bilgiz.org

Ünite Planı

 • Teknoloji – Donanım • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü61.35 Kb.

  Indir 61.35 Kb.

  Intel® Öğretmen Programı

  Temel Kurs

  Ünite Planı
  Öğretmenin

  Adı, Soyadı

  Ayşe Atik, Ümmühan Yığınak, Gülay Parlatıcı, Selahattin Koşak

  Okulunun Adı

  Kazım Kaynak Anadolu Lisesi

  Okulunun Bulunduğu Mahalle

  Akkonak Mahallesi

  Okulun Bulunduğu İl

  Denizli

  Ünite Bilgisi

  Ünite Başlığı

  Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri

  Ünite Özeti

  Türk milletini mutlu, Türk Devleti’ni güçlü kılmak amacıyla esasları Atatürk tarafından belirlenen, gerçekçi fikir ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir. Atatürkçülük Türk milletinin bugün ve gelecekte huzur , refah içinde yaşamasını amaçlar. Devlet yönetiminde millet egemenliğini esas alır.Ayrıca başka devletlerin rejimi ve işleyişi ile ilgili olmak üzere , sosyal ve ekonomik hayata ilişkin gerçekçi düşünce ve uygulamaları kapsar bu düşünceye Atatürkçü Düşünce Sistemi denir.

  Dersin Adı

  T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

  Sınıf Düzeyi

  Lise 11. Sınıflar

  İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre

  8 hafta . 2 ay

  Ünitenin Temelleri

  Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)

  A)Atatürkçülüğün tanımı ve önemi

  B)Atatürkçülüğün Nitelikleri

  C)Atatürk ilke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

  D)Atatürk İlkeleri

  1-Cumhuriyetçilik

  2-Milliyetçilik

  3-Halkçılık

  4-Devletçilik

  5-Laiklik

  6-İnkılapçılık

  7-Devrimcilik

  Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)

  1. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir. Atatürk ilkelerinin amacını analiz eder. Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini kavrar. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları analiz eder. Cumhuriyetçilik ilkesini analiz eder. Milliyetçilik ilkesini analiz eder. Halkçılık ilkesinin dayandığı esasları analiz eder. Devletçilik ilkesini analiz eder. Laiklik ilkesini analiz eder. İnkılapçılık ilkesini analiz eder. Atatürkçü düşüncede millî güç unsurlarını analiz eder. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdidi kavrar.

  Öğretim Programı Tasarım Soruları
  Temel Soru

  Dünyaya yön veren lider.
  Ünite Soruları

  Fransız ihtilalinin dünya ya etkileri?

  Bağımsızlık savaşları?
  İçerik Soruları

  Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini yazınız.

  Cumhuriyet ilkesini açıklayınız.

  Laikliğin Türk toplumuna sağladığı yararları yazınız.

  Devletçiliğin Türk ekonomisine sağladığı katkıları açıklayınız.
  Değerlendirme Planı

  Değerlendirme Zaman Çizelgesi


  Proje Başlamadan Önce

  Öğrenciler Projlerini Gerçekleştirmek için Çalışıken

  Proje Tamamlandıktan Sonra


  K-W-L şeması (Bil-Merak et-Öğren) Selahattin KOŞAK

  Proje planı Ayşe ATİK

  Soru sorma

  Ümmühan YIĞNAK

  Beyin Fırtınası Gülay PARLATICI
  Öğrencinin geçmişini, becerilerini tutumlarını ve yanlış anlamalarını belirlemeye yardımcı olacak değerlendirme aracı

  Gözlem denetim listesi Selahattin KOŞAK

  Gazete Değerlendirme Tablosu Ayşe ATİK

  Günlükler Ümmühan YIĞNAK

  Proje toplantıları ve görüşmeleri Gülay PARLATICI  Öğrenci gereksinimlerini belirlemeye, ilerlemeyi izlemeye, anlayıp anlamadıklarını kontrol etmeye, üstbiliş, öz-yönelim ve işbirliğini cesaretlendirecek değerlendirme aracı

  Yansıtma Yazısı Selahattin KOŞAK

  Gazete Değerlendirme Tablosu Ayşe ATİK

  Yansıtma yazısı Gülay PARLATICI

  Yansıtma Yazısı

  Ümmühan YIĞNAK

  Öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını ve becerilerini değerlendirecek, üstbilişi cesaretlendirecek, gelecek eğitimler için öğrenci gereksinimlerini belirleyecek değerlendirme aracı


  Değerlendirme Özeti

  Bütün eğitim boyunca nasıl bir değerlendirme stratejisi uygulayacağınızın (neyi nerede nasıl neden yapacağınızı) ve kullanacağınız değerlendirme araçlarının tanıtımı.

  AYŞE ATİK,

  ’’1-Amaçlar, amaçlara ulaşmaya yönelik süreçler, zaman çizgisi ve öğrenmenin değerlendirilmesi için ölçütler açıklanacak;

  2-Öğrenciler, kendi ilerlemeleriyle yeterlilik ölçeğinde olmak istedikleri yeri karşılaştırırlar ve kendilerine amaçlarını hatırlatmak için buna başvurulur;

  3-Öğrenciler, öz-değerlendirme yaparak ve akran geribildirimi ile değerlendirme yapacaklar’’


  Ünite Ayrıtnıları

  Önkoşul Becerileri

  Üniteye başlayabilmek için öğrencilerde olması gereken kuramsal bilgi ve teknik beceriler

  AYŞE ATİK.Bağımsızlık,Özgürlük,Cumhuriyet,Milliyetcilik,Laiklik ile ilgili temel kavramları bilmelidir’’

  Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri

  Öğretim süreçlerinin açık bir resmi- öğrenci etkinliklerinin kapsamı ve sırasının açıklanması ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini planlamaya nasıl dahil edileceği.

  AYŞE ATİK-’’ Öğretilmesi ve açıklanması hedeflenen bilim dalları sınıftaki öğrencilere ikişerli gruplar halinde dağıtılır. Her öğrenci grubunda kendisine verilen bilim dalı ile ilgili ayrıntılı ve kapsamlı bir araştırma yapar. Konu ile ilgili görsel, işitsel materyaller hazırlar. Bilim dallarıyla ilgili bilimsel çalışması olan kişilerle röportaj yapar. Konu içeriğine ilişkin topladığı bütün bilgileri sunu haline getirir. Hazırladığı konuyla ilgili geri bildirim almak için kapsamlı bir değerlendirme ölçeği geliştirir. Çalışmalarını sınıf ortamında sunarak arkadaşlarıyla paylaşır. Hazırladığı değerlendirme ölçeğini sınıfta uygular. Konunun öğrenilme seviyesine dair geri bildirim elde eder. Varsa tespit ettiği eksikleri giderir. Diğer öğrencilerde aynı yöntemi kullanarak çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaşır. Bütün öğrenciler bir araya gelerek çalışmalarını anlamlı bir kompozisyon olacak şekilde bir araya getirir. Yapılan çalışma duvar gazetesi formatına getirilerek okulda veya sınıfta panoda sergilenir.’’

  Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek
  Özel ihtiyaçları olan (engelli) öğrenci

  AYŞE ATİK: ‘‘Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme-öğretme ortamı oluştararak; daha etkili ve verimli öğrenme-öğretme süreçleri uygulayıp konuyu daha iyi öğrenmeleri için gerekli tedbirleri alır.’’
  Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci

  AYŞE ATİK: ‘‘Bu öğrencilere PROGRAMLI ÖĞRETİM YÖNTEMİ çerçevesinde

  1-Öğretilecek bilgiler küçük adımlar halinde öğrenciye sunulur.

  2- Öğrenen kişiye öğrenmelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında anında bilgi (dönüt) verilir.

  3- Öğrencilerin kendi hızıyla öğrenmesine olanak sağlanır.’’


  Üstün zekalı ya da yetenekli öğrenci

  SELAHATTİN KOŞAK: ‘‘Bu tür öğrencilere üstün yetenekli öğrencilere verilecek olan ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM ( Ders ekleme veya dersi derinlemesine çalışma) uygulanır.

  Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler

  Teknoloji – Donanım (Kullanmayı düşündüğünüz aracın yanındaki kutuya tıklayın)


   Fotoğraf Makinası

   Bilgisayarlar

   Digital Foto. Makinası

   DVD Oynatıcı

   İnternet Bağlantısı


   Lazer Disk

   Yazıcı

   Yansıtma Sistemi

   Tarayıcı

   Televizyon


   VCR

   Video Kamera

   Video Konferans Sistemi

   Diğer        Teknoloji – Yazılım (Kullanmayı düşündüğünüz yazılımın yanındaki kutuya tıklayın)

   İşlem Tablosu

   Masaüstü Yayıncılık

   E-posta

   CD üzerinde ansiklopedi   Görüntü İşleme

   Web Tarayıcı

   Çokluortam


   Web Sayfası Geliştirme

   Kelime İşlemci

   Diğer      


  Basılı Malzemeler

  Ders Kitabı, Öğretim Programı Rehber kitapları, hikaye kitapları

  Sarf Malzemeleri

  Kalem, defter vb.

  İnternet Kaynakları

  http://www.tubav.org.tr/index.php?id=turk

  http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Proje_Tabanlı_Öğrenme

  www.google.com.tr

  http://www.sosyalbilgiler.biz  http://www.sinifogretmeniyiz.biz/


  Diğer Kaynaklar

  Diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler vb.
  Telif Hakkı © 2000-2008, Intel Firması. Tüm Hakları Saklıdır.


      Ana sayfa


  Ünite Planı

  Indir 61.35 Kb.