bilgiz.org

Tur Operatörleri

 • Tur Operatörleri – Hüküm ve Koşullar • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü15.52 Kb.

  Indir 15.52 Kb.


  Tur Operatörleri

  Gazi İşleri Bakanlığı (DVA), Avustralya ve yurtdışı tur operatörleriyle endüstri brifingleri yürütür. Bu brifler, Bakanlığın yurtdışı anma törenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi için önemli bir fırsattır.

  Departman ayrıca, tur operatörlerine e-posta yoluyla belirli bilgiler sağlar. Herhangi bir yurtdışı anma törenine turlar düzenleyen bir tur operatörüyseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi şu adrese yollayın: overseascommemorations@dva.gov.au.

  Tur Operatörleri – Hüküm ve Koşullar  1. Bu hüküm ve koşulların size sağlanmasının nedeni, sizin, bir veya daha fazla müşteri adına bir veya daha fazla Anma Töreni’ne giriş kartları için başvuran bir tur operatörü olduğunuzu belirtmiş olmanızdır.

  2. Müşterileriniz adına başvuru/başvurular arzetmeniz dolayısiyle, bu belgede gösterilen hüküm ve koşullara bağlı kalmayı ve uymayı kabul etmektesiniz.

  3. Bu hüküm ve koşullardaki "siz" ve "sizin" terimleri, bir veya daha fazla müşteri adına giriş kartı için başvuran, iş yürüten herhangi bir şahsı, tüzel kişiyi veya hükmi şahsı içerir. Aksi kasıt görülmedikçe, bu belgede kullanılan terimler, Giriş Kartı Hüküm ve Koşulları’nda kullanıldıkları zaman verdikleri anlamın aynını taşırlar, ve Giriş Kartı Hüküm ve Koşulları’nın 3. koşulunda belirlenmiş açıklama kuralları bu hüküm ve koşulların açıklanmasına uygulanır.

  4. Avustralya Hükümeti sizden şu kanıtları isteyebilir:

   1. müşteri veya yasal vasilerine Giriş Kartı Hüküm ve Koşulları’nın bir suretini ve www.dva.gov.au/overseascommemorations adresinden veya 1300 364 002 numaraya telefon ederek elde edilebilecek Denizaşırı Anma Törenleri Kişisel Gizlilik İlkesi’ni sağlamış olduğunuz;

   2. kendi adlarına bir giriş kartı için başvuruda bulunmanız için müşteri veya onların yasal vasisi tarafından yazılı olarak yetkili kılınmış olduğunuz (bu bir e-posta, mektup veya sizin belirttiğiniz yazılı bir şekilde olabilir); ve

   3. müşteri veya yasal vasisinden, Giriş Kartı Hüküm ve Koşulları’nın bir suretini ve Denizaşırı Anma Törenleri Kişisel Gizlilik İlkesi’ni sağlamış olduğunuza ve bu belgeleri okuyup anladıklarına ve Giriş Kartı Hüküm ve Koşulları’nı, özellikle yükümlülük ve kişisek gizlilik rıza koşullarını kabul ettiklerine dair bir yazılı alındı elde etmiş olduğunuz (bu bir e-posta, mektup veya sizin belirttiğiniz yazılı bir şekilde olabilir).

  5. Avustralya Hükümeti’nin, yukarıdaki koşul 4’te gösterilen konular için kendisine kanıtlar sağlamanızı isteyebileceğini, ve bu kanıtları sağlamaktaki sizden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya ihmalin, sizin tarafınızdan müşterileriniz adına yapacağınız herhangi bir başvuruyu geciktirebilme veya reddebilme sonucunu doğuracağını ikrar ve kabul edersiniz.

  6. Bir müşteri adına başvuru yaparken sağladığınız bilgilerin bildiğiniz ve inandığınız kadarıyla gerçek ve doğru olduğunu beyan ve tekellüf edersiniz. Yanlış veya eksik bilgilere dayalı olarak verilen herhangi bir giriş kartı Avustralya Hükümeti tarafından Giriş Kartı Hüküm ve Koşulları gereğince iptal edilebilir.

  7. Avustralya Hükümeti, müşterilerinize, Giriş Kartı Hüküm ve Koşulları’nın Ek A’sında gösterilen Giriş Kartı Dağıtım Kuralları uyarınca giriş kartları verecektir. Sizin bir müşteri adına yaptığınız bir başvuru sonucu verilen herhangi bir giriş kartı size değil o müşteriye aittir. Müşterinin sizinle yaptığı tur rezervasyonunu iptal ettiği koşullar dahil, giriş kartına herhangi bir talep, hak veya hak sahipliğinizin olmadığını kabul edersiniz.

  8. Bir Anma Töreni’e katılma arzusunda olan veya katılması gereken sizin herhangi bir çalışanınızın, yüklenicinizin veya ajanınızın giriş kartı için başvurması ve ona bir kartın çıkarılması şarttır.

  9. Avustralya Hükümeti’nin, bir şahsın bir Anma Töreni’ne katılması veya önerilen katılması nedeniyle veya buna ilişkin olarak uğranılmış, vukubulmuş veya vukubulabilecek herhangi bir kayıp, hasar, masraf ve harcamadan (herhangi bir kişisel incinme, mala hasar veya kâr kaybı dahil) size sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Avustralya Hükümeti, hiç bir suretle, hiç bir şekildeki, öngörülebilen veya öngörülemiyen, ya da direkt veya dolaylı kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu, bir Anma Töreni’nin iptali, değiştirilmesi veya ertelenmesi ya da bir veya daha fazla giriş kartının iptali sonucu sizin uğrayacağınız veya uğrayabileceğiniz herhangi bir zararı, hasarı, masrafı veya harcamayı içerir.

  10. Avustralya Hükümeti, herhangi bir e-postanın veya başvurunun uygun şekilde kaydedilmemesi veya alınmaması sonucuna neden olabilecek herhangi bir teknik aksama veya arıza ya da herhangi başka bir sorun için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

  11. Bu hüküm ve koşullar ve bunlardan veya bunlarla ilgili olarak doğan herhangi bir anlaşmazlık Avustralya Başkent Bölgesi (Australian Capital Territory) yasalarınca yönetilir ve o Bölge’nin mahkemeleri, bu hüküm ve koşullardan doğan herhangi bir konu hakkında karar verecek münhasır olmayan yargı yetkisi olacaktır.

  12. Avustralya Hükümeti, sizden toplanan tüm kişisel bilgileri Denizaşırı Anma Törenleri Kişisel Gizlilik İlkesi uyarınca yönetecektir. DVA’nın (Savaş Gazileri İşleri Bakanlığı), sizin hakkınızdaki, anma törenlerine katılma uygunluğunun belirlenmesinde, giriş kartları çıkarılmasında, ve anma törenlerine katılmayı yönetmek için bir giriş kartı almakta başarılı olursanız, anma törenleriyle ilgili olarak ve etkinliğin yönetilmesi amaçları (Amaçlar) için sizin hakkınızda sağlanan bilgileri kullanmasına ve ifşa etmesine rıza gösterirsiniz. Bu, yasa uygulayıcıları ve güvenlik görevlileri dahil, etkinliği organize ve yönetme ile ilgili kişilerle bilgi paylaşmasını ve ilgili hükümet dairelerine (yurt içi ve yurt dışı Federal veya Eyalet) bilgi ifşasını içerebilir. Amaçlara yardımcı olmak için, ilgili hükümet dairelerinin sizin hakkınızda muhafaza edebilecekleri bilgileri paylaşmalarına rıza gösterirsiniz.

  13. Avustralya dışında bulunan, sizinle ilgili belgeleri alanlar, Avustralya Kişisel Gizlilik Prensipleri’ne benzeyen kişisel gizlilik yasalarına tabi olmayabilirler ve bu ikrarı sağlamanızın sonucu olarak, DVA, yurt dışı alıcının Avustralya Kişisel Gizlilik Prensipleri’ne uymasını garanti etmek için herhangi bir girişimde bulunma yükümlülüğü altında olmayacağını ve yurt dışı alıcının Avustralya Kişisel Gizlilik Prensipleri’ne çelişkili herhangi bir eylem veya uygulaması nedeniyle sorumlu olmayacağını ikrar edersiniz.

  14. DVA, yurt dışı alıcının, sizinle ilgili bilgileri Avustralya Kişisel Gizlilik Prensipleri’ne uygun olarak ele almasını talep etmeyi tasarlamaktadır.

      Ana sayfa


  Tur Operatörleri

  Indir 15.52 Kb.