bilgiz.org

TekniK Şartname

 • Checkpoint Güvenlik Ürünleri, McAfee Ağ Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi, Imperva Veritabanı Güvenlik Duvarı, eSafe Gateway ve ilgili Güvenlik Servisleri
 • İSTEKLİ
 • YÜKLENİCİ
 • İDARE
 • 4. GÜNCELLENECEK SİSTEMLER CHECKPOİNT ÜRÜNLERİNİN GÜNCELLENMESİ
 • TMO Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Kurulu Bulunan Ürünlerin Güncellenmesi
 • Checkpoint Edge Ürünlerinin Güncellenmesi ve Yükseltilmesi
 • MCAFEE AĞ TABANLI SALDIRI TESPİT SİSTEMİ ÜRÜNLERİ
 • VERİTABANI GÜVENLİK DUVARI TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde Kurulu bulunan “ Imperva G4
 • Veritabanı Güvenlik Duvarı güncellendikten sonra en az şu özelliklere sahip olacaktır
 • Yönetim Sunucusu güncellendikten sonra en az şu özelliklere sahip olacaktır
 • AĞ GEÇİDİ ANTİ-VİRÜS, ANTİ-SPAM VE UYGULAMA KONTROLÜ
 • DİĞER HUSUSLAR YÜKLENİCİ
 • Güncelleme lisansı 15 Mart 2011’de bitecek cihazlar İşyeri adresleri • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü38.79 Kb.

  Indir 38.79 Kb.

  TEKNİK ŞARTNAME

  1. TANIMLAR

  1.1. Bu şartname ve ekleri boyunca geçen "İDARE" sözcüğü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü, "İSTEKLİ" sözcüğü ihaleye teklif vereni, "YÜKLENİCİ" sözcüğü ihaleyi kazanıp iş üzerinde kalanı ifade eder.

  1. İŞİN KONUSU ve KAPSAMI
   1. İDARE’nin Bilgi İşlem Merkezinde bilişim güvenliği gereklerini sağlayabilmek için yazılım ve donanım olmak üzere çeşitli güvenlik ürünleri kullanılmaktadır.

   2. Bu ürünlerin en etkin şekilde güvenliği sağlayabilmeleri, en son tehditlere karşı kurum kullanıcı ve sunucularını koruyabilmeleri, en son yazılım versiyonlarıyla etkinliklerini artırabilmeleri için üreticiden (ana firma) geçerli imza, yazılım, veritabanı yenileme kabiliyetlerinin bulunması gerekmektedir.

   3. Bu sebeple kurumumuz bünyesinde kullanılan ve aşağıda listelenen ürünlerin;

    1. Kurum bilgi işlem merkezi ve Konya’da bulunan felaket kurtarma merkezinde kullanılmakta olan tüm Checkpoint Güvenlik Ürünleri, McAfee Ağ Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi, Imperva Veritabanı Güvenlik Duvarı, eSafe Gateway ve ilgili Güvenlik Servisleri için güncelleme lisans bitiş tarihlerini eşitlemek amacıyla 5 Nisan 2012 tarihine kadar geçerli olacak güncelleme lisansları verilecek, güncelleme ve teknik destek işlemleri gerçekleştirilecektir.  1. GENEL HÜKÜMLER
   1. Bu teknik şartnamenin bütün maddeleri, maddenin okunup anlaşıldığını belirtecek şekilde tek tek cevaplandırılarak teklifle birlikte verilecektir.

   2. Eksik veya muğlak verilen cevaplar teklifin değerlendirme dışı kalmasına sebep olacaktır.

   3. İSTEKLİ, ihale konusu işin tamamı için teklif vermek zorundadır. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İSTEKLİ her ürün için kırılımlı birim fiyatlarını verecektir ancak, değerlendirme tüm ürünler için verilmiş toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

   4. İSTEKLİ, bu şartnamede tanımlanan hizmetler konusunda azami dikkat ve beceriyi göstereceğini taahhüt edecektir.

   5. İSTEKLİ, ihaleyi kazanıp ihale konusu işle ilgili hizmetlerden herhangi birisi için İDARE'ye

  geldiği zaman, İDARE'deki gizlilik ve çalışma kurallarına riayet edeceğini taahhüt edecektir.

   1. İSTEKLİ, İDARE'nin ihale konusu işle ilgili taleplerine zamanında müdahale edebilmesi için, adına ve yerel servislerine kayıtlı telefon, faks, adres vb. belgeleyecektir.

   2. YÜKLENİCİ, ihale konusu iş kapsamında İDARE'ye karşı sorumlu olup, İDARE'nin gizlilik ilkelerine uyacak ve çalışmanın yürütülmesi sırasında edindiği ve/veya ihale konusu işle ilgili olarak ürettiği gizli olan veya olmayan her türlü bilgi, belge, veri veya dokümanları hiçbir surette ve hiçbir yerde açıklamayacak ve kullanmayacaktır. Bu şekildeki tüm belge ve dokümanların iyelik hakları İDARE'ye ait olacak ve her ne amaçla olursa olsun, hiçbir zaman, değiştirilerek dahi YÜKLENİCİ tarafından kullanılamayacaktır

   3. YÜKLENİCİ ana firmaların ( Checkpoint, McAfee, Imperva, eSafe ) ürünleri ile ilgili olarak lisanslama, güncelleme yapma işlemlerini ifa etme yetkileri olduğunu gösteren yetki belgelerini teklif dosyasında sunacaktır.

   4. İSTEKLİ ISO 9001 teknik servis standartları sertifikasına sahip olmalı ve bunu belgelemelidir. İSTEKLİ’nin Ankara’da kendisine ait TS 12498 standartlarına uygun ofisi olmalı ve bunu belgelendirmelidir.

   5. YÜKLENİCİ EK–2 ‘de belirtilen güvenlik ürünlerinin lisans güncellemelerini, güncelleme ve teknik destek uygulamalarını yapmak üzere YÜKLENİCİ personeli ayda bir kez İDARE Merkezine gelecek, her defasında yaptığı işlemler hakkında İDARE’ ye bilgi verecektir. Kullanılan ürünlerde performans artışı sağlamak veya fonksiyonlarını geliştirmek amacıyla yeni bir versiyona geçilmesi veya küçük yazılım parçaları geliştirilerek güncelleme yapılması durumunda yeni duruma mevcut sistem derhal adapte edilecektir.

   6. Şartname kapsamı ürünlerin YÜKLENİCİ ile yapılacak sözleşme süresince karşılaşılacak güncelleme “case” lerine en kısa sürede çözüm üretilecektir.

   7. Güncelleme problemlerinin YÜKLENİCİ'ye yazı, faks veya telefon aracılığı ile tebliğinden

  itibaren, en geç 2 (iki) saat içinde müdahale edilecektir.

   1. Bu proje kapsamında alt yüklenici kullanılabilecektir.

  4. GÜNCELLENECEK SİSTEMLER

   1. CHECKPOİNT ÜRÜNLERİNİN GÜNCELLENMESİ    1. TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde Kurulu Bulunan Ürünlerin Güncellenmesi     1. İDARE Bilgi İşlem Merkezinde 2 adet Dell PowerEdge 2850 sunucular üzerinde cluster yapıda çalışan sınırsız kullanıcı lisanslı Checkpoint Secure Platform R60 Firewall vardır.

     2. Firewall yukarıda belirtilen donanım üzerinde çalışabilecek ve varolan lisansa uygun en son versiyona (R70) yükseltilecektir.

     3. İdare Merkezinde, sanal sunucu üzerinde çalışan; merkez firewall’lar, taşra firewall’ları ve taşra edge cihazlarının yönetimi için kullanılan Checpoint Secure Platform R65 yönetim sunucusu vardır. Yönetim sunucusu da varolan lisansa uygun en son versiyona (R70) güncellenecektir.

     4. Bu ürünler için 15 Mart 2011 tarihinde bitecek güncelleme lisansı 05 Nisan 2012 tarihine uzatılacaktır.    1. TMO Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Kurulu Bulunan Ürünlerin Güncellenmesi     1. İDARE’nin Güvercinlik kampusunda 250 kullanıcı lisanslı Checpoint SecurePlatform R65 Firewall vardır.

     2. Polatlı Şube Müdürlüğünde 100 kullanıcı lisanslı Checpoint SecurePlatform R65 Firewall vardır.

     3. Afyon Alkoloid İşletme Müdürlüğünde 100 kullanıcı lisanslı Checpoint SecurePlatform R65 Firewall vardır.

     4. Bu ürünlerde varolan lisansa uygun son versiyona (R70) yükseltilecek, 15 Mart 2011 tarihinde bitecek güncelleme lisansı 05 Nisan 2012 tarihine uzatılacaktır.

     5. Konya Şube Müdürlüğünde sınırsız kullanıcı lisanslı Checpoint SecurePlatform R65 Firewall vardır. Firewall’ın güncelleme lisansı devam etmekte olduğundan ürün ve lisans teklif edilmeyecektir.    1. Checkpoint Edge Ürünlerinin Güncellenmesi ve Yükseltilmesi     1. Ek-3‘de belirtilen TMO Ajans Amirliklerinde kurulu bulunan ve 15 Mart 2011’de güncelleme lisans süresi bitecek olan 53 adet Checkpoint Edge cihazının, 8 kullanıcıdan 16 kullanıcıya lisans yükseltilmesi yapılacak ve 5 Nisan 2012 tarihine kadar güncelleme lisansı verilecek ve güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir.

     2. Ek-4’te TMO Ajans Amirliklerinde kurulu bulunan 52 adet 16 kullanıcı lisanslı Checkpoint Edge cihazı için Haziran 2011 tarihinden 5 Nisan 2012 tarihine kadar geçerli olacak güncelleme lisansları verilecek ve güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir.

     3. Ek-5’te belirtilen TMO Şube/İşletme Müdürlükleri ve Ajans Amirliklerinde kullanılan 28 adet sınırsız kullanıcı lisanslı, 6 adet 32 kullanıcı lisanslı, 9 adet 16 kullanıcı lisanslı Checkpoint Edge cihazı için 15 Mart 2011’den, 5 Nisan 2012 tarihine kadar geçerli olacak güncelleme lisansları verilecek ve güncelleme işlemi gerçekleştirilecektir.

     4. Tüm Edge cihazları için SmartDefense, Antivirus,  Messaging Security ve URL Filtering servisleri güncellenecektir.

     5. Tüm Checkpoint ürünleri için, yapılacak sözleşme süresince teknik destek verilecektir.   1. MCAFEE AĞ TABANLI SALDIRI TESPİT SİSTEMİ ÜRÜNLERİ    1. TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde kurulu bulunan “ McAfee Intrushield 2700 ” saldırı önleme sistemi için 5 Nisan 2011 tarihinden, 5 Nisan 2012 tarihine kadar geçerli olacak güncelleme lisansları verilecek, güncelleme işlemleri yapılacak, bu güncellemelerin mevcut sistemlere uygulanması ve Saldırı Tespit Sisteminin yönetim yazılımının güncellemeleri sağlanacak ve sözleşme süresince teknik destek verilecektir.   1. VERİTABANI GÜVENLİK DUVARI    1. TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde Kurulu bulunan “ Imperva G4 ” veritabanı güvenlik duvarı (database security gateway) güncellemesi ve donanım yenilemesi yapılacaktır. Bu ürün için kurulum tarihinden itibaren 5 Nisan 2012 tarihine kadar geçerli olacak güncelleme lisansı verilecektir.    1. Veritabanı Güvenlik Duvarı güncellendikten sonra en az şu özelliklere sahip olacaktır:     1. Bileşen database trafiği toplamında en az 500 (beşyüz) mbps throughputa sahip olacaktır.

     2. Bileşen gerektiğinde lisans eklenmesi ile dosya sunucusu güvenlik duvarı olarak da çalışabilmelidir.

     3. Sistem üzerinde 2 adet 500 GB hot-swap özelliğinde disk olmalıdır.

     4. Yerleşik bellek en az 4 GB olmalıdır.

     5. Bileşen fail-open ve fail-close özelliklerine sahip olacaktır.

     6. Yedekli 400W’lık güç kaynakları ve sistem fanları olmalıdır.

     7. Veritabanı güvenlik sisteminin yönetimini sağlayan yönetim sistemi de, veritabanı güvenlik sistemine uygun şekilde güncellenecektir.

     8. Gerektiğinde ek lisans ile Web Application Firewall özelliği de aynı kutu üzerinde çalıştırılabilecektir.
    1. Yönetim Sunucusu güncellendikten sonra en az şu özelliklere sahip olacaktır:
     1. Sistem üzerinde en az 300 GB disk olmalıdır.

     2. Yerleşik bellek en az 4 GB olmalıdır.

     3. Sistem üzerinde 2 adet 1 Gb hızında işleyen bakır port olmalıdır.

     4. En az 1U yüksekliğinde olmalıdır.
    1. Teklif edilecek donanımlar en az 2 yıl garantili olacaktır.

    2. Tüm Imperva ürünleri için, yapılacak sözleşme süresince teknik destek verilecektir.   1. AĞ GEÇİDİ ANTİ-VİRÜS, ANTİ-SPAM VE UYGULAMA KONTROLÜ
    1. TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde Kurulu bulunan 2 adet Xeon işlemcili sunucu üzerinde çalışan;

  • Ağ Geçidi Anti-Virüs ( Web ) (EW lisansı 12.12.2011 tarihinde sona erecektir.)

  • Applifilter ( Uygulama Kontrolü ) (AF lisansı 9 Şubat 2011 tarihinde sona ermiş, geçici lisansla 9 Nisan 2011 tarihine uzatılmıştır.)

  TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde Kurulu bulunan Sanal Sunucu üzerinde çalışan;  • Ağ Geçidi Anti-Virüs ( E-Mail ) (EM lisansı 9 Şubat 2011 tarihinde sona ermiş, geçici lisansla 9 Nisan 2011 tarihine uzatılmıştır.)

  • Advanced Anti-Spam (AS lisansı 9 Şubat 2011 tarihinde sona ermiş, geçici lisansla 9 Nisan 2011 tarihine uzatılmıştır.)

  servisleri güncellenecektir ve bu güncellemelerin mevcut sistemlere uygulanması sağlanacaktır.
    1. Bu ürünler için lisans bitiş tarihinden 5 Nisan 2012 tarihine kadar geçerli güncelleme lisansları ve sözleşme süresince teknik destek verilecektir.
  1. DİĞER HUSUSLAR
   1. YÜKLENİCİ belirtilen elemanlardan en az 2 (iki) elemanını sürekli olarak ANKARA’da bulunduracaktır.

   2. İSTEKLİ’NİN en az bir personelinin Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına, bir personelinin de Check Point Certified Security Administrator (CCSA) sahip olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

   3. İSTEKLİ’NİN en az bir personelinin McAfee Network Security Platform 5.1 veya daha güncel eğitimini tamamladığını gösterir sertifikaya sahip olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

   4. İSTEKLİ’NİN en az bir personelinin “ Web Application Firewall ” ve “ Database Security and Compliance ” ürünleriyle ilgili üreticiden eğitim aldığını gösterir belgesi olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

   5. İSTEKLİ firma teklif ettiği tüm ürün ve güncellemeler için; ilgili ürünün üreticisi veya Türkiye yetkili dağıtıcısının destek taahhütünü teklifiyle birlikte Kurum’a iletecektir.

   6. İSTEKLİ sistemleri İDARE merkezinde inceleyecek ve teklifini ona göre verecektir.


  EKLER:

  1. TMO Teşkilat Şeması

  2. Ürün Listesi

  3. 8 Kullanıcıdan 16 Kullanıcıya yükseltilecek cihazlar

  4. Güncelleme lisansı Haziran 2011’de bitecek 16 kullanıcılı cihazlar

  5. Güncelleme lisansı 15 Mart 2011’de bitecek cihazlar

  6. İşyeri adresleri      Ana sayfa


  TekniK Şartname

  Indir 38.79 Kb.