bilgiz.org

Temel biLGİ GİRİŞ

 • Konu Modülleri • Sayfa1/6
  Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü357.58 Kb.

  Indir 357.58 Kb.
    1   2   3   4   5   6  EK-3
  TEMEL BİLGİ - GİRİŞ  1) Bilgi Seviyeleri – Kategori A, B1, B2 Ve C Hava Aracı Bakım Teknisyeni
  Bu Ek’te, Kategori A, B1 ve B2 hava aracı bakım teknisyeninin temel öğrenim bilgi seviyeleri her bir ilgili konuya karşılık (1, 2 veya 3 şeklinde) bilgi seviye göstergeleri ile belirtilmişlerdir. Mekanik esaslı kategori C hava aracı bakım teknisyeni kategori B1’in temel bilgi seviyesini karşılamalıdır. Aviyonik esaslı kategori C hava aracı bakım teknisyeni Kategori B2’nin temel bilgi seviyesini karşılar olmalıdır. Öğrenim bilgi seviye göstergeleri aşağıda gösterilen şekilde tanımlanmışlardır:
  a) 1. SEVİYE: Konunun temel elemanlarının genel anlamda öğrenilmesi.
  Hedefler: Öğrenci;

  Konunun temel yapısına hakkında genel bilgi sahibi olmalıdır.

  Bütün konunun, genel (yalın) kelimeler ve örneklerle basit bir tanımlamasını yapabilmelidir. Karakteristik terimleri kullanabilmelidir.
  b) 2. SEVİYE: Konu hakkında teorik ve pratik yönleriyle genel bilgi sahibi olma ve bu bilgileri uygulayabilme.
  Hedefler: Öğrenci;

  Konunun teorik temel unsurlarını anlayabilir olmalıdır.

  Konunun, genel ve gerektiğinde tipik örneklerle basit bir tanımlamasını yapabilmelidir.

  Konunun tanımlamasında yer alan fizik kanunlarını matematik formüller kullanarak açıklayabilmelidir.

  Konunun tanımlamasındaki skeçleri, resimleri ve şematikleri okuyup anlayabilmelidir.

  Öğrenim bilgilerini detaylı prosedürler kullanarak pratik şekilde uygulayabilmelidir.


  c) 3. SEVİYE: Konu hakkında teorik ve pratik yönleriyle detaylı bilgi sahibi olma.

  Bilgilerin değişik birimlerinin (elemanlarının) mantıklı ve kapsamlı bir şekilde bir araya getirme ve uygulama kapasitesi.


  Hedefler: Öğrenci;

  konuya ait teoriyi bilmesi ve konunun diğer konularla bağlantılarını bilmesi gerekmektedir.

  konuyu, teorik temel bilgiler ve özgün örnekler kullanarak detaylı olarak anlatabilmelidir.

  konuya ilişkin matematik formülleri anlayıp kullanabilmelidir.

  konunun anlatımında kullanılan skeç, kroki, resim ve şematikleri okumasını, anlamasını ve hazırlamasını bilmelidir.

  imalatçı firmanın talimatlarını kullanarak, bilgisini pratik olarak uygulayabilmelidir.

  değişik kaynak ve ölçümlerden vardığı sonuçları yorumlamayı ve gerektiğinde düzeltici işlemlere başvurmayı yapabilmelidir.
  2) Modülleştirme
  SHY-66 hava aracı bakım lisansındaki her bir kategori ve alt-kategori için kalifikasyon gereği olan temel konu modülleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.İlgili konular (X) ile işaretlenmiştir.


  KONU MODÜLLERİ

  A veya B1 UÇAK

  A veya B1 HELİKOPTER

  B2

  TÜRBİNLİ

  MOTOR


  PİSTONLU

  MOTOR


  TÜRBİNLİ

  MOTOR


  PİSTONLU

  MOTOR


  AVİYONİK

  1

  X

  X

  X

  X

  X

  2

  X

  X

  X

  X

  X

  3

  X

  X

  X

  X

  X

  4

  X

  X

  X

  X

  X

  5

  X

  X

  X

  X

  X

  6

  X

  X

  X

  X

  X

  7

  X

  X

  X

  X

  X

  8

  X

  X

  X

  X

  X

  9

  X

  X

  X

  X

  X

  10

  X

  X

  X

  X

  X

  11

  X

  X


  12  X

  X
  13

  X

  14

  X

  15

  X
  X  16
  X
  X
  17

  X

  X


  18
  TEMEL BİLGİ SEVİYELERİ

  Konu Modülleri

  1. Matematik

  2. Fizik

  3. Temel Elektrik

  4. Temel Elektronik

  5. Dijital Teknikleri / Elektronik Alet Sistemleri

  6. Malzeme ve Donanım

  7. Bakım Uygulamaları

  8. Temel Aerodinamik

  9. İnsan Faktörleri

  10. Havacılık Kanunları

  11. Uçak Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri

  12. Helikopter Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri

  13. Hava Aracı Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri

  14. İtme (Propulsion)

  15. Gaz Türbinli Motor

  16. Pistonlu Motor

  17. Pervane

  18. Yedek konu
  Söz konusu modüller eğitim ve/veya sınav gayesiyle alt-modüllere bölünebilirler.
  Bu Ek’te verilen seviyeler deneyime bağlı olarak değiştirilebilir.

    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Temel biLGİ GİRİŞ

  Indir 357.58 Kb.