bilgiz.org

Türk haritaciliği tariHİ

 • Meslek Yüksek Okulları
 • Birinci Kuşak Türk Haritacıları
 • Ruhsatname ile Mühendis Ünvanı Alanlar • Sayfa7/16
  Tarih07.07.2017
  Büyüklüğü1.23 Mb.

  Indir 1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

  Türkiyede Harita Mühendislerinin sayısı

  1952 yılında Teknik Okulu Harita ve Kadastro Bölümünden (YTÜ) ilk altı harita mühendisi mezununu verdi. Bu sayı her yıl artarak 1957 de Türkiye'de toplam 154 harita mühendisine ulaştı. Bunun 25 tanesi yurt dışında öğrenim yapmış Y.Müh. olup geri kalanları mühendis ünvanlıdır. 1959 da bu sayı 193 olup bunlardan sadece birisi bayandır144). Bu mühendislerin Türkiye'deki dağılımları ise şöyle idi: Ankara (103), İstanbul (51), Bursa (11), Mersin (8), İzmir (6), Eskişehir (3), Balıkesir ve Diyarbakır'da 2 şer ve Aydın, Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Konya, Adana, Zonguldak'ta birer harita mühendisi vardı. Diğer kentlerde harita mühendisi yoktu. Serbest çalışanlar bütün içinde % 18.5 idi. 1952 da doktora yapmış bir kişi vardı 145). Bu tarihte TKGM de 374 harita mühendisi vardı. 1988 sonunda 392 si Y.Müh.olan harita mühendislerinin sayısı 3884 e çıktı 146). Harita Mühendislerinin Ekim 1989 yılında 367 si Y.Müh. ve toplam sayıları 4062 dir. Bunların Türkiye'de illere göre dağılımı 1989 yılı durumu 147) de gösterilmiştir. Bunlara ek olarak değişik zamanlarda yurt dışında master eğitimi yapan 45 kişi de bu sayıya ilave edilirse Y.Müh. sayısı 412 ye ulaşır. Böylelikle Y.müh/müh. oranı 1:9 olup bu oran Almanya'da 1: 3 civarındadır 148). Bu rakam 1999 sonu itibariyle 7322 Harita Müh. ve 765 Y.Müh. olduğu saptanmıştır..  Yurt dışı

  2 Müh.

  30 Y.Müh.

  33 Dr. Müh.

  YTÜ (İstanbul) :

  3500 Müh.

  200 Y.Müh.

  35 Dr. Müh.

  KTÜ (Trabzon)

  1000 Müh. 

  100 Y.Müh.

  25 Dr. Müh.

  İTÜ (İstanbul)

  1500 Müh. 

  200 Y.Müh.

  61 Dr. Müh.

  SÜ (Konya)

  1200 Müh.

  50 Y.Müh.

  7 Dr. Müh.

  ZKÜ (Zonguldak)

  20 Müh.

   

   

  HYTO (Ankara)

  200 Müh.

   


   

  5 Y.Müh.

  3 Dr. Müh.

  İÜ Orm. F.

   

   

  8 Dr. Müh.

  İÜ Deniz Bil.

   

   

  4 Dr. Müh.

  A.Ü (Ankara)

   

   

  1 Dr. Müh.

  ÇÜ (Adana)

   

   

  1 Dr. Müh.

  Toplam

  7422 Müh.

  585 Y.Müh.

  178 Dr. Müh.

  Ancak bu 8000 nin üzerinde meslektaşlarıımızdan yaklaşık 250 si vefat etmiş ve bir bu kadarı da emekli olduğundan çalışmamakta veya başka mesleklerde faaliyet göstermektedirler.

  Meslek Yüksek Okulları

  İki yıllık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Harita veya Harita Kadastro programı çeşitli yıllarda yurdun değişik yerlerinde açılmıştır. Bunlar :Afyon Kocatepe Ü. Emirdağ ve Sandıklı MYO; Akdeniz Üniv. Teknik Bilimler MYO; Atatürk Üniv. Erzincan MYO; Celal Bayar Üniv. Köprübaşı MYO; Çukurova Üniv. Karaisalı MYO; Dokuz Eylül Üniv. İzmir MYO; Dumlupınar Ü. Tavşanlı MYO; Fırat Ü. Sivrice MYO; Gazi Ü. Tapu –Kadastro ve Çorum MYO; Gaziosmanpaşa Ü. Tokat MYO; Hacettepe Ü. Ankara MYO; Harran Ü. Şanlıurfa MYO; Karadeniz Teknik Ü. Trabzon MYO; Mersin Ü. Gülnar ve Mut MYO; Muğla Ü. Muğla MYO; Mustafa Kemal Ü. İskenderun MYO; Niğde Ü. Bor MYO; Ondokuz Mayıs Ü. Amasya, Boyabat, Kavak, Merzifon MYO; Selçuk Ü. Teknik Bilimler, Bozkır, Çumra, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent MYO, Süleyman Demirel Ü. Isparta MYO; Trakya Ü. Edirne MYO; Yıldız Teknik Ü. Yıldız MYO; Yüzüncü Yıl Ü. Tatvan MYO; Zonguldak Ü. MYO dur.

  Bunların dışında aşağıdaki illerde Endüstri Meslek Liseleri (EML) bünyesinde Harita Kadastro Bölümleri vardır.:

  Adana İsmet İnönü EML; Afyon Bolvadin EML, Bolu Düzce EML; Bursa Hürriyet EML; Elazığ 100. Yıl EML; Erzurum Kazım Karabekir EML; Eskişehir Yunus Emre EML; İsparta Senirkent EML; İzmir Çınarlı EML; Kayseri Mimar Sinan EML; Konya Fatih EML; Konya Akşehir İsmet İnönü EML; Kütahya Simav EML; Muğla Fethiye EML; Ordu Fatsa EML; Rize Mimar Sinan EML; Trabzon Of H.Mehmet Bahaittin Ulusoy EML  Birinci Kuşak Türk Haritacıları

  Bir-iki yüzyıl önce haritalar daha çok savunma amaçlı olduklarından bu haritaları yapan kuruluşlar da genellikle askeri kurumlardı. Türkiye'de de bu düşüncenin ışığında önceleri Genelkurmayın bir şubesi olarak çalışan haritacılar 1925 de çıkan bir yasa ile kurulan Harita Genel Komutanlığı (1983 den önceki adı ile Harita Genel Müdürlüğü) konunun önemini kavrayarak bu alanda eleman yetiştirmek amacı ile yurt dışına Harita Yüksek Mühendisliği öğrenimi için eleman göndermiştir. Bu elemanlar Harp Okulunu bitiren subaylar arasından sınavla seçildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu ile yapılan sınavda başarılı olan lise mezunu veya üniversite öğrencilerinden de seçilmiştir. Bu konuda öncü olarak 1890-1892 yılları arasında Fransa'ya askeri yüksek okulda jeodezi öğrenimi yapan iki kurmay yüzbaşısı Mehmet Şevki (Ölçer) ve Hakkı (Güncan) sayılabilir. Bu subaylara öğrenimden sonra katılan Harp Okulu öğretmenlerinden Kur. Yrb.Rıza ile birlikte 1894 e kadar özel bir program uygulanarak jeodezik ve astronomik ölçü ve hesap yaptırılmıştır.  Başlangıçta Fransa'ya gönderilen öğrenciler, daha sonra 1.Dünya Savaşı sonrasından itibaren diğer alanlarda olduğu gibi haritacılık dalında özellikle fotogrametri alanında da Almanya'nın öne geçmesi yüzünden Almanya'ya gönderilmişlerdir. 1938 yılı sonunda Avrupa'da bu amaç için gönderilen 25 öğrenci vardı. Bunların 9 u sivil, 5 askeri müh., 1 Yrb., 4 Ütgm., 6 Atgm.di. Ancak 2.Dünya Savaşı başladığında özellikle savaşın sonlarına doğru Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilan etmesi yüzünden askeri öğrenciler yurda dönmek zorunda kalmışlar ve bunlar için Robert Kolej'de açılan dil kurslarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilerek öğrenimlerini tamamlama fırsatları verilmiştir 149).

  Adı ve Soyadı

  Harpok.

  Mezun

  Yıl

  RIZA (kurmay yarbay)

   302-2

   Paris

   1894

  Mehmet Hakkı GÜNCAN (1864-1942)

  302-4

  Paris EPS

  1894

  Mehmet Şevki ÖLÇER (1866-1927)

   

  Paris EPS

  1894

  HALİT ZİYA (Yzb) (1861-1901)

  937-1

  Paris EPS

  1894 Yrb.iken vefat etti.

  Muhittin ARAN (1913-1966)

  339-1563

  Münih TH

  1934

  Yzb. YADİGAR

   

  Fransa

   Hidrografi öğrenimi

  Mehmet İBRAHİM

   

  Paris

  1935 Litografya öğrenimi

  İskender GÖÇER (d.1915)

   

  Macaristan teknikum

  1935 Hidrojeodezi

  Mehmet Ali ERKAN (1910 -- ? )

   

  Berlin TH

  1937

  Numan M.TARIM (d.1912)

   

  Paris (lisans)

  1937

  Kadri KORAY (1888-1961)

  908-179

  Dresden TH

  1938

  Ekrem ULSOY (d.1912)

   

  Berlin TH

  1938, Dr h.c. KTÜ

  Hüseyin Cahit BOZKIR (d.1908)

  934-1

  Berlin TH

  1938

  İ.Kasım YAŞAR (1915-1999)

   

  Berlin TH

  1940

  Fahri HOMAN (1911-1979)

   

  Viyana TH

  1940

  Macit ERBUDAK (1912-1981)

   

  Berlin TH

  1940

  Lütfi Özoğuz İLMAN (1915-1983)

  930-10

  Berlin TH

  1940

  Selahittin SEVGÖR (1909 - ?)

  932-51

  Cornell-ABD

  1941

  F.Ziyaettin SOYDAN (d.1911)

  942-2

  Cornell-ABD

  194 1

  Kerim EVİNAY (1916-1986)

  929-7

  Cornell-ABD

  1941

  Enver BAŞARAN (1912-1983)

   

  Michigan

  1942

  Celalettin SONGU (d.1913)

  930-12

  Dresden TH

  194 2

  Mustafa GÖNENÇCAN (1909-1965)

  943-1

  Zürich ETH

  1942

  Tevfik ATEŞ (1918-1992)

   

  Cornell+Syracuse

  194 2+1943

  Halil SAVCI (d.1917-1999)

  942-1

  Berlin TH

  1943

  İslam EROKAN (1911-1997)

   

  Cornell ABD

  1944 Dr. Bonn(1963)

  Burhan TANSUĞ (d.1920)

  943-2

  Berlin TH

  1944

  Ahmet KERETLİ (d.1916)

   

  Cornell+Syracuse

  1945

  Muzaffer TUGAL

  948-5

  Cornell+Syracuse

  1946

  Sami AYKAÇ (d.1917)

   

  Zürich ETH

  1947

  Ali YARAMANCI (d.1917)

  941-2

  Zürich ETH

  1947, Dr. Zürich 1952

  Ali Rıza YURDAKUL (1921-1999)

   

  Ohio-ABD

  1961, Dr. İTÜ 1986

  1934-1947 yılları arasında 25-30 civarında "I.Kuşak Haritacılar" Avrupa'da çeşitli ülke ve okullarında jeodezi öğrenimi yaparak Y.Müh. oldular ve dönüşte Türk haritacılığının güçlenmesinde ön ayak oldular. Bunların büyük bir kısmı Harita Genel Komutanlığında çalışarak bu kurumun gelişmesinde ve ülke temel ağlarının (nirengi, nivelman, gravite) kurulmasında ve astronomik çalışmaların yapılmasında ön ayak oldular. Bu elemanların bir kısmı ise sivil resmi kurumlarda çalışarak bu kurumun haritacılık çalışmalarını geliştirdiler ve ilgili yönetmeliklerin yapılmasını sağladılar. Bir kısmı ise öğretim kurumlarına geçerek burada hizmet verip ülkeye kendilerinden sonraki birkaç kuşağın haritacılık öğrenimlerinin yapılmasını sağladılar. Yukarıda 30 civarında "1.Kuşak Haritacılar"ın yurt dışında öğrenim yılları sırasında bir listesi verilmiştir.

  Ruhsatname ile Mühendis Ünvanı Alanlar

  Bu listede yazılı olanlardan başka Türkiyede Yıldız Teknik Okulunda (şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi) harita mühendisliği öğreniminin başlaması olan 1949 yılından önce yurt içinde eşdeğer mühendislik eğitimi yaparak 1035 nolu yasa ve talimatname ile harita mühendisi ünvanı alıp Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıt olanlar ve kendilerini birinci kuşak haritacılar sınıfına alabileceğimiz kişiler ise şunlardır:

  Halit Ziya TÜRKKAN (1886-1966); Seyfettin KÜNMAN (1899-1978); Refik Halit ERÜREN (1903-1970) (Y. Deniz Harp Okulu 1923 mezunu); Avni PAR (1904- 1972); M.Vasfi CİNDORUK (1895-1990) (1950 de mezun); Zeki ERSÖZ (1903 - ? ); A.Gani GÜRÜN (1900 - ? ); Vehbi ORAN (1896-1969); Nevzat TANERİ (1902- ? ); Necmettin CANDAN; Hakkı SARIDOĞAN (1900-1966); A.Salih KORUR; Mahmut Emin ARIM (1889- ? ); Muhsin TUNAY (1903- ? ); Mehmet Emin KURAL (d.1908)(1931 de Robert Koleji bitirdi)

  1951 de Hollanda'da ITC (International Institute for Aerial Survey and Earth Science) isimli kuruluş başlangıçta fotogrametri dalında daha sonraları foto-yorumlama, navigasyon, kartografya, şehircilik vb. gibi dallarda lisans, Y.lisans, doktora öğrenimi veren bir öğretim kurumu olup haritacılar dışında ormancı, ziraatçı mimar gibi diğer meslek sahiplerine de konularında derinleşme olanakları vermektedir. Bu kurumda lisans ve Y. lisans öğrenim gören Haritacıların listesi aşağıda verilmiştir.  ITC Delft (veya Enschede) /Hollanda'da Eğitim Görenler

  MahmutŞATIR(d.1930)

  YTÜ:1953

  ITC:1961

  Fotogr.

  ErdoğanÖRÜKLÜ(1933-1995)

  YTÜ:1955

  ITC:1962

  Fotogr.

  SabriPASİNLER(1951-6)

  HYTO:1954

  ITC:1963

  Fotogr.

  AhmetYAŞAYAN(d.1937)

  YTÜ:1959

  ITC:1965

  Fotogr.

  KerimKEÇECİ

  YTÜ:1957

  ITC:1970

  Şehirc.

  A.KemalÖZDEN

  YTÜ:1958

  ITC:1970

  Şehirc.

  MehdiBATUR(d.1929)

  YTÜ:!953

  ITC:1971

  Fotogr.

  HayrettnGÜRBÜZ(d.1937)

  YTÜ:1960

  ITC:1971

  Fotogr.

  ÖzcanERTUNG

  HYTO1961

  ITC1972

  Fotogrametri

  HaldunÖZEN(d.1933)

  YTÜ:1958

  ITC:1973

  Int.Surv.

  HalilKOCATEPE

  YTÜ:1961

  ITC:1973

  Fotogr.

  MehmetYERCİ(d.1938)

  YTÜ:1959

  ITC:1973

  Kartografya

  ZiyaÇOBAN

  YTÜ1959

  ITC
  AyhanKALYONCU(d.1936)

  YTÜ:1958

  ITC:1974

  UçuşveNavigasyon

  DavutKOYUNCU(d.1950)

  KTÜ:1973

  ITC:1978

  ITC:1980M.S.(fotogr.)

  TahirÖZDİL(1950-1996)

  KTÜ:1973

  ITC:1979

  İnt.Surv.

  AyetMEYVECİOĞLU(1969-5)

  HYTO:1971

  ITC
  İlhamiTÜZEL(1945-4)

  HYTO1963

  ITC

  (vefatetti)

  GönülTOZ(d.1953)

  İTÜ1975

  ITC:1982

  Fotogrametri

  AbdülvahitTORUN

  HYTO1992

  ITC1999

  Fotogrametri

  FüsunDÜZGÜN

  YTÜ1993

  ITC1999

  Fotogrametri
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


      Ana sayfa


  Türk haritaciliği tariHİ

  Indir 1.23 Mb.