bilgiz.org

TüRKİye bankalar biRLİĞİ
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü6.56 Kb.

Indir 6.56 Kb.


TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Tebliğ No: 1011

Tarihi : 12 Ocak 2001


Bankacılık Sektöründe Güven ve İstikrarın Korunması ve Geliştirilmesinde Bankalara ve Personele Düşen Görev ve Sorumluluklar
Bankacılık mesleğinin temeli güven, itibar ve istikrardır. Titiz ve sürekli bir çabayı gerektiren bu niteliklerin korunmasında bankalara, iştiraklerine, banka ve iştirak mensuplarına özel bir görev ve sorumluluk düşmektedir.
Bankalar Kanunu da bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında hapis ve ağır para cezası hükmolunacağını öngörmektedir.
Bankacılık sistemini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda mali sektörün ve kurumlarının itibarına ya da şöhretine ya da servetine zarar verecek davranışlarda bulunulması; mali sektöre ve kurumlarına olan güvenin zedelenmesine neden olabilecektir. Yazılı basın ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları veya benzeri yayın araçlarından biri yoluyla yazılı veya sözlü, yorum ve değerlendirme yapılmaması, beyanat verilmemesi hususlarında bankaların birlik içinde davranması mali sektöre ve kurumlarına olan güvenin korunmasında ve haksız rekabetin önlenmesinde büyük önem taşımaktadır.
Bankalarımız yukarıda belirtilen tutum ve davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli her türlü önlemleri alır.
Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında yasal yaptırımlarının uygulanmasını teminen doğrudan gerekli girişimlerde bulunur, ayrıca bu kişiler hakkında idari yönden de gerekli her türlü işlemi yapar.
Yukarıda belirtilen tutum ve davranışlarından dolayı haklarında kesinleşen yargı ve idari kararlar olanlar bankalarda istihdam edilmez.
Bankalar, haklarında kesin yargı kararı bulunan veya idari kararla görevlerine son verilen kişiler hakkındaki bilgilerin, yazılı talep olması halinde, diğer bankalara verilmesinde azami yardımda bulunurlar.
Bankalar özellikle mali iştiraklerinin de aynı yönde hareket etmeleri için azami, çabayı gösterir.
Tebliğ olunur.
Saygılarımla,

Dr. Ekrem Keskin

Genel Sekreter


    Ana sayfa


TüRKİye bankalar biRLİĞİ

Indir 6.56 Kb.