bilgiz.org

Türkiye Bursları Araştırma Başvuru Formu
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü78.4 Kb.
TipiApplication form

Indir 78.4 Kb.

Türkiye Bursları Araştırma Başvuru Formu

Türkiye Scholarships Research Application FormÖNEMLİ: Başvuru formunun tümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde, başvurunuz değerlendirilemeyecektir.


IMPORTANT: You should complete all sections of this form. Otherwise, we will be unable to process your application.

Ekler / Attachments

1
Fotoğraf/Photo

Fotoğraf ekleyiniz

Attach a photo
-☐ Öğrenci Belgesi / Diploma (Zorunlu)

Student Certificate/Diploma (Mandatory)
2-☐ Transkript (Zorunlu)

Transcript (Mandatory)

3-☐ Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu)Valid ID or Passport Photocopy (Mandatory)
4-☐ Araştırma Kabul Belgesi (Zorunlu)

Research Acceptance Letter (Mandatory)
5-☐ Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Olması halinde)

Language Proficiency Documents (Optional)
6-☐ Referans Mektubu (Olması halinde)

Letter of Reference (Optional)
7-☐ İş/Staj Belgeleri (Olması halinde)

Work/Apprenticeship Documents (Optional)
Kişisel Bilgiler / Personal Details

 1. Adı / Name* : 1. Soyadı / Surname* : 1. Baba Adı / Father’s Name* : 1. Anne Adı / Mother’s Name*: 1. Kimlik/Pasaport Numarası / ID-Passport No.*:
 1. Doğum Tarihi / Date of Birth* : 1. Doğum Yeri / Birthplace: 1. Cinsiyet / Gender: Bay / Male ☐ Bayan / Female
 1. Medeni Durum / Marital Status: Bekâr / Single ☐ Evli / Married ☐
 1. Vatandaşı Olduğu Ülke / Country of Citizenship:
 1. Şimdi ya da geçmişte T.C. vatandaşlığı/çifte vatandaşlığına sahip oldunuz mu?

Are you currently a holder of or have you ever held Turkish citizenship / dual citizenship?
Evet / Yes ☐ Hayır / No
*Kimlik ya da pasaportta yazıldığı şekliyle / As in passport or ID Card

İletişim Bilgileri / Contact Details

12. Ülke / Country:

13. Şehir / City:

14. Adres / Address:

15. Ev Telefonu / Home Phone (with country code):

16. Cep Telefonu / Mobile Phone (with country code):

17. E-posta / E-mail(s):

Acil Durumda İrtibat Kurulacak Kişi Bilgileri / Emergency Contact Details

18. Adı / Name:

19. Soyadı / Surname:

20. Yakınlık / Relationship to you:

21. Telefonu / Phone:

Mali Bilgiler / Financial Details

22. Baba Mesleği / Father’s Occupation:

23. Anne Mesleği / Mother’s Occupation:

24. Ailenin Yaklaşık Aylık Geliri / Approximate Monthly Income of the Family: ……… USD

25. Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı? / Do you have any dependents?

Evet / Yes ☐ Hayır / No ☐

26. Ailenizde Okuyan Öğrenci Sayısı/ Number of Students in Your Family :

Eğitim Bilgileri / Educational Details

27. Kayıtlı ya da mezun olduğunuz son 2 eğitim programının detaylarını yazınız.

Please specify last 2 educational program you are attending or you’ve graduated from.

Düzey / Level of Education :

Lisans / Undergraduate Degree ☐ Yüksek Lisans / Master’s Degree ☐ Doktora / PhD
Okul Adı / Name of Institution:

Bölüm/Çalışma Alanı / Major Field of Study:

Ülke / Country: Şehir / City:

Başlangıç Tarihi / Date of Enrollment: Bitiş Tarihi / Date of Graduation:

Not Sistemi / Grading System: Diploma Notu / Diploma-Transcript Grade:Düzey / Level of Education :

Lisans / Undergraduate Degree ☐ Yüksek Lisans / Master’s Degree ☐ Doktora / PhD

Okul Adı / Name of Institution:

Bölüm/Çalışma Alanı / Major Field of Study:

Ülke / Country: Şehir / City:

Başlangıç Tarihi / Date of Enrollment: Bitiş Tarihi / Date of Graduation:

Not Sistemi / Grading System: Diploma Notu / Diploma-Transcript Grade:

28. Araştırmanız için aldığınız kabul bilgilerini yazınız. / Please specify acceptance details of your research (university, duration, research subject etc.).


Üniversite ve Fakülte/Enstitü Adı / Name of University and Faculty/Institute:Araştırma Konusu / Research Subject Area:

Başlangıç Tarihi / Starting Date: Bitiş Tarihi / End Date:

Araştırma Danışmanı / Name of Supervisor :

Burs Bilgileri / Scholarship Details

29. Türkiye Cumhuriyeti devlet ya da özel kurumları tarafından verilen herhangi bir burstan yararlandınız mı?/Have you ever benefited from a scholarship provided by govermental or private institutions of the Republic of Turkey ?

Evet / YesPlease Specify …......................................... Hayır / No

30. Başka bir ülke tarafından verilen herhangi bir burstan yararlandınız mı?

Have you ever benefited from a scholarship provided by any other country?

Evet / YesPlease Specify …......................................... Hayır / No

Yurt Talebi / Request for Accommodation

31. Araştırmanız süresince çok kişili odalara sahip devlet yurtlarında barınma talep ediyor musunuz? / Do you want you stay in public dormitories which have multiple person rooms during research?

Evet / Yes ☐ Hayır / No

Ulusal ve Uluslararası Sınavlar / National and International Scores

32. Sahip olduğunuz ulusal veya uluslararası bitirme sınavları ile akademik yeterlilik sınavlarının sonuçlarını yazınız. (TUS, DUS, ALES vb.) / Please list national or international exam scores.

Sınav Adı / Name of Exam:

Sonuç Türü / Score Type : ☐ Genel / General ☐ Sözel / Verbal

Sayısal / Quantitative ☐ Analitik / Analytical

Teknik/Mesleki /Technical-Vocational Sağlık / Medical

Dil / Linguistic ☐ Diğer / OtherSonuç / Score:

Sınav Tarihi / Date of Exam: (dd) / (mm) / (year) …. / …. / ….

Ödüller, İlgi Alanları ve Yayınlar / Awards, Interests and Publications

33. Aldığınız herhangi bir ödül veya burs varsa lütfen belirtiniz./Please indicate any fellowships, scholarships or scientific awards which you have received


34. Özel bir yeteneğiniz, ilgi alanınız veya hobiniz varsa belirtiniz./ Please state any talent, area of interest or hobby you have


35. Çalıştığınız alanda herhangi bir dilde yayımlanmış kitap, makale veya teziniz varsa lütfen belirtiniz. Ayrıca çalıştığınız alanla ilişkili geçmişte almış olduğunuz özel eğitimleri ve yapmış olduğunuz araştırmaları belirtiniz./Please state any published book, article or thesis you have in the area you are studying. Please also mention about special education you have received and researches conducted in the past.


36. Lütfen yüksek lisans ve doktora tez konularınızı ve tez danışmanlarınız yazınız./ Please state your Master’s and PhD thesis subjects and advisors.
Dil Bilgileri / Language Details

37. Anadil / Mother Tounge:

38. Lütfen varsa bildiğiniz yabancı dilleri ve düzeylerini yazınız. Bu dillere ait yeterlilik bilgilerini belirtiniz./ Please specify foreign languages you know and relevant proficiency test scores (optional).

Dil / Language

Düzey / Proficiency Level

Sınav Adı / Proficiency Test

(e.g. TOEFL)

Sonuç Score
Az/Low ☐ Orta/ Moderate ☐ İyi/ Good ☐ Çok İyi/ Excellent


Az/Low ☐ Orta/ Moderate ☐ İyi/ Good ☐ Çok İyi/ Excellent


Az/Low ☐ Orta/ Moderate ☐ İyi/ Good ☐ Çok İyi/ Excellent


Az/Low ☐ Orta/ Moderate ☐ İyi/ Good ☐ Çok İyi/ ExcellentDeneyim ve Referans Bilgileri / Experiences and References (optional)

39. Çalıştığınız programla ilgili iş/staj deneyimleriniz varsa lütfen belirtiniz.

Please describe any work/internship experience which is relevant to your field of study.


Kurum Adı / Organization:

Başlangıç Tarihi / Starting Date : Bitiş Tarihi / Ending Date:

İş Tanımı / Job Description:Kurum Adı / Organization:

Başlangıç Tarihi / Starting Date : Bitiş Tarihi / Ending Date:

İş Tanımı / Job Description:

40. Olması halinde, referans bilgilerini ekleyiniz. / If available, please state reference details.

Adı / Name: Soyadı / Surname:

Mesleği / Occupation: Kurumu / Institution:

Telefon / Phone Number: E-posta / E-mail(s):Adı / Name: Soyadı / Surname:

Mesleği / Occupation: Kurumu / Institution:

Telefon / Phone Number: E-posta / E-mail(s):

41. Niyet Mektubu / Letter of Intent

Niyet mektubunda,

- Türkiye'yi tercih nedenleriz,

- Araştıracağınız alanı seçme nedenleriniz,

- Araştırmanız bittikten sonraki kariyer planlarınız hakkında bilgi sunmanız beklenmektedir.
In the letter of intent you are expected to state,

-your specific reasons for choosing Turkey,

-your reasons for identifying that specific research field,

-your career plans after completing your research.

BEYAN:


Yukarıda verilen bilgilerin ve ekte sunulan belgelerin doğruluğunu beyan ederim. Bu bilgilerin yanlış, hatalı ve/veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin başvuruyu dikkate almama veya burslanma durumunda bursu iptal etmeye yetkili olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum.
Onaylıyorum ☐
Tarih: …../…../…….


DECLARATION:


I hereby declare that the information provided above are true and accurate and the documents attached are genuine. If it is realized that the information given is not true and/or misleading I understand and accept that the Republic of Turkey has a right to disregard the application or cancel the scholarship.

I confirm ☐
Date: …../…../…….


    Ana sayfa


Türkiye Bursları Araştırma Başvuru Formu

Indir 78.4 Kb.