bilgiz.org

Toplanti no : 068
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü136.51 Kb.

Indir 136.51 Kb.

EYK-068-8

30.10.2013
SAÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 30.10.2013

TOPLANTI NO : 068

Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ

Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI

Doç. Dr. Ahmet AKIN

Doç. Dr. İsmail ÖNDERYrd. Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK
01- Rektörlük Makamının 22.10.2013 tarihli, 92442770/902.99 sayılı yazısı okundu ve Enstitümüz Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca alınacak Araştırma Görevlisi değerlendirme ve sınav sonuçları görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununun 50/d Maddesi gereğince; 20.10.2013 tarihli duyuru ile ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat eden, değerlendirmeleri anabilim dalı başkanlıklarınca yapılan jüri raporlarına istinaden aşağıda adı, soyadı ve anabilim dalları belirtilenlerin her defasında bir yıl için araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ve jüri raporlarının ekteki şekliyle uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.EABD

ADI SOYADI

SONUC

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Mehmet Akif HAYAL

ASİL

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Zülfiye Melis DEMİR

YEDEK

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Ahmet GÜVEN

ASİL

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Sinan Muhammed BEKMEZCİ

YEDEK

İlköğretim Matematik Eğitimi

Nur Banu DURAN

ASİL

İlköğretim Matematik Eğitimi

Selçuk OTKUN

YEDEK

Türkçe Eğitimi

Safa EROĞLU

ASİL

Türkçe Eğitimi

Gülan KALI

YEDEK

İngiliz Dili Eğitimi

Ali CAN

ASİL

İngiliz Dili Eğitimi

Mustafa DEMİREL

YEDEK

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Erol UĞUR

ASİL

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Okan BİLGİN

YEDEK


02- Rektörlük Makamı Personel Dairesi Başkanlığının 22.10.2013 tarihli ve 92442770/902.99-1015 sayılı yazısı gereğince; Enstitümüzde görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerinin yeniden atanmaları hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Enstitümüzde görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yeniden atanmalarının aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.


Unvanı

Adı Soyadı

En Son Atandığı Tarih

Yeniden Atandığı Tarih

Atanma Süresi

Arş. Gör.

Murat TOPAL

15/10/2012

15/10/2013

1 Yıl

Arş. Gör.

Ebru ALBAYRAK

15/10/2012

15/10/2013

1 Yıl

Arş. Gör.

Yonca KOÇMAR

15/10/2012

15/10/2013

1 Yıl03- Enstitümüz yüksek lisans, doktora ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışman değiştirme formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile ilk ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda, adı geçen öğrencilerin danışman değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

İlk Danışmanı

Yeni Danışmanı

Zehra HAN

İngiliz Dili Eğitimi

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN

Doç. Dr. Metin TİMUÇİN

Elvir SHTAVİCA

İngiliz Dili Eğitimi

Doç. Dr. Metin TİMUÇİN

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN

Gülten KARTAL

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Ö. Erkan AKGÜN

Yrd. Doç. Dr. M. Barış HORZUM

Aslıhan BABUR YILMAZ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN

Yrd. Doç. Dr. M. Barış HORZUM

Sabahattin UÇAR

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN

Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ04- Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığının 02.10.2013 tarihli ve 302.13-118 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalına yeni kayıt yaptıran başvuru şartı belirtilen tezli yüksek lisans programı öğrencisi Riham ALMASUDİ’nin danışmanı aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Olan YL Öğrencileri

Sıra

Başvuru Şekli

Adı

Soyadı

Danışmanı

1-

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Riham

ALMASUDİ

Doç. Dr. Havva YAMAN
05- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının ve danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, aşağıda belirtilen öğrencilerin tez önerilerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tez Adı

Mehmet UYMAZ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

İlk. Sosyal Bilgiler Eğitimi

Öğretmenlerin Hazırladığı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi

Demet TEKİN

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

İlk. Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Öz-Yeterlilik Algıları Ve Tutumları Arasındaki İlişki

Gizem KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN

İlk. Sosyal Bilgiler Eğitimi

İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Bireysel Farkındalık Düzeyleri

Özlem KARATEPE

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN

İlk. Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türküler Yoluyla Değer Eğitimi

Duygu DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN

İlk. Sosyal Bil. Eğit

Değerler Eğitimi’nde Medyanın Etkisi

Fatih PALA

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK

İlk. Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Tarihsel Olayların Tarihlerinin Öğretimi

Fatma KABAK

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zeynep AZAK

İlk. Matematik Eğitimi

Hafif Düzeyde Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerine Origami Yardımıyla Kesirler Konusunun Öğretilmesi

Zehra GÖKÇE

Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan DEDEOĞLU

İlk. Matematik Eğitimi

Ortaokul Matematik Terimlerinin Semantik Açıdan İncelenmesi

Sinan POLAT

Yrd. Doç. Dr. Ercan MASAL

İlk. Matematik Eğitimi

Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri Ve Matematik Başarısına Etkisi

Büşra Şule ÇETİN

Doç. Dr. Melek MASAL

İlk. Matematik Eğitimi

Gerçekçi Matematik Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

Adnan DAMAR

Doç. Dr. İsmail ÖNDER

İlk. Fen Bilgisi Eğitimi

Günlük Ritim, Yaratıcılık, Özerk Öğrenme Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Sercan ÇETİNKILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Aysun ÖZTUNA KAPLAN

İlk. Fen Bilgisi Eğitimi

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması: Bilim Uygulamalarından Bilim Şenliğine

Fatma KOÇ NEFES

Doç. Dr. N. İzzet KURBANOĞLU

İlk. Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Eğitiminde Bağlam Temelli Hazırlanan Sınav Sorularının Öğrencilerin Akademik Başarısına, Derse Yönelik Tutumuna, Sınav Kaygısına ve Sınav Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Ufuk NEFES

Yrd. Doç. Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK

İlk. Fen Bilgisi Eğitimi

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının, Öğrencilerin Fen Kavramlarının Gelişimine Ve Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyine Etkisi

Gülazar ARAS

Yrd. Doç. Dr. Kürşat SERTBAŞ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılığının Analizi

Yılmaz YÜKSEL

Yrd. Doç. Dr. Fehmi ÇALIK

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Tenis Oyuncularında Performansı Etkileyen Bazı Fiziksel ve Biyomotorik Özelliklerin İncelenmesi

Volkan ÇETİNKAYA

Yrd. Doç. Dr. Fehmi ÇALIK

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Futbolda Aerobik Dayanıklılık Testlerinin Karşılaştırılması

Mehmet UYSAL

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN

Bil. ve Öğre.Tekno. Eğitimi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Canan AKDENİZ SAYILIR

Doç. Dr. Mustafa KOÇ

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Benlik İmgesi ve Sosyal Karşılaştırma Değişkenlerinin Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak İncelenmesi

Zeynep DOĞAN BAHADIR

Doç. Dr. Mustafa KOÇ

Yaşam Boyu Öğrenme

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi’nin Psikolojik Belirtiler, Hayata Küsme Ve Yaşamın Anlamı Değişkenleri İle İlişkisi


06- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin doktora tez izleme komitesi formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları ile danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, aşağıda belirtilen doktora programı öğrencilerinin tez adı değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

Tezin Eski Adı/Tezin Yeni Adı

Neslihan ARICI

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA

Travmatik Yas Sorununda Aile Dayanıklılığı Programının Kadınlardaki Travma Sonrası Stres, Yas Ve Aile Dayanıklılığını Algılama Düzeyine Etkisi

Travmatik Yas Sorununda Aile Dayanıklılığı Programının Travma Sonrası Stres, Yas Ve Aile Dayanıklılığını Üzerine Etkisi

Azmi Bayram İlbay

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Doç. Dr. Ahmet Akın

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


07- Enstitümüz tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin proje öneri formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının ve danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, aşağıda belirtilen öğrencilerin proje önerilerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tez Adı

Gülsün Özlem ATEŞOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HAMEDOĞLU

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz YL

Milli Eğitimde İşe Alma Yöntemleri Ve Personel Seçim Sınavlarına İlişkin Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşleri (Adapazarı İlçesi Örneği)

Azize Kanadıkırık KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HAMEDOĞLU

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz YL

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlarında Okul Türlerine Göre Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Algısı (Silivri Örneği)

Nurgül KOCAMAN

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz YL

4+4+4 Eğitim Sisteminin Okul Öncesi Eğitime Etkisi

Sabahattin UÇAR

Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ

Eğitim Programları ve Öğretimi UE YL

Farabi’nin Tahsilü’s-Saade İsimli Eserine Göre Eğitim Ve Öğretim


08- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD tezli yüksek lisans programı öğrencisi Hacı Mustafa AKGÜL’ün 27.09.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; belgelediği maddiyat sorunu nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan söz konusu öğrencinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının 15/a-2 maddesi uyarınca, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında kaydının dondurulmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi
09- Eğitim Bilimleri EABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi BD tezli yüksek lisans programı öğrencisi Nurdan DAMARLI’nın 08.10.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; belgelediği maddiyat sorunu nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan söz konusu öğrencinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının 15/a-2 maddesi uyarınca, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kaydının dondurulmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi
10- Eğitim Bilimleri EABD Eğitim Programları ve Öğretimi BD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Sultan ERSOY’un 02.10.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygunluğuna ve yatırmış olduğu harç ücreti iadesinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
11- Eğitim Bilimleri EABD Eğitim Programları ve Öğretimi BD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Ayşe GÜNAY’ın 02.10.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygunluğuna ve yatırmış olduğu harç ücreti iadesinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
12- Eğitim Bilimleri EABD Başkanlığının 09.10.2013 tarihli ve 302.04.01 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 42/3 ve 4. maddeleri uyarınca; aşağıda isimleri yer alan Eğitimde Psikolojik Hizmetler EABD doktora programı öğrencilerinin doktora yeterlik sınav jürilerinin ve sınav takviminin aşağıdaki şekliyle kabulüne; Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Halime EKER

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Danışman)

Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AYAS (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Engin DENİZ (Jüri Üyesi) (Düzce Üni. Eğit. Fak.)

Doç. Dr. Murat İskender (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Fatma SAPMAZ (Yedek Jüri Üyesi)Sınav Tarihi: 01.11.2013

Sınav Saati: 12:00

Gazanfer ANLI

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Danışman)

Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AYAS (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Engin DENİZ (Jüri Üyesi) (Düzce Üni. Eğit. Fak.)

Doç. Dr. Murat İskender (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Fatma SAPMAZ (Yedek Jüri Üyesi)Sınav Tarihi: 01.11.2013

Sınav Saati: 14:00
İbrahim TAŞ

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AYAS (Danışman)

Doç. Dr. Mustafa KOÇ (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Engin DENİZ (Jüri Üyesi) (Düzce Üni. Eğit. Fak.)

Doç. Dr. Murat İskender (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Fatma SAPMAZ (Yedek Jüri Üyesi)Sınav Tarihi: 01.11.2013

Sınav Saati: 16:00
Taner DEMİR

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA (Danışman)

Doç. Dr. Ahmet AKIN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HAMEDOĞLU (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ümit SAHRANÇ (Jüri Üyesi) (Kocaeli Üni. Eğit. Fak.)

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AYAS (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Fatma SAPMAZ (Yedek Jüri Üyesi)Sınav Tarihi: 06.11.2013

Sınav Saati: 14:30
Ertan BAŞA

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA (Danışman)

Doç. Dr. Ahmet AKIN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HAMEDOĞLU (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar ŞAR (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ümit SAHRANÇ (Jüri Üyesi) (Kocaeli Üni. Eğit. Fak.)

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AYAS (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Fatma SAPMAZ (Yedek Jüri Üyesi)Sınav Tarihi: 06.11.2013

Sınav Saati: 16:00
13- Prof. Dr. Aytekin İŞMAN yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EABD öğrencisi Ali KIRKSEKİZ’in tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EABD Yüksek lisans programı öğrencisi Ali KIRKSEKİZ’in SAÜ LEÖY 28 (1) Maddesi uyarınca, aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi olarak atanmasına, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini ve yerini en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oybirliği ile karar verildi.Asil Üyeler

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Mübin KIYICI

Doç. Dr. Ahmet ESKİCUMALI

Yedek Üyeler

Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN


14- Doç. Dr. Erkan YAMAN yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Eğitim Bilimleri EABD öğrencisi Kayhan RUÇLAR’ın tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Yönetimi ve Denetimi BD Yüksek lisans programı öğrencisi Kayhan RUÇLAR’ın SAÜ LEÖY 28 (1) Maddesi uyarınca, aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi olarak atanmasına, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini ve yerini en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oybirliği ile karar verildi.Asil Üyeler

Doç. Dr. Erkan YAMAN (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HAMEDOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KESKİN

Yedek Üyeler

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI

Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜÇLÜ


15- 6353 sayılı kanununun 11. maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 63. maddesi uyarınca, aşağıdaki listede bilgileri verilen öğrencinin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren öğrenciliğe kabul edilmelerine; Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarından, öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak, öğrencilerin danışmanlıklarının güncellenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.6353 SAYILI AF KANUNDAN FAYDALANARAK

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİÖĞRENCİNİN
Numarası

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

İntibak Dönemi

Ders/Tez

YL/ DR
1

0060Y16030

Mehmet Akif HAKKAKUL

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

3. yarıyıl

Ders

TEZLİ YL
16-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 07.10.2013 tarihli 300-002 sayılı yazısı incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda; SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları 11. Maddesi g fıkrasına göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi 1370Y41011 numaralı Göknur ÇAVUŞ’un Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü’nden aşağıdaki dersi almasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.Dersin Adı

Kredisi

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3+0

Vatandaşlık Bilgisi

3+0


17- Türkçe Eğitimi EABD tezli yüksek lisans öğrencisi Aysun EROĞLU’nun 23.10.2013 tarihli dilekçesi incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda; Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ÖYP Araştırma Görevlisi ve Enstitümüzde Türkçe Eğitimi EABD tezli yüksek lisans öğrencisi Aysun EROĞLU’nun Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ÖYP kapsamında Yüksek Lisans programı olmadığından Enstitümüz Türkçe Eğitimi EABD’nda ÖYP kapsamına alınmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.18- Eğitim Bilimleri EABD Eğitim Programları BD uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencisi Gündüz Doğan ÖZTÜRK’ün 25.09.2013 tarihli dilekçesi okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Programları BD uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencisi Gündüz Doğan ÖZTÜRK’ün Eğitim Yönetimi ve Denetimi BD uzaktan eğitim yüksek lisans programına yatay geçiş talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
19- Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKÇI’nın 29.10.2013 tarihli dilekçesi okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI’nın Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı tarafından desteklenen ve proje ekibinde görev aldığı 2012-06-00-004 nolu, ‘‘İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Roller’’ başlıklı proje kapsamında 27-30 Kasım 2013 tarihleri arasında kongrede bilimsel bir bildiri sunmak amacıyla Dublin/İRLANDA’da, 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinin (a) fıkrası ve 3. maddesi gereğince yolluk-yevmiye ve diğer tüm masrafları adı geçen proje ödeneğinden karşılanmak üzere yolluklu-yevmiyeli, maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verilmiştir.20- Dr. Pedro Jose Arrifano Tadeu’nun 30.10.2013 tarihli dilekçesi okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Dr. Pedro Jose Arrifano Tadeu’nun Enstitümüze bağlı doktora programlarında araştırma yapmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.21-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI

Üye Üye

Doç. Dr. İsmail ÖNDER Doç. Dr. Ahmet AKIN

Üye Üye

Yrd. Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK

Üye


    Ana sayfa


Toplanti no : 068

Indir 136.51 Kb.