bilgiz.org

TüRKÇE 5-CÜmlede anlam y

 • TÜRKÇE 5-CÜMLEDE ANLAM-2. Y Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç
 • 3 . Aşağıdakilerden hangisi
 • A)Boyacı B)Çanta C)Kelebek D)Masa 13
 • B)Alay edercesine güldü. D)Bahçedeki gül kurumuş. 14-“Aslan” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır • Sayfa1/3
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü433 Kb.

  Indir 433 Kb.
    1   2   3

  ADI- SOYADI:………………………………..


  TÜRKÇE 5-CÜMLEDE ANLAM-1. Y
  1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir ifade taşımaktadır?
  A) Gittiğimiz yeri bir türlü hatırlayamadım.

  B) İstersen sen de oturabilirsin.

  C) Bu yemeği Aylin mi yapmış?

  D) Bilgisayarı kapattın mı?


  2. Özne –yüklem uygunluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?
  A) Çocuklar bahçede çiçek topluyorlar.

  B) İşçiler erkenden çalışmaya başladı.

  C) Adamcağız yavaşça yerinden kalktı.

  D) Canlılar susuz yaşayamazlar.


  3. Aşağıdaki söz dizilerinden hangisi tam bir cümle değildir?

  1. Tatile gittiğim günü çok iyi hatırlıyorum.

  2. Öğretmenimiz beyaz saçlı gözlüklü birisiydi

  3. Denize doğru uzayan dağlarda

  4. Murat ödevini niçin yapmamış?

  4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır?


  A) Eve ne zaman geldin?

  B) Ödevini yaptın mı?

  C) Ne zaman gidecekler?

  D) Uçurtma yapacak mısın?


  5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ısrarla sürekli bir şey istemek” anlamına gelmektedir?
  A) Söylediği şarkılarla herkesin gözüne girdi.

  B) Sevincinden ağzı kulaklarına vardı.

  C) Dünden beri başımın etini yedi.

  D) Kocaman uçakları görünce ağzı açık kaldı.

  6. “bazı-dönüşümü-maddelerin-doğaya-çok-zordur” kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan 2. kelime hangisi olur?
  A) maddelerin B) bazı

  C) doğaya D) dönüşümü

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sıcaktan ekinler kurudu.

  B) Geç kaldığım için eve döndüm.

  C) Okulda daha çok bilgisayar bulunmalı.

  D) Açlıktan karnım zil çalıyor.

  8. “Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Sözü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Özdeyiştir. B) Deyimdir.

  C) Vecizedir. D) Atasözüdür.


  9. “Yaşlı adam yaramaz çocuğa bir ders vermek istemiş.” tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) yaramaz çocuğa

  B) yaşlı adam

  C) bir ders

  D) istemiş


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek ifadesi yoktur?

  A) Bu kitapları eve götürüver.

  B) Ağaçların dalları kırılmış.

  C) Hediyeni alır mısın?

  D) Merdivenleri yıkayın.
  11. Bana bir ………öğretenin kırk yıl…….. olurum.

  Cümlesinde noktalı yerlere sırayla hangi kelimeler gelmelidir?


  A) bilgi-arkadaşı B) bilgi-kölesi

  C) harf-dostu D) harf-kölesi


  12. “Bu çocuk ele avuca sığmıyor.” Cümlesinde çocuğun hangi özelliği söz konusudur?
  A) Efendiliği B) Utangaçlığı C) Yaramazlığı D) Çalışkanlığı

  13. “ Onu daha önce gördüm……… adını hatırlayamadım.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmez?

  A) ile B) ancak

  C) fakat D) ama

  14. “Tuttuğunu koparmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çabuk pes etmek.

  B) Başladığı işi mutlaka bitirmek.

  C) Dostlarına her zaman yardım etmek.

  D) İleriyi görerek hareket etmek.
  15. “İnsan her zaman güzel sona ulaşamayabilir.” cümlesiyle benzer anlamda olan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Olumlu sonuç almak, çok çalışmayı gerektirir.

  B) Bazen tüm çabalar, uğraşlar sonuç vermiyor.

  C) Sana verdiğim bunca emek boşa gitti.

  D) Bazen sonuca ulaşmak zaman alabilir.  TÜRKÇE 5-CÜMLEDE ANLAM-2. Y

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?

  a) Eti sevmediğinden, bir parçasına bile dokunmadı.

  b) Bu filmi daha önce seyretmiştim.

  c) Daha ne kadar bekleyeceğiz?

  d) Çantasını alıp aceleyle evden çıktı.


  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlam vardır?

  a) Anlattıkları pek de inandırıcı değildi.

  b) Gürültüden kulaklarım patladı.

  c) Ayakkabılarını çıkarıp kenara attı.

  d) Bu sabah yine geç kaldım.
  3. Aşağıdakilerden hangisi tümce(cümle) değildir?

  A) Çalış


  B) Babası fabrikada çalışan çocuklar

  C) İstanbul’a gitmek isterim

  D) Yemekten sonra fırçala dişlerini
  4. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından olumludur?

  A) O kitap benim değil.

  B) Öğrencilerin de suçu yok değil.

  C) Bu saat doğru değil.

  D) Otomobilimiz yeni değil
  5. “Nasıl sevindim bilemezsin, çünkü ....................................” tümcesi aşağıdaki tümcelerden hangisi ile tamamlarsak yanlış olur?

  A) salona dedem de gelmişti.

  B) bizim folklor ekibi birinci oldu.

  B) kazada kimseye bir şey olmamıştı.

  D) kardeşimi çarşıda kaybettik.
  6. I. Çok iyi oynadıkları halde maçı kaybettiler.

  II. Hafta sonu sinemaya gitmedik.

  III. Bu yazı benim olamaz.

  IV. Harçlığım bana yetmiyor.

  Yukarıdaki tümce(cümle)lerden kaç tanesi olumsuzdur?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
  7. “Ali camdan eve gelen taşı aşağıya attı.” Cümlesindeki ismin durum eki almış kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A)Ali, eve.

  B) Ali,gelen, taşı .

  C) .Eve,taşı,aşağıya

  D) Eve,taşı,aşağıya,camdan.
  8. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

  A) Nereye gideceğini bana söylemişti

  B) Ne yapacaksın şimdi

  C) Maçın ne zaman oynanacağı belli değil

  D) Nasıl oldu bilmiyorum
  9- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde uyarı, öğüt söz konusu değildir?

  A. Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.

  B. Sigara içmek sağlığa zararlıdır.

  C. Trafik kurallarına uymak bizi tehlikelerden korur.

  D. Onunla görüşmemiz iyi oldu.
  10-Bir duyguyu,bir düşünceyi,bir dileği veya bir haberi tam olarak bildiren söz veya söz dizilerinin

  her birine ne denir?  A)Cümle B)Ses C)Alfabe D)Kelime

  11-Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?

  A)Gidiyor B)Otur C)Sil D)Yaprak
  12-Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?

  A)Boyacı B)Çanta

  C)Kelebek D)Masa
  13-Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalnız çoğul eki almıştır?

  A)Dallar B)Evleri

  C)Defterleri D)Kalemleri
  13-“Gül” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

  A)Bana bakarak güldü. C)Her söylenene gülünmez.

  B)Alay edercesine güldü. D)Bahçedeki gül kurumuş.
  14-“Aslan” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A)Tilki aslandan kurnazdır.C)Aslan yırtıcı bir hayvandır.

  B)Aslan gibi delikanlı.D)Hayvanat bahçesindeki aslan ölmüş.  15-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden karşıt anlamlı olanı hangisidir?

  a)Neşeli-neşesiz

  b)Uzun-kısa

  c)Becerikli-yetenekli

  d)Armağan-hediye

  TÜRKÇE 5-CÜMLEDE ANLAM-3. Y
  1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
  A) Büyük bir heyecanla işe başladı.

  B) Dünkü maçta üç gol attık.

  C) Yol kenarındaki insanlar eğleniyorlar.

  D) Bu gösteriden çok sıkıldık.


  2. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?
  A) Eve geldiğimde sen yoktun.

  B) Dışarıya çıkılmaz bu havada.

  C) Onların evi bizimkine uzaktı.

  D) Cepleri eriklerle doluydu.    1   2   3


      Ana sayfa


  TüRKÇE 5-CÜmlede anlam y

  Indir 433 Kb.