bilgiz.org

Temel autocad komutlari ve uygulanmasi

 • EDIT
 • TOOLS
 • WINDOW
 • Araç çubukları
 • Autocad’de Enter yapmanın yöntemleri
 • Autocad’de koordinat sistemlerini tanıma ve nokta koordinatı belirleme yöntemleri: Mutlak koordinatlar
 • 3. Açısal koordinatlar: ÖRNEK 002
 • 4. Çizim alanında imleç ile işaretleme ve osnapları kullanma
 • 5. İmleçle yön gösterme: İmleç istenilen nokta yönünde tutularak ilk noktadan gidilmesi istenen mesafe yazılır. [ K O M U T L A R ]
 • CONSTRUCTION LINE
 • CIRCLE
 • REVISION
 • COPY
 • MİRROR
 • MOVE
 • ROTATE
 • OFFSET
 • STRETCH
 • BREAK
 • EXPLODE
 • MULTILINE • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü181.15 Kb.

  Indir 181.15 Kb.

  TEMEL AUTOCAD KOMUTLARI VE UYGULANMASI

  Autocad genel anlamda; tasarımlarınızı ve çizimlerinizi bilgisayarda hatasız ve istenilen hassasiyette yapabilmenize olanak sağlayan bir programdır.

  Autocad’i açtıktan sonra ekranda bazı menüler ve araç çubukları görünür.

  En üstte “file edit view……” şeklinde çekme menüler yer alır. Çekme menülerin altında, ekranın sol ve sağ kenarlarında “araç çubukları “ olarak adlandırılan çubuklar yer alır. En alta ise komut satırı olarak adlandırdığımız komut girişi yapabildiğimiz bölüm vardır. Ekranda fareye göre hareket eden artı şeklindeki nesne ise imleç veya cursor olarak adlandırılır.  Çekme menüler:  istenilen komutları aktif hale getirmek için kullanmak istenilen komutun yer aldığı menünün üzerine tıklanır. Açılan menüden  istenilen komutun üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.

  FİLE: yeni dosya yaratmak, varolan bir dosyayı açmak, çizimi kaydetmek, programdan çıkmak, sayfa ayarlarını yapmak  önizleme yapmak ve çizimi yazdırmak gibi genel amaçlı komutları içerir.

  EDIT: nesneleri kesme, kopyalama, yapıştırma, seçme için kullanılan komutları içerir.

  VIEW: çizimin görünüm ayarları olan yakınlaşma, uzaklaşma, çizimi yenileme, 3 boyutlu görünüm gibi komutları içerir.

  INSERT: çiziminize dışarıdan başka bir çizim, bir dosya, bir link eklemek için kullanılan komutları içerir.

  FORMAT: çizim sınırları, renk, çizgi kalınlığı, ölçü birimleri, gibi çizim özelliklerini ayarlamak için kullanılan komutları içerir.

  TOOLS: koordinat sistemi, çizimin genel özelliklerini ayarlamak için kullanılan komutları içerir.

  DRAW: çizgi, yay, çember tarama gibi çizim komutlarını içerir.

  DIMENSION: ölçülendirme komutlarını içerir.

  MODIFY: kopyalama, silme, taşıma gibi nesne düzenleme komutlarını içerir.

  EXPRESS: bazı komutlara hızlı bir şekilde ulaşmak ve  kullanmak için hazırlanmış menüleri içerir.

  WINDOW: aynı sayfada yer alan birden çok çizim dosyası arasında geçiş yapmak veya bu dosyaları sıralamak için kullanılır.

  HELP: yardım menüsüdür.

  Autocad’de komut girme yöntemleri:

  *Çekme menüler: çekme menülerden komutun bulunduğu menü üzerine tıklanır e istenilen komutun üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.

  *Araç çubukları: araç çubuklarının üzerinde istenilen komutun simgesinin üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.

  *Komut satırı: komut satırına istenilen komutun adı veya kısayolu yazılarak enter tuşuna basılarak komut çalıştırılır.  Autocad’de Enter yapmanın yöntemleri:

  (Enter tuşu örneklerde “” işaretiyle gösterilecektir.)

  *Klavyede yer alan iki adet enter tuşundan herhangi birine basılır.

  *Klavyede yer alan spacebar (boşluk) tuşuna basılır.

  *Farenin sağ tuşuna basılır.

  Autocad’de koordinat sistemlerini tanıma ve nokta koordinatı belirleme yöntemleri: 


  1. Mutlak  koordinatlar:  Noktanın koordinatı (0,0) [x=0, y=0]  şeklinde komut satırından girilir.

  2. Bağıl koordinatlar: Bir önceki noktaya göre koordinat girilerek yeni noktanın koordinatı belirlenir.

  ÖRNEK 001: köşe koordinatlarını girerek dikdörtgen oluşturma.

  Komut satırında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapın.(NOT:  işareti daha önce belirtildiği gibi enter anlamına gelmektedir.)

  -command: line 

  -specify first point: 230,50                                  (başlangıç P1 noktasının koordinatlarını girdik)  

  -specify next point or [Undo]:@140,0                (P2 noktasının koordinatlarını P1 noktasına bağlı olarak girdik.)

  -specify next point or [Undo]:@0,200                (P3 noktasının koordinatlarını P2 noktasına bağlı olarak girdik.)

  -specify next point or [Close/Undo]:@-140,0     (P4 noktasının koordinatlarını P3 noktasına bağlı olarak girdik.)

  -specify next point or [Close/Undo]:@0,-200     (P1 noktasının koordinatlarını P4 noktasına göre girerek dikdörtgenimizi kapattık.)


  Örnekte görüldüğü gibi @ işareti ile başlayan bir koordinat değeri girdiğimizde autocad çizginin başlangıç noktasını bir önceki noktanın koordinatı olarak seçti. Yani; @140,0 yazdığımızda çizginin başlangıç noktası bir önce işaretlenen nokta olan P1 noktası olarak seçildi ve bu noktadan x yönünde 140 birim ve y yönünde 0 birim gidilerek çizginin bitiş noktası belirlendi.
  3. Açısal koordinatlar: 

  ÖRNEK 002: açısal koordinatlarını girerek dikdörtgen oluşturma.

  Komut satırında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapın.(NOT:  işareti daha önce belirtildiği gibi enter anlamına gelmektedir.)

  -command: line 

  -specify first point: 230,50                                              (başlangıç P1 noktasının koordinatlarını girdik)  


  -specify next point or [Undo]:@140<0                           (P2 noktasının koordinatlarını P1 noktasından 0 yönünde 140 br olarak girdik.)
  -specify next point or [Undo]:@200<90                          (P3 noktasının koordinatlarını P2 noktasından 90 yönünde 200 br olarak girdik.)
  -specify next point or [Close/Undo]:@140<180              (P4 noktasının koordinatlarını P3 noktasından 180 yönünde 140 br olarak girdik.)
  -specify next point or [Close/Undo]:@200<270             (P1 noktasının koordinatlarını P4 noktasından 270 yönünde 200 br girerek dikdörtgenimizi kapattık.)
  4. Çizim alanında imleç ile işaretleme ve osnapları kullanma:           

  Çizim alanında istenilen noktaya fare yardımıyla tıklanarak nokta belirlenir. Şekilde görülen mavi Osnap işaretleri yardımıyla nesneler taşınabilir, uzatılıp    kısaltılabilir.   

       5. İmleçle yön gösterme:      İmleç istenilen nokta yönünde tutularak ilk noktadan gidilmesi istenen mesafe yazılır.

   

  [ K O M U T L A R ]

   

  LINE:  

  Çizgi çizmek için kullanılır.

  -Command:                                                     program bir komut girmenizi bekler.

  -Command: line                                               çizgi komutu girilir.

  - Specify first point:                                         çizginin başlangıç noktasını belirlemeniz istenir.

  -Specify next point or [Undo]:                                     çizginin bitiş noktasını belirlemeniz istenir.

  -Specify next point or [Close/Undo]:                Noktayı belirledikten sonra enter veya esc tuşlarını kullanarak komutu sona erdirene kadar bir sonraki noktayı belirlemeniz istenir.

  *close seçeneği:                                               İlk nokta ile son noktayı birleştirerek kapalı bir alan oluşturmak için kullanılır.

  *undo seçeneği:                                               Çizimin herhangi bir anında yaptığınız işlemi geri almak için kullanılır.

   

   CONSTRUCTION LINE:  Sonsuz uzunlukta düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.

  -Command:                                                            program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: xline                                                  düzenleme çizgisi komutu girilir.
  -Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:         düzenleme çizgisinin geçeceği bir nokta belirlemeniz istenir.
  -Specify through point:       düzenleme çizgisinin geçeceği doğrultuyu işaretlemeniz istenir. Komutu sona erdirene kadar yeni bir doğrultu belirlemeniz istenir ve her doğrultu girilişinde yeni bir düzenleme çizgisi oluşturulur.
  *Hor [yatay] seçeneği:   yatay bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
  *Ver [düşey] seçeneği:                                                düşey bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
  *Ang [açısal] seçeneği:                                                            belirli bir açıda düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
  -Command:                                                                           program bir komut girmenizi bekler.
  -Command: xline                                                                    düzenleme çizgisi komutu girilir.
  -Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:A    Açısal seçeneğini aktif hale getirmek için A yazıp enter yapılır.
  -Enter angle of xline (0) or [Reference]:30                            istenilen açı girilir.
  -Specify through point:                                                            ekranda girilen açıya göre oluşan hareketli düzenleme çizgisi istenilen noktaya bırakılır.
  *Bisect [açıortay] seçeneği:                                                     iki çizginin açıortayı olacak şekilde düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.  

                                 

  -Command:                                                                            program bir komut girmenizi bekler.
  -Command: xline                                                                    düzenleme çizgisi komutu girilir.
  -Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:B    açıortay seçeneğini aktif hale getirmek için B yazıp enter yapılır.
  -Specify angle vertex point:                                                     açıortayı alınacak çizgilerin kesişim noktasının girilmesi istenir.
  -Specify angle start point:                                                        Açının başlangıç noktasının belirlenmesi istenir.
  -Specify angle end point:                                                         Açının son noktasının belirlenmesi istenir.
  *Offset seçeneği:                                                         bir çizgiye paralel olarak istenilen mesafede düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.

  -Command:                                                                            program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: xline                                                                    düzenleme çizgisi komutu girilir.
  -Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:O    offset seçeneğini aktif hale getirmek için O yazıp enter yapılır.
  -Specify offset distance or [Through] : 20 offset mesafesini girmeniz istenir.
  -Select a line object:                                                               offset  yapılırken kullanılacak çizgiyi seçmeniz istenir.
  -Specify side to offset:                                                 seçilen çizginin hangi yönüne doğru ofset yapılacağını seçmeniz istenir.

   

  ARC:

   

  Yay oluşturmak için kullanılır.  -Command:                                                                program bir komut girmenizi bekler.
  -Command: arc                                                           yay komutu girilir.
  -Specify start point of arc or [Center]:             Yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
  -Specify second point of arc or [Center/End]:  yayın ikinci noktasını girmeniz istenir.
  -Specify end point of arc:                                            yayın bitiş noktasını girmeniz istenir.
  *Center [merkez] seçeneği:                                          merkezi seçerek yay oluşturmak için kullanılır.
  -Specify start point of arc or [Center]:C                    Yayın merkez noktasını girmek için C yazıp enter yapılır.
  -Specify center point of arc:                                        yayın merkez noktası işaretlenir.
  -Specify start point of arc::                                          yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
  -Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:       yayın bitiş noktasını girmeniz istenir. Bu aşamada yayın kapsayacağı açıyı veya yay    uzunluğunu belirleyerek de yay oluşturabilirsiniz.
  *Angle [açı] seçeneği: 

              -Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:A             yayın kapsayacağı açıyı girmek için A yazıp enter yapılır.


  -Specify included angle: 80                                                   açıyı girmeniz istenir.

   

  *chord Length [kiriş uzunluğu] seçeneği:                         -Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:L              kirişin uzunluğunu girmek için L yazıp enter yapılır.
  -Specify length of chord: 200                                    kiriş uzunluğunu girmeniz istenir.(kiriş şekilde 2 ile belirtilen çizgidir)

   

  CIRCLE:

  Daire oluşturmak için kullanılır.

  -Command:                                                                                        program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: circle                                                                               daire komutu girilir.
  -Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: dairenin merkez noktası girilir.
  -Specify radius of circle or [Diameter]:                                    dairenin yarıçapı girilir.
  *diameter [çap] seçeneği:                                                        dairenin çapını girmek için kullanılır.
              -Specify radius of circle or [Diameter] <>:D  dairenin çapını girmek için d yazıp enter yapılır.
              -Specify diameter of circle <>: 100                istenilen çap girilir.

  *3P seçeneği:                                                               istenilen üç noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır.

                        

  -Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p                 3P yazılır ve enter yapılır.


  -Specify first point on circle:                                                                           birinci noktanın yeri işaretlenir.
  -Specify second point on circle:                                                                      ikinci noktanın yeri işaretlenir.
  -Specify third point on circle:                                                                           üçüncü noktanın yeri işaretlenir.

   

  *2P seçeneği: istenilen iki noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır. Seçilen iki nokta aynı zamanda dairenin çapını da belirlemiş olur.  -Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p      2P yazılır ve enter yapılır.


  -Specify first end point of circle's diameter:                                                     birinci noktanın yeri işaretlenir.
  -Specify second end point of circle's diameter:                                    ikinci noktanın yeri işaretlenir.

   


  *Tan tan radius [teğet teğet yarıçap] seçeneği:                         iki teğet noktası ve yarıçap belirleyerek daire oluşturmak için kullanılır.

   

       

   

  -Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: T                   T yazılır ve enter yapılır.


  -Specify point on object for first tangent of circle:                                            dairenin teğet geçeceği birinci nokta işaretlenir.
  -Specify point on object for second tangent of circle:                           dairenin teğet geçeceği ikinci nokta işretlenir.
  -Specify radius of circle <>: 150                                                                  dairenin yarıçapı girilir.

   

  REVISION CLOUD:

  Bulut şekli oluşturur.

  -Minimum arc length: 100   Maximum arc length: 200   Style: Normal  revcloud’un o anki özelliklerini gösterir.


  -Specify start point or [Arc length/Object/Style] :        başlangıç noktasını girmenizi ister.
  -Guide crosshairs along cloud path...                                          ekranda imleç ile bulutu çizmenizi ister.
  -Revision cloud finished.                                                             Bulutu kapattığınızda işlemin bittiğini gösterir.
  *arc length seçeneği:                                                                     bulutu oluşturan yayların min ve max uzunluklarını girmek için kullanılır.
  -Specify minimum length of arc <100>:                           yayın min uzunluğunu girmenizi ister.
  -Specify maximum length of arc <200>:                          yayın max uzunluğunu girmenizi ister.

   

  *object seçeneği:                                                                            seçilen bir nesneyi revcloud’a çevirmek için kullanılır.


  -Select object:                                                                  revcloud yapılaak nesneyi seçmenizi ister.
  -Reverse direction [Yes/No] :                                bulut yönünü tersine çevirmek isterseniz y tazıp enter tuşuna basmanız istenir, yön aynı kalacaksa n yazıp enter tuşuna basılır.
  *style seçeneği:                                                                            bulutu oluşturan yayların genişliğini değiştirir.
  -Select arc style [Normal/Calligraphy] :          normal= çizgi genişliği yok, calligraphy=çizgi genişliği var.
  -Arc style = Normal                                                            seçilen stili gösterir.

   

  COPY:

  Kopyalama amacıyla kullanılır.

  -Command:                                                     program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: copy                                            kopyala komutu girilir.
  -Select objects:                                               nesneleri seçmeniz istenir.
  -Select objects: 1 found                                   kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
  -Select objects: 1 found,3 total                        her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
  -specify base point or displacement:                 nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
  -Specify second point of displacement:  nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.

   

  MİRROR:

  Aynalama komutudur. Nesneleri istenilen eksene göre simetrik olarak kopyalar.

  -Command:                                                     program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: mirror                                          aynalama  komutu girilir.
  -Select objects:                                               nesneleri seçmeniz istenir.
  -Select objects: 1 found                                   kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.

  -Select objects: 1 found,3 total                        her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.


  -specify first point of mirror line:                       aynalama yapacağınız eksenin başlangıç noktasını girmenizi ister.
  -specify second point of mirror line:                 aynalama yapacağınız eksenin bitiş noktasını girmenizi ister.
  -delete source objects[Yes/No] :            aynalama için seçilen orijinal nesnelerin silinip silinmeyeceğini sorar. Silinecekse Y yazıp entere basılır. Silinmeyecekse sadece entere basmak yeterlidir.

   

  MOVE:

  Nesneleri hareket ettirmek veya taşımak için kullanılır.

  -Command:                                                     program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: move                                           taşıma  komutu girilir.
  -Select objects:                                               nesneleri seçmeniz istenir.
  -Select objects: 1 found                                   kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
  -Select objects: 1 found,3 total                        her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
  -Specify base point or displacement:                nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
  -Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.

   

  ROTATE:

  Nesneleri istenilen açıya göre döndürmek için kullanılır.

  -Command:                                                            program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: rotate                                                 döndürme  komutu girilir.
  -current positive angle in UCS:   ANGDIR=counterclockwise   

  ANGBASE=0                                  komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki

  değerlerini verir.
  -Select objects:                                                                                                                      nesneleri seçmeniz istenir.

  -Select objects: 1 found                                                           kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.

  -Select objects: 1 found,3 total                her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam

  seçilen nesne sayısını gösterir.


  -Specify base point:                                 nesneyi döndüreceğiniz merkez noktayı sorar.
  -Specify rotation angle or[Reference]:     nesneyi döndüreceğiniz açıyı sorar. Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz.

  OFFSET:

  Ofset komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre paralel olarak istenilen sayıda kopyalamak için kullanılır.

  -Command:                                                                program bir komut girmenizi bekler.

  -Command: offset                                                       offset  komutu girilir.


  -Specify ofset distance or [Through] :         offset yapılacak mesafeyi girmenizi ister. İstenilen mesafeyi girin. Mesafeyi ekranda belirtmek isterseniz T yazıp enter tuşuna basın.
  -Select object to ofset or :                                offset yapılacak nesneyi seçmenizi ister.
  -Specify point on side to ofset:                                   nesneyi offsetleyeceğiniz yönü seçmenizi ister.
  -Specify through point:                                                nesneyi offsetleyeceğiniz mesafeyi ekrandan girmeyi seçtiyseniz bir üstteki komut yerine bu komut çıkar. Nesneyi offsetleyeceğiniz noktayı seçin.

   

  STRETCH:

  Esnetme komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre istenilen mesafede uzatmak ve kısaltmak için kullanılır.

  -Command:                                                           program bir komut girmenizi bekler.


  -Command: stretch                                                stretch  komutu girilir.
  -Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...:              esnetilecek nesneleri pencere içine alma yöntemi ile seçiniz.
  -Select objects:                                                     nesneleri seçmeniz istenir.
  -Select objects: 1 found                                        kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.

  -Select objects: 1 found,3 total                             her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.


  -Specify base point or displacement:                    nesneyi hangi noktadan itibaren esnetmek istediğinizi sorar.
  -Specify second point of displacement or :                 nesneyi hangi noktaya kadar esneteceğinizi sorar. Esnetme değerini rakam olarak komut satırından girebilir veya ekrandan istediğiniz mesafeyi işaretleyebilirsiniz.


  BREAK:

  Kırma komutudur. Nesneleri belirli bir noktadan veya belirli iki noktadan kırmak için kullanılır.

  -Command:                                                      program bir komut girmenizi bekler.
  -Command: break                                             break  komutu girilir.
  -Select objects:                                                  kırılacak nesneleri seçmeniz istenir.

  -Specify second break point or [First point]:        nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir. Eğer önce nesneyi seçip sonra kıracağınız    iki noktayı seçmek isterseniz, F yazıp enter tuşuna basınız.aşağıdaki komut yazılacaktır.


  -Specify first break point:                                           nesneyi kıracağınız ilk noktayı seçmeniz istenir.
  -Specify second break point:                                      nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir.
   

  EXPLODE:

  Patlatma komutudur. Polyline veya block halindeki neneleri patlatıp parçalara ayırmak için kullanılır.


  -Command:                                                        program bir komut girmenizi bekler.
  -Command: explode                                           patlatma  komutu girilir.
  -Select objects:                                                   patlatılacak nesneleri seçmeniz istenir.
  -Select objects: 1 found                                      kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
  -Select objects: 1 found,3 total                                     her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir. Seçimi bitirip enter tuşuna basınca seçilen nesneler patlatılır.

  TRİM:

  Budama komutudur. Nesneleri istenilen bir noktadan budamak için kullanılır.


  -Current settings: Projection=UCS, Edge=None         komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
  Select cutting edges ...
  -Select objects:                                           budama eksenini(!!!) seçmeniz istenir.
  -Select objects: 1 found                                                  kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
  -Select objects: 1 found,3 total                                                                         her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
  -Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:            budanacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin budanacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
  NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu budama yapabilirsiniz.

  EXTEND:

  Uzatma komutudur. Nesneleri istenilen bir eksene kadar uzatır.

  -Current settings: Projection=UCS, Edge=None                          komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.     

  Select boundary edges ...


  -Select objects:                                                                               uzatma eksenini(!!!) seçmeniz istenir.
  -Select objects: 1 found                                                                  kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
  -Select objects: 1 found,3 total                                               her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
  -Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:            uzatılacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin uzatılacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
  NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu uzatma yapabilirsiniz.

   


  FILLET:

  Köşeleri yuvarlatarak birleştirmek için kullanılan komuttur.

  -coomand: fillet                                                                    fillet komutu girilir.
  -Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000             komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir 

        


  -Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:      ilk nesneyi seçmeniz istenir.
  - Select second object:                                                           ikinci nesneyi seçmeniz istenir.
  *Polyline seçeneği:                                                                 bir polyline’ın tüm köşelerini birden yuvarlatmaya yarar.
  -Select 2D polyline:                                                                bir polyline seçmenizi ister.
  4 lines were filleted                                                                 polyline’a ait toplam kaç çizginin yuvarlatıldığını gösterir.
  *Radius seçeneği:                                                            yuvarlatma çapını değiştirmeye yarar.
  - Specify fillet radius <0.0000>:                                              yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.
  *trim seçeneği:                                                                          nesnelerin yuvarlatma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
  -Enter Trim mode option [Trim/No trim] :                   trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.

  *multiple seçeneği:                                                                    komutu işlem bitene kadar otomatik olarak devam ettirmeye yarar.  CHAMFER:

  Köşeleri pah kırarak birleştirmek için kullanılır.

  -coomand: chamfer                                                                                        chamfer komutu girilir.
  -(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000                  komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
  -Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:        ilk çizgiyi seçmenizi ister.

  -Select second line:                                                                        ikinci çizgiyi seçmenizi ister.


  *polyline seçeneği:                                                        bir polyline’ın tüm köşelerini birden pah kırarak birleştirmeye yarar.
  -Select 2D polyline:                                                          bir polyline seçmenizi ister.
  -4 lines were chamfered                                                     polyline’a ait toplam kaç çizginin birleştirildiğini gösterir.
  *distance seçeneği:                                                            pah kırma mesafelerini ayarlamaya yarar.
  -Specify first chamfer distance <0.0000>:                         ilk mesafeyi girmenizi ister.
  -Specify second chamfer distance <10.0000>:                   ikinci mesafeyi girmeniz ister.
  *angle seçeneği:                                                                                              istenilen açıya göre pah kırmaya yarar.
  -Specify chamfer length on the first line <0.0000>:                                           ilk çizginin uzunluğunu girmenizi ister.
  -Specify chamfer angle from the first line <0>:                                                 ilk çizgiden kaç derecelik bir açı yapılacağını sorar.
  *trim seçeneği:                                                                                                nesnelerin pah kırma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
  -Enter Trim mode option [Trim/No trim] :                                            trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.
  *method seçeneği:                                                                                          pah kırmanın hangi yönteme göre yapılacağını sorar.
  -Enter trim method [Distance/Angle] :                                                iki mesafe girme yöntemi için distance açı yöntemi için angle seçilmelidir.
  *multiple seçeneği:                                                                                          komutu işlem bitene kadar otomatik olarak devam ettirmeye yarar.
   

  DISTANCE:

  İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır.

  -command: distance                                                            distance komutu girilir.
  - Specify first point:                                                             ilk nokta işaretlenir.

  - Specify second point:                                                  ikinci nokta işaretlenir.

  - Distance = 443.0681,  Angle in XY Plane = 0,  Angle from XY Plane = 0   

     Delta X = 443.0681,  Delta Y = 0.0000,   Delta Z = 0.0000                                   iki nokta arasındaki mesafe, yatay düzlemle yapılan açı, başlangıç ve son X, Y, Z koordinatları arasındaki delta mesafe farkları komut satırından okunur.


   

  POLYGON:

  Çokgen çizmek için kullanılır.

  -Enter number of sides <4>:                                                                           çizmek istediğiniz çokgenin kenar sayısını girmenizi ister.
  -Specify center of polygon or [Edge]:                                                  polygonun merkez noktasını girmenizi ister.
  -Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] :               çokgenin merkezi belirtilen dairenin içinde mi yoksa dışında mı oluşturulacağını sorar.

         İnscribed          circumscribed  istenilen seçeneğin ilk harfi girilerek seçim yapılır.

  -Specify radius of circle:                                                    çemberin yarıçapını girmeniz istenir.


  *edge seçeneği:       çokgenin bir kenarının uzunluğunu girerek çokgen çimek için kullanılır.

  -Specify first endpoint of edge:                                                                        çokgenin kenarının ilk noktasını girmenizi ister.


  -Specify second endpoint of edge:                                                                   çokgenin kenarının son noktasını girmenizi ister.

   

  RECTANGLE:

  Dikdörtgen çizmek için kullanılır.

  -Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:                 dikdörtgenin ilk köşesini seçmenizi ister.


  -Specify other corner point or [Dimensions]:               dikdörtgenin diğer köşesini seçmenizi ister.
  **dimensions seçeneği:                                                 kenar boyutlarını vererek dikdörtgen çizmek için kullanılır.

  -Specify length for rectangles <0.0000>:                                                         dikdörtgenin uzunluğunu girmenizi ister (x yönü)


  -Specify width for rectangles <0.0000>:                                                          dikdörtgenin genişliğini girmenizi ister (y yönü)
  -Specify other corner point or [Dimensions]:                                                    dikdörtgenin hangi eksende olacğını belirtmenizi ister.
  *chamfer seçeneği:                                                                                          dikdörtgenin köşelerini pah kırarak çizmek için kullanılır.
  -Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>:                                  ilk pah kırma mesafesini girmenizi ister.

  -Specify second chamfer distance for rectangles <0.0000>:           ikinci pah kırma mesafesini girmenizi ister.


  *elevation seçeneği:                                                                                        dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki yüksekliğini girmek için kullanılır.
  -Specify the elevation for rectangles <0.0000>:                                               dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki yüksekliğini girmenizi ister.
  *filet seçeneği:                                                                                                dikdörtgenin köşelerini yuvarlatmak için kullanılır.
  -Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:                                köşelerin yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.
  *thickness seçeneği:                                                                                        dikdörtgeinin 3 boyutlu çizimdeki kalınlığını girmek için kullanılır.
  -Specify thickness for rectangles <0.0000>:                                                    dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki kalınlığını girmenizi ister.
  *width seçeneği:                                                                                             dikdörtgeni oluşturan çizgilerin genişliklerini girmek için kullanılır.
  -Specify line width for rectangles <0.0000>:                                                    dikdörtgeni oluşturan çizgilerin genişliğini girmenizi ister.

   

  HATCH:

  Kapalı alanları istenilen şekilde taramaya yarar.

  Hatch komutu girildiğinde ekrana gelen pencerede istenilen ayarlar yapılır.

  *hatch sayfası:                                                                               taramanın genel özelliklerinin girileceği sayfadır.
  -type kutusu:

           -predifined:                                                                          autocad’de hazır bulunan tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.


  -user defined:                                                                               çizim anında istenilen özellikleri girerek kendi tarama tipinizi oluşturabileceğiniz durumdur.
  -custom:                                                                                             önceden oluşturup kaydettiğiniz tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
  -pattern kutusu:                                                                                              seçtiğiniz tarama tipinin kod adını görebileceğiniz kutudur.
  -swatch kutusu:                                                                                              seçtiğiniz tarama tipinin bir örneğini görebileceğiniz kutudur.
  -custom pattern:                                                                                             custom tipini seçtiğiniz zaman bir örneğini bu kutudan görebilirsiniz.
  -angle kutusu:                                                                                                 seçtiğiniz tipi istediğiniz açıyla yerleştirmek için kullanılır.
  -scale kutusu:                                                                                                  tarayacağınız alana ve seçtiğiniz tipe göre tarama ölçeğini ayarlayabileceğiniz kutudur.
  -spacing kutusu:                                                                                              user defined tipini seçerseniz çizgiler arasındaki boşluğu bu kutudan ayarlayabilirsiniz.
  -ISO pen width:                                                                           pattern olarak ISO kodlu bir tip seçtiğinizde bu tipin çizgi genişliğpini ayarlamak için kullanılır.
  -pick points düğmesi:                                                         ekranda taranacak alanı işaretlemek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanın içinde bir noktayı işaretlemeniz istenir.
  -select objects düğmesi:                                                                                  ekranda taranacak alanı oluşturan nesneleri tek tek seçmek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanı oluşturan nesneleri seçmeniz istenir.
  NOT:: pick points seçeneğinde taranacak alanın içinde başka nesneler varsa o nesneler taranmaz. Select objects seçeneğinde ise taranacak alanın içindeki nesneler de taranır. Bu nesnelerin taranmasını önlemek için taranacak alanı oluşturan nesneler seçilirken bu alanın içinde bulunup üzeri taranmayacak nesneler de seçilmelidir.
  -remove island düğmesi:                                                                                  pick points seçeneği kullanılırken taranacak alanın içindeki nesneler taranmaz. Bu nesneleri de taramak için remove island komutu kullanılarak üzerinin taranması istenen nesneler seçilir.
  -view selections düğmesi:                                                          o ana kadar seçtiğiniz taranacak alanları görmek için kullanılır.
  -inherit properties düğmesi:                                                       önceden yapılmış bir taramayı ekrandan seçerek yeni taramanın seçilen eski taramayla aynı özelliklerde olmasını sağlar.
  -draw order:                                                                                taramanın diğer nesnelerin önünde veya arkasında olmasını sağlar.
  -composition:                                                                             tarama oluşturulduktan sonra taramayı kapsayan alanda yapılacak değişikliklerin tarama üzerinde de etkili olup olmayacağını seçmek için kullanılır.
               *associative seçeneği:                                                   tarama değişikliklerden etkilenir.
               *nonassociative seçeneği:                                             tarama değişikliklerden etkilenmez.
  -double onay kutusu:                                                                  user defined tiplerinin iki yönlü oluşturulmasını sağlar.
  -preview düğmesi:                                                                      yapılan taramanın önizlem yapılmasını sağlar.

   

     -advanced sayfası:                                                                      taramanın daha ileri ayarlarının yapılmasını sağlar.
  *island detection style:                                                              taranacak alanının seçim yöntemini belirler.

       

       normal              outer             ignore

  *object types kutusu:                                                                 taramayı oluşturan sınırların bir bölge mi yoksa bir polyline olarak mı tanıyacağını sorar. Retain boundaries kutusu onaylıyken aktif haldedir.
  *boundary set:                                                                           pick points yöntemi kullanılırken tarama alanı içinde hiçbir zaman seçilmesi istenmeyen nesneleri belirlemek için kullanılır.
  *İsland detection method:                                                        birden çok kapalı alanın ortak bir iç noktasını seçtiğinizde en dış sınırın hangi kapalı alan olacağını belirlemek için kullanılır.
  -gradient sayfası:                                                                     renkli ve desenli hatch oluşturur.
             *one color:                                                                    tek renk
             *two color:                                                                    iki renk
             *shade-tint:                                                                    koyuluk açıklık
             *centered:                                             desenin merkezde olması
             *angle:                                                                          desene verilen açı

   

  MULTILINE TEXT:

  -Çok satırlı yazı yazmak için kullanılır.

  -Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5            o anki yazı özelliklerini gösterir.                                  

  -Specify first corner:                                                         yazının oluşturulacağı pencerenin ilk köşesinin girilmesini ister

  -Specify opposite corner or

  [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width] :  pencerenin diğer köşesinin girilmesini ister.
  Açılan ekranda:

              *ilk kutucuk:                                                         yazı stili seçmek için kullanılır.


              *ikinci kutucuk:                                                    yazı fontu seçmek için kullanılır.
              *üçüncü kutucuk:                                                  yazı yüksekliği seçmek için kullanılır.
              *B harfi:                                                                koyu yazma seçeneği
              *I harfi :                                                                italik yazma seçeneği
              *U harfi:                                                               altı çizili yazma seçeneği
              *sağ-sol oklar:                                                      ileri geri alma seçeneği
              *a/b yazısı:                                                           kesir seçeneği
              *sağdaki kutucuk:                                                 yazı rengi seçeneği
  -height seçeneği:                                                               yazı yüksekliği seçimi
  -justify seçeneği:                                                               yazı yerleştirme seçeneği
  -line spacing seçeneği:                                                       satır aralığı seçeneği
  -rotation seçeneği:                                                              yazıyı döndürme seçeneği
  -style seçeneği:                                                                   yazı stili seçme

  -width seçeneği:                                                                  yazı genişliği seçme


      Ana sayfa


  Temel autocad komutlari ve uygulanmasi

  Indir 181.15 Kb.