bilgiz.org

Uluslararasi deniZCİLİK ÖRGÜTÜ

 • ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ VE YOLCU GEMİLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PLANLARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)
 • 2 SAR işbirliği planlamasının amaçları ve hedefleri
 • 4 Genel gereklilikler
 • 5 SAR işbirliği planı esasları
 • 6 Birçok SAR bölgesinde işletilen gemiler tarafından kullanım
 • 7 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanmayan gemiler için idari gereklilikler
 • 8 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanan gemiler için idari gereklilikler
 • ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ VE SAR VERİ SAĞLAYICI SİSTEMİ KULLANMAYAN YOLCU GEMİLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PLANI (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)
 • ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ VE SAR VERİ SAĞLAYICI SİSTEMİ KULLANAN YOLCU GEMİLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ İÇİN SADELEŞTİRİLMİŞ PLAN (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)
 • SAR İŞBİRLİĞİ PLANLAMASI: AKIŞ ŞEMALARI 1 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanmayan gemiler için idari gereklilikler (kısım 7)
 • 2 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanan gemiler için idari gereklilikler (kısım 8) • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü102.92 Kb.

  Indir 102.92 Kb.


  ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ

  4 ALBERT EMBANKMENT LONDRA SE1 7SR

  Telefon: 020 7735 7611

  Faks: 020 7587 3210

  Teleks: 23588 IMOLDN G

  Ref. T2-NAVSEC/2.6.1 MSC/Circ.1079

  10 Temmuz 2003

  ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ VE YOLCU GEMİLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PLANLARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

  (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)


  1. Deniz Emniyeti Komitesi (MSC), yetmiş yedinci oturumunda (28 Mayıs-6 Haziran 2003), MSC 74’ün “SAR servisleri ve yolcu gemileri arasındaki işbirliği planlarının hazırlanmasına ilişkin Kılavuz (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)” ile ilgili MSC/Circ. 1000’i onayladığını ve MSC 75’in “SOLAS kuralı V/73 ve MSC/Circ.1000 ve her zaman güncel planların hükmüne uygun olan SAR işbirliği planlarına sahip SAR Veri Sağlayıcılarının minimum talepleri üzerinden gemi işletmecileri ve arama ve kurtarma (SAR) servisleri için kılavuz” ile ilgili MSC/Circ.1041’i onayladığını yeniden düşünmüştür.

  2. Komite, yetmiş yedinci oturumunda (2-13 Aralık 2003), bir SDP bakış açısıyla MSC/Circ.1000'in geliştirilmeye ihtiyacı olabileceğini düşünerek, COMSAR 7'ye MSC/Circs.1000 ve 1041'i birleştirip netleştirmesini ve sonuçları üzerinde düşünülmesi için MSC 77'ye göndermesini söylemiştir.

  3. Komite, yedinci oturumunda (13-17 Ocak 2003) COMSAR Alt Komitesinin yapmış olduğu önerileri düşündükten sonra, MSC/Circs.1000 ve 1041'i birleştirip geçersiz kılarak, ekte belirtildiği gibi, arama ve kurtarma servisleri ve yolcu gemileri arasındaki işbirliği için plan hazırlanmasına ilişkin Kılavuzu (SOLAS kuralı V/73'e uygun olarak) onaylamıştır.

  4. Komite, ekteki Kılavuzu onaylamış, Alt Komite’nin MSC/Circs.1000 ve 1041’e uygun olarak hazırlanmış olan arama ve kurtarma işbirliği planlarının değiştirilmesine/düzenlenmesine gerek olmadığı fikrine katılmıştır.

  5. Üye Hükümetler, ekteki Kılavuzu SAR servis sağlayıcıları, donatanlar, gemi işletmecileri, gemi kaptanları ve ilgili tüm diğer tarafların dikkatine sunmaya ve burada yer alan hükümleri uygun bir şekilde uygulamaya davet edilmiştir.

  ***

  MSC/Circ.1079  EK

  ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ VE YOLCU GEMİLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PLANLARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

  (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)

  1 Giriş

  1. Bu Kılavuz'un amacı SOLAS kuralı V/7.3 ile uygun olarak yolcu gemileri ve SAR servisleri arasındaki işbirliği planlarının oluşturulmasında düzenli bir temel sağlamaktır. Kılavuza uygun olarak geliştirilmiş işbirliği planları kuralın gerekliliklerini yerine getirecektir.

  2. Bu Kılavuz SOLAS bölüm I'in uygulandığı bütün yolcu gemileri için geçerlidir. Kılavuz, Uluslararası Emniyet Yönetim (ISM) Kodu'na uygun olarak yolcu gemileri tarafından yürütülen emniyet yönetim sistemiyle ve özellikle, acil duruma hazır oluş ile ilgilenen emniyet yönetim sistemi bölümüyle ilgilidir. Aynı zamanda kabotajda işletilen yolcu gemileri için SAR işbirliği planları oluştururken de göz önünde bulundurulabilir.

  2 SAR işbirliği planlamasının amaçları ve hedefleri

  1. SAR işbirliği planlamasının amacı acil bir durumda üç tarafın da birlikte etkin bir şekilde çalışabilmesi için, gemi, şirket ve SAR servisleri arasındaki ortak anlayışı geliştirmektir. Bu, en iyi önceden bilgi paylaşımı ve birleşik acil durum müdahale talimleri yapmakla başarılır.

  2. SAR işbirliği planlamasının hedefleri:

  .1 planların birbirini tamamlaması için şirketin, yolcu gemisinin ve ilgili SAR servisleri nin SAR müdahale planlarının birbirine bağlanması;

  .2 acil durumda yolcu gemisi, gemi işletmecilerinin kıyıya konuşlu acil durum müdahale sistemi ve SAR servisleri arasındaki iletişimin erken ve etkili şekilde kurulmasını sağlamak. SAR işbirliği planı ilgili tüm iletişim bilgilerinin üç taraf tarafından önceden bilinmesini ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlayacaktır;

  .3 SAR servislerine gemi ile; özellikle de amaçlanan sefer, haberleşmeler ve acil durum müdahale sistemleri ile ilgili kolay ulaşılabilir ve güncel bilgiler sağlamak; ve

  .4 gemiye ve işletmecilerine, karar vermelerinde ve beklenmedik durum planlamalarında yardımcı olmaları için SAR ve geminin faaliyet alanındaki diğer acil durum servisleri ile ilgili kolay ulaşılabilir bilgi sağlamak.  1 Arama ve kurtarma servisi. İşbirliği yapan hava taşıtı, gemi ya da diğer taşıt ya da tertibatlar dahil olmak üzere kamusal ve özel kaynakların kullanımıyla tıbbi tavsiye, ilk tıbbi yardım ya da tıbbi tahliye hükümlerini içeren tehlike gözetimi, iletişimi, işbirliği ve arama ve kurtarma özellikleri uygulamasıdır.

  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 2


  2.3 İşbirliği planı, bir yolcu gemisi acil durum yaşadığında ya da özellikle Olay Yeri Koordinatörü3 taşırken bir SAR aracı2 olarak müdahale etmesi durumunda kullanılır.

  3 Kural

  3.1 SOLAS V/7.3 metni aşağıdaki gibidir:

  "Bölüm I'in uygulandığı yolcu gemilerinde, acil bir durumda uygun arama ve kurtarma servisleri ile işbirliği için bir plan bulundurulacaktır. Plan, IX/1 kuralında tanımlanan şirket, gemi ve SAR servisisi arasında geliştirilecektir. Plan, etkinliğini ölçmek için yapılacak periyodik talimlerin hükümlerini içerecektir. Plan, Örgüt'ün oluşturduğu kılavuz temel alınarak geliştirilecektir."

  4 Genel gereklilikler


  1. SAR işbirliği planı, şirketin emniyet yönetim sisteminin ya da SAR servis düzenlemelerinin bir parçası olsun ya da olmasın, geçerli olan daha detaylı acil durum müdahale planlarının yerine geçmez. Ancak bu planlar, bir yolcu gemisini içeren acil bir durumda üç tarafın müdahalesinin (örneğin; gemideki müdahale, şirketin karadaki acil durum müdahale örgütünden gelen müdahale ve SAR servisleri nden gelen müdahale) etkili ve verimli bir şekilde koordine edilmesi için birbirine bağlanacaktır. SAR işbirliği planı bu bağlantıyı sağlama görevini yapar.

  2. İşbirliği planı herhangi bir acil duruma gecikmeden müdahale edilmesi için temel bilgileri içerecektir. Bu bilgiler kısım 6'da belirtildiği gibi, üç tarafın, yani gemi, şirket ve SAR servisleri ya da SAR veri sağlayıcısının4 (SDP) direkt iletişim bilgilerini içerecektir

  3. İşbirliği planındaki tarafların her biri bu planın kontrol edilen bir kopyasına5 erişim imkanına sahip olacaktır, böylece her biri, diğerlerinin hangi bilgiye sahip olduğunu bilecektir.

  4. Bir gemi, şirket ve SAR servisleri arasındaki işbirliği düzenlemelerinin test edilmesine ilişkin kılavuz, aşağıda yer alan kısım 9'da mevcuttur.

  5 SAR işbirliği planı esasları

  5.1 Bu işbirliği planı, acil durum koşullarında kolayca uygulanabilmesi için kısa, öz ve kullanıcı dostu olacaktır. Yolcu gemisinin dahil olduğu ticaret türüne bağlı olarak, işbirliği planı bu Kılavuz'un 1 ve 2 numaralı Lahikalarındaki esaslara göre oluşturulacaktır. Esaslar ve SAR işbirliği planlama süreci aşağıdaki 7 ve 8. kısımlarda tanımlanmıştır ve lahika 3'te verilen akış şemalarında gösterilmiştir.  2 Arama ve kurtarma tesisi. Belirlenmiş arama ve kurtarma operasyonlarını yürüten arama ve kurtarma birimleri dahil herhangi bir hareketli kaynaktır.

  3 Olay yeli koordinatörü. Belirli bir alanda arama ve kurtarma operasyonlarını koordine etmesi için belirlenmiş kişidir.

  4 "Arama ve kurtarma veri sağlayıcısı'" Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve Kurtarma (IAMSAR) El kitabında "bir kurtarma koordinasyon merkezinin arama ve kurtarma operasyonları için destek sağlayacak veri elde etmek için iletişim kuracağı bir kaynak..." olarak tanımlanmaktadır. (Cilt I, sayfa xi).

  5 Şirket ya da SAR servisleri tarafından gerçekleştirilen geminin denizdeyken uyguladığı planın kopyalarının kontrollü dağıtımı dahil olmak üzere doküman kontrolü, bütün kopyaların güncel olmasını sağlamak için gereklidir.

  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 3


  1. Ortak esasların kullanımı SAR servisleri personelinin, ilgilendikleri gemi ya da şirket ne olursa olsun, ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlar. Benzer şekilde, gemi mürettebatı üyeleri ya da karadaki şirket acil durum müdahale ekibi üyeleri, acil durum hangi SAR bölgesinde6 ortaya çıkmış olursa olsun ihtiyaç duydukları bilgiyi bulabilirler.

  2. Esaslar, bilgi modüllerinin (örneğin; farklı gemiler ya da SAR servisleri yle ilgili) işbirliği planına kolayca eklenmesini ya da artık gerekli değilse, bütün planın gözden geçirilmesine gerek kalmadan çıkarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

  6 Birçok SAR bölgesinde işletilen gemiler tarafından kullanım

  6.1 Eğer yolcu gemi mürettebatı ve işletmecileri, kendilerine yakın olan SAR servisleriyle iyi bir ortak anlayış geliştirmişlerse, bir acil durum müdahalesinin etkinliği ve verimi önemli ölçüde artacaktır. Bu, rutin olarak birçok SAR bölgesinden geçen yolcu gemileri için de diğer gemiler için olduğu kadar geçerlidir. Gemiler, şirketler ve yerel SAR servisleri arasındaki direkt işbirliği planlanması, mümkün olan yerlerde teşvik edilecektir.  1. Ancak, bazı kruvaziyer gemiler gibi pek çok farklı SAR bölgesinden geçen gemilerle bu gemilerin temas kurabileceği her bir SAR servisi arasında direkt bağ sürdürmenin idari zorlukları vardır. Böyle gemilerin, bölgesinden geçtiği bütün Kurtarma Koordinasyon Merkezleri7 (RCC'ler) için SAR işbirliği planının kopyasını tutması ve her bir SAR servisinin detaylı ve güncel bilgilerini bulundurması mümkün değildir.

  2. İdari zorluklar, global SAR servisi ve kruvaziyer gemi işletmecileri arasındaki iletişim noktalarının kullanımına izin veren SAR veri sağlama sisteminin kullanımıyla atlatılabilir.

  3. Bu sistem altında, SAR veri sağlayıcısı geminin SAR işbirliği planını SAR servisleri adına elinde tutar. SAR servisleri, gerektiğinde işbirliği planını almak için SAR veri sağlayıcısıyla iletişime geçer.

  4. Şirket ya da gemi uygun bir SAR veri sağlayıcısı seçecektir Bir denizcilik şirketi, RCC, ya da diğer uygun bir kuruluş SAR veri sağlayıcısı olarak hareket edebilir. Ancak, gemi kendi SAR veri sağlayıcı olamaz çünkü bu acil bir durumda geminin personelinin yükünü hafifletmesine yönelik temel konsepti negatif olarak etkiler.

  5. SAR veri sağlayıcısı ilgili taraflara gerekli bilgiyi hızlı bir şekilde iletebilir durumda olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için her bir veri sağlayıcısı:

  .1 ilgili denizcilik şirketlerinin ve işletmecilerinin ve ilgili gemilerin çalışma alanında sorumluluk sahibi bütün RCC'lerin SAR işbirliği planlarına kolay, sürekli ve anında erişimini sağlayacaktır;

  6 Arama ve kurtarma bölgesi. İçinde arama ve kurtarma servislerini bulunduran bir kurtarma koordinasyon merkeziyle ilgili belirli boyutlarda bir alandır.

  7 Kurtarma koordinasyon merkezi. Arama ve kurtarma servislerinin etkin organizasyonunu teşvik etmekten ve bir arama ve kurtarma bölgesindeki arama ve kurtarma operasyonlarını koordine etmekten sorumlu birimdir.

  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 4


  .2 bilgisayar ve haberleşme bağlantıları gibi teknik imkanların güvenilir olduğundan ve gereksiz olanların çıkarıldığından ya da hızlı onarım için düzenlemelerin mevcut olduğundan ve acil durum güç kaynağı tedarik edildiğinden emin olacaktır; yedek bir SAR veri sağlayıcısı bu gerekliliği karşılayabilir;

  .3 plan güncellemelerinin hızlı bir şekilde yapılmasından, kağıttaki ya da elektronik şekildeki yedek verinin uygun emniyetli bir yerde tutulduğundan ve kolayca bulunabildiğinden emin olacaktır; ve

  .4 mürettebatın yetkili kullanıcılara veri erişimi sağlaması gerekiyorsa, bu personelin her zaman acil istekleri karşılayabileceğinden, gerekli bilgiyi doğru bir şekilde alıp iletebilmek için eğitildiğinden ve İngilizceyi yeterli şekilde konuşabildiğinden emin olacaktır; ve

  .5 birincil ve herhangi bir yedek SAR veri sağlayıcısındaki bilgiler dahil olmak üzere Uluslararası SAR İşbirliği Planları indeksindeki ilgili bilgilerin güncel tutulduğundan emin olacaktır. İndeks detayları ve indeksi güncelleme prosedürü aşağıdaki kısım 8'de verilmiştir.  1. SAR veri sağlayıcıları işbirliği planlarının kopyalarını yalnızca planın kontrollü dağıtım listelerinde bulunan taraflara ve isteğe bağlı olarak, acil durum ya da beklenmedik durum planlaması için işbirliği yapan RCC'lere dağıtacaktır.

  2. Feribot gibi, sabit rotalarda işletilen bir yolcu gemisi SAR veri sağlama sistemini kullanmayacaktır; ancak bu Kılavuz'un lahika 1'ine uygun olarak, yolu üzerindeki bütün SAR servisleri ile ilgili detayları içeren bir işbirliği planı oluşturacaktır. Muhtemelen mevsimsel olarak, pek çok farklı SAR bölgesinden geçen kruvaziyer gemiler gibi diğer yolcu gemileri, SAR veri sağlama sistemini kullanabilir. Bu tür gemilerin, bu Kılavuz'un lahika 2'sinde belirtilenler dışındaki işbirliği planı bilgilerine dahil edilmesine gerek yoktur.

  3. Her iki durumda da SAR işbirliği plan sürecini özetleyen akış şemaları lahika 3'te verilmiştir.

  4. Hangi sistemi kullanırsa kullansın gemiler, ilgili SAR servisiyle ellerinden geldiği kadar iyi bir şekilde birlikte hareket etmeye teşvik edilirler. Uygulanabilir olduğunda, direkt iletişimler her zaman dolaylı iletişimlerden daha iyidir.

  7 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanmayan gemiler için idari gereklilikler

  1. Bu paragrafta tanımlanan prosedür SAR veri sağlayıcı sistemi kullanmayan gemiler, yani feribotlar gibi sabit rotalarda işletilen yolcu gemileri içindir. Bu gemiler ve/veya işletmecileri bu Kılavuz'un lahika 1'inde belirtilen esaslara uygun olarak oluşturulmuş bir SAR işbirliği planını tamamlamak ve sürdürmek için ilgili SAR servisleriyle çalışacaktır. Lahika 3'teki ilk akış şemasında bu süreç gösterilmiştir. SAR veri sağlama sistemini kullanan gemiler için prosedür aşağıda yer alan kısım 8'de tanımlanmıştır.

  2. Bu Kılavuz'daki lahika 1'e uygun olan bir SAR işbirliği planı derlemek için, gemi ya da şirket, geminin işlediği alandan sorumlu olan SAR servislerinden biriyle iletişime geçecektir.

  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 5


  1. Gemi ya da şirket ve SAR servislerinden her biri esaslardaki kendi kısımlarını tamamlar. Gemi ya da şirket modül 1 "Şirket" ve modül 2 "Gemi(ler)"deki bilgileri sağlamaktan sorumludur. SAR servisleri tanıtıcı paragrafları, modül 3 "RCC'ler"i ve modül 4 "SAR araçları"nı sağlamaktan sorumludur. Çevredeki SAR servisleri her birinin diğerlerinin bilgi modüllerinin kopyalarını tutmaları tavsiye edilmektedir; böylece gemi ya da şirket bütün işbirliği planını tamamlamak için yalnızca tek bir SAR servisine ihtiyaç duyar.

  2. Modül 5 "Medya ilişkileri" ve modül 6 "Periyodik talimler" birlikte düşünülmelidir. Modül 5 ile şirketin ve SAR servislerinin herhangi bir acil durumda müdahalelerini haber yayın organları için nasıl ayarlayacakları hakkında kısa detaylar içermesi amaçlanmıştır ve bu modülde ilgili basın/kamu ilişkileri görevlileri için iletişim bilgileri yer almaktadır. Modül 6, lahika 1'deki gereklilikler aşağıdaki kısım 9'da daha detaylı olarak ela alınmıştır.

  3. Tamamlanmış işbirliği planı acil durum müdahalesi yapacak olan üç tarafın hepsine dağıtılacaktır ve bu taraflar gemi, şirket ve ilgili SAR servisleridir. Kontrollü bir dağıtım sistemi, tarafların güncel bir kopyaya sahip olduğundan emin olmak için kullanılacaktır.

  7.6 İşbirliği planı aşağıdaki dillerde yazılmalıdır:

  .1 yolcu gemisinde konuşulan çalışma dil(ler)inde; ve

  .2 İngilizce ve anlaşmaya varılırsa, gemi, şirket ve SAR servisleri tarafından ortak olarak kullanılan bir dil ya da dillerde.

  Amaç, işbirliği planına başvurabilecek bütün tarafların iyi bir şekilde bildikleri dilde kolayca bulunabilen bir kopyaya sahip olmasıdır. İşbirliği planı, eğer gemi, şirket ve SAR veri sağlayıcısı aralarında anlaşırsa elektronik olarak tedarik edilip dağıtılabilir.  1. Belli bir gemi için kabul edilen SAR işbirliği planları bütün İdarelerin SAR servisleri tarafından tanınacaktır.

  2. İşbirliği planının her bir modülünün düzenleyicisi (gemi, şirket ya da SAR veri sağlayıcısından hangisi uygunsa), modülü güncel tutmaktan ve modülün kopyasına sahip olan bütün tarafların değişikliklerden haberdar edilmesinden sorumludur. İşbirliği planının kontrollü kopyasına sahip tarafların her biri bildirilen değişiklikleri yapmak ve kaydetme sorumluluğundadır.

  3. Bütün taraflar SAR işbirliği planının kontrollü kopyalarının nerede tutulduğunu bilecektir. Bu nedenle planın her bir kopyası kontrollü bir dağıtım listesi içerecektir ve planın bütün tarafları, tüm ilgili personelin planın varlığından, nerede saklandığından ve nasıl kullanılabileceğinden haberdar olduğundan emin olacaktır.

  8 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanan gemiler için idari gereklilikler

  8.1 Bu kısımda tanımlanan prosedür birçok SAR bölgesinden geçen ve SAR veri sağlayıcı sistemi kullanmayı tercih eden yolcu gemileri içindir. Bu gemiler ve/veya işletmecileri bir SAR veri sağlayıcı belirleyecektir (gerekli olduğunda ilgili SAR servislerinden tavsiye isteyerek) ve bu Kılavuz'un lahika 2'sinde belirtilen esaslara uygun olarak oluşturulmuş bir SAR işbirliği planını tamamlayacak ve sürdürecektir. Lahika 3'teki ikinci akış şemasında bu süreç gösterilmiştir. SAR veri sağlama sistemini kullanmayan gemiler için prosedür yukarıda yer alan kısım 7'de tanımlanmıştır.

  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 6  1. Eğer SAR veri sağlayıcı sistemi kullanılıyorsa gemi ya da şirket ve SAR veri sağlayıcısının her biri esaslardaki kendi bölümünü doldurur. Modül 4 "Medya ilişkileri' ve modül 5 "Periyodik talimler" birlikte düşünülecektir. Modül 4 ile şirketin ve SAR servislerinin herhangi bir acil durumda müdahalelerini haber yayın organları için nasıl ayarlayacakları hakkında kısa detaylar içermesi amaçlanmıştır ve bu modülde ilgili şirketin basın/kamu ilişkileri görevlileri için iletişim bilgileri yer almaktadır. Modül 5'teki gereklilikler aşağıda yer alan kısım 9'da daha detaylı olarak ele alınmıştır.

  2. Tamamlanmış işbirliği planının kontrollü kopyaları şirket tarafından dağıtılacaktır ve gemi, şirket ve SAR veri sağlayıcı tarafından tutulacaktır. Kontrollü bir dağıtım sistemi, tarafların güncel bir kopyaya sahip olduğundan emin olmak için kullanılacaktır.

  3. Bütün taraflar SAR verisinin nerede tutulduğunu bilecektir. Bu nedenle her bir SAR işbirliği planı kontrollü bir dağıtım listesi içerecektir ve planın bütün tarafları, tüm ilgili personelin planın varlığından, nerede saklandığından ve nasıl kullanılabileceğinden haberdar olduğundan emin olacaktır.

  4. Geminin SAR bölgesinde işlediği bütün RCC'lerin işbirliği planını dosyalarında bulundurması gerekmemektedir, yalnızca her bir RCC'nin ilgili SAR veri sağlayıcısından bir kopyayı gecikmeden alabilecek konumda olması gerekmektedir. SAR veri sağlayıcı herhangi bir acil durum ya da beklenmedik durum planlaması için isteğe bağlı olarak RCC'lere dağıtmak üzere işbirliği planının kopyalarını tutar.

  5. Benzer şekilde, eğer SAR veri sağlayıcı sistemi kullanılıyorsa, geminin her bir SAR bölgesinin kaynak detaylarını taşımasına gerek yoktur. Ancak, gemi her zaman bu detayları elde edebilecek konumda olacaktır.

  6. Geminin, zamanının çoğunu geçirdiği bölgelerdeki SAR servislerine ilişkin bilgileri taşıması tavsiye edilir. Ancak, gemi en azından lahika 2'deki esaslarda belirtildiği gibi SAR veri sağlayıcısının iletişim detaylarını taşıyacaktır.

  7. İşbirliği planı aşağıdaki dillerde yazılacaktır:

  .1 yolcu gemisinde konuşulan çalışma dil(ler)inde; ve

  .2 İngilizce ve anlaşmaya varılırsa, gemi, şirket ve SAR veri sağlayıcısı tarafından ortak olarak kullanılan bir dil ya da dillerde.

  Amaç, işbirliği planına başvurabilecek bütün tarafların iyi bir şekilde bildikleri dilde kolayca bulunabilen bir kopyaya sahip olmasıdır. İşbirliği planı, eğer gemi, şirket ve SAR servisleri aralarında anlaşırsa elektronik olarak tedarik edilip dağıtılabilir. SAR veri sağlayıcısı en azından İngilizce dilinde her bir işbirliği planının bir kopyasının tutacaktır ve acil bir durumda ya da beklenmedik durum planlaması için, istendiğinde derhal işbirliği yapan RCC'ye iletebilir durumda olacaktır. Yukarıda yer alan paragraf 6.5 bu bağlamda SAR veri sağlayıcısının gerekli olan yetkinliklerini detaylandırmaktadır.

  8.9Belli bir gemi için kabul edilen SAR işbirliği planları bütün idarelerin SAR servisleri tarafından tanınacaktır.


  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 7  1. İşbirliği planının her bir modülünün düzenleyicisi (gemi, şirket ya da SAR servisinden hangisi uygunsa), modülü güncel tutmaktan ve modülün kopyasına sahip olan bütün tarafların değişikliklerden haberdar edilmesinden sorumludur. İşbirliği planının kontrollü kopyasına sahip tarafların her biri bildirilen değişiklikleri yapmak ve kaydetme sorumluluğundadır.

  2. Belirli bir geminin SAR veri sağlayıcısı olarak kimin görev yaptığını belirlemeye yönelik araçlara sahip olmak, acil durumda ya da beklenmedik durum planlaması için işbirliği yapan RCC'lerin istendiğinde işbirliği planının bir kopyasını almasına izin vermek için gereklidir.

  3. Uluslararası SAR İşbirliği Plan İndeksi, kullanıcıların üç tanımlama aracından (isim, çağrı kodu ya da MMSI) herhangi biriyle bir gemiyi aramasını ve o geminin SAR veri sağlayıcısının kim olduğunu belirleyip onunla iletişime geçmesini sağlar. İndeksteki bilgiler kasti olarak sınırlıdır: işbirliği planlarının kendisi asıl dokümanlardır. İndeks girişleri SAR veri sağlayıcısı tarafından yapılır ve güncel tutulur.

  4. İndeks girişleri ve daha sonraki herhangi bir düzeltme SAR veri sağlayıcısı tarafından aşağıdaki adrese gönderilecektir:

  Uluslararası SAR İşbirliği Planları İndeksi

  HM Coastguard

  Pendennis Point

  Castle Drive

  FALMOUTH TR11 4WZ

  İngiltere

  tel: +44 1326 211569

  faks: +44 1326 319264

  Çağrı merkezi Pazartesi-Cuma günleri arası yerel saatle 08.45-17.00 arasında çalışmaktadır.

  Girişler bu Kılavuz'a uygun olan SAR veri sağlayıcı sistemi kullanan bütün yolcu gemileri; yani birçok SAR bölgesinden geçen gemiler için yapılacaktır. Uluslararası işletilen diğer yolcu gemileri için yapılan girişler de kabul edilecektir. Girişlerde şunlar bulunmalıdır:  • geminin adı;

  • çağrı kodu;

  • MMSI;

  • şirket tanımlaması;

  • SAR veri sağlayıcı tanımlaması; ve

  • SAR veri sağlayıcısının 24 saat ulaşılabilen telefon numarası.

  8.14 Alınan girişler İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın internet sitesine bağlanan www.mcga.gov.uk/sandr/coop.htm Uluslararası SAR İşbirliği Planları İndeksine eklenmektedir. İnternet erişimi olan kullanıcıların belirli bir geminin SAR veri sağlayıcısının detaylarına ulaşmak için bu internet sitesini ziyaret etmeleri tavsiye edilir. İndeksin kullanımı ile ilgili talimatlar sitede mevcuttur. Acil bir durumda SAR işbirliği planının gerekmesi halinde internet erişimi olmayan kullanıcılar MRCC Falmouth'la (24 saat açık telefon numarası: +44 1326 317575) iletişime geçebilirler. MRCC Falmouth arayan kişiye ilgili SAR veri sağlayıcısının bilgilerini verecek ve istendiği takdirde yardımcı olmaya devam edecektir.

  MSC/Circ.1079  EK

  Sayfa 8


  1. Uluslararası SAR İşbirliği Planları İndeksi'nin MRCC Falmouth'a kayıtlı olmasına ve MRCC Falmouth'ın aynı zamanda bazı gemiler için SAR veri sağlayıcısı olarak görev yapmasına rağmen, ikisinin işlevlerinin farklı olduğu bilinmelidir. Genellikle işletmecilerin geminin işlediği coğrafi alandaki bir SAR veri sağlayıcısı seçmesi önerilir.

  2. Ancak, eğer bir SAR veri sağlayıcı sistemi kullanılacaksa yukarıda yer alan paragraf 8.13'te tanımlandığı gibi Uluslararası SAR İşbirliği Planlarına giriş yapılması zorunludur.

  9 Periyodik Talimler

  1. Kural, işbirliği planının, etkinliğini ölçmek için yapılacak periyodik talimlerin hükümlerini içermesini zorunlu tutmaktadır.

  2. Talimin türü ve sıklığının ikisi de geminin çalıştığı koşullara, SAR servis kaynaklarının varlığına, vs bağlı olacaktır.

  3. SAR işbirliği düzenlemelerinin zaman zaman test edilmesi çok önemliyken; (örneğin; ISM Kodu'na ve her bir geminin emniyet yönetim sistem gerekliliklerine uygun bir şekilde halihazırda yürütülen talimlere yerel SAR servisinin katılımını isteyerek) aynı zamanda aşırı talim ya da hep aynı şekilde veya aynı yetkililerle sürekli talim yaparak böyle talimlerin faydalarının etkisini azaltmamak da önemlidir. Bu yüzden, gemiden SAR işbirliği düzenlemelerini herhangi bir on iki aylık periyot içinde bir kereden fazla talim istenmeyecektir.

  4. Amaç zaman içinde acil durum müdahale ağının bütün parçalarını gerçekçi bir şekilde test etmektir. Çok çeşitli senaryolar kullanılacak; uygunsa farklı SAR servisleri dahil edilecek ve talimler bütün ilgili personelin zaman içinde katılabileceği şekilde düzenlenecektir.

  5. Çeşitli talim tipleri kabul edilmektedir: gemi, şirket ve SAR servisleri arasındaki temel işbirliği prensipleri uygulandığı sürece "geniş çaplı" ya da "canlı", "koordinasyon" ve/veya "haberleşme" talimlerinin8 hepsi uygun olabilir. Gemi personelini, kıyıya konuşlu şirket acil durum müdahale personeli ve SAR servis personelini kapsayan "Masaüstü" talimleri, SAR seminerleri ve irtibat değişimleri de faydalı olabilir.

  6. Talimler mevcut kaynakların etkin kullanımını sağlayacak şekilde koordine edilecektir. Karşılıklılık ilkesi geçerlidir. Eğer bir gemi son on iki ay içinde SAR işbirliği talimi yürüttüyse, bu gemi bütün taraflarca kuralın gerekliliklerini yerine getirmiş olarak görülecektir. "SAR servisi" bu bağlamda global bir kurum olarak değerlendirilecektir. Benzer şekilde, her bir devletin SAR servisleri, yolcu gemilerinin talim gerekliliklerinin mevcut kaynaklara uygun olacak bir şekilde aralarında dağıtılmasından emin olmak için işbirliği yapacaktır.

  7. Bu kural altında yapılan talimler, uygunsa, zaman zaman yolcu gemisinin; SAR tesisi ve özellikle de Olay Yeri Koordinatörü'nün rolünü uygulamasını da içermelidir.

  8. Gerçek SAR olaylarına katılmış olan gemilerin bu kuralın gerekliliklerini yerine getirmiş olduğu kabul edilebilir.


  8 IAMSAR El Kitabı Cilt I, Bölüm 3.3 ilgilidir.
  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 9  9.9 Bu kural altında yapılan Talimler bütün temel katılımcılar (gemi, şirket ve SAR servisi) tarafından resmi olarak kaydedilecektir. Kayıt en azından talimin tarihini, yerini,türünü ve temel katılımcıların bir listesini içerecektir. Bu kaydın bir kopyası denetim için gemide bulundurulacaktır.

  10 İşbirliği planının güncel tutulması


  1. Her bir SAR işbirliği planındaki bilgi güncel tutulacaktır. SAR işbirliği planının gözden geçirilmesi, güncellemesi ve denetlemesi ISM Kodu'nun gerektirdiği emniyet yönetim sisteminin bir parçası olarak yapılacaktır.

  2. Her bir SAR işbirliği planındaki SAR servisi ve SAR veri sağlayıcı bilgisi benzer şekilde gözden geçirilecek, güncellenecek ve denetlenecektir

  3. Uluslararası SAR İşbirliği Planları İndeksi de güncel tutulacaktır. Bunun yapılması SAR veri sağlayıcısının sorumluluğundadır. Bu yüzden SAR veri sağlayıcıları işbirliği planında yapılan değişikliklerin İndeks girişini etkileyip etkilemediğini kontrol edecek ve etkiliyorsa bu değişiklikler yukarıda yer alan kısım 8'e uygun olacaktır.

  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 10


  LAHİKA 1

  ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ VE SAR VERİ SAĞLAYICI SİSTEMİ KULLANMAYAN YOLCU GEMİLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PLANI

  (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)

  İçerik Listesi

  Giriş9

  Bir İşbirliği Planının Tanımı10

  1 Şirket11

  .1 isim ve adres

  .2 irtibat listesi

  .1 24 saat acil durum birincil ve alternatif irtibat düzenlemeleri

  .2 diğer haberleşme düzenlemeleri (ilgili personelin direkt telefon/faks bilgileri dahil)

  .3 ilgili arama ve kurtarma bölgelerinin (SRR'ler)12 sınırlaması ile birlikte rota(lar)nın ve servis(ler)in detaylarını gösteren küçük harita(lar).

  .4 şirket ve ilgili RCC'ler arasındaki irtibat düzenlemeleri13

  .1 aşağıdaki ile ilgili olay bilgisinin tedariği

  - gemideki kişiler, yük, yakıtlar SAR servisleri ve o sırada mevcut olan uzman desteği vs. ile ilgili bilgilerin kaza durumunda nasıl karşılıklı alınıp verileceği

  .2 irtibat görevlilerinin (leri)nin hazırlığı

  - şirketin irtibat zabiti(leri)ni Şirket ve gemi(ler) ile ilgili destekleyici dokümanlara (örneğin; bayrak devleti tarafından talep edildiği şekliyle yangın kontrol ve emniyet planlarının kopyaları) erişimle RCC'ye gönderme düzenlemeleri
  9 SAR Servisi tarafından hazırlanacaktır

  10 SAR Servisi tarafından hazırlanacaktır

  11 ISM Kodu'nda belirtildiği gibi

  12 Uygunsa, küçük haritanın yerine basit bir tanım geçebilir.

  13 yani, yalnızca o sırada mevcut olacak bilginin tedariği dahil olmak üzere acil durumda Şirketin ve SAR

  Servisinin birlikte nasıl çalışacağı


  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 11  2 Gemi(ler)14

  1 [gemi 1]15

  .1 geminin temel bilgileri


  • MMSI

  • çağrı işareti

  • bayrak devleti

  • gemi tipi

  • gros tonilato

  • tam boy(metre cinsinden)

  • izin verilen maksimum draft (metre cinsinden)

  • hizmet hızı

  • gemide bulunmasına izin verilen maksimum kişi sayısı

  • normalde gemide bulunan mürettebat sayısı

  • tıbbi imkanlar

  .2 taşınan haberleşme ekipmanı16

  .3 elektronik araçlarla iletilebilecek olan, güvertelerin basit planı ve geminin profili ve şunlarla ilgili temel bilgiler:  • can kurtarma ekipmanı

  • yangınla mücadele ekipmanı

  • helikopter güvertesinin/vinç ile kaldırma alanının yaklaşma bölümünü içeren planı

  • helikopter güvertesinin tasarlanmış olduğu helikopter tipleri

  • insanları denizden ya da başka gemilerden kurtarmak için kullanılması amaçlanan araçlar

  ve geminin renkli bir fotoğrafı

  .2 [gemi 2 - gemi 1 için olduğu gibi, vs]

  3 RCC(ler)17 .

  .1 rota üzerindeki arama ve kurtarma bölgeleri

  - geminin çalıştığı ilgili alandaki SRR'leri gösteren küçük harita

  .2 SAR görev koordinatörü18 (SMC)  • tanımı

  • işlevlerinin özeti

  14 Şirket tarafından hazırlanacaktır

  15 Buraya geminin adını girin

  16 Buraya geminin haberleşme donanımı, mevcut frekansları, tanımlayıcıları vs ile ilgili temel bilgileri girin

  17 SAR servisi tarafından hazırlanacaktır

  18 Arama ve kurtarma görev koordinatörü (SMC). Gerçek ya da olması muhtemel bir tehlike durumu müdahalesini koordine etmesi için geçici olarak atanmış zabit.
  MSC/Circ.1079

  EK


  Sayfa 12

  .3 olay yeri koordinatörü (OSC)  • tanımı

  • seçim kriterleri

  • işlevlerinin özeti

  4 SAR olanakları 19

  .1 [SRR ]20

  .1 rota üzerindeki RCC/RSC'ler

  - adresler

  .2 haberleşmeler


  • ekipman

  • mevcut frekanslar

  • sürdürülen vardiya

  • irtibat listesi (MMSI'lar, çağrı kodları, telefon, faks ve teleks numaraları)

  .3 tasarlanmış SAR birimlerinin (kara ve hava) genel tanımı ve mevcudiyeti ve rota üzerindeki ilave imkanlar, örn:

  • hızlı kurtarma gemileri

  • diğer gemiler

  • ağır/hafif helikopterler

  • uzun menzilli hava taşıtı

  • yangınla mücadele araçları

  .4 haberleşme planı

  .5 arama planlama

  .6 tıbbi tavsiye/yardım

  .7 yangınla mücadele, kimyasal hasarlar, vs

  .8 kıyı kabulü düzenlemeleri

  .9 yakınlara haber verme

  .10 SAR faaliyetinin durdurulması/sona erdirilmesi

  .2 [SRR 2 – SRR 1 için olduğu gibi, vs]  19 SAR servisi tarafından hazırlanacaktır.

  20 Buraya ilgili devletin adını girin.

  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 13


  1. Medya ilişkileri21

  2. Periyodik talimler22

  21 Şirket ve ilgili her bir SAR Servisi tarafından birlikte hazırlanacaktır.

  22 Eğitimin sıklığı, şekli ve içeriği ilgili Şirket ve SAR Servisi(leri) tarafından birlikte değerlendirilecektir.
  MSC/Circ.1079

  EK


  Sayfa 14

  LAHİKA 2


  ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ VE SAR VERİ SAĞLAYICI SİSTEMİ KULLANAN YOLCU GEMİLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ İÇİN SADELEŞTİRİLMİŞ PLAN

  (SOLAS kuralı V/7.3 ile uyumlu)

  Giriş


  1 Şirket23

  .1 isim ve adres

  .2 irtibat listesi

  .1 24 saat acil durum birincil ve alternatif irtibat düzenlemeleri

  .2 diğer haberleşme düzenlemeleri (ilgili personelin direkt telefon/faks bilgileri dahil)

  .3 ilgili arama ve kurtarma bölgelerinin (SRR'ler)24 sınırlaması ile birlikte rota(lar)nın ve servis(ler)in detaylarını gösteren küçük harita(lar)

  2 Gemi(ler)25

  1 [gemi 1]26

  .1 geminin temel bilgileri


  • MMSI

  • çağrı işareti

  • bayrak devleti

  • gemi tipi

  • gros tonilato

  tam boy (metre cinsinden)

  • izin verilen maksimum draft (metre cinsinden)

  • hizmet hızı

  • gemide bulunmasına izin verilen maksimum kişi sayısı

  • normalde bulunan mürettebat sayısı

  • tıbbi imkanlar

  23 ISM Kodu'nda belirtildiği gibi

  24 Uygunsa, küçük haritanın yerine basit bir tanım geçebilir.

  25 Şirket tarafından hazırlanacaktır

  26 Buraya geminin adını girin
  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 15  .2 taşınan haberleşme ekipmanı27

  .3 elektronik araçlarla iletilebilecek olan, güvertelerin basit planı ve geminin profili ve şunlarla ilgili temel bilgiler:  • can kurtarma ekipmanı

  • yangınla mücadele ekipmanı

  • helikopterlerle çalışma düzenlemeleri

  ve geminin bir resmi

  .2 [gemi 2 – gemi 1 için olduğu gibi, vs]

  3 SAR Veri Sağlayıcı .1 [ ]28

  .1 adres


  .2 irtibat düzenlemeleri

  1. Medya ilişkileri29

  2. Periyodik talimler30

  27 Buraya geminin haberleşme donanımı, mevcut frekansları, tanımlayıcıları vs ile ilgili temel bilgileri girin

  28 Buraya SAR veri sağlayıcısının adını girin.

  29 Şirketin haber yayın organları ile çalışma düzenlemelerinin detayları buraya girilecektir.

  30Talimler mevcut kaynakların etkin kullanımını sağlayacak şekilde ilgili taraflar arasında koordine edilecektir.
  MSC/Circ.1079

  EK


  Sayfa 16

  LAHİKA 3


  SAR İŞBİRLİĞİ PLANLAMASI: AKIŞ ŞEMALARI

  1 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanmayan gemiler için idari gereklilikler (kısım 7)  Gemi, şirket ve SAR srvisleri değişiklikleri gerektiği gibi dağıtarak ve kaydederek işbirliği planını gözlem altında tutar.


  MSC/Circ.1079

  EK

  Sayfa 17  2 SAR veri sağlayıcı sistemi kullanan gemiler için idari gereklilikler (kısım 8)  SAR veri sağlayıcı herhangi bir acil durum ya da beklenmedik durum planlaması için isteğe bağlı olarak işbirliği yapan RCC'lere işbirliği planını verir

  Gemi, şirket ve SAR servisleri değişiklikleri gerektiği gibi dağıtarak ve kaydederek işbirliği planını gözlem altında tutar: SAR veri sağlayıcısı değişiklikleri gerektiği gibi İndeks'e girer      Ana sayfa


  Uluslararasi deniZCİLİK ÖRGÜTÜ

  Indir 102.92 Kb.