bilgiz.org

TüRKİye uluslararasi uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele akademiSİ
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü18.46 Kb.

Indir 18.46 Kb.


TADOC

TURKISH INTERNATIONAL ACADEMY AGAINST DRUGS AND ORGANIZED CRIME

Uyuşturucu ve Organize Suçlara Karşı Uluslararası İşbirliği”

www.tadoc.gov.tr

Dünya genelinde; ellerinde bulundurdukları büyük maddi imkanlar da göz önüne alındığında, organize suç örgütlerinin gücü ve günümüz demokratik toplumlarına yönelttiği tehdidin büyüklüğü yadsınamayacak bir gerçektir.

Dünyadaki her tür gelişmeyi yakından takip eden ve dolayısı ile suç işleme becerilerini her geçen gün bir öncekinden daha gelişmiş bir formata sokabilen, güçlü uluslararası bağlantılara sahip organize suç gruplarının potansiyel risk olarak bu denli zararlı boyutlara ulaşabilmeleri, bu suç gruplarıyla mücadele etmek durumunda bulunan ülkeleri bir yandan nitelikli kanun uygulayıcı personel yetiştirmeye; diğer yandan ortak mücadele yöntemleri belirlemek amacıyla uluslararası işbirliğinin sağlanması için etkili girişimlerde bulunmaya mecbur kılmaktadır.

Ülkemiz, özellikle 90’lı yıllardan itibaren, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında önemli başarılar göstermiş ve anılan suçlarla mücadelesini ulusal boyutun ötesine taşıyarak uluslararası düzeyde yürütebilmenin altyapısını oluşturmak için her türlü girişimi desteklemiştir.

İşte böyle bir anlayış sonucu;


 • Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı üretim, kullanım ve kaçakçılığına karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmek,

 • Organize suç gruplarıyla mücadeleyi, bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kılabilmek,

 • Bölgesel ve uluslararası işbirliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak,

 • Değişik ülkelerden ve Ülkemizdeki farklı kurumlardan gelen kursiyerleri kaynaştırma yoluyla, anılan suçlarla mücadele alanında sosyal bir network kurmak, dolayısıyla uluslararası işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak gibi amaçlara ulaşmak doğrultusunda; Birleşmiş Milletler öncülüğünde ve Türkiye - UNDCP işbirliği çerçevesinde, 26.06.2000 (Bu tarih her yıl Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olarak kutlanmaktadır.) tarihinde Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Ülkemizin ilk uluslararası nitelikli mücadeleci kurum akademisi olan; “Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC)” kurulmuştur.

TADOC’un kuruluş çalışmaları ile ilgili olarak; Akademi Binası’nın restorasyon ve donanım giderleri Türk Hükümeti, Akademide gerçekleştirilen uluslararası eğitim giderlerinin ise UNDCP tarafından karşılanması taahhüt altına alınmıştır.

Eylül 2000 tarihi itibariyle eğitim programlarını uygulamaya başlayan Akademide, anılan suçlarla mücadele eden ulusal kanun uygulayıcı birimlerin yanı sıra; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Balkan Ülkeleri ile Türkiye’nin taraf olduğu ikili işbirliği anlaşması imzalanan diğer ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine uyuşturucu maddelerin yasa dışı üretimi, kullanımı, kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele konularında eğitim verilmektedir.

TADOC bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, teori ve pratik uygulamaların ortak bir potada değerlendirilmesi, bu bilgiler doğrultusunda oluşturulacak yeni mücadele stratejilerinin hayata geçirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve dolayısıyla çok yönlü bir mücadelenin gerçekleştirilmesi amacıyla bünyesinde kurulan;


 • Suç Önleme Araştırma Merkezi,

 • Uyuşturucu Kontrol ve Talep Azaltımı Araştırma Merkezi,

 • Karapara Araştırma Merkezi,

 • Bilişim Suçları Araştırma Merkezi aracılığıyla bilimsel araştırmalara da kaynaklık yapmaktadır.

Akademi’de uygulanan ilk 5 Yıllık Faaliyet Projesi başlıca 3 aşamadan oluşmakta olup ilk aşama Eylül 2000-Haziran 2002 dönemini kapsamakta ve 1,5 yıllık bir deneme sürecini içermektedir.

İlk aşama sırasında; • TADOC tesislerinin restorasyon ve donanım çalışmaları tamamlanmıştır,

 • Akademinin bölgeye taktimi yapılmıştır,

 • İdari ve eğitsel yapılanma oluşturulmuştur,

 • TADOC Mobil Eğitim Timleri kurulmuştur,

 • Araştırma Merkezleri kurularak çalışmalarına başlamıştır,

 • Anılan suçlarla mücadele alanında ulusal düzeyde 43 adet temel ve 21 adet uzmanlık eğitim programı ile uluslararası düzeyde 16 adet uzmanlık eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen eğitim programlarına ek olarak, anılan suçlarla mücadele alanında araştırma yapan çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görevli uzmanların desteği ile 18 adet seminer ile uluslararası nitelikli 2 adet workshop düzenlenmiştir.

 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi ulusal mücadeleci kurumlardan 2748 kanun uygulayıcı personel Ulusal Temel Eğitim Programlarından; 365 personel ise Ulusal Uzmanlık Eğitim Programlarından, 687 personel Seminer programlarından yararlanırken, ECO, KEİ ve Balkan Ülkeleri ile ülkemizle ikili güvenlik ve işbirliği anlaşmasına sahip ülkelerden toplam 265 kanun uygulayıcı personel de Uluslararası Uzmanlık Eğitim Programlarından faydalanmıştır.

 • Ulusal eğitim ihtiyaç analizleri tamamlanmıştır,

 • Bölgemizin eğitim ihtiyaçlarının tespiti amacıyla Özbekistan ve Kazakistan’da eğitim ihtiyaç analizleri yapılmıştır,

 • II. aşama sırasında düzenlenecek eğitim etkinlikleri ve hayata geçirilecek projeler belirlenmiş, gerek ülkemiz gerekse BM nezdinde gerekli onay işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu aşama için planlanan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiş ve “TADOC’un I. aşama için öngörülen eğitim ve uluslararası işbirliği bağlamındaki sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirdiği ve kısa sürede büyük başarılara imza attığı” uluslararası ve ikili işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı ve yayınlanan raporlarda ifade edilmiştir.

Ayrıca TADOC’un benzer amaçlarla dünyanın değişik bölgelerinde kurulması düşünülen akademiler için bir model olarak benimsendiği hem Bölge Ülkeleri hem de Birleşmiş Milletler Örgütü’nce belirtilmiş, iki yıl gibi çok kısa bir sürede gelinen bu nokta TADOC Projesinin, 2001 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde eğitim alanında hayata geçirilen “en başarılı proje” olarak gösterilmesini sağlamıştır.

26 Haziran 2002 tarihinde başlayan ve Haziran 2004 tarihinde tamamlanması planlanan 2. aşamada, yine, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında 8 adet Bölgesel Uzmanlık, 20 adet Ulusal Uzmanlık ve 12 adet Ulusal Temel Eğitim Programı uygulanacak ve proje kapsamındaki tüm ülkelerin eğitim ihtiyaç analizleri tamamlanacaktır.

Bunlarla birlikte, anılan aşama sırasında TADOC’ta, Ulusal ve Bölgesel Danışma Kurulları hayata geçirilecek, CD-Rom Destekli eğitim Programları uygulanacak ve Akademi bünyesinde tam donanımlı bir Taktik Eğitim Merkezi kurulacaktır.

Yine 24 aylık bir zaman dilimini kapsayacak 3. aşamada ise, 2. aşama sırasında Akademi’de uygulanmaya başlanan CD-Rom destekli eğitim programlarının Türkiye’deki ve Bölge Ülkelerindeki diğer eğitim merkezlerine dağıtımı yapılacak ve uygulamalı eğitim programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla TADOC Uygulamalı Eğitim Kasabası kurulacaktır.

Bu aşamada da her yıl en az 10 adet olmak üzere uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele alanındaki farklı konularda toplam 20 adet eğitim programı düzenlenecektir.    Ana sayfa


TüRKİye uluslararasi uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele akademiSİ

Indir 18.46 Kb.