bilgiz.org

TekniK Şartname

 • 2- GENEL HUSUSLAR
 • Kurulacak kamera sistemi ; 51 adet
 • 3-KULLANILACAK MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ 3.1
 • 4.4- DAYNİGHT HD (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) SABİT KAMERA
 • 4.5- DAYNİGHT HD (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) HAREKETLİ KAMERA ÖZELLİKLERİ • Sayfa1/3
  Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü177.96 Kb.

  Indir 177.96 Kb.
    1   2   3

  KONYA GAR VE PERONLARA KAMERA SİSTEMİ TAKVİYESİ

  İŞİNE AİT

  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1-KONU
  TCDD 6.Bölge Konya Gar Sahası ve Peronlarında Kurulu olan kameralı güvenlik sistemine, ilave kameralı güvenlik sistemi kurulması işidir. Bu kapsamda Teknik şartnamede belirtildiği üzere; İzleme Merkezi kurulması, kameralar, kayıt cihazları, kablo altyapısının kurulması, montaj ve testlerin yapılması, sağlam ve çalışır vaziyette devreye alınması, operatörlerin(kullanıcı) ve teknik personelin eğitimlerini kapsamaktadır.
  2-GENEL HUSUSLAR:


   1. İşi alan firma işe başlamadan önce; yapacak olduğu sistemin projesini çizip İdareye onaylatacaktır.

   2. İdare satın alacağı bileşenlerin yerleri ile kurulacak bileşen sayılarını artırma veya eksiltme hakkına sahip olacaktır.

   3. Teknik şartnamede belirtilen özellikler istekliler tarafından minimum değerler olarak kabul edilecek olup, teklif edilecek ürünler muadil veya daha üstün özelliklere sahip olmalıdır.

   4. Tüm bileşenler birbirleriyle uyumlu olarak, sağlam ve çalışır vaziyette idareye sistem teslim edilecektir. İdarece yapılması istenen tüm sistem bir bütün olarak tamamlanacak ve çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

   5. Kurulacak kamera sistemi;

  51 adet Yüksek çözünürlüklü (High Definition) sabit Day/Night IP kamera, 8 adet Yüksek çözünürlüklü (High Definition) Hareketli Day/Night IP dome kamera, 1 adet 64 kanal Network kayıt cihazı (NVR), 4 adet 42” izleme ekranı, 4 adet 21,5” LCD monitör,

  Yukarıda ana bileşenler gösterilmiş olup malzeme ve iş kalemleri detayı malzeme listesindedir.  2.6.Tüm sistemin kötü hava koşulları (yağış, ısı, nem vb.) ve personel hatalarına azami dayanma kabiliyeti olmalıdır. Sis, kar, yağmur v.b. hava şartları görüntü kalitesini asgari düzeyde etkilemelidir. Kameraların koruma sınıfı en az IP 66 olmalıdır.

   1. Kameralar -10, +50 derece sıcaklıkta çalışabilmesi için muhafaza kutuları içinde ısıtıcı ve fan olmalıdır.

   2. Kameraların, kayıt merkezi ile bağlantısında fiber optik ve Cat 7 kablolar kullanılacaktır.

   3. Teklif edilen tüm cihazlar bir bütün olarak profesyonel sistemi oluşturacaktır.

   4. Teklif edilen ana cihazlarda ve Kamera Kayıt cihazlarında CE Avrupa Standardı bulunmalıdır.

   5. Teklif edilecek cihazlar ve aksesuarları ile bunların opsiyonları hakkında değerlendirmeye yararlı tam ve sade her türlü bilgi verilecektir.

   6. Cihazların görünür bir yerinde imalatçı firma adı, tip, model, seri no, teknik değerler v.s. gösteren bir etiket olacaktır.

   7. Sistemin bütününde, İdarenin belirlediği adetlerin artışı söz konusu olduğunda firmaların birim fiyat teklif cetvelinde belirttiği birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

   8. Sistemi oluşturan cihaz ve malzemelerin tamamı yeni (kullanılmamış) olacaktır.

   9. Cihaz ve malzemelerin, hiçbir yerinde imalat hataları, kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmayacaktır.

   10. Teklif edilecek tüm malzeme ve cihazlar sürekli çalışmaya müsait (günde 24 saat yılda 365 gün olmak üzere) profesyonel tip olacak, sürekli çalışma nedeni ile ısınmadan dolayı arıza meydana gelmemesi için gerekli önlemler alınmış olacaktır.

   11. Sistemin kurulumu ve kabulüne müteakip doküman, CD, garanti belgeleri TCDD’ye teslim edilecektir.

   12. Her türlü kablo, konektör ve diğer bağlantı (ek elemanlar) uluslararası standartlara uygun olacaktır.

   13. Sistemde kullanılan tüm kablolar ve ihtiyaç duyulan diğer ekipmanlar uygun şekilde etiketlenecektir. Etiketler, ortam şartlarına dayanıklı olacak, kabloların ve ekipmanların rahatlıkla görülebilen yerlerine montajı yapılacaktır.

   14. Yüksek kapasiteli 64 kanal kayıt cihazları ; Raid6 veya yine RAID6 disk hata koruma teknolojisinin versiyonu olan RAID DP ( RAID Double Parity ) kayıt modunda, H.264 formatında, orta seviye resim sıkıştırma düzeyinde her bir kamera için dijital kayıt cihazları ve network kayıt yönetim ve depolama cihazları üzerinde 1280x960 çözünürlükte 25 fps hızında en az 30 gün sürekli (24 saat) kayıt yapmalıdır. İşi alan firma istenen özelliklerdeki gerekli kayıt süresini sağlayacak kayıt kapasitesini, teklif ettiği cihazların üreticisine ait RAID6 veya RAID DP hesaplama tablolarını ve RAID 6 ve/veya RAID DP teknolojilere haiz cihazlar olduklarını gösteren belgeleri işe başlamadan TCDD kontrol teşkilatına sunacaktır.

   1. İşi alan firma sistemde kullanacakları bütün cihazların, kodlarıyla beraber, sayılarını, tek tek çektikleri gücü ve toplam sistem gücünü gösterir Yükleme Cetvelini işe başlamadan TCDD’ye sunacaktır..

   2. Kontrol ve Görüntüleme Merkezi Gar sahasında İdarenin uygun gördüğü yerde olacaktır.

   3. Cihazlar her türlü radyo frekansı, telsiz görüşmesi, manyetik alan ve güç beslemesi harmoniklerinden ve katener voltajı olan 27,5 kV gerilimden etkilenmeyecektir. Sistemin frekans, elektriki alan vb nedenlerden dolayı bozulması durumunda gerekli filtreleme, işletme ve koruyucu topraklama çalışması Yüklenici firma tarafından garanti süresi içersinde ücretsiz olarak sağlanacaktır.

   4. Kayıt ve görüntüleme merkezlerindeki sistem odalarında bulunan; rak kabinetler, , kayıt cihazları, bilgisayarlar,sahada kameralar ve sahadolapları gerilim kaçağına karşı topraklama çubuğu veya levhası ile topraklanacaktır. Toprak direnci ≤ 5 Ω olmalıdır. Yapılan ölçümler TCDD heyeti ile ortak olarak Tutanak altına alınacaktır.

   5. Bina içinde ve dışında yapılacak her türlü kazıda kırılan duvarlar alçı ile kapatılıp boyanacak tesis eski konumuna getirilecektir.

   6. İzleme merkezinde görüntü almada kullanılmak üzere yüklenici 1 adet 1 TB kapasitede USB hard disk verecektir.

   7. Firmaların teklif ettikleri tüm cihaz ve malzemeler TSE veya uluslar arası standartlara uygun olmalıdır.


  3-KULLANILACAK MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ

  3.1 Uygulamada kullanılacak olan tüm cihaz ve malzemeler TSE veya uluslar arası standartlara(ISO, IEC, TUV vs.) uygun olmalıdır.
  4.-CCTV SİSTEMİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER:
  4.1-ALT YAPI

  1. Direkler, paslanmaz malzemeden seçilecek, sıcak daldırma galvanizli olacaktır. Direklerin üzerine düzgün bir şekilde hava şartlarından etkilenmeyen boya ile hangi kameraya ait olduklarını gösteren numaralar (Kurum tarafından tespit edilen) yazılacaktır. Ayrıca direkler poligon yapıda olacaktır.

  2. Dağıtım panolarının içerisine fiber optik çeviriciler, sigortalar, switchler, bağlantı klemensleri v.b. ekipmanlar düzgün bir şekilde yerleştirilecek ve etiketlenecektir. Enerji beslemeleri, sinyal bağlantıları bu panolar üzerinden yapılacaktır. Panolar, hava şartlarına dayanıklı ve sızdırmazlık sınıfı en az IP 66 olacaktır. Kablo girişleri için rekor kullanılacaktır.

  3. Duvara sabitlenecek kameraların bağlantı aparatları uygun boyutlarda olacaktır. Ana omurga iletişimi fiber optik kablolar ile yapılacaktır. Fiber optik kablolar, single mode 9/125 µm çelik zırhlı, harici tip veya daha üstün özellikte olacaktır.

  4. Kullanılan tüm fiber optik kabloları 12 core olacak, yedek coreların bağlantı başlıkları takılmış, sağlamlık testleri yapılmış, montaja hazır vaziyette olacaktır.

  5. Fiber optik konvertörlerden sonraki bağlantılarda; görüntü ve data için cat 7 veya daha üstün özellikte data kablosu kullanılacaktır.

  6. Her kameranın Kayıt Merkezi ile bağlantısı fiber optik core’lar ve cat 7 üzerinden olacaktır.

  7. Kameraların set up ayarları merkezden yapılabilir olacaktır.

  8. Fiber optik kablolarda kesinlikle ek olmayacak ve ek yapılmayacaktır. Ancak, fiber kablolara uygun yerlerde “S” yapılarak ek payı bırakılacaktır.

  9. Sistemde merkez ve konvertörlerin bulunduğu lokasyonlardan 80 metreden(maksimum) daha uzun mesafeler için single mode fiber optik kablo kullanılacaktır.

  10. Kablolar ihtiyaç duyulan yerlerde sıva üstü olarak kablo kanalı içerİsinden döşenecektir. 100 mm lik Koruge tipi boru içinden enerji ve fiber kablolar geçirilecektir. Döşenecek kablo, TCDD nin uygun göreceği kablo geçişinin mevcut olduğu yerlerde geçişin olduğu boru içine yerleştirilecek Toprak altına döşenecek boruların kazıda zarar görmemesi için üzerinde TCDD KABLO yazan plastik şerit konacaktır. Kablo için döşenen koruge boru altına kum serilecektir. Ray altı geçişlerinin gerektiği yerlerde derinlik asgari 120 cm olacaktır. TCDD istimlak sahası içerisinde, düz kazı ve ray altı geçişlerinde çalışmalar tren trafiğini aksatmayacak şekilde TCDD yetkilileri ile gerekli emniyet tedbirlerini alınarak yapılacaktır.

  11. Yüklenici “Demiryolu Üzerinde, Kenarında ve Yakınında Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılacak, Yol Bakım ve İnşaat Çalışmalarında Uyulacak Emniyet Kurallarına Dair 2701 Numaralı Genel Emir “ hükümlerine göre çalışmalarını yürütmekten sorumludur. Bu genel emire “ http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=1322 “ adresinden ulaşılabilir.

  12. Kablo montajı sırasında; Yüklenici Firma elemanlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı mevcut kablo hatları, kablo tavaları ve kabloların hasarlanması durumunda, hasarın giderilmesinden Yüklenici Firma sorumlu olacaktır.

  13. Yapılacak olan tüm kazı ve kırım işlemlerinde gerekli iş makinaları firma tarafından temin edilecektir.

  14. Tüm kameralar doğrudan network’e bağlanabilen ve IP/Network kamera olarak bilinen yapıda olacaktır. Sistem için gerekli aktif/pasif tüm data alt yapısı bina network’ünden bağımsız olarak düzenlenecektir.

  15. Kameralara dağıtım yapacak olan kenar switch’lere kadar olan yapı ve kenar switch’lerden kameralara kadar olan fiber optik kısım Gigabit Ethernet alt yapısında olacaktır.

  16. Kullanılacak fiberoptik ve UTP kabloların sonlandırması kabinler içinde ve harici sonlandırma kutularında yapılacak iletişim ağı anahtarlarına aktarımı, aktarma kabloları (Patch) üzerinden yapılacaktır.

  17. Tüm kamera görüntüleri NVR aracılığı ile kayıt edilecektir yine NVR a erişen operator pc ler ile hem canlı görüntüler hem de kayıtlar izlenebilecektir. Ayrıca bu görüntüler kurumca onay verilmiş personel tarafından izlenebilecektir. Tutulacak kayıtlar en az bir ay boyunca saklanabilecektir.

  4.1.18. Sistemde kullanılacak 4 adet 42” izleme ekranında ayrı ayrı kamera görüntüleri 16’lı grup halinde izlenebilecektir. 21,5” monitörlerde ise istenilen herhangi bir kameranın görüntüsü izlenecektir. Kurulacak sistem bu durumu sağlayacaktır.

  4.1.19. Kablo geçişleri Peronlarda mevcut kablo tavaları kullanılarak, altgeçitte ise modüler asma tavan içerisinden yapılacaktır.
  4.2-KUMANDA ODALARI:

    1. Yüklenici Konya Gar’da Sahasında buluna bir odayı izleme merkezi olarak dizayn edecektir. İzleme Merkezi olarak kullanılacak oda ekte verilen kamera izleme odası krokisinde belirtildiği ölçülerde oluşturulacaktır. Oda bölümlenmesi için duvar örülmesi Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca garaj kapısı olan peron kısmında da garaj kapısı yüklenici tarafından demonte edilerek TCDD yetkililerine teslim edilecek ve yerine yine duvar örülecektir. Peron kısmında örülen duvara bir adet pencere(malzeme dahil) ve kapı(malzeme dahil) da yüklenici tarafından yapılacaktır. Bölünen odanın tavanı da yüklenici tarafından kapatılacaktır. Yapılan duvarların sıva,alçı ve boyama işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Boya rengi uygulamada kontrol teşkilatı tarafından belirlenecektir. Yüklenici yukarıdaki oda ölçülerine göre tamir ve tadilat ile mefruşatı dikkate alacaktır. Kamera izleme odası olarak dizayn edilecek odanın krokisi ihale dokümanı ekinde verilmiş olup, oda dizaynında idarenin belirlediği ve onayladığı malzemeler kullanılacaktır. Teklif veren firma belirtilen odayı ve sahayı görmüş kabul edilecektir. Yerler parke olacaktır.

    2. İzleme odasına kontrol teşkilatının belirlediği büyüklükte ve sayıda masa (çekmeceli), 2 Adet döner koltuk, 2 Adet misafir koltuğu, 1 adet orta sehpa, 1 adet evrak dolabı,1 adet büro tipi buzdolabı ve 1 Adet su sebil cihazı yüklenici tarafından verilecektir.

    3. İzleme odasına en yakın elektrik dağıtım panosundan izleme odasına konulacak olan enerji dağıtım panosuna üç faz enerji, 4x4 mm2 enerji kablosu çekilecektir. Bu panoda ihtiyaç duyulan sigortalar konulacaktır. Oda içerisindeki dizayna göre gereken sayıda topraklı priz monte edilecektir. Odanın aydınlatması için 2 adet 4x18W fluorasan armatür (birbirinden bağımsız yanan) montajı kullanılacaktır.

    4. İzleme odasına Birisi işletme toprağı, diğeri ise koruma topraklaması olmak üzere birbirinden bağımsız olarak 2 adet topraklama çekilecektir.

    5. Dolap, koltuk ve masaların dizaynı ve seçimi yapılırken mutlaka TCDD’nin onayı alınacaktır.

    6. Monitörlerin yerleşimi, operatörler tarafından kullanılan kontrol masası; operatörleri (göz, boyun, bel bölgesi vs.) yormayacak şekilde dizayn edilecektir.

    7. Bir operatör, bütün monitörleri kolayca yer değiştirmeden görebilecektir. Monitor ekranından aydınlatma ışığı yansımayacak şekilde, monitör yerleri ve pozisyonu ayarlanacaktır.

    8. CCTV kontrol odası; kamera kontrol cihazı ve monitörler haricinde kumandada bulunan bütün cihazlar (modemler çeviriciler,adaptörler) kabinet içerisinde olacaktır. Kablolar görünmeyecek şekilde gereken miktarlarda kablo kanalı kullanılacaktır. Sahadan cihazlara gelen kablolar gözükmeyecek şekilde kumanda odasının içerisine yerleştirilecektir. Bunun için plastik kablo kanalı veya yükseltilmiş zemin kullanılabilir.

    9. Çevre gürültüsü hariç, monitörler ile birlikte CCTV kumanda odasında cihazlara ait gürültü operatörü rahatsız etmeyecek düzeyde olacaktır.

    10. Kontrol odası için; sürekli ekrana bakarak çalışan operatörlerin gözlerini yormayacak şekilde profesyonelce aydınlatma sağlanacaktır.

    11. Yüklenici, kumanda odasına özellikleri verilen 1 adet en az 19.000 btu kapasitede klima temin ederek montajını yapacaktır.

   1. ENERJİ BESLEMESİ:
    1. Sistemlerde kullanılacak cihazlar (kameralar, NVR’lar, ağ anahtarları, monitörler, fiber optik çeviriciler, kamera muhafazaları) izleme merkezinde bulunan kesintisiz güç kaynağından (UPS) beslenecektir. Güç kaynağının çıkışı 220 VAC, 50 Hz, tam sinüzoidal olacak ve enerji kesintisinde sistemi en az 2 saat (120 dakika) besleyebilecek kapasitede olacaktır. Enerji panoları kesintisiz güç kaynağına bağlanarak, elektrik kesilmesi durumunda jeneratör devreye girene kadar kritik surveillance uygulamaları için sürekli bir çalışma ortamı oluşacaktır. UPS otomatik start özelliğine sahip olmalıdır.

    2. Güç kaynağında bir arıza oluşması durumunda enerji kesintisi olmadan kamera sistemi, otomatik olarak mevcut şebekeden beslenecektir

    3. Tüm kameralar sistem odasındaki ana enerji panosu üzerinden beslenecektir. Enerji kabloları her kamera için min. 3x2,5 mm2 olacak ve uygun noktalara konumlandırılmış ana panoya bağlı dağıtım panolarında kendilerine ait sigortalardan beslenecektir. Ana pano ile dağıtım panoları arasındaki enerji kabloları kesiti ise gerilim düşümü en fazla % 3 olacak şekilde seçilmelidir.


  4.4- DAY&NİGHT HD (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) SABİT KAMERA:


    1. Network kamera, harici bir IP server, PC vb. herhangi bir ek cihaza gereksinim olmadan LAN ve WAN kullanıcılarına dijital video akışını sağlayabilecek entegre web sunucusuna sahip olacaktır.

    2. Cihazın gösterimi gündüz durumunda renkli, gece durumunda siyah/beyaz olmalıdır.

    3. Cihaz 1/3’’ MOS, CMOS veya CCD algılama aygıtına sahip olacaktır.

    4. Cihazın sinyal sistemi PAL standartlarına uygun olmalıdır.

    5. Cihazın görüntü algılama elemanı üzerindeki efektif alanı en az 1280(H) x 960 (V) Pikselden (Yaklaşık 1.3 Megapiksel) oluşmalıdır.

    6. Cihaz, Day/Night olmalıdır. Ortamdaki görünür ışığın, görüntüleri algılamak için yeterli olduğu gündüz durumunda renkli, ortamdaki görünür ışığın yetersiz olduğu gece durumunda ise görüntüleri daha iyi algılayabilmek için Siyah/Beyaz gösterebilmelidir.

    7. Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, Gece ve Gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve Gece-Gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    8. Işık kaynaklarının yoğunluk, konum, derinlik farklarından kaynaklanan görüntü üzerindeki kontrast ve ışık dengesizlikleri, görüntü üzerinde minimum kontrasta sahip piksel ile maximum kontrasta sahip piksel arasında, geniş bir aralıkta her bir pikseli komşu piksellerle karşılaştırabilen ve kontrast seviyesini otomatik olarak dengeleyebilen WDR teknolojisine sahip olacaktır.

    9. Özellikle hareketli nesnelerin izlenmesinde bulanıksız, temiz-net görüntü için Progressive Tarama yapmalıdır.

    10. Cihazın ethernet video portu üzerinden sağlanmakta olan video akışı, 1 resim/saniye ile 25 resim/saniye arasında operatör tarafından ayarlanabilmelidir.

    11. Cihaz, H.264 ve JPEG sıkıştırma formatlarında 1280*960 piksel (1.3MP) çözünürlükte 25 resim/saniye hızıyla görüntü aktarımı sağlayabilmelidir.

    12. Cihaz, H.264 ve JPEG sıkıştırma formatlarında 1280*720 (HD) piksel çözünürlükte 25 resim/saniye hızıyla görüntü aktarımı sağlayabilmelidir.

    13. Cihaz, 1280x960, 1280x720, 640x480, 640x360, 320x240 ve 320x180 çözünürlüklerini desteklemelidir.

    14. Kamera Dual Stream özelliğinde olacaktır.

    15. Cihaz çözünürlükleri, 4:3 ve 16:9 ekran formatlarını desteklemelidir.

    16. Cihazın ethernet video portu üzerinde dijitalize edilmiş video için sıkıştırma oranları, her iki sıkıştırma modu (H.264/MPEG4, JPEG/MJPEG) için en az iki ayrı seviyede seçilebilir olmalıdır.

    17. Cihaz, ethernet video portu üzerinden, H.264 / MPEG4 ve JPEG/MJPEG formatlarında aynı anda en az iki adet olacak şekilde, çözünürlüğü ve hızı bağımsız ayarlanabilen çoklu video akışı (multiple streaming) yapabilmelidir.

    18. Cihaza, network iletişim kaybı durumlarında; hata giderilinceye kadar ki kamera görüntü kayıtlarının SD/SDHC hafıza kartlarına yapılması ve hata giderildikten sonra da SD/SDHC hafıza kartındaki görüntü kayıtlarının FTP server bilgisayarına yada network kayıt cihazına otomatik olarak aktarılabilmesi amacıyla SD/SDHC hafıza kartı takılabilecektir. SD kart kapasitesi en az 2 GB, SDHC kart kapasitesi en az 16 GB olacaktır.

    19. Cihaz, kamera görüntülerinin manual ve alarm kayıtlarını SD/SDHC hafıza kartlarına yapılmasına imkan verecektir.

    20. SD/SDHC hafıza kartına yapılan kayıtlar (resim ve video olarak) web browser ile PC’ye download edilip izlenmelidir.

    21. Gündüz ışık hassasiyeti (renkli görüntü alabilmek için) 0.5 Lux veya bu değerden daha iyi olacaktır. Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer 0.3 Lux veya bu değerden daha iyi olacaktır.

    22. En iyi fokus için ekran üzerindeki göstergeler ile fokus yapmaya yardımcı Oto-focus özelliğe sahip olacaktır.

    23. Otomatik beyaz ışık kontrol ve düzenleme faaliyetleri için ATW veya AWC fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

    24. Cihazın bulunduğu yeri yada görüntü aldığı konumu yazabilmek için en az 20 karakterlik başlık yazısını görüntü üzerine yazabilme imkanı olmalıdır.

    25. Korunan alan maskeleme özelliği (Privacy Area Masking) 2 farklı bölge için görüntü resminin üzerinde herhangi bölümde ayarlanabilmelidir.

    26. Cihaz, en az 2 farklı bölge, 3 farklı hassasiyette, 3 adet algılama boyut seçimi için tanımlanabilen entegre dijital video hareket dedektörüne sahip olmalıdır. Cihaz, bu fonksiyon aktif durumdayken hareket algılaması yaptığında alarm üretebilmelidir.

    27. Cihaz üzerinde en az 1 adet alarm girişi, 1 adet alarm çıkışı ve 1 adet yardımcı alarm çıkışı bulunmalıdır.

    28. Alarm girişinden alarm geldiğinde veya hareket algılandığında; SD karta kayıt, FTP’ye resim transferi, e-mail bilgilendirmesi, browser üzerinde alarm uyarısı, alarm çıkışını aktif etme fonksiyonlarını yerine getirmelidir.

    29. Cihaz, önceden programlanmış FTP server bilgisayarlarına alarm anı resimlerinin otomatik olarak transferini yada periyodik aralıklarla otomatik video transferini yapabilmelidir.

    30. Cihazın otomatik elektronik shutter zamanlayıcısı 1/10000 sn’ye kadar ayarlanabilir olacaktır.

    31. Full-duplex çift yönlü interaktif ses iletişimine imkan vermelidir.

    32. Cihaz, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP,UPNP protokollerini desteklemelidir.

    33. Cihaz ile 3,8-8 mm megapiksel varifokal autoiris lensi kullanılacaktır.

    34. Kamera en az 1.3 MP görüntüyü destekleyecek lense sahip olacaktır.

    35. Cihaz, herhangi bir koruyucu muhafaza kullanılmaksızın -10 ile +50 derece ortam sıcaklıkları arasında çalışabilmelidir.

    36. Cihaz, 12 VDC / 24 V AC ile çalışacaktır.

    37. Cihaz IEEE802.3af standartlı POE (power over ethernet) özelliği sayesinde enerji kablosu kullanmadan tek bir LAN kablosu üzerinden hem data hem enerji iletimini yapabilme özelliği olmalıdır.


  4.5- DAY&NİGHT HD (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) HAREKETLİ KAMERA ÖZELLİKLERİ:


    1. Network kamera, harici bir IP server, PC vb. herhangi bir ek cihaza gereksinim olmadan LAN ve WAN kullanıcılarına dijital video akışını sağlayabilecek entegre web sunumcusuna sahip olacaktır.

    2. Cihazın gösterimi gündüz durumunda renkli, gece durumunda siyah/beyaz olmalıdır.

    3. Cihaz Sensör boyutu ¼ veya daha büyük olacaktır. Cihaz MOS,CMOS veya CCD algılama aygıtına sahip olacaktır.

    4. Cihazın sinyal sistemi PAL standartlarına uygun olmalıdır.

    5. Cihazın görüntü algılama elemanı üzerindeki efektif alanı en az 1280(H) x 960 (V) Pikselden (Yaklaşık 1.3 Megapiksel) oluşmalıdır.

    6. Cihaz, görüntü algılama elemanı olan MOS sensör önünde otomatik yada operatör kontrolünde mekanik olarak çalıştırılabilen Renkli gösterim ve Siyah/Beyaz gösterim filtrelerine sahip olacaktır. Cihaz ortamdaki görünür ışığın, görüntüleri algılamak için yeterli olduğu gündüz durumunda renkli gösterim filtresini devreye alabilmeli, ortamdaki görünür ışığın yetersiz olduğu gece durumunda ise görüntüleri algılayabilmek için kızıl ötesi (IR) ışınlarının MOS sensör üzerine düşmesine olanak sağlayan Siyah/Beyaz gösterim filtresini devreye alabilmelidir.

    7. Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, Gece ve Gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve Gece-Gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    8. Işık kaynaklarının yoğunluk, konum, derinlik farklarından kaynaklanan görüntü üzerindeki kontrast ve ışık dengesizlikleri, görüntü üzerinde minimum kontrasta sahip piksel ile maximum kontrasta sahip piksel arasında geniş bir aralıkta her bir pikseli komşu piksellerle karşılaştırabilen ve kontrast seviyesini otomatik olarak dengeleyebilen WDR teknolojisine sahip olacaktır.

    9. Cihazın Dijital Sinyal İşleme (DSP) mekanizması, resim üzerindeki karanlık bölgeleri otomatik olarak tespit eden ve bu karanlık bölgelerde, aydınlık bölgeleri referans olarak belirleyerek net ve keskin akıllı ışık dağıtımı yapabilen teknolojiye sahip olacaktır.

    10. Özellikle hareketli nesnelerin izlenmesinde bulanıksız, temiz-net görüntü için Progressive Tarama yapmalıdır.

    11. Cihazın ethernet video portu üzerinden sağlanmakta olan video akışı, 1 resim/saniye ile 25 resim/saniye arasında operatör tarafından ayarlanabilmelidir.

    12. Cihaz, H.264 ve JPEG sıkıştırma formatlarında 1280*960 piksel (1.3MP) çözünürlükte 25 resim/saniye hızıyla görüntü aktarımı sağlayabilmelidir.

    13. Kamera Dual-Stream özelliğinde olacaktır.

    14. Cihaz, H.264 ve JPEG sıkıştırma formatlarında 1280*720 (HD) piksel çözünürlükte 25 resim/saniye hızıyla görüntü aktarımı sağlayabilmelidir.

    15. Cihaz, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240 ve 320x180 çözünürlüklerini desteklemelidir.

    16. Cihaz çözünürlükleri, 4:3 ve 16:9 ekran formatlarını desteklemelidir.

    17. Cihazın ethernet video portu üzerinde dijitalize edilmiş video için sıkıştırma oranları, her 2 sıkıştırma modu (H.264/MPEG4, JPEG/MJPEG) için en az 2 ayrı seviyede seçilebilir olmalıdır.

    18. Cihaz, ethernet video portu üzerinden, H.264 / MPEG4 ve JPEG/MJPEG formatlarında aynı anda en az 2 adet olacak şekilde, çözünürlüğü ve hızı bağımsız ayarlanabilen çoklu video akışı (multiple streaming) yapabilmelidir.

    19. Cihazın ethernet video portu üzerindeki video akışı unicast (tüm client bilgisayarlar cihazın ethernet portu üzerindeki video band genişliğini paylaşırlar) yada multicast (tüm client bilgisayarlar cihazın ethernet portu üzerindeki video band genişliği ile aynı band genişliğinde video alırlar) olarak programlanabilmelidir.

    20. Cihaza aynı anda en az 8 kullanıcı bağlanabilmelidir.

    21. IPv4 / IPv6 protokollerini desteklemelidir.

    22. Cihaza, network iletişim kaybı durumlarında; hata giderilinceye kadar ki kamera görüntü kayıtlarının SD/SDHC hafıza kartlarına yapılması ve hata giderildikten sonra da SD/SDHC hafıza kartındaki görüntü kayıtlarının FTP server bilgisayarına yada network kayıt cihazına otomatik olarak aktarılabilmesi amacıyla SD/SDHC hafıza kartı takılabilecektir. SD kart kapasitesi en az 2 GB, SDHC kart kapasitesi en az 32 GB olacaktır.

    23. Cihaz, kamera görüntülerinin manual ve alarm kayıtlarını SD/SDHC hafıza kartlarına yapılmasına imkan verecektir.

    24. SD/SDHC hafıza kartına yapılan kayıtlar (resim ve video olarak) web browser ile PC’ye download edilip izlenmelidir.

    25. Gündüz ışık hassasiyeti (renkli görüntü alabilmek için) 0.8 Lux veya bu değerden daha iyi olacaktır. Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer 0.3 Lux veya bu değerden daha iyi olacaktır.

    26. Cihaz üzerinde entegre edilmiş halde bulunan lens ile en az 18x optik zoom ve 8x dijital zoom yapılabilmelidir.

    27. Cihazın manuel pan ve tilt hızı 0.5º/sn ile 100º/sn aralığında 256 hızda ayarlanabilir olmalıdır.

    28. Cihaz Optik ve Dijital zoom yapabildiği menzil ile yatay ve düşey doğrultuda hareket yeteneğinin olduğu görüntü alanı içerisinde en az 64 adet preset noktası (ön ayar noktası) önceden tanımlanabilmelidir. Bu sayede ekran üzerinden herhangi bir preset numarası çağrıldığında cihaz otomatik olarak o pozisyona hızlı bir şekilde ulaşabilmelidir.

    29. En iyi fokus için ekran üzerindeki göstergeler ile fokus yapmaya yardımcı Oto-focus özelliğe sahip olacaktır.

    30. Cihaz, başlangıç komutunun verilmesiyle yada önceden otomatik olarak programlanması halinde görüntü alanı içerisindeki hareketli objeleri, otomatik olarak pan ( yatayda hareket ) ve otomatik olarak tilt ( düşeyde hareket ) yaparak operatör takibi gerekmeksizin takip ( auto-tracking ) edebilecektir.

    31. Cihaz yatay düzlemde her iki yönde dönebilen bir tarama alanı kapsamında kanat açılım hareketini icra edebilen otomatik pan hareketini ve her bir preset noktasında kalış zamanı ile diğer presete noktasına ulaşma hızı önceden programlanabilen otomatik preset turu hareketini yapabilmelidir.

    32. Cihaz yatay ve düşey düzlemde, her bir preset noktasında kalış zamanı ile diğer presete noktasına ulaşma hızı önceden programlanabilen otomatik preset turu hareketini yapabilmelidir.

    33. Cihaza normal şartlar altında belirlenen süre sonunda otomatik olarak geri dönmesi istenen bir görüntüleme alanı ( home position ) seçilebilmelidir.

    34. Ekranda pan, tilt, zoom ve alarm durum bilgisi gösterimi her bir bileşen için seçilebilmelidir.

    35. Korunan alan maskeleme özelliği (Privacy Area Masking) 8 farklı bölge için görüntü resminin üzerinde herhangi bölümde ayarlanabilmelidir.

    36. Cihazın en az 2 adet alarm girişi ve 1 adet alarm çıkışı bulunmalıdır.

    37. Cihaz üzerinde, rüzgarlı yada titreşimli ortamlarda görüntü üzerindeki salınımı belirli oranlarda engelleyebilen otomatik resim stabilizör fonksiyonu (Auto Image Stabilizer) bulunacaktır.

    38. Cihazın bulunduğu yeri yada görüntü aldığı konumu yazabilmek için 20 karakterlik başlık yazısını görüntü üzerine yazabilme imkanı olmalıdır.

    39. Cihaz, en az 2 farklı bölgede algılama boyut seçimi için tanımlanabilen entegre dijital video hareket dedektörüne sahip olmalıdır. Cihaz, bu fonksiyon aktif durumdayken hareket algılaması yaptığında alarm üretebilmelidir.

    40. Alarm girişinden alam geldiğinde veya hareket algılandığında; SD karta kayıt, FTP’ye resim transferi, e-mail bilgilendirmesi, browser üzerinde alarm uyarısı, alarm çıkışını aktif etme fonksiyonlarını yerine getirmelidir.

    41. Cihaz, önceden programlanmış FTP server bilgisayarlarına alarm anı resimlerinin otomatik olarak transferini yada periyodik aralıklarla otomatik video transferini yapabilmelidir.

    42. Cihazın otomatik elektronik shutter zamanlayıcısı 1/10000 sn’ye kadar ayarlanabilir olacaktır.

    43. Full-duplex çift yönlü interaktif ses iletişimine imkan vermelidir.

    44. Cihaz, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPNP protokollerini desteklemelidir.

    45. Cihaz, bilginin bütünlüğü ve gizliliği için, internet üzerinde bilgisayar ve kamera arasında oluşan trafiğin şifrelenerek, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlayan SSL
     (Secure Sockets Layer) protokol desteğine sahip olmalıdır.

    46. Cihaz ücretsiz DDNS servis hizmeti sunmalıdır.

    47. Cihaz, network video verilerinin uluslararası açık arayüz standardı ile birbirine entegrasyonunu ortak bir protokol ile sağlayan ONVIF “Açık Network Video Arayüzü Forumu” uygunluğuna sahip olacaktır.

    48. Cihaz, 24 VAC besleme kaynağı ile çalışacaktır.

    49. Cihazın IEEE802.3at standartlı POE+ (power over ethernet plus) özelliği sayesinde enerji kablosu kullanmadan tek birA LAN kablosu üzerinden hem data hem enerji iletimini yapabilme özelliği olmalıdır.

    50. Cihazın entegre muhafazası yağmur, kar, rüzgar, nem vb. her türlü hava şartına dayanıklı, toz geçirmez, darbeye dayanıklı ve IP 66 koruma sınıfına dahil olacaktır.

    51. Cihaz üzerindeki muhafaza içerisinde entegre ısıtıcı ekipman bulunacaktır. Bu sayede cihaz - 10,+50 derece ortam sıcaklığında bile normal çalışmasına devam edebilecektir.


  4.6- RACK KABİN 42U :


    1. 19” standardında her türlü cihaz bağlanabilmelidir.

    2. 42U standartlarında olmalıdır.

    3. Yer tipi olarak ayaklı ve tekerlekli kullanım seçeneğine sahip olmalıdır.

    4. Kabin boyutları 600x1000 ölçülerine sahip olmalıdır.

    5. Kabin içerisindeki havalandırmayı sağlamak için fan sistemine sahip olmalıdır.

    6. Kabin ön kapağı temperli cam olmalıdır.

    7. Arka ve yan kapılar gizli yaylı pim menteşeli olmalı, kolayca sökülüp takılabilmelidir.

    8. Kabin elektrostatik polyester esaslı ince pütürlü Rall 9005 renkli boya ile boyanmış

  olmalıdır.
    1   2   3


      Ana sayfa


  TekniK Şartname

  Indir 177.96 Kb.