bilgiz.org

Ülke raporu etüd-Araştırma Servisi Eylül 2009 İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm misir hakkinda genel biLGİler

 • 3.2. Türkiye-Mısır Dış Ticareti • Sayfa3/7
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü427.36 Kb.

  Indir 427.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Mısır’ın son zamanlarda iş ve yatırım alanlarında geliştirdiği atılımlar ticarete ve ülke gelişmesine de önemli bir ivme kazanmıştır. 2000 okulda teknoloji kullan‎ımı‎nı‎n geliştirilmesini amaçlayan Mı‎sı‎r Eğitim Girişimi ve bu girişime sekiz çokuluslu ş‏irketin destek vermesi, M‎ısı‎r hükümetinin yabancı havayollarının kendi hava sahası‎nda faaliyet göstermesine yönelik politikaları‎ araştırma yönündeki tutumunu aç‎ıklaması‎ çalışmaları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

  3.2. Türkiye-Mısır Dış Ticareti

  Tablo 8. Türkiye-Mısır Dış Ticareti (1000 Dolar )


  YIL

  İHRACAT

  İTHALAT

  DENGE

  HACİM

  2000

  375.707

  140.720

  234.987

  516.428

  2001

  421.469

  91.720

  329.748

  513.189

  2002

  326.389

  118.173

  208.216

  444.562

  2003

  345.779

  189.397

  156.382

  535.176

  2004

  473.145

  255.242

  217.904

  728.387

  2005

  687.299

  267.246

  420.054

  954.545

  2006

  709.353

  392.524

  316.829

  1.101.877

  2007

  902.703

  679.932

  222.770

  1.582.635

  2008

  1.426.450

  942.817

  483.633

  2.369.267
  2008*

  694.448

  541.048

  153.400

  1.235.496

  2009*

  1.531.622

  292.242

  1.239.380

  1.843.864

  (*) Ocak-Haziran Dönemi

  Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı
  Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2002 yılından beri sürekli artış eğiliminde olup, 2007 yılında 1.583 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Mısır ile dış ticaret hacmi 2008 yılında 2,37 milyar $’a ulaşmış, ihracat 1,43 milyar $,ithalat da 0,84 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı ilk yarısında ihracat 1,53 milyar $ ile 2008 yılı rakamının aşmış, ithalat da 292 milyon $ ile %46 azalmıştır.
  3.2.1. İhracat

  Ülkemizin Mısır’a 2007 yılı ihracatı 903 milyon dolar iken bu rakam 2008 yılda bu rakam 1.426 milyon dolara ulaşmıştır. 2008 yılında ülkemizin Mısır’a ihracatında %27,3 oranında bir artış yaşanırken, Mısır’ın ülkemize ihracatında %73 oranında artış ortaya çıkmıştır. 2006 yılında ihracatta bir önceki yıla oranla %3,2 oranında bir artış yaşandığı hatırlandığında bu yılki artış rakamının iyi olduğu söylense de, ithalat rakamlarındaki artışın da %47’den %73’e yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda ihracattaki artışın çok da yeterli olmadığı söylenebilir.


  Yıllar itibariyle Mısır’a ihracatımızın seyri incelendiğinde, 2002 yılından bu yana ihracatımızda bir artış trendi yakalandığı gözlemlenmektedir. 2002 yılında 326 milyon dolar’a gerileyen ihracatımız, 2003 yılında ise bir önceki yıla göre %5 oranında artarak, 345 milyon dolar’a ulaşmıştır. 2004 yılında bir önceki yıla göre %36,4 oranında artarak 345 milyon dolar’dan 471 milyon dolar’a ve 2005 yılında % 45 aratarak 685 milyon dolar’a ulaşmıştır. 2006 yılı ihracatı 709 milyon dolar iken, 2007 yılı ihracat rakamı 903 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2008 yılında ise bu rakam 1.5 milyar dolara yaklaşmıştır. (Tablo 9).

  1   2   3   4   5   6   7


      Ana sayfa


  Ülke raporu etüd-Araştırma Servisi Eylül 2009 İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm misir hakkinda genel biLGİler

  Indir 427.36 Kb.