bilgiz.org

Üreme ile ilgili sınıflamalar bilgisi. Hayvanlarda döllenme ile ilgili sınıflamalar bilgisi

 • BÖLÜM II: GELİŞME ve BÜYÜME
 • BÖLÜM IX: HAYATIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
 • Biyoloji Dersi 3. Sınıf Belirtke Tablosu için tıklayın DERS PLANLARI BÖLÜM I: ÜREME SÜRE: 16 saat
 • Üreme ile ilgili sınıflamalar
 • HEDEF 3.
 • HEDEF 4.
 • HEDEF 6.
 • HEDEF • Sayfa1/2
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü337.74 Kb.

  Indir 337.74 Kb.
    1   2

  HEDEFLER

  Üreme ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

  Hayvanlarda döllenme ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

  Hayvanlarda gelişme ve büyüme bilgisi.

  Canlılarda enerji bilgisi.

  Oksijensiz ve oksijenli solunum bilgisi.

  Genetik bilgi taşıyan moleküller bilgisi.

  Kalıtım bilgisi.

  Populasyon genetiği bilgisi.

  Biyoteknoloji bilgisi.

  Genetik mühendisliği bilgisi.

  Canlılarda davranış bilgisi.

  Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşler bilgisi.

  Canlıların evrimi ile ilgili görüşler bilgisi.

  Üreme çeşitlerini kavrayabilme.

  Çiçekli bitkilerde eşeyli üremeyi kavrayabilme.

  Hayvanlarda döllenmeyi kavrayabilme.

  İnsanda üreme sistemini kavrayabilme.

  Bitkilerde gelişme ve büyümeyi kavrayabilme.

  Hayvanlarda gelişme ve büyümeyi kavrayabilme.

  Canlılarda enerjiyi kavrayabilme.

  Fotosentez ve kemosentezi kavrayabilme.

  Oksijensiz ve oksijenli solunumu kavrayabilme.

  Genetik bilgi taşıyan molekülleri kavrayabilme.

  Kalıtımı kavrayabilme.

  Populasyon genetiğini kavrayabilme.

  Biyoteknolojiyi kavrayabilme.

  Canlılarda davranışı kavrayabilme.

  İnsanda üreme sisteminin sağlığını korumayı kavrayabilme.

  Gelişme ve büyüme ile ilgili bilgilerin günlük hayatla bağlantısını kurabilme.

  Enerji ile ilgili bilgilerin günlük hayatla bağlantısını kurabilme.

  Genetik bilgi taşıyan moleküller ile ilgili bilgilerin günlük hayatla bağlantısını kurabilme.

  Kalıtımın günlük hayattaki önemini kavrayabilme.

  Populasyon genetiğinin günlük hayatla bağlantısını kurabilme.

  Genetik mühendisliğinin günlük hayatla bağlantısını kurabilme.

  Çiçekli bitkiler ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

  Gelişme ve büyüme ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

  Genetik bilgi taşıyan moleküller ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

  Enerji dönüşümleri ile ilgili problem çözebilme.

  Kalıtım ile ilgili problem çözebilme. Populasyon genetiği ile ilgili problem çözebilme.

  KONULAR

  BÖLÜM I: ÜREME

  I. Eşeysiz Üreme

  A. Bölünme

  B. Tomurcuklanma

  C. Sporlanma

  D. Vejetatif üreme

  II. Eşeyli Üreme

  A. İzogami

  B. Heterogami

  C. Konjugasyon

  D. Partenogenez

  E. Hermafroditizm

  III. Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme

  A. Çiçeğin Yapısı

  B. Tozlaşma ve Döllenme

  C. Tohum ve Meyve

  IV. Hayvanlarda Döllenme

  A. Dış Döllenme

  B. İç Döllenme

  V. İnsanda Üreme Sistemi

  A. Dişi Üreme Sistemi

  l. Menstrual Döngü

  B. Erkek Üreme Sistemi

  C. Döllenme

  D. Hormonal Kontrol

  VI. Üreme Sisteminin Sağlığı  BÖLÜM II: GELİŞME ve BÜYÜME

  I. Bitkilerde Gelişme ve Büyüme

  A. Tohumun Çimlenmesi.

  B. Bir ve İki Çenekli Bitkilerde Gelişme ve Büyüme Özellikleri

  II. Bitki Gelişmesinde Rol Oynayan Etmenler

  A. Çevresel Etmenler B. Hormonlar

  III. Hayvanlarda Gelişme ve Büyüme

  A. Embriyonik Örtüler

  B. Embriyonal Gelişmenin Ana İlkeleri

  1. Bölünme

  2. Gastrulasyon

  a) Embriyonik Uyarılma (Embriyonik İndüksiyon)

  3. Farklılaşma ve Organogenez

  C. Memeli Embriyosunun Gelişimi

  D. Embriyonun Korunması ve Beslenmesi

  E. Doğum


  F. Çoklu Doğum

  IV. Gelişmede Anormallikler

  V. Çok Hücrelilerde Özel Gelişim Evreleri

  A. Larva Evresi

  B. Başkalaşım

  VI. Yenilenme

  VII. Hücre ve Doku Kültürleri

  VIIL Doku ve Organ Nakli

  IX. Canlılarda Ömür Uzunluğu

  BÖLÜM III:

  CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

  I. Enerji ve Enerji Çeşitleri

  A. Isı Enerjisi

  B. Işık Enerjisi

  C. Kimyasal Bağ Enerjisi

  II. Enerjinin Temel Molekülü ATP

  III. Canlıların Enerji İhtiyacı

  IV. Oksijensiz Solunum Etil Alkol Fermantasyonu Laktik Asit Fermantasyonu

  V. Fotosentez

  A. Işık Enerjisi ve Klorofil

  B. Fotosentezin Evreleri

  1. Işık Reaksiyonları

  2. Karbon Tutma Reaksiyonları

  C. Fotosentez Hızını Etkileyen Etmenler

  VI. Kemosentez

  VII. Oksijenli Solunum

  A. Glikoliz

  B. Krebs Çemberi

  C. Elektron Taşıma Sistemi

  BÖLÜM IV:

  GENETiK BİLGİ TAŞIYAN MOLEKÜLLER

  I. Nükleik Asitlerin Bulunuşu ve Önemi

  II. Nükleik Asitlerin Temel Yapı Taşlan

  III. Nükleik Asit Çeşitleri

  A. DNA'nın Yapısı, işlevleri ve Kendini Eşlemesi

  B. RNA'nın Yapısı. Çeşitleri ve İşlevleri

  IV. Genetik Şifre

  V. Protein Sentezi

  BÖLÜM V:

  KALITIM


  I. Genetik Nedir?

  II. Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları

  III. Mendel İlkeleri ve Uygulamaları

  A. Monohibrit Çaprazlama

  B. Dihibrit Çaprazlama

  IV. Çok Alellilik

  V. Eksik Baskınlık

  VI. Genotiplerin Araştırılması (kontrol çaprazlaması)

  VII. Kromozom Teorisi

  A. Genler ve Kromozomlar

  B. Eşeye Bağlı Kalıtım

  C. Ayrılmama Olayı

  VIII. Kalıtsal Materyalin Değişmesi

  A. Kromozom Mutasyonları

  B. Nokta Mutasyonları

  I.. İnsanda Kalıtsal Hastalıklar

  .. Varyasyon ve Modifikasyon

  BÖLÜM VI:

  POPULASYON GENETİĞİ

  I. Populasyon, Gen Havuzu ve Gen Frekansı

  A. Kararlı ve Kararsız Populasyonlar

  II. Hardy - Weinberg Kuralı

  A. Bir Çift Gene Dayalı Kalıtım Modeli

  B. Akraba Evlilikleri

  C. Islah

  III. Bir Populasyonun Dengesini Bozan Etmenler

  A. Göç

  B. İzolasyon  C. Mutasyon

  D. Doğal Seçilim

  E. Genetik Sürüklenme

  F. Eş Seçimi

  BÖLÜM VII:

  BİYOTEKNOLOJİ ve GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

  I. Biyoteknolojinin Tanımı ve Günümüzdeki Önemi

  A. Klasik Biyolojik Yöntemler

  B. Biyoteknolojik Yöntemler

  II. Genetik Mühendisliği

  Gen Klonlamaları ve Klonlama Araçları

  Canlı Hücrelerden DNA İzolasyonu ve DNA Enzimleri

  DNA'nın Hücreye Aktarımı

  DNA Parmak İzi

  BÖLÜM VIII:

  CANLILARDA DAVRANIŞ

  I. Davranışın Tanımı ve Mekanizması

  II. Hayvanlarda Doğal Davranışlar

  A. Bir Hücrelilerde ve Bitkilerde Doğal Davranışlar

  B. Refleksler ve İçgüdüsel Davranışlar

  III. Kazanılmış Davranışlar

  IV. Biyolojik Saat

  Sosyal Davranışlar

  BÖLÜM IX:

  HAYATIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

  I. Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler

  A. Kendiliğinden Oluş (Abiyogenez) Görüşü

  Panspermia Görüşü

  Ototrof Görüşü

  Heterotrof Görüşü

  Yaratılış Görüşü

  II. Canlıların Evrimi ile İlgili Görüşler Lamarck'in Evrim ile İlgili Görüşleri Danvirf in Evrim ile İlgili Görüşleri

  BÖLÜMLER ve ÖNERİLEN DERS SAATLERİ

  BOLUM NO


  BOLUM ADI


  ÖNERİLEN DERS SAATİ


  I


  ÜREME


  16


  II


  GELİŞME ve BÜYÜME


  14


  III


  CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ


  22


  IV


  GENETİK BİLGİ TAŞIYAN MOLEKÜLLER


  16


  V


  KALITIM


  20


  VI


  POPULASYON GENETİĞİ


  10


  VII


  BIYOTEKNOLOJI ve GENETİK MÜHENDİSLİĞİ


  9


  VIII


  CANLILARDA DAVRANIŞ


  3


  IX


  HAYATIN BAŞLANGICI ÎLE İLGİLİ GÖRÜŞLER


  2  Biyoloji Dersi 3. Sınıf Belirtke Tablosu için tıklayın
  DERS PLANLARI

  BÖLÜM I: ÜREME  SÜRE: 16 saat

  ÖNEMİ ve DİĞER BÖLÜMLERLE İLİŞKİSİ

  Canlıların en önemli özelliklerinden biri, kendine benzer canlılar meydana getirmektir. Canlılığın temel ilkelerinden biri, kendi gen bileşimini bir sonraki kuşağa aktarmaktır. Canlılar sahip oldukları özelliklere göre üremeyi, farklı şekillerde gerçekleştirir.

  Bu bölümde dikkat edilecek nokta, üreme ve çoğalmanın farklı anlam taşıdığıdır. Üreme iki eşey arasındaki kalıtsal materyal kombinasyonuna dayalıdır. Çoğalma ise, eşey hücreleri olmaksızın üreme kabiliyeti gösteren canlılar için kullanılır.

  Bu bölüm, her canlının soyunu nasıl devam ettirdiğini ve eşeyler arasındaki kombinasyonların nasıl ortaya çıktığını anlatır; hücre bölünmesini esas aldığından, Gelişme ve Büyüme bölümüne temel oluşturur.

  HEDEF ve DAVRANIŞLAR

  HEDEF 1. Üreme ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

  DAVRANIŞLAR

  1. Üremenin, eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere iki gruba ayrıldığını söyleme / yazma.

  2. Eşeysiz üreme çeşitlerinin bölünme, tomurcuklanma, sporlanma ve vejetatif üreme olduğunu söyleme / yazma.

  Eşeyli üreme çeşitlerinin izogami, heterogami, konjugasyon, partenogenez ve hermafroditizm olduğunu söyleme / yazma.

  4. Yukarıdaki sınıflamaların belirgin özelliklerini söyleme / yazma.

  HEDEF 2. Üreme çeşitlerini kavrayabilme.

  DAVRANIŞLAR

  1. Üremenin önemini açıklama.

  2. Eşeysiz üreme çeşitlerini örnek vererek açıklama.

  3. Eşeyli üreme çeşitlerini örnek vererek açıklama.

  4. Eşeyli üremenin eşeysiz üremeye göre üstünlüklerini açıklama.  HEDEF 3. Çiçekli bitkilerde eşeyli üremeyi kavrayabilme.

  DAVRANIŞLAR

  1. Çiçeğin yapısını açıklama.

  2. Çiçek bölümlerinin görevlerini açıklama.

  3. Eşeyli üremede tozlaşmanın önemini açıklama.

  4. Çiçekli bitkilerde döllenmeyi açıklama.

  5. Çiçekli bitkilerde tohum ve meyve oluşumunu açıklama.

  6. Tohumun doğada yayılmasını kolaylaştıran etmenleri açıklama.  HEDEF 4. Çiçekli bitkiler ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

  DAVRANIŞLAR

  1. Verilen çiçek şekli üzerinde çiçeğin bölümlerini adlandırma.

  2. Verilen tohum şekli üzerinde tohumun bölümlerini adlandırma.  HEDEF 5. Hayvanlarda döllenme ile ilgili sınıflamalar bilgisi.

  DAVRANIŞLAR

  1. Hayvanlarda döllenmenin, iç ve dış döllenme olmak üzere iki gruba ayrıldığını söyleme / yazma.

  2. Yukarıdaki sınıflamaların belirgin özelliklerim söyleme / yazma.  HEDEF 6. Hayvanlarda döllenmeyi kavrayabilme.

  DAVRANIŞLAR

  1. Dış döllenme ile üreyen canlılara, örnek vererek açıklama.

  2. İç döllenme ile üreyen canlılara, örnek vererek açıklama.

  3. İç ve dış döllenmenin farklılıklarını söyleme / yazma..

  HEDEF 7. İnsan üreme sistemini kavrayabilme.

  DAVRANIŞLAR

  1. Dişi üreme sisteminde yer alan organların yapılarını açıklama.

  2. Dişi üreme sisteminde yer alan organların görevlerini açıklama. Erkek üreme sisteminde yer alan organların yapılarını açıklama. Erkek üreme sisteminde yer alan organların görevlerini açıklama.

  İnsanda, üreme sistemini kontrol eden hormonların salgılandıkları yerleri açıklama.

  İnsanda, üreme sistemini kontrol eden hormonların görevlerini açıklama.

  Dişi üreme sisteminde, menstrual döngünün safhalarını açıklama.

  İnsanda döllenmeyi açıklama.

  İnsanda eşeysel özelliklerin ortaya çıkışında hormonların etkisini açıklama.

  HEDEF 8. İnsanda üreme sisteminin sağlığını korumayı kavrayabilme.

  DAVRANIŞLAR

  1. Üreme sisteminin sağlığını korumanın gereğini açıklama.

  2. Kadın ve erkekten kaynaklanan kısırlık sebeplerini açıklama.

  İnsanda doğal yolla döllenme gerçekleşmediği durumlarda başvurulan yöntemlerden sperm bankaları, sun'î döllenme vb. açıklama.

  KONULAR ÜREME

  I. Eşeysiz Üreme

  A. Bölünme

  B. Tomurcuklanma

  C. Sporlanma

  D. Vejetatif üreme

  II. Eşeyli Üreme

  A. İzogami

  B. Heterogami

  C. Konjugasyon

  D. Partenogenez

  E. Hermafroditizm

  III. Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme

  A. Çiçeğin Yapısı

  B. Tozlaşma ve Döllenme

  C. Tohum ve Meyve

  IV. Hayvanlarda Döllenme

  A. Dış Döllenme

    1   2


      Ana sayfa


  Üreme ile ilgili sınıflamalar bilgisi. Hayvanlarda döllenme ile ilgili sınıflamalar bilgisi

  Indir 337.74 Kb.