bilgiz.org

Toplanti no : 097

 • TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Eğitim Bilimleri EABD
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EABD
 • ÖĞRENCİNİN Öğrenci No Adı Soyadı
 • Adı Soyadı Sehven Seçilen Ders Alacağı Ders
 • ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı Danışmanı
 • ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı EBD
 • 13- 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede
 • Numarası Adı Soyadı EABD
 • Sınav Tarihi : 02.01.2015 Sınav Saati :14.00 Çağla KARADEMİR DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ
 • ‘‘Üniversite Öğrencilerinde Romantik Kıskançlık ve Empati Eğilim Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi’’
 • ‘‘Kick Boks Hakemlerinin Karar Verme ve Atılganlık Düzeylerinin Algılanan Mesleki Yeterlilik Üzerine Etkisi’’
 • Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Başkan Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN Üye Üye • Tarih05.07.2017
  Büyüklüğü87.86 Kb.

  Indir 87.86 Kb.

  EYK-097-8 23.12.2014


  SAÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

  TOPLANTI TARİHİ : 23.12.2014

  TOPLANTI NO : 097

  Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.  TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

  Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

  Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

  Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

  Doç. Dr. Fatime BALKAN KIYICI

  Doç. Dr. Ahmet AKIN

  Doç. Dr. Mustafa YILMAZLAR

  01- Eğitim Bilimleri EABD Başkanlığının 16.12.2014 tarihli 106.99-54469 sayılı yazısı okundu.

  Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Doktora programına alınacak öğrenci müracaatlarını değerlendirecek jüri üyeleri aşağıda tabloda belirtilen şekliyle uygun olmasına oybirliği ile karar verildi.  Asil Üyeler

  Doç. Dr. Ahmet AKIN

  Doç. Dr. Mehmet ÇARDAK

  Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR

  Yedek Üyeler

  Yrd. Doç. Dr. Eyüp ÇELİK

  Yrd. Doç. Dr. Ümit SAHRANÇ


  02- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD Başkanlığının 22.12.2014 tarihli 106.99-55585 sayılı yazısı okundu.

  Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Doktora programına alınacak öğrenci müracaatlarını değerlendirecek jüri üyeleri aşağıda tabloda belirtilen şekliyle uygun olmasına oybirliği ile karar verildi  Asil Üyeler

  Prof. Dr. Hasan Nedim ÇETİN

  Doç. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU

  Doç. Dr. Fikret SOYER

  Yedek Üyeler

  Yrd. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

  Yrd. Doç. Dr. Kürşat SERTBAŞ


  03- İlköğretim EABD Başkanlığının 18.12.2014 tarihli 106.99-55528 sayılı yazısı okundu.

  Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Doktora programına alınacak öğrenci müracaatlarını değerlendirecek jüri üyeleri aşağıda tabloda belirtilen şekliyle uygun olmasına oybirliği ile karar verildi  Asil Üyeler

  Doç. Dr. Sevgi KESKİN

  Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

  Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

  Yedek Üyeler

  Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN

  Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜÇLÜ


  04- Eğitim Bilimleri EABD Başkanlığı doktora öğrencilerinin doktora tez izleme komitesi öneri formu incelendi.
  Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Eğitim Bilimleri EABD Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı doktora programında yeterlik sınavını başaran öğrencilerin Tez İzleme Komitesinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/1 ve 2. maddeleri uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
  Erol UĞUR

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Ahmet AKIN (Danışman)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA

  Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL (Özel Eğitim EABD)


  Merve KAYA

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Ahmet AKIN (Danışman)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA

  Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL (Özel Eğitim EABD)


  Fatih USTA

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA (Danışman)

  Doç. Dr. Ahmet AKIN

  Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL (Özel Eğitim EABD)


  Naciye GÜVEN

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Murat İSKENDER (Danışman)

  Doç. Dr. Mustafa KOÇ

  Doç. Dr. Şenol BEŞOLUK (İlköğretim EABD)


  Mustafa ERCENGİZ

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Danışman)

  Doç. Dr. Ahmet AKIN

  Doç. Dr. Mustafa BEKTAŞ (İlköğretim EABD)  05- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD Başkanlığı doktora öğrencilerinin doktora tez izleme komitesi öneri formu incelendi.
  Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD doktora programında yeterlik sınavını başaran öğrencilerin Tez İzleme Komitesinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/1 ve 2. maddeleri uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
  Fatih YAŞARTÜRK

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Yrd. Doç. Dr. Fehmi ÇALIK (Danışman)

  Yrd. Doç. Dr. Kürşat SERTBAŞ

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI (Eğitim Bilimleri EABD)


  Erdi KAYA

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Yrd. Doç. Dr. Fehmi ÇALIK (Danışman)

  Doç. Dr. Fikret SOYER

  Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Eğitim Bilimleri EABD)


  Yakup KILIÇ

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Prof. Dr. Hasan Nedim ÇETİN (Danışman)

  Doç. Dr. Malik BEYLEROĞLU

  Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN (Eğitim Bilimleri EABD)


  Nurullah ÇELİK

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Hakan KOLAYİŞ (Danışman)

  Doç. Dr. Fikret SOYER

  Yrd. Doç. Dr. Yıldız ÖZTAN ULUSOY (Eğitim Bilimleri EABD)


  Serkan ZENGİN

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Yrd. Doç. Dr. Sevda BAGIR (Danışman)

  Doç. Dr. Fikret SOYER

  Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Eğitim Bilimleri EABD)


  Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU (Danışman)

  Doç. Dr. Fikret SOYER

  Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Eğitim Bilimleri EABD)


  Mustafa VURAL

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU (Danışman)

  Doç. Dr. Fikret SOYER

  Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Eğitim Bilimleri EABD)  06- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EABD Başkanlığı doktora öğrencilerinin doktora tez izleme komitesi öneri formu incelendi.
  Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EABD doktora programında yeterlik sınavını başaran öğrencilerin Tez İzleme Komitesinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/1 ve 2. maddeleri uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
  Aydın KİPER

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Doç. Dr. Mübin KIYICI (Danışman)

  Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

  Yrd. Doç. Dr. İhsan Hakan SELVİ (Bilişim Sistemleri BD)


  07- Türkçe Eğitimi EABD Başkanlığı doktora öğrencilerinin doktora tez izleme komitesi öneri formu incelendi.
  Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Türkçe Eğitimi EABD doktora programında yeterlik sınavını başaran öğrencilerin Tez İzleme Komitesinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/1 ve 2. maddeleri uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
  Nuran BAŞOĞLU

  TEZ İZLEME KOMİTESİ

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (Danışman)

  Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

  Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU (Fen-Edebiyat Fak.)


  08- Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin danışman değiştirme formları okundu.
  Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile ilk ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda, adı geçen öğrencilerin danışman değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

  ÖĞRENCİNİN__Adı_Soyadı__Danışmanı'>ÖĞRENCİNİN__Öğrenci_No__Adı_Soyadı'>ÖĞRENCİNİN

  Öğrenci No

  Adı Soyadı

  EABD

  İlk Danışmanı

  Yeni Danışmanı

  1370D41002

  Fatih YAŞARTÜRK

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  Prof. Dr. Hasan Nedim ÇETİN

  Yrd. Doç. Dr. Fehmi ÇALIK

  1470Y41003

  Serhat TURAN

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  Yrd. Doç. Dr. Fehmi ÇALIK

  Yrd. Doç. Dr. Kürşat SERTBAŞ

  1070D46010

  Naciye GÜVEN

  Eğitimde Psikolojik Hizmetler

  Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

  Doç. Dr. Murat İSKENDER

  1370E03027

  Mehmet Ali KURTÇA

  Önleyici Rehberlik

  Yrd. Doç. Dr. Fatma SAPMAZ

  Doç. Dr. Mustafa KOÇ

  1370Y47020

  Berna Yalkın ŞENTUNA

  Fen Bilgisi Eğitimi

  Yrd. Doç. Dr. Belgin UZUN

  Doç. Dr. Şenol BEŞOLUK

  1370Y07011

  Riham ALMASUDİ

  Türkçe Eğitimi

  Doç. Dr. Havva YAMAN

  Doç. Dr. Alpaslan OKUR  09- Mustafa TAŞKIN ve Ertuğrul GÜL’ün 09.12.2014 tarihli dilekçeleri okundu.
  Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında yüksek lisans ders seçiminde sehven seçilen dersin yerine aşağıda belirtilen dersin yüksek lisans dersi yerine seçilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.


  Adı Soyadı

  Sehven Seçilen Ders

  Alacağı Ders

  Murat TAŞKIN

  EYT513 İnsan Kaynakları Yönetimi

  EYT 548 Alternatif Okul Sistemleri

  EYT508 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

  EYT 523 Eğitim Denetiminin Kurumsal Temelleri

  Ertuğrul GÜL

  EYT513 İnsan Kaynakları Yönetimi

  EYT 548 Alternatif Okul Sistemleri

  EYT508 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

  EYT 523 Eğitim Denetiminin Kurumsal Temelleri


  10- Orhan SULAK’ın 09.12.2014 tarihli dilekçeleri okundu.
  Yapılan görüşmeler sonunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında yüksek lisans ‘‘EYT508 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar’’ dersini sehven seçmesi ile dersin sistemden silinmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
  11- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.

  Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili EABD Başkanlıklarının ve danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, aşağıda belirtilen yüksek lisans öğrencilerinin tez önerilerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.  ÖĞRENCİNİN

  Adı Soyadı

  Danışmanı

  EBD

  Tez Adı

  Eda ORAL

  Doç. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Liderlik Özelliklerinin Yönetime Katkısı


  12- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin tez önerisi değerlendirme formları okundu.
  Yapılan görüşmeler sonunda; tez izleme komitesinin uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, doktora programı öğrencilerinin tez adının aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


  ÖĞRENCİNİN

  Adı Soyadı

  EBD

  Danışmanı

  Tezin Adı

  Banu YILDIZ

  Eğitimde Psikolojik Hizmetler

  Doç. Dr. Murat İSKENDER

  Güvenli Bağlanma Stilleri Kazandırma Yönelimli Psikoeğitim Programının Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Akademik Erteleme Üzerindeki Etkisi

  Ertan BAŞA

  Eğitimde Psikolojik Hizmetler

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA

  Kosova Savaşı Gazilerinin Depresyon Anksiyete Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

  13- 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6353 sayılı kanunun 11. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 63. Maddesine göre af kanunundan yararlanmak üzere Enstitümüze başvuruda bulunan aşağıda ismi geçen öğrencinin dosyaları incelendi.
  Yapılan görüşmeler sonunda; aşağıda isimleri yazılı af öğrencilerin ilgili kanun gereği 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı itibari ile öğrenciliğe intibaklarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.


  Numarası

  Adı Soyadı

  EABD

  9960Y15021

  Şenyurt KEÇİLİ

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  0960Y16029

  Sibel AKYÜZ

  Eğitimde Psikolojik Hizmetler

  0860Y21006

  Serkan TEKE

  Türkçe Eğitimi

  14- Doç. Dr. Erkan YAMAN yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Eğitim Bilimleri EABD öğrencisi Özlem EZER’in tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.

  Yapılan görüşmeler sonunda Eğitim Bilimleri EABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi BD öğrencisi Özlem EZER’in SAÜ LEÖY 28 (1) Maddesi uyarınca, aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi olarak atanmasına, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini ve yerini en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oybirliği ile karar verildi.  Asil Üyeler

  Doç. Dr. Erkan YAMAN (Danışman)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HAMEDOĞLU

  Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜÇLÜ

  Yedek Üyeler

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI

  Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN


  15- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin doktora tez çalışması teslim formu okundu.
  Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2013) 47-1/a maddesi uyarınca doktora tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini, sınavın yapılacağı tarihten en az 15 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oy birliği ile karar verildi.
  Sınav Tarihi : 02.01.2015

  Sınav Saati :14.00

  Çağla KARADEMİR

  DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ

  Doç. Dr. Murat İSKENDER (Danışman)

  Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Jüri Üyesi)

  Yrd. Doç. Dr. Ercan MASAL (Jüri Üyesi)

  Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN (Jüri Üyesi)

  Yrd. Doç. Dr. Recep UYSAL (Jüri Üyesi) (Yıldız Teknik Üni. Eğit. Fak.)

  Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Yedek Jüri Üyesi)

  Yrd. Doç. Dr. Uğur DOĞAN (Yedek Jüri Üyesi) (Muğla Üni. Eğit. Fak.)  16- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin kayıt dondurma dilekçeleri okundu.
  Yapılan görüşmeler sonunda; kayıt dondurma talebinde bulunan söz konusu öğrencinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında aşağıda belirtilen dönemlerde kaydının dondurulmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


  ÖĞRENCİNİN

  Öğrenci No

  Adı Soyadı

  BD

  Kayıt Dondurma Dönemi

  1470T58021

  Fatih GÜNAY

  Yabancılara Türkçe Öğretimi

  Bahar


  17- Eğitim Bilimleri EABD Eğitimde Psikolojik Hizmetler BD tezli yüksek lisans öğrencisi 57196301732 TC kimlik numaralı Mehmet Şirin AKÇA’nın 09.12.2014 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.
  Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 29/1 Maddesi uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında ‘‘Üniversite Öğrencilerinde Romantik Kıskançlık ve Empati Eğilim Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi’’ tez konusu ile mezuniyetine oy birliği ile karar verildi.
  18- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD tezli yüksek lisans öğrencisi 22657658922 TC kimlik numaralı Gamze DERYAHANOĞLU’nun 03.12.2014 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.
  Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 29/1 Maddesi uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında mezuniyetine ve tez adının ‘‘Kick Boks Hakemlerinin Karar Verme ve Atılganlık Düzeylerinin Algılanan Mesleki Yeterlilik Üzerine Etkisi’’ olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

  19-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

  Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

  Başkan

  Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

  Üye Üye

  Doç. Dr. Fatime BALKAN KIYICI Doç. Dr. Ahmet AKIN

  Üye Üye

  Doç. Dr. Mustafa YILMAZLAR

  Üye


      Ana sayfa


  Toplanti no : 097

  Indir 87.86 Kb.