bilgiz.org

Tez özetleri

 • HİKMET DÖNMEZ
 • İSMET ÖZKURT
 • KEMAL YAMALIK
 • CANSU ALPASLAN (AYTEMİZ).
 • MUSTAFA ÖZTÜRK
 • DİLEK AYNUR UĞAR
 • AYÇA KÖKDEN (PALANCIOĞLU) • Sayfa1/5
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü297.61 Kb.

  Indir 297.61 Kb.
    1   2   3   4   5


  TEZ ÖZETLERİ

  DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


  AGIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ
  ERGUN YÜCEL CERRAHİ ÇEKİM SONRASI KEMİK İLİĞİ VE DALAKTA HÜCRESEL AKTİVİTENİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ.

  DANIŞMANI. PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1984.


  HİKMET DÖNMEZ FLOROZİSE BAĞLI OLARAK MEYDANA GETİRİLEN ÇENE DEFEKTLERİNDE İYİLEŞMENİN DENEYSEL OLARAK SAPTANMASI.

  DANIŞMANI. PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1984.


  ESMA YAVUZ DENEYSEL OLARAK İLTİHAP MODELLERİ ÜZERİNDE LİZOZOMAL AKTİVİTENİN İNCELENMESİ VE BU YOLLA ANTİİNFLAMATUAR BİR AJANLA VİT. E NİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

  DANIŞMANI: PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1985.


  DERVİŞ YILMAZ LOKAL İNFİLTRATİF ANESTEZİSİNDE ÇEŞİTLİ LOKAL ANESTEZİKLERİN PROSTAGLANDİN- BENZERİ AKTİVİTE DÜZEYİNE ETKİSİ.

  DANIŞMANI: PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1986


  İSMET ÖZKURT AĞIZ İÇİ YUMUŞAK DOKU GREFTLERİNDE ÇEŞİTLİ SÜTÜR MATERYALLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ.

  DANIŞMANI: PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1987  MELAHAT ÖĞÜTCEN TEMPOROMANDİBULAR EKLEM SESLERİNİN FONOGRAFİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ.

  DANIŞMANI. PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1986.


  GÖKHAN ALPASLAN. AKUT VE KRONİK PERİAPİKAL APSEDE KÖKTEKİ PROSTAGLANDİN VE PROSTASİKLİN BENZERİ AKTİVİTENİN SAPTANMASI.

  DANIŞMANI. PROF.DR. NADİR GÜNGÖR. 1987.


  RECEP GEDİKOĞLU SYNTHPOGREFT MATERYALİNİN YARA İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK İÇİ DEFEKTLERİNDE İNCELENMESİ.

  DANIŞMANI. PROF.DR. ŞULE YÜCETAŞ. 1988


  MÜMTAZ TACETTİN FARKLI İLTİHABİ AJANLAR İLE OLUŞTURULAN İLTİHABİ AĞIZ MUKOZASINDA PROSTAGLANDİN E 2 VE LOKOTRİEN C4 BENZERİ AKTİVİTENİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ.

  DANIŞMANI. PROF.DR. NADİR GÜNGÖR. 1990.


  KEMAL YAMALIK FARKLI ANTİSEPTİKLERİN TEDAVİYE YÖNELİK ROLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

  DANIŞMANI PROF.DR. ŞULE YÜCETAŞ. 1990.


  RANA KARACA. TRİKALSİYUM FOSFAT, HİDROKSİLAPATİT VE PYROSTUN YENİ KEMİK YAPIMINA ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ.

  DANIŞMANI. PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1990.


  CANSU ALPASLAN (AYTEMİZ). DEMİNERALİZE KEMİK TOZU, HİDROKSİLAPATİT/KOLLAGEN/ GLİKOSAMİNOGLİKAN İMPLANTLARININ OSTEOİNDOKTİF ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ.

  DANIŞMANI. PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER. 1991.


  MUSTAFA GÜNEL STEROİD YAPIDA OLMAYAN ANALJENİK - ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLARIN ÇİZGİLİ KAS AKTİVASYONU ÜZERİNDE ETKİLERİ.

  DANIŞMANI. DOÇ.DR. ERTAN DELİLBAŞI. 1993.


  LEVENT ARAL. EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ( E.G.F. ) NİN DERİ ALLOGREFTLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI.

  DANIŞMANI. PROF.DR. NADİR GÜNGÖR. 1994


  SALİH SARAÇGİL DENTAL OKLUZAL FAKTÖRLERİN TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ÜZERİNE OLAN ORTOPEDİK ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ RADYOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

  DANIŞMANI PROF.DR. DERVİŞ YILMAZ 1996


  MUSTAFA ÖZTÜRK SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TEMPOROMANDİBULAR EKLEME ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR. ŞULE YÜCETAŞ 1996


  ŞENOL SARISOY İKİ FARKLI BİYOMATERYALİN (BIOCORAL-TUTOPLAST SPONGIOSA MICROCHIPS) MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ OLARAK KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR. ERTAN DELİLBAŞI 1996


  SEDAT ÇETİNER APİKAL REZEKSİYON OLGULARININ TEDAVİSİNDE YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU TEKNİĞİ ve ALLOJENİK KEMİK GREFTİ KULLANIMININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR. ŞULE YÜCETAŞ 1997


  DİLEK AYNUR UĞAR DİŞHEKİMLİĞİNDE, PERİFERAL ANALJEZİDE NİTİRK OKSİDİN ÖNEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR. MUSTAFA TÜRKER 1997


  SEMİH SÜREYYA YAZICI YEDİ FARKLI ANALJEZİK ANTİİNFLAMATUAR İLACIN POSTOPERATİF AĞRI, ÖDEM ve TRİSMUS ÜZERİNE ETKİLERİ

  DANIŞMANI PROF.DR. ERTAN DELİLBAŞI 1997


  M.BARIŞ ŞİMŞEK FARKLI FORMLARDAKİ EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (EGF)'NÜN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOPATALOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

  DANIŞMANI PROF.DR.NADİR GÜNGÖR 1998


  HASAN YELER EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (EGF)’NÜN DİŞ ÇEKİM YARASI, KAN ŞEKER ve İNSÜLİN DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  DANIŞMANI PROF.DR. ŞULE YÜCETAŞ 1999


  DAMLA ARZU TOKGÖZ NONSTEROİDAL ve STEROİDAL ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN ve APROTİNİNİN POSTOPERATİF AĞRI, ÖDEM ve TRİSMUS ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  DANIŞMANI DOÇ.DR.İNCİ KARACA 1999


  H.ÖNDER ÇILBIR PYROST, DEMİNERALİZE KEMİK ve SOLVENT DEHİDRATE KEMİK GREFTLERİNİN MEMBRANLI ve MEMBRANSIZ KULLANIMININ KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

  DANIŞMANI DOÇ.DR. İNCİ KARACA 1999


  N.KEMAL ÇELEMLİ ENFEKTE ve ENFEKTE OLMAYAN ODONTOJENİK KİSTLERDEN ELDE EDİLEN SIVI ÖRNEKLERİNİN ENZİMATİK İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ

  DANIŞMANI DOÇ.DR. M. KEMAL YAMALIK 1999


  ÜMİT SEVİM (BÖRKAN) DİREKT ve İNDİREKT TRAVMA SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEM YAPILARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR.ERGUN YÜCEL 1999
  ERKAN ERKMEN SPONGİOZA BLOK KEMİK GREFTİNİN, DURA MATER ve FASCİA LATA GREFT MATERYALLERİ İLE BİRLİKTE UYGULANDIĞI SEGMENTAL OSTEOTOMİLER SONRASINDA İYİLEŞMENİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR.ERGUN YÜCEL 2000


  AYÇA KÖKDEN (PALANCIOĞLU) YAŞLI ve DİŞSİZ BİREYLERDE MENTAL FORAMEN ve MANDİBULAR KANALIN LOKALİZASYONLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ve BT DENTASCAN TEKNİKLERİ KULLANILARAK DİŞLİ BİREYLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  DANIŞMANI PROF.DR.MUSTAFA TÜRKER 2000


  DİLEK ÇİFTÇİ (EMEK) GÖMÜLÜ 3. MOLAR CERRAHİSİNDE BUKAL BİYOADEZİF NAPROKSEN SODYUM TABLETİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN KONVANSİYONEL TABLET İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR.NADİR GÜNGÖR 2000


  YAVUZ EKİN DERİ GREFTİ ve DİĞER ALLOPLASTİK GREFT MATERYALLERİYLE YAPILAN VESTİBULOPLASTİ OPERASYONLARINDAN SONRA OLUŞAN KONTRAKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR.GÖKHAN H.ALPASLAN 2000


  ALPER ARSLAN ÇİĞNEME KASLARININ FONKSİYONEL BOZUKLUKLARINDA YÜKSEK VOLTAJ STİMÜLASYONU ve ULTRASOUND TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR.CANSU ALPASLAN 2002


  BÜLENT GÜNER TME İNTERNAL DÜZENSİZLİKLERİNE BAĞLI ÇENENİN KAPALI KİLİTLENMESİ OLGULARINDA TME ARTROSENTEZİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR.CANSU ALPASLAN 2003


  EMEL ÖZCAN FARKLI FORMLARDAKİ DOKSİSİKLİN PREPARATLARININ İN VİTRO ve İN VİVO ETKİNLİK PARAMETRELERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

  DANIŞMANI PROF.DR.GÖKHAN H.ALPASLAN 2003    1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  Tez özetleri

  Indir 297.61 Kb.