bilgiz.org

Ücret iadesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan yayım ücretlerinin yatırıldığı banka hesap numaralarına ilan yayım bedeli dışında sehven havale yapılması ya

 • TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN BEDELİ İADESİ TALEP FORMU Talep Bilgileri
 • 12.İade Gerekçesi • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü18.09 Kb.

  Indir 18.09 Kb.

  ÜCRET İADESİ

  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan yayım ücretlerinin yatırıldığı banka hesap numaralarına ilan yayım bedeli dışında sehven havale yapılması ya da ilan yayım bedelinin sehven fazla yatırılması halinde aşağıda yer alan formun eksiksiz doldurularak Müdürlüğümüzün Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Ankara adresine posta/kurye vasıtasıyla ya da (312) 219 40 96 numaralı faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir. Talep edilen ücret iadesi talebin doğru olması halinde iadesi istenen kişi ya da kurumun belirtmiş olduğu hesap numarasına havale yapan kişi ya da işletme adına bir hafta içerisinde iade edilecektir. İade talebinin eksiksiz bir yapılabilmesi için aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir:  1. Ücret iadesinin yapılması istenen gerçek kişi ise adı ve soyadı; ticari işletme ise ticaret unvanı açık bir şekilde yazılmalıdır.

  2. Havale işlemini gerçekleştiren gerçek/tüzel kişinin telefon ve adres bilgileri açık bir şekilde yazılmalıdır.

  3. Havale işlemini sehven gerçekleştiren gerçek kişi ise adı ve soyadı; ticari işletme ise ticaret ünvanı açık bir şekilde yazılmalıdır.

  4. Havale işleminin yapıldığı tarih gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır.

  5. Havalenin TOBB’un hangi banka hesabına yapıldığı banka ve şube adı ile hesap numarası gösterilmek suretiyle yazılmalıdır.

  6. TOBB hesabına havale edilen tutar rakam ile yazılmalıdır.

  7. İadesi istenen tutar rakam ile yazılmalıdır.

  8. İadenin talep edildiği tarih gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır

  9. İadenin istendiği banka adı açık bir şekilde yazılmalıdır.

  10. İadenin istendiği bankanın şubesinin adı açık bir şekilde yazılmalıdır.

  11. İlgilinin iadeyi istediği banka hesap numarası IBAN Kodu belirtilerek yazılmalıdır.

  12. Sehven havale edilen tutarın hangi sebepten ötürü gerçekleştiği kısa ve açık bir şekilde yazılmalıdır.

  13. Ticari işletmenin kayıtlı olduğu ticaret sicili memurluğunun adı yazılmalıdır. Havaleyi yapan gerçek ya da tüzel kişi ticaret sicili memurluğuna kayıtlı değilse havale işleminin yapıldığı bölgede faaliyet gösteren ticaret sicili memurluğunun adı yazılmalıdır.

  14. Açıklama kısmında belirtilen hususun doğru olduğunu gösteren ticaret sicili memurunun imzası ve kaşesi ile onay tarihi gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır.

  15. Sehven fazla havale edilen tutarların iade edilebilmesi için ilan metninin yayımlanmak üzere Gazete Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.


  TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

  İLAN BEDELİ İADESİ TALEP FORMU

  Talep Bilgileri

  1. İadenin Yapılması İstenen Kişi / Ticari İşletme Unvanı

  2. İadenin Yapılması İstenen Kişi veya İşletmenin İletişim Bilgileri

  Tel:

  Adres:


  3. Havaleyi Yapan Kişi /

  Ticari İşletme Unvanı


  4.Havalenin Yapıldığı Tarih

  _____/_____/2010

  5.Havalenin yapıldığı

  TOBB Hesap Numarası


  6.Havale Edilen Tutar (Rakamla)  7.İadesi İstenen Tutar (Rakamla)
  8.Talep Tarihi

  _____/_____/2010

  9.İadenin İstendiği Banka Adı
  10.İadenin İstendiği Şube Adı
  11.İadenin İstendiği Hesap No (IBAN NO)
  12.İade Gerekçesi
  13.Ticaret Sicil Memurluğu Onayı

  Sicil Memurluğunun Adı
  14. Yukarıda bilgileri ile iade gerekçesi belirtilen, sehven yatırıldığı tarafımızdan tespit edilen ve iadesi talep edilen miktarın talep sahibine iade edilmesini müsaadelerinize arz olunur.

  Tarih

  _____/_____/2010  Sicil Memuru Onayı


  Kaşe


      Ana sayfa


  Ücret iadesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan yayım ücretlerinin yatırıldığı banka hesap numaralarına ilan yayım bedeli dışında sehven havale yapılması ya

  Indir 18.09 Kb.