bilgiz.org

Uzaktan Eğitimde kullanılan Açık Kaynak Kodlu yazılımlar

 • 1Uzaktan Eğitim Nedir
 • 2Uzaktan eğitim mi Uzaktan Öğretim mi
 • 3Uzaktan eğitim veya öğretim paralı mı olmalı
 • 5Hizmet içi eğitim aracı olarak uzaktan eğitim
 • 6Uzaktan öğretim , yüz yüze eğitimin neresindedir
 • 7Uzaktan öğretim araşları nelerdir
 • 9Uzaktan Eğitimde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar
 • 10Nasıl kurulur ve nasıl yayınlanır • Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü39.13 Kb.
  TipiYazi

  Indir 39.13 Kb.

  T.C.

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

  MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR

  Hazırlayan

  Cumali YAŞAR

  Okutman


  Çanakkale-2004

  İÇİNDEKİLER

  1 Uzaktan Eğitim Nedir? 3

  2 Uzaktan eğitim mi ? Uzaktan Öğretim mi? 3

  3 Uzaktan eğitim veya öğretim paralı mı olmalı? 4

  4 Kimler uzaktan eğitimden faydalanmalı? 4

  5 Hizmet içi eğitim aracı olarak uzaktan eğitim? 4

  6 Uzaktan öğretim , yüz yüze eğitimin neresindedir? 4

  7 Uzaktan öğretim araşları nelerdir? 4

  8 Açık kaynak kodlu yazılımların uzaktan eğitime katkıları? 4

  9 Uzaktan Eğitimde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar? 5

  10 Nasıl kurulur ve nasıl yayınlanır? 6
  1Uzaktan Eğitim Nedir?


   1. Tanım:

  "Uydu, video, audio grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi gibi elektronik araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. USDLA, öğretmen ve öğrencinin birbirlerinden coğrafi olarak uzak olduğunu belirterek bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması gerektiğinin altını çizer. Uzaktan eğitim; öğretmenleri içine alan öğretim ile öğrencileri içine alan öğrenim olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır.1"

  Başlangıçta eğitim programına takviye olarak ortaya konulan uzaktan eğitim programı sonraları eğitim alanında çokça rağbet gören bir program oldu. Günümüzde kolejler, üniversiteler, küçük ya da büyük iş grupları, eğitim acentaları, askeri kuvvetler, dini kuruluşlar, endüstri kuruluşları, özel girişimciler ve daha bir çok sahada, uzaktan eğitim programı oldukça rağbet görmektedir  2Uzaktan eğitim mi ? Uzaktan Öğretim mi?


  Uzaktan eğitim, temel olarak bir çok kurum tarafından kabul edilen belirli bir anlama karşılık gelmektedir. Yapılan tanımlara göre uzaktan eğitimde önemli olan nokta, öğretmenin ve öğrencinin konumlarının birbirinden coğrafi olarak ayrı olmasıdır. Bu açıklama esas kabul edildiği takdirde; 'Öğretmen ve öğrenci aynı çatı altında bulunsalar bile aralarında mesafe olması söz konusu olabilir' gibi bir sonuç çıkarabiliriz. Diyebiliriz ki uzaktan eğitim ile alakalı yapılan bu çeşit esnek bir tanım, bu eğitim programı ile alakalı bazı teorik ve klişeleşmiş tanımları ortadan kaldırmada ve bu eğitime farklı bir bakış açısı ile bakmada büyük rol oynamaktadır2”.

  Bu açıklamadan yola çıkarak diyebiliriz ki eğitimde uzaklık kavramı eğitimciler ve öğrenciler arasındaki fiziksel uzaklıklarla alakalı değildir. Burada önemli olan öğrenci ile öğretmen arasındaki karşılıklı etkileşimdir. Örneğin öğrenci eğitimiyle ilgili değilse ve öğretmeniyle arasında diyalog kopukluğu varsa işte o zaman asıl uzaklık kavramı ortaya çıkmaktadır. Eğitim programında öğrenci ve öğretmen arasında etkili bir diyalog ve etkileşim kurma göz önünde bulunduruluyorsa mesafe yada uzaklık bir o kadar azalır.

  Uzaktan eğitim programına yeni adım atmış olan öğrenciler genelde sistematize edilmiş bir programa, diğer bir ifadeyle disipline, ihtiyaç duyabilirler. Daha sonraları öğrencinin tecrübesi ve bilgi seviyesi arttıkça öğrenci ile öğretmen arsında diyalog kurma ihtiyacı da artacak böylelikle aralarındaki mesafe ne olursa olsun 'uzaklık ' kavramı anlamını yitirecektir.

  Öğrenci ile öğretmeni arasındaki iletişim öğrencinin geçmişine, konu ile alakalı ön bilgisine, motivasyonuna, öğrenme isteğine bağlı olduğu gibi konunun yapısına ve fazlalığına (kapasitesine) da bağlıdır.

  Öğrenci ile öğretmen arasında fiziksel olarak mesafe olduğu durumlarda radyo, televizyon, bilgisayar, yazılı materyaller ile kolaylıkla bağlantı kurulabilmektedir. Bütün bu teknolojik araçların kullanılması bize uzaklık kavramını hatırlatmamalı. Öğrenci ile öğretmeni arasında kilometrelerce mesafe olabileceği gibi yine her ikisi de aynı oda içerisinde bulunabilir. Buradaki 'uzaklık ' kelimesine anlam yükleyecek olan öğrenci ve öğretmenin ta kendisidir. Eğitimde uzaklığı belirleyen öğrenci ve öğretmenin karşılıklı ilişkilerinin yoğunluğu ve boyutudur.

  3Uzaktan eğitim veya öğretim paralı mı olmalı?


  Emeğin hakkı sahibine verilmelidir. Ancak bu karşılık aşırı olmamalıdır. Erişilebilir olmalıdır. Bireyin eğitime ayırdığı bütçenin üzerinde olmamaldır. Hizmeti sunan ile

  4Kimler uzaktan eğitimden faydalanmalı?


  Uzaktan eğitim programı; işçi, esnaf, , kırsal alanda yaşayan köylüsü, memur, emekli, özürlü, öğrenci, dahil bütün vatandaşların kendine uygun bir eğitim ortamı bulunduğu takdirde, zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırarak faydalanabileceği bir eğitim olanağı sunar.

  5Hizmet içi eğitim aracı olarak uzaktan eğitim?


  Günümüzde kamu yada tüzel kuruluşarın personellerini yeni teknolojilere karşı sürekli olarak eğitmak gerekliliği vurgulanmaktadır. Dağıtık şube sistemine sahip kurum yada kuruluşların personellerini eğitimeleri çok olmakta ve pahalıya mal olmaktadır. Ancak uzaktan eğitim teknolojileri bu olanağı sağlamakta ve çok daha ucuza getirmektedirler. Personelin Sürekli Eğitime tabi tutmaları uzaktan eğitim teknolojiler ile mümkün olmaktadır.

  6Uzaktan öğretim , yüz yüze eğitimin neresindedir?


  Uzaktan eğitim , yüz- yüze eğitimin henüz yardımcı kaynağı durumundadır. Teknolojik gelişmeler gelecekte uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin aynı çizgiye geleceği kanısına sahiptirler. Ancak bireysel gelişim süreci yüz yüze eğitimi içine alarak ayrı bir çizgiye geçecektir.

  7Uzaktan öğretim araşları nelerdir?


  TV, internet, VCD, DVD

  8Açık kaynak kodlu yazılımların uzaktan eğitime katkıları?


  Uzaktan Eğitim uygulaması yapmak; gelişmekte olan ülkeler için yazılım yönünden değerlendirilidiğinde çok pahalı bir işlemdir.

  Ancak Uzaktan eğitim için Açık Kaynak Kodlu yazılımlar veya bu Açık Kaynak Kodlu yazılım geliştiren projeleri desteklemek yazılım maliyetini çok düşürmektedir. Bu projeler hem emeğe saygı , hemde yeni projelerin ön ayağını oluşturmaktadır. Bilgi paylaşımını esas kılan felsefenin amacı bilginin büyümesini sağlamaktır. Açık Kaynak kodlu yazılım felsefesinin uzaktan eğitim uygulamaları için kullanılması bilginin evrenselleşmesi için çok önemli bir adımdır. Bugün için uzaktan eğitimde kullanılan açık kaynak kodlu yazılım sayısı yüzler ile ifade edilirken yakın gelecekte ve projeler desteklendiğinde bu oran binlere çıkacaktır.

  Dolayısıyla uzaktan eğitim katkısı vermek isteyen eğitim kuruluşları kitlelere daha hızlı ulaşacağı kanatindeyim. Bu eğitim de sizlere uzaktan eğitim için kullanılan açık kaynak kodlu yazılımları tanıtacağım.

  9Uzaktan Eğitimde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar?

  Uzaktan Öğrenmede Kullanılan Açık Kaynak Kodlu yazılımlar3  Aşağıda ismim verilen listeyi http://sourceforge.net netten aldım ve çoğu tam olarak çalışmaktadır. Tamamı GNU lisansına sahip olduğundan değiştirilmesi ve 3. şahıslara verilemsi serbesttir. Ancak para ile satılamaz.


  Project Name

  Description  E-Learning (exact match) 

  This project implements an exercice web application based on the OpenOffice spreadsheets stored on the internet. 

  Agora 

  Agora is a web solution written in PHP that provides a set of utilities for e-learning support with services by course like document publication, glossary, news, FAQ. 

  a-LMS Learning Management System 

  Open Source Learning Management System implemented in Java. Implemented by Rubecula Software, LLC. An integral part of Automatic e-Learning by TRA. Conforms to SCORM 1.2. Built on open-source platforms: ADL SCORM RTE, Hsqldb, Tomcat, Commons, etc. 

  resourcecenter 

  The ResourceCenter is a digital library for e-learning content. It contains an IMS Learning Resource Metadata conform metadata editor. A metadata wizard helps to create SCORM conform metadata records. The ResourceCenter is a Java web application. 

  Segue CMS 

  Segue is an open source collaborative content management system designed for e-learning that combines the ease of use of course management systems with the flexibility of weblogs for creating various types of sites including course, news, and journal. 

  Community Learning Network 

  A Community Learning Network is a fully functioning content management system designed especially for the non-profit social service sector. Simple to use, yet powerful content and permission management tools. E-learning focus, and multilingual support. 

  WordFreak 

  WordFreak is a java-based linguistic annotation tool designed to support human, and automatic annotation of linguistic data as well as employ active-learning for human correction of automatically annotated data. 

  Basic E-Learning Tool Set (BELTS) 

  The Basic E-Learning Tool Set provides a basic set of tools for using and managing learning objects. Users can search and discover content, and set up classes (groups of users) and lessons (sequences of learning objects) for others to interact with. 

  ForeL e-Learning LMS 

  ForeL is an AICC compatible e-Learning LMS platform (in ASP) from SpainWex for the tracking and administration of e-Learning courses. Content can be created with Macromedia CourseBuilder and PowerPoint files and other content can easily be integrated. 

  eConf 

  eConf is an open source e-learning software, written in Java. It allows to easily record web sessions. All you need is a browser and a microphone. 

  Mindora e-learning 

  A visualization and learning tool programmed in 3D making use of MindMaps which is a learning method invented to allow faster learning. Multiple User features, the information gets displayed on 3dimensional, radiant Mind Maps. Spheres and cylinders, fast 

  Adept 

  Adept is a free multilanguage e-learning system. Users can choose, navigate, read courses on screen, do exercices and download related material. Authors can create courses online or import them from word processor files and quiz generation software such  

  MaxDev 

  We're working to create a resource for professionals and active contributors where it will be developed: integration of Postnuke/eNvolution/Oscommerce and other CMS special version to manage E-Commerce, E-Learning, intranet, Workflow, ERP, hotels admin  

  Spaghettilearning E-Learning system PHP 

  The project Goal is to give a platform based on PHP + Mysql for managing E-Learning courses. Features are: Lessons archive, calendar, news, official test, valutation test, chat forum and class file trade. Project is multilanguage and support the SCORM st 

  AnaXagora 

  The AnaXagora platform is a change management platform that will combine an e-learning module (LCMS), a knowledge management module (KM), a business process management module (BPM), and a competences management module (HR).  

  JAMES 

  JAMES is a modular environment which enhance colaborative groups by making use of the web. The main feature of the project is to be able to fit heterogeneous systems. Two examples could be E-learning or Enterprise Intranets.  

  ADA 

  ADA is an On Line Learning Management System - a system to deliver, manage, and monitor learning courses on a local (Intranet) or global (Internet) network. An italian e-Learning system developed by Lynx s.r.l. 

  Quadrille multimedia assessment system 

  Quadrille is a multimedia assignment and assessment system. It is an open platform for web-learning and e-learning. I lets teachers creating, administering exercises and assingments easily, and lets students learn effectively.  

  zLearning 

  zLearning will be a web-based e-Learning online course management system written in PHP and using mysql. 

  mdm - the metadata manager 

  mdm - the metadata manager. Easily create, edit, and manage your e-learning related metadata files. 

  Virtual interactive experiments (vexp) 

  Virtual interactive experiments (vexp) is a framework to promote the developmentand use of cooperative e-learning experiments over the internet. Interactive scientific experiments which can be controlled by various users synchronously.  

  electure 

  The electure online lecturing system is a free e-education (e-learning, e-lecturing) system. It facilitates the design and presentation of electronic lectures and provides tools for collaborative learning.  

  OSLearning 

  OSLearning is an e-learning platform that enable the publication and management of elearning solutions with ease.Its architecture promotes the reuse of learning material decreasing the time to publication.OSLearning is available as PostNuke add on module 

  Open Educational System (OES) 

  Open Educational System which is a free for use, open source, and multi-platform, multi-language and user-friendy design online e-learning platform. The system is integrate and suitable use for any high-school, college or university. It is easy maintain a   10Nasıl kurulur ve nasıl yayınlanır?

  Öncelikle çalışmamda PHP ve MySql ile yapılmış açık kaynak kodlu yazılımları araştırdım.

  Programları hem Linux hemde windows platformunda denedim. Kurulum için gerekli olan bilgisayarınıza Apache -PHP ve MySql kurulumunu yapıldığını varsayıyorum.

  Açık kaynak kodlu yazılımlar genelde kulanıcıdan Mysql yada kullanıcı veritabanlarını yaratmaları isterler.

  Daha sonra yönetici ve kullanıcı tanımlamaları yapılır.

  Giriş Menüsü
  Öğretmenin yapabileceği işler

  Kullanıcıların ve Yöneticilerin Eklenmesi  Test Sorularının hazırlanması


  1 United States Distance Learning Association (USDLA) tanımı

  2 http://www.uluslararasiegitim.com/uzak/makale.asp

  3 http://sourceforge.net


      Ana sayfa


  Uzaktan Eğitimde kullanılan Açık Kaynak Kodlu yazılımlar

  Indir 39.13 Kb.