bilgiz.org

Ülke raporu etüd-Araştırma Servisi Eylül 2009 İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm misir hakkinda genel biLGİler
Sayfa1/7
Tarih13.10.2017
Büyüklüğü427.36 Kb.

Indir 427.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
KONYA TİCARET ODASIMISIR ARAP CUMHURİYETİ

ÜLKE RAPORUEtüd-Araştırma Servisi

Eylül 2009
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM

MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER


    1. Coğrafi Göstergeler 1

    2. Demografik Göstergeler 2

    3. Siyasi Göstergeler 2İKİNCİ BÖLÜM

GENEL EKONOMİK DURUM
2.1. Temel Ekonomik Göstergeler 5

2.2. Genel Ekonomik Yapı 6

2.3. Dış Ticaret Göstergeleri 8

2.4. Önde Gelen Sektörlerin Durumu 13

2.4.1. Tarım 13

2.4.2. Sanayi 15

2.4.3. Hayvancılık ve Balıkçılık 22

2.4.4. Petrol ve Doğal Gaz 23

2.4.5. Hizmetler 24

2.4.5.1. Müteahhitlik ve İnşaat Sektörü 24

2.4.5.2. Turizm Sektörü 25

2.4.5.3. Sağlık Sektörü 26ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
3.1. Ekonomik İlişkilerin Tarihi Gelişimi 28

3.2. Türkiye-Mısır Dış Ticareti 30

3.2.1. İhracat 30

3.2.2. İthalat 32

3.2.3. Konya’nın Mısır ile Olan Ticareti 33

3.2.4. Türkiye için Potansiyel Arz Eden Alanlar 33

3.2.5. Türkiye-Mısır Dış Ticaretinde Yaşanan Sorunlar 35

3.2.6. Mısır’a İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 36GENEL DEĞERLENDİRME 38

EKLER


EK 1 – Mısır Ticaret Odaları Federasyonu 39

EK 2 – Yararlı Adresler 40EK 3 – Hava Durumu 43
BİRİNCİ BÖLÜM

MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1. Coğrafi Göstergeler

Yüzölçümü: 1,001,450 km²

Konum: Kuzeydoğu Afrika ülkelerinden olan Mısır, kuzeyden Akdeniz, doğudan Kızıldeniz ve Filistin, güneyden Sudan, batıdan Libya ile çevrilidir.

Coğrafi konumu: 27 00 Kuzey enlemi, 30 00 Doğu boylamı

Haritadaki konumu: Afrika

Sınırları: Toplam: 2,665 km

Sınır komşuları: Filistin 11 km, İsrail 266 km, Libya 1,115 km, Sudan 1,273 km

Sahil şeridi: 2,450 km

İklimi: Mayıs - Ekim ayları arası kadar sıcak bir yaz, Kasım - Nisan ayları arası serin bir kış olmak üzere genelde iki mevsim görülür. Çölde yazın sıcaklık gölgede her zaman 40 dereceyi geçer. Ancak gece sıcaklık, 15-18 derece kadardır. Sahra'dan gelip, Deltaya kadar uzanan hamsin rüzgarları genellikle bahar mevsiminde eserler. Kuru ve kavurucu karakterde olup, sık sık kum ve toz fırtınaları oluştururlar. Kıyı kesiminde Akdeniz iklim özelliği nedeniyle kışın yağış ortalaması 100-200mm. arasındadır.

Arazi yapısı: 1280 km uzunluğundaki Nil Vadisi, Sudan sınırından Akdeniz'e kadar uzanarak doğu ve batı çöllerini birbirinden ayırır. Batı çölü hemen hemen yüzölçümünün 3/4'ünü kaplar. Ortalama yükseklik 210-250 metre olmasına rağmen güneybatı ucunda, yüksek kayalıklı bölgede 2130m.'ye ulaşır. Bölgenin çoğu yeri taşlı çöllerden meydana gelmesine rağmen, yer yer kumluk ovalara da rastlanır. Plato görünümünde olan bölgenin çeşitli yerlerinde oluşan çökmeler sonucu yeraltı sularının yerleşmesine imkan veren sığ kuyular meydana gelmiştir.

Deniz seviyesinden yüksekliği: En alçak noktası: Qattara Çukuru -133 m, en yüksek noktası Catherine Tepesi 2,629 m

Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, demir, fosfatlar, manganez, kireçtaşı, alçıtaşı, talk, asbest, kurşun, çinko

Arazi kullanımı: Tarıma uygun topraklar: %2.92, sürekli ekinler: %0.5, otlaklar: %0, ormanlık arazi: %0, diğer: %96.58 (2005 verileri)

Sulanan arazi: 34,220 km² (2003 verileri)

Doğal afetler: Periyodik kuraklıklar, yaygın depremler, su baskınları, heyelanlar, volkanik aktivite, bahar mevsiminde esen hamsin rüzgarları kuru ve kavurucu karakterde olup, sık sık kum ve toz fırtınaları oluştururlar
1.2. Demografik Göstergeler

Nüfusu: 80,335,036 (Temmuz 2007)

Nüfus Artışı: % 1.721 (2007 tahmini)

Ulus: Mısırlı

Nüfusun etnik dağılımı: Mısır halkının yaklaşık %91'ini Araplar oluşturmaktadır. Arapların %91.5'i Müslüman, kalanı Hıristiyan'dır. İkinci önemli etnik unsur nüfusun %7'sini oluşturan Kıptilerdir. Kıptilerin tamamı Hıristiyan'dır. Kıptilerin kendilerine özel bir dilleri vardır. Ancak bugün artık Kıptice konuşan kalmamıştır ve Kıptiler de Arapça konuşmaktadırlar. Kalan nüfusu Avrupalı Hıristiyan etnik unsurlarla, Nubiyalı, Beja, Arnavut, Berberi gibi değişik kökenlerden gelen Müslüman etnik unsurlar oluşturmaktadır.

Din: Resmi din İslam'dır. Halkın %91'i Müslüman'dır. Kalan nüfusu Kıpti kökenli Ortodoks Hıristiyanlar (Kıptiler diğer Ortodokslardan farklı bir inanca sahiptirler), Rum kökenli Ortodokslar, Arap kökenli Maruni Hıristiyanlar ve çeşitli Avrupa ülkelerinden Mısır'a yerleşmiş olan Katolik ve Protestan Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Müslümanların tamamına yakını Sünni, çoğunluğu Şafii, önemli bir kısmı da Hanefi'dir.

Diller: Resmi dili Arapça'dır. Halkın tamamına yakını Arapça konuşur. Bazı küçük etnik unsurlar kendi aralarında mahalli dillerini konuşurlar.

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler, toplam nüfusta: %57.7
erkekler: %68.3, kadınlar: %46.9 (2003 verileri)
1.3. Siyasi Göstergeler

Resmi Adı: Mısır Arap Cumhuriyeti

Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Mısır Arap Cumhuriyeti’nin politik sistemi kanunlar çerçevesinde kurulan partilerden oluşan çok partili bir sistemdir. Mısır’da yasalara uygun olarak kurulmuş 14 parti bulunmaktadır.


Bakanlar Kurulu; başbakan, başbakan yardımcıları, bakanlar ve onların yardımcılarından oluşmaktadır. Yürütme erkinin kullanımı ve idarenin işletilmesinden sorumludur. Bakan olabilmek için en az 35 yaşında olmak gerekmektedir. Halihazırda kabinede başbakan ve 34 bakanlık bulunmaktadır.

Devlet Başkanı: Muhammed Hüsnü Mübarek (Ekim 1981’den bugüne)

Cumhurbaşkanı’nın Mısır’lı bir aileden olması ve 40 yaşından küçük olmaması ön koşuldur. Başkanın, Halk Meclisinin 1/3’ü tarafından aday gösterilmesi ve bahse konu Meclis üyelerinin 2/3’ünce onaylanması gerekmektedir. Akabinde ise halk oylamasına gidilmektedir. Cumhurbaşkanı 6 yıllığına seçilmekte olup, yeniden seçilmede herhangi bir sınır bulunmamaktadır.Başkent: Kahire

İdari bölümler: 26 eyalet; Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar, Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah, Al Isma'iliyah, Al Jizah, Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah, Al Qalyubiyah, Al Wadi al Jadid, Ash Sharqiyah, As Suways, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id, Dumyat, Janub Sina', Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina', Suhaj

Bağımsızlık günü : 28 Şubat 1922 (İngiltere'den)

Milli bayram : İhtilal günü, 23 Temmuz (1952)

Anayasa :Ülke 11 Eylül 1971'de yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir.

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, ACC, ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CAEU (Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNAMSIL (BM Sierra Leone Misyonu), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


İKİNCİ BÖLÜM

GENEL EKONOMİK DURUM
2.1. Temel Ekonomik Göstergeler
GSYİH Satın Alma Gücü Paritesine Göre): 443.7 milyar dolar (2008 tahmini).

GSYİH (resmi oran): 162.2 milyar dolar (2008 tahmini).

Sektörlere Göre GSYİH: Tarım %13.8, Endüstri % 41.1, Hizmetler %45.1 (2007 tah.).

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 5,400 dolar (2008 tahmini).

Büyüme Oranı: %7.2 (2008 tahmini).

İşgücü: 24.6 milyon (2008 tahmini).

Sektörlere Göre İşgücü: Tarım %32, Endüstri %17, Hizmetler %51 (2001 tahmini).

İşsizlik Oranı: %8.4 (2008 tahmini).

Yoksulluk Sınırı Altındaki Nüfus: %20 (2005 tahmini).

Enflasyon Oranı: %18.3 (2008 tahmini).

Sabit Yatırımlar: GSMH’nın % 19.1’i. (2008 tahmini).

Bütçe: Gelirler: 40.22 milyar dolar, giderler: 51.07 milyar dolar (2008 tahmini).

Kamu borçları: GSMH’nın %85.9 (2008 tahmini).

Tarım Ürünleri: pamuk, pirinç, mısır, buğday, fasulye, meyve, sebze, sığır, su aygırı,

koyun, keçi.Sanayi: Tekstil, gıda işleme, turizm, kimya, ilaç, çimento, metal, hidrokarbon, inşaat vs.

Endüstriyel Üretim Artış Oranı: %6.1 (2008 tahmini).

İhracat: 29.85 milyar dolar (2008 tahmini).

İhraç Maddeleri: Ham petrol, petrol ürünleri, pamuk, tekstil, metal ürünler, kimyasallar.

İhracat Partnerleri: İtalya %10.3, ABD %7.7, İspanya 6.7, Suriye %5.1, Suudi Arabistan

%5, Japonya %4.9, Almanya % 4.9, Fransa %4 (2008)İthalat: 56.62 milyar dolar (2008 tahmini).

İthalat Maddeleri: Makine ve ekipmanları, gıda maddeleri, kimyalar, orman ürünleri.

İthalat Partnerleri: ABD %10.6, Çin %10.2, İtalya %7.5, Almanya %7, Suudi Arabistan

%5 (2008).Dış Borç: 32.12 milyar dolar (31 Aralık 2008).

Dış Borç (GSYIH %’ si olarak): 30

Toplam borç (GSYIH %’ si olarak): 101

Net Uluslararası Rezervler: 33.85 milyar dolar (31 Aralık 2008)

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: 12.8 Milyar dolar (31 Aralık 2008)

(petrol ve doğalgaz alanları dahil)Para birimi: Mısır Lirası (LE)

Dolar Paritesi: 1$ = 5.43 LE (2008)

Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran
2.2. Genel Ekonomik Yapı

Mısır Arap ülkeleri içinde 72 milyon ile en geniş nüfusa sahip ilk ve Suudi Arabistan’ın ardından ikinci büyük GSMH sahibi ülkedir. Ekonomide en geniş bölüm kamu yönetimini de içeren hizmetlerdir. Turizm ve Süveyş Kanalı geliri Mısır için çok önemlidir.

Mısır, 1970’lerin ilk yarısında dışa açılma politikasıyla dünya piyasalarına açılmaya başlamıştır. Mısır 1991 yılında IMF ile yapılan stand by anlaşması çerçevesinde Ekonomik Reform ve Yapısal Uyum Programı’nı başlatmış ve bu program Dünya Bankası’nın yapısal uyum kredileri ile desteklenmiştir. Söz konusu dönemde, Mısır’ın dünya pazarları ile entegrasyonu, KİT’lerin özelleştirilmesi, faiz oranlarının rekabetçi düzeylere yükseltilmesi, ithal yasaklarının kısmen kaldırılması ve petrol desteklerinin azaltılması yönünde politikalar izlenmiştir.1

Mısır 2003 yılında yaşanılan ekonomik krizin etkilerinden yaptığı reformlar sayesinde büyük ölçüde kurtulmuştur. Özellikle 2006 yılından bu yana Mısır, gelişme yolundaki ekonomiler arasında tekrar yükselmekte olan bir piyasa olarak algılanmaya başlanmış ve dünyada artan likiditenin bir sonucu olarak daha fazla yatırım çekmeye başlamıştır.

2005 yılı Mısır'ın ekonomisinde bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen ekonomik ve politik reformlar 2006 yılında da ülke ekonomisini pozitif olarak etkilemiştir. Mısır seçim sistemindeki yapısal reformun onaylanması ve yeni kabinenin iş başına gelmesi bu gelişmelerden en önemlisidir. Zira 2005 seçimleri sonunda kurulan yeni kabinede yer alan 30 bakan içerisinde daha çok özel sektörden gelen işadamı kökenli bakanların bulunması 2006 yılında ekonomideki reformlara da doğal olarak yansımıştır.
Son dönemde özelleştirmeye verilen hız ekonomik gelişmelerin en önemli nedenlerinden biridir. Sadece 2005 yılı içinde toplam özelleştirme 3 Milyar ABD Doları olmuştur. 2006 yılında bu rakam aşağı yukarı aynı şekilde gerçekleşmiştir. Beş yıl boyunca ilk defa 2005 yılında, Mısır üç büyük kamu şirketinin özelleştirilmesine tanık olmuştur. Bu şirketlerin içinde Mısır Telekom en önemlisidir.Yatırım Bakanlığı’nın özelleştirme programı konusundaki kararlılığı devam etmektedir.

2006 yılında, Mısır gelişme yolundaki ekonomiler arasındaki yükselmekte olan piyasa olarak yerini sağlamlaştırmaya devam etmiş ve daha fazla yatırım çekmeye başlamıştır.

2006 yılında milli gelir düzeyindeki %6,8’lik artışa ve kişi başı milli gelir düzeyindeki gelişmelere karşın, enflasyonun % 7,2'e ve işsizlik oranının % 10,5’e yükselmesi ekonomide, halkın genel refah seviyesini yükseltecek bir başarı elde edilmesini zorlaştırmıştır.

Mısır ekonomisinin bugün en büyük problemi işsizliktir. Seksen milyon nüfus ve yaklaşık %2 oranında büyüyen nüfusa karşılık özel sektörün yeterli düzeyde işgücü üretememesi nedeniyle, söz konusu problem varlığını sürdürmektedir. Her yıl yaklaşık 600 bin kişi işgücüne katılmaktadır. Bu işgücünün büyük bir bölümü devlet tarafından istihdam edilmeye çalışılmaktadır. Kamu kesiminde çalışanların sayısı 6 milyona ulaşmış bulunmaktadır.

2006 yılında işsizlik oranı, bir önceki yıla nazaran %.1’lik bir artışla % 10,5 olarak gerçekleşmiştir. Yılda % 2’nin üzerinde bir hızla artmakta olan 75 milyonluk nüfus için her yıl yeterli istihdam yaratılması yönetimin birinci önceliğidir.

Söz konusu işsizlik problemine karşılık, ekonomik büyümenin %3-5 arasında kalması halkın giderek fakirleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kişi başına düşen milli gelir 1998/99 yılında 1.400 $ düzeyinden 2003/2004 yılında 1.050 $ düzeyine gerilemiştir. 2006/2007 yılında GSYİH’daki büyüme kişi başı gelire de pozitif olarak yansımış, bu değer 1.764 $ seviyesine yükselmiştir.

Yoksul halkın sorunlarının hafifletilmesi amacıyla devlet benzin, ilaç, ekmek, yemeklik yağ gibi temel ürünlerde bütçeden ciddi sübvansiyon yapmaktadır. Bu nedenle, bütçe açığı ve iç borçlar da giderek büyümektedir. İç ve dış borçlar toplamı GSYİH’yi aşmaktadır.

Mısır ekonomisinin dünya ekonomileri ile entegrasyonu bağlamında bölgesel ve ikili ticaret anlaşmalarına imza atılmıştır. Mısır’ın çeşitli Arap ülkeleri ile karşılıklı tercihli ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Diğer taraftan, Arap ülkeleri arasında Arap Ortak Pazarı’na dahildir. Mısır, Doğu ve Güney Afrika ülkeleri arasında serbest pazar oluşturulmasını öngören COMESA’nın bir üyesidir. Ayrıca, 1.6.2004 tarihinde Mısır-AB Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Mısır ile ABD, Rusya ve EFTA arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasına yönelik çalışmalar 2007 yılında sürdürülmüştür. Türkiye ile 2005 yılı Aralık ayında imzalanan STA ise 2007 yılında yürürlüğe konulmuştur.

Mısır, 2007 yılına bir önceki yıla nazaran daha olumlu iç ekonomik koşullarla girmiş olmasına karşın; ekonomik reform konusunda iç ve dış baskılar devam etmiştir.

Daha iyi yaşam koşulları için ekonomik reform beklentisi, halk tarafından Mısır Yönetimine yönelik olarak ileri sürülen eleştirilerin başında gelmekte iken, ABD’nin daha fazla demokrasi yönündeki baskısı, Mısır ekonomi yönetimini son derece hızlı bir şekilde yeni iş imkanları yaratacak ve geliri artıracak tedbirleri almaya zorlamıştır.

Mısır’da siyasi reform beklentilerini ekonomide gerçekleştirilecek reformlarla desteklemeyi hedefleyen Mısır Yönetiminin, 2003 yılında yaşanan krizden sonra 2005 yılında bu amacında kısmen de olsa başarı kazandığı ve ekonomiyi rayına oturtmayı başardığı söylenebilecektir. 2007 yılında ekonomik gelişmeler artarak devam etmiştir. Daha da önemlisi, Mısır, gelişme yolundaki ekonomiler arasında tekrar yükselmekte olan bir piyasa olarak algılanmaya başlamış ve dünyada artan likiditenin bir sonucu olarak daha fazla yatırım çekmeye başlamıştır. Yine de, 2007 yılında milli gelir düzeyindeki artışa rağmen, ekonomide, halkın genel refah seviyesini yükseltecek düzeyde kayda değer bir başarı elde edildiğinin söylenmesi güçtür.
2.3. Dış Ticaret Göstergeleri

Mısır Arap Cumhuriyeti’nin genel ithalat, ihracat rakamları ve ticaret dengesi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre, 2001/2002 yılında 14,6 milyar $ olan ithalat, 2006/2007 yılına kadar bir artış trendi izlemiş ve söz konusu yılda 37,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.

Buna karşılık ihracat da 2001/2002 yılından itibaren ithalattaki artış trendine paralel olarak yükselmiş ve 2006/2007 yılında 22 milyar $’a yükselmiştir.

2006/2007 yılı itibariyle toplam ticaret hacmi, 59,8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret dengesi ise 2001/2002 yılındaki -7,5 milyar $ seviyesinden, 2006/2007 yılında -15,8 milyar $ seviyesine yükselmiştir.
Tablo 1. Ticaret Dengesi.

Milyon $
AB ülkeleri ve ABD Mısır’ın ihracatında önemli bir yer tutmaktadır. İthalatında ise belirtilen ülkelere ek olarak Asya ülkelerin payı da yüksektir2006/2007 yılında ülke gruplarına göre ihracatın yapısı incelendiğinde, ihracatın %31,1’inin ABD’ye, %33,8’inin AB ülkelerine ve %12,3’ünün Arap ülkelerine yönelik olduğu görülmektedir. Asya ülkelerine yönelik ihracatın toplam ihracat içindeki payı %13,6, diğer Avrupa ülkelerinin ise %4,7 düzeyindedir. Afrika ülkelerinin payı ise %1,5 dolaylarında kalmıştır. (Tablo 2).
Tablo 2 . Ülke Gruplarına Göre İhracatın Dağılımı (Milyon $)

 

2001/02

2002/03

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

% Pay

TOPLAM

6.643

8.205 

10.454

13.833

18.455

22.017

100

- AB

1.812

2.797 

3.429

5.144

6.948

7.440

33,8%

- Diğer Avrupa

273

377 

619

753

964,5

1.049

4,7%

- Rusya ve CIS

44

37 

66

58

68,7

152

0,6%

- ABD

2.593

3.057 

3.702

4.625

5.644

6.850

31,1%

- Arap Ülkeleri

903

934 

1.273

1.557

2.125

2.729

12,3%

- Asya Ülkeleri

835

859 

1.077

1.379

2.094

2.969

13,6%

- Afrika Ülkeleri

52

74 

216

182

251

328

1,5%

- Avustralya

320

12

16,9

64

0,4%

- Diğerleri

130

67 

52

122

342

436

2%
  1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Ülke raporu etüd-Araştırma Servisi Eylül 2009 İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm misir hakkinda genel biLGİler

Indir 427.36 Kb.