edilmektedir.

  Ayrıca yerleşimlere ait kanalizasyon şebekesi, ana hat, pompaların yapımı İller Bankası ve Köy Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Özellikle Köy Hizmetleri tarafından yapılan hatların vatandaş tarlası içinden geçirilmesi nedeniyle hatlara çok fazla zarar verildiğinden, İdaremiz belli programlar çerçevesinde şebeke ve hatları bakım ve onarımdan geçirmektedir. Bu nedenle hatlarda zaman zaman münferit sıkıntılar yaşanabilir.


  Tahtalı suyu “A1 sınıfında”

  İZSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Tülay Yılmaz ise şu bilgileri aktardı:  “Tahtalı Barajı çok büyük bir baraj havzasıdır. 555 kilometrekare havzanın tamamıdır. Göl alanı 23 kilometrekaredir. İZSU Genel Müdürlüğü, 23 kilometre karelik göl alanının 33 kilometresini çitle çevirmiştir. Teknik ekiplerimiz, çevre, ziraat, inşaat, kimyacı, çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız, güvenlik ekiplerimiz 24 saat gece gündü denetim yapmaktadır. Tüm bu denetimlerde, koruma ve kontrol çerçevesinde çite zarar verenler, çit içine girmek isteyenler tespit edilerek Türk Ceza Kanunu ya da Kabahatlar Kanunu çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Sadece 2009 yılı içinde hayvan sokmaya teşebbüs eden, çite zarar veren 360 vatandaşa Kabahatlar Kanunu’na göre işlem yapılmıştır. Buradaki kanal hatlarının hepsi, kanal şebekesi yapılarak ana kolektörlerle Tekeli’deki arıtma tesisine yönlendirilmektedir. Buradaki amaç, pis suyun göle ulaşmasını engellemektir. Göl içerisinden sürekli numuneler almaktayız. Ham su numunesini kontrol etmekteyiz. Ayrıca alınan bu ham su, Görece’deki arıtma tesisinde arıtılarak şebekeye verilmektedir. Gerek ham su, gerek şehre verilen içme suyu açısından kendi laboratuvarlarımızın haricinde, Hıfzıssıhha’ya da düzenli olarak analiz yaptırılmaktadır. Bunlar İZSU’nun web sitesinde yayınlanmaktadır. Ham su yani göldeki su kalitemiz açısından bakarsak, devletin yönetmeliklerine göre iyi bir kalite olan A1 sınıfında suyumuz vardır. Bu da suyumuzun korunduğunu, kirlenmediğini ortaya kaymaktadır. İçme suyu olarak, şebekeye verdiğimiz su da, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik standartlarının çok çok altındadır. Şehre kaliteli su verdiğimizi her gün yayınladığımız analiz değerleri ile web sitemizden duyurmaktayız.”
  EK: Mart 2010’a ait Hıfzısıhha’ya yaptırılan Tahtalı Barajı ham su ve arıtma çıkışı su kalite analiz sonuçları


      Ana sayfa


  ValiLİk makami’NA

  Indir 14.08 Kb.