bilgiz.org

Uluslararasi gözetiM Şİrketi başvuru formu

 • Şirket/Kurum/Kuruluş • Tarih30.12.2017
  Büyüklüğü7.14 Kb.

  Indir 7.14 Kb.

  EK I:

  ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU

  BAŞBAKANLIK


  DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

  ................................ Bölge Müdürlüğüne

  .....................
  1- Firmanın_____________________
  a) Unvanı :
  b) Adresi :
  c) Telefon No :
  d) Teleks/Faks No :
  e) Ödenmiş Sermayesi (*) :
  f) İhtiyatları (*) :
  g) Vergi Dairesi ve Vergi No (*) :

  2- Gözetim Faaliyet Alanları________

  (Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle)
  2004/35 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne istinaden, yukarıda beyan edilen bilgilerle, ilişikte sunulan belgelerin incelenerek, Firmamıza “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmesi hususunda gereği arz olunur.

  Şirket/Kurum/Kuruluş


  (Kaşe ve İmza)
  EKLER:

  EK-1 Diploma suretleri (.... sayfa)

  EK-2 İstihdamı kanıtlayan belgeler (....sayfa)


  EK-3 Personel listesi (....sayfa)

  EK-4 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (....sayfa) (*)

  EK-5 İmza sirküleri (....sayfa) (*)

  EK-6 Akreditasyon belgesi (....sayfa)
  (*) Kamu Kurum ve Kuruluşları için aranmaz.


      Ana sayfa


  Uluslararasi gözetiM Şİrketi başvuru formu

  Indir 7.14 Kb.