bilgiz.org

Tahta palet tekniK Şartnamesi

 • 3.4.Baskı ve Klişeler
 • 3.5.Baskı Boyasının Yapışma Gücü • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü82.06 Kb.

  Indir 82.06 Kb.


  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 220.000 ADET 20 KGLIK ETİDOT-67 KRAFT KAĞIT TORBA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1.KONU

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde kullanılacak olan ve aşağıda cins, miktar ve ebatları belirtilen, toplam 220.000 adet etidot-67 kraft kağıt torbanın Teşekkülün talepleri doğrultusunda satın alma işidir.


  2. İŞİN SÜRESİ

  Sözleşmenin süresi ilk termin dönemi başlangıç tarihinden itibaren 6 (Altı) aydır. İlk termin dönemi başlangıcına ait bilgiler 7. maddede verilmiştir.


  3.TORBA ÖZELLİKLERİ

  Torbalar standartlara uygun ve verilen teknik resim ebatlarına göre sağlam ve düzgün olarak imal edilmelidir.

  Torbalar silikon içermemelidir.
  3.1.Görünüş

  Kraft kağıdı, beyazlatılmamış kraft selülozundan yapılmış olmalıdır. Kraft kağıdının yüzeyinde delik, yırtık, kırışıklık, kat yeri bulunmamalı, yer yer gevrek veya yapışkan kısımlar olmamalıdır.


  Torbalar düzgün ve simetrik görünümlü olmalı, ezik, kabarcık, yabancı madde ve kirliliklerle kullanımı engelleyecek türden kusurlar ihtiva etmemelidir. İşaretlemede kullanılan yazılar teknik resimde verilen ebat ve şekilde düzgün ve okunaklı olmalıdır. Ürüne ait bilgileri ihtiva eden yazılar verilen renkte olmalı renk dağılımı homojen olmalı, dalgalanma veya renk birikimleri ihtiva etmemelidir.
  3.2.Kraft Kağıdının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

  Kraft kağıt aşağıda verilen değerlere uygun olmalıdır.
  ÖZELLİLLİK

  BİRİM

  TEST YÖNTEMİ

  DEĞER ARALIĞI

  GRAMAJ

  g/m2

  ISO 536

  70 (±3)

  RUTUBET

  %

  ISO 287

  6 -8

  PATLAMA MUK.

  kg/cm2

  ISO 2758

  2,5 - 3,5

  SU EMİLİMİ(cobb 60)

  g/m2

  ISO 535

  30 - 35

  PROZİTE

  s

  ISO 5636-5

  17 - 25

  YIRTILMA MUK.

  mNm2/g birimi ise

  MD

  ISO 1974

  12-14

  CD

  13-15

  gf birimi ise

  MD

  ISO 1974

  65-85

  CD

  70-85

  KOPMA MUK.

  Kn/m

  MD

  ISO 1924-3

  3,5-6

  CD

  2,8-4,5

  UZAMA

  %

  MD

  ISO 1924-3

  6-7

  CD

  5,8-8

  ENERJİ

  j/ m2

  MD

  ISO 1924-3

  150-225

  CD

  155-250  3.3.Düşürmeye Dayanım
  Torbalar denendiğinde patlama, yırtılma veya benzeri başka bir hasara uğramamalıdır.

  3.4.Baskı ve Klişeler

  Torbalara ekte verilen teknik resimlerde belirtildiği gibi aynı renkte ve aynı renk tonunda baskı yapılmalıdır. Yazılar ve işaretler okunaklı, düzgün ve teknik resmine uygun olmalıdır. Yazılarda uygulanabilir oldukça kalın (bold) karakterler kullanılmalıdır. Torbalar üzerinde torba imalatçısı firmaya ait herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

  Torbaların baskısında kullanılacak klişeler firma tarafından, teknik resme uygun olarak yaptırılacaktır. Firma, yaptıracağı klişelerin resimlerini İşletmeye gönderecek ve “klişe uygunluk teyidi” alacaktır.
  Firma, İşletmenin “klişe uygunluk teyidine” binaen yaptıracağı klişeler ile ya termin programında belirtilen her torba için klişe baskılı 1’er adet torba numunesini ya da üstü baskısız her torba için 1’er adet torba numunesini İşletmeye gönderecek ve “torba uygunluk teyidi” alacaktır.
  CLP baskılı olarak siparişi verilen torbalarda, teknik resimde E alanı ile torbanın arka yüzüne, ekte verilen CLP etiketi basılacaktır. Torbanın kendi baskı renginden farklı olarak CLP etiketinin yazıları ve piktogramları siyah, piktogram çerçeveleri de kırmızı renkte olacaktır. Her bir piktogram alanı, toplam CLP etiket alanının 1/15’inden küçük olmayacaktır.
  GHS baskılı olarak siparişi verilen torbalarda: Torbanın ön yüzüne teknik resimde verilen alanlara ekte ürüne ait verilen resimde yer alan şekil, yazı, kurum logosu, ürün adı ve piktogramlar teknik resimdeki ölçülere göre yerleştirilerek basılacaktır. Arka yüzüne ise ürüne ait ekte verilen resimde yer alan piktogram ve 12 farklı dilde uyarı yazılarını içeren GHS etiketlendirmesi basılacaktır. Ön yüzeydeki D alanına yerleştirilecek piktogramların tamamının alanı, D bölgesi toplam alanının 1/15’ inden küçük olmayacaktır. Aynı şekilde arka yüzeye basılacak GHS etiketinde yerleştirilecek piktogramların alanı arka etiket yüzeyi alanının 1/15’ inden küçük olmayacaktır.
  İç Satış baskılı olarak siparişi verilen torbalarda: Torbanın ön yüzüne teknik resimde verilen alanlara ekte ürüne ait verilen resimde yer alan şekil, yazı, kurum logosu, ürün adı ve piktogramlar teknik resimdeki ölçülere göre yerleştirilerek basılacaktır. Teknik resimde verilen alanlara ekteki ürüne ait resimlerde yer alan şekil yazı ve piktogramlar yerleştirilecektir. Resim boyutunun torba üzerine yerleştirilmesi teknik resimde yer alan ölçülere göre yapılacaktır.
  Teşekkül, torbaların baskı şeklinde ve içeriğinde Yüklenici firmaya önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla değişiklik yapabilir. Bundan dolayı Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

  3.5.Baskı Boyasının Yapışma Gücü

  Torbalara yapılacak baskılar düzgün olmalı ve dağılmayan boya kullanılmalıdır. Torbalar denendiğinde baskıda dikkate değer bir silinme, dağılma veya kaybolma olmamalıdır.


  3.6.İstifte Dayanıklılık

  Torbalar dolu olarak istiflendiğinde en az 4 ton ağırlığa dayanıklı olmalıdır.


  3.7.Genel Ağırlık ve Kalınlık

  Ürün cinsine göre; torba kalınlık, boyutlar ve dayanıklılık esas olmak üzere en az torba ağırlıkları, kraft kağıt ile polietilen takviyenin konum, miktar ve özellikleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktır:

  ÜRÜN ADI

  TORBA
  KAPASİTESİ


  EN AZ TORBA AĞIRLIĞI
  (PE Takviye Hariç) (g/adet)


  KRAFT KAĞIT

  PE TAKVİYE

  GRAN.
  (Kristal)


  POWDER
  (Toz)


  Kat Sayısı

  Tek Kat Kalınlığı (mm)

  Konumu

  Kalınlığı
  (mm)


  ETİDOT-67

  20 kg

  -

  220

  3

  0,130 ± 0,006

  İçten 1 ile 2. kraft katı arası

  0,012

  Torba kalınlığı homojen olmalı, polietilen (PE) takviye, yüksek yoğunluklu polietilenden imal edilmelidir. Yukarıdaki tabloda belirtilen “en az torba ağırlıklarına” ve “kraft kağıt kalınlığına”, PE takviyenin ağırlığı ve kalınlığı dahil edilmemiştir.


  PE takviye, etrafına sarılı olduğu kraft kağıdı tamamen örtecektir.
  3.8.Toleranslar

  İmalatçı tarafından ambalaj üzerinde belirtilen kraft kağıdının en ve boy değerlerine uygulanacak toleranslar aşağıda verilmiştir.

  En için + 10 mm, Boy için + 30 mm
  3.9.Ventil/Valf Ağzı

  Ventil ağzı 0.13 mm kalınlıkta ve kıvrımı torbanın içene doğru olmalıdır.


  3.10.Takviye Bant

  Üstten yapışmış ve tüm taban veya üst boyutu kaplayacak şekilde ve kalınlığı en az 0.13 mm olmalıdır.


  3.11-Eti Maden Amblemi ve Logosu

  CLP baskılı torbalarda Eti Maden amblemi ve logosu ekte verilen teknik resim ölçülerinde ve teknik resimde belirtilen renklerde basılacaktır.

  GHS ve İç piyasa baskılı torbalarda Eti Maden amblemi ve logosu ekte verilen A3 formatındaki resimde belirtilen boyutta ve pantone 661 PC renginde basılacaktır.
  4. ÇEVRE

  Torbalar, geri dönüşümlü, çevre dostu ve iş riski yaratmayacak madde ve malzemelerden üretilecek olup, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne göre torbaların kurşun, kadmiyum, cıva ve Hexavalent krom içeriklerinin 100 ppm değerinin altında olması zorunludur. Yüklenici, temin edeceği torbaların bu şartı sağladığına dair belge ve analiz raporlarını, işe başlamadan önce Teşekküle (İşletmeye) teslim edecektir. Ayrıca, torbalar silikon içermeyecektir.


  5.MUAYENE VE DENEYLER

  Muayene ve deneyler, 3.2 maddesindeki standartlara göre yapılır.  5.1.Değerlendirme

  Değerlendirmeler 3.2 maddesindeki standartlara göre yapılacak ve standarda aykırı sayılanlar reddedilecektir.  5.2.Kullanım Sırasında Karşılaşılan Hatalar

  Kullanım sırasında, torba boyutlarında, tolerans değerlerinden daha fazla hata ile karşılaşıldığı takdirde, bu torbalar firmaya iade edilecektir. Ayrıca, muayene edilen torbaların bir tanesinde bile, PE takviyenin, etrafına sarılı olduğu kraft kağıdı tamamen örtmediği tespit edilirse, tüm torbalar iade edilecektir.  6.İŞLETMEYE TESLİM ŞEKLİ

  6.1.Ambalajlama

  Torbalar firmadan İşletmeye ulaşana kadar hasar görmeyecek ve kirlenmeyecek tarzda, her ambalaj biriminde aynı sınıf, tip, tür ve büyüklükte, aynı sayıda torba bulunacak şekilde paletli, shrinkli ve çemberli olarak ambalajlanmalı ve teslim edilmelidir.


  Torbalar paletlere istiflenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;

  1. Torbalar katlanmayacaktır ve tam olarak üst üste dizilecektir,

  2. Torbalar paletten dışarı taşmayacaktır,

  3. Palete dizilen torbalar shrinklendikten sonra üzerine tahta konulacak ve palet daha sonra sıkıca çemberlenecektir. Böylece çemberin üstte kalan torbaların kenarlarına zarar vermesi ve torbaların dağılması engellenecektir.


  Torbalar hiçbir şekilde katlanmayacak olup, birbiri üzerine tek tek ve tek kat halinde konularak ambalajlanıp sevk edilecektir. Torbalar kesinlikle rulo yapılmayacaktır.
  6.2.İşaretleme

  Torbaların teslim ambalajları üzerine en az;  • Torba imalatçısı firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası,

  • Malın adı, sınıfı, tipi ve türü,

  • Boyutları ve adedi,

  • Net ağırlığı (kg),

  • Parti, seri, kod numaralarından en az birisi,

  • Üretim tarihi bilgileri silinmez ve akmaz mürekkeple okunaklı olarak yazılmalı veya bu bilgilerin yazılı olduğu uygun bir etiket yapıştırılmalıdır.


  6.3.Tesellüm ve Teslimat

  6.3.1.Sözleşme veya eklerinde aksi belirtilmedikçe, nakliye firmaya aittir.
  6.3.2.İşletme, sipariş ve satış durumundaki değişikliklerden dolayı, termin programında değişiklik yapabilir. Ancak firma, İşletmemizin talebi olmadan, termin programı dışında erken mal sevkiyatı yapmayacaktır.
  6.3.3.Torbaların İşletme ambarına mesai saatleri içerisinde teslimi esastır.

  6.3.4.Tesellümde, firma temsilcisinin de gözetiminde tesadüfi şekilde seçilmiş 25.000 adet torbaya kadarki 2 paletin, ondan sonra gelen her 25.000 adet torba için ilave 1 paletin ölçüm, sayım ve tartımı yapılarak sağlam torbalar teslim alınacaktır.

  Firma, temsilci göndermediği takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacak ve İşletmece yapılan sayım faturaya esas alınacaktır.  Sayım esnasında tespit edilen veya tüketim durumuna göre daha sonradan kullanım sırasında ortaya çıkacak olan şartnameye uymayan standart dışı veya imalat kusurlu torbalar, imalatçı firmaya iade edilecek ve imalatçı firma bir sonraki teslimatta hatalı torbaların yerine yenilerini verecektir.
  6.3.5.Yurt dışı ve yurt içi firmalardan torbalar hakkında gelecek herhangi bir şikayet olduğu takdirde, torba imalatçısı firma torbada bulunan aksaklıkları bir sonraki teslimatta istenilen şekle göre düzeltecektir.
  7.TERMİN PROGRAMI VE TERMİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

  7.1. YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içinde sözleşmede yer alan şartları sağlayan torbayı numune onayı için TEŞEKKÜL’e (İlgili İşletmeye Müdürlüğü) gönderecektir. TEŞEKKÜL’ce (İşletme Müdürlüğünce) numune torbalar kontrol edilerek onaylanacak veya reddedilecektir. TEŞEKKÜL’ün, numune onayına veya reddine ilişkin görüşünü YÜKLENİCİ’ye yazmasını müteakip 7. (yedinci) gün ilk termin dönemi başlayacaktır. Şayet numune reddedilirse, YÜKLENİCİ’nin yeni numune/numuneleri göndermesi için geçecek süreler termin döneminden sayılacaktır. Yeni yapılacak numuneler nedeniyle ilk termin programının aksaması halinde ilave cezasız süre verilmeyecektir. İlk Termin dönemi başlangıç tarihinden sonra geçen her 30 takvim günü 1(bir) termin dönemini ifade eder.

  7.2.Ancak; gerek gönderilen ilk numunelerin onaylanması, gerekse reddedilerek yeniden numunelerin gönderilmesi gereken her iki durumda da onaya ilişkin yazının YÜKLENİCİ’ye tebliğ tarihinin 01/01/2018 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde, ilk termin döneminin başlangıç tarihi 01/01/2018 olarak esas alınacaktır.


  AMBALAJ MALZEMESİ

  BİRİM

  TERMİN MİKTARI

  20 KGLIK ETİDOT-67 KRAFT KAĞIT TORBA

  ADET
  Baskı türü


  1. AY


  2. AY


  3. AY


  4. AY


  5. AY


  6. AY

  TOPLAM
  (Yurt İçi)

  -

  -

  -

  20.000

  -

  -

  20.000


  CLP

  40.000

  40.000

  40.000

  40.000

  -

  -

  160.000


  GHS

  -

  -

  -

  -

  -

  20.000

  20.000


  ETİFERT B20 GHS


  -


  -


  -

  -

  -

  20.000

  20.000


  7.3.Teşekkül ihtiyaç duyduğunda + % 20 tolerans dâhilinde iş artışı talep edebilecektir. + %20 iş artışı yapılması halinde Yükleniciye ilave süre verilebilir. + %20 iş artışı her torba türünde ayrı ayrı kullanılabileceği gibi bir veya birkaç torba türünde de kullanılabilir. Yüklenici bahsi geçen konularda kar kaybı ve sair nedenleri ileri sürerek itiraz edemez.

  7.4. Kraft torbalar, aylık terminler ve verilen program doğrultusunda imal ve teslim edilecektir. Teşekkülün talebi halinde aylık terminler Yükleniciye 15 (On beş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirilebilecektir. Ayrıca Sözleşme tutarı içerisinde kalmak üzere Teşekkül tarafından Yükleniciye 15 ( on beş) takvim günü önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle torba tip ve miktarlarında değişiklik yapılabilir.

  7.5. Yukarıda belirtilen termin programlarının; daha önceki termin programlarına alınması/aktarılması Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) yazılı talebi ve Yüklenicinin de kabul etmesi durumunda, gelecek termin programlarına ötelenmesi ise Teşekkülün (İşletme Müdürlüğünün) Yükleniciye en az 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunması kaydıyla gerçekleşebilecektir.

  7.6.Yüklenicinin kendi kusuru olmaksızın, Teşekkülden kaynaklanan nedenlerle Teşekkülce süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin devamını istemesi, bu durumun yüklenici tarafından da kabulü kaydıyla işin niteliğine göre bir kısmına veya tamamına ait süre, Teşekkül (İşletme Müdürlüğü) tarafından ihale yetkilisinin “Onayı”na sunulmak suretiyle gereği kadar uzatılabilir ve Teşekkülce yeni termin programı yazılı olarak Yükleniciye bildirilir.

  8.CEZALAR

  8.1.Yükleniciye, verilen termin programına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için gecikilen mal bedeli üzerinden % 0,3 (bindeüç) oranında ceza kesilecektir.

  8.2.Ayrıca yüklenici torbaları sözleşmeye uygun olarak termin programı dahilindeki süre sonunda miktar itibariyle karşılayamaması durumunda Sözleşmenin “CEZALAR” maddesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici firmaya ek süre verilmesi hususu; Sözleşme döneminin sonunda ve/veya gecikmeli mal teslimatının yaşandığı termin dönemi sonunda (Teşekkül’ün stok durumu satış-sevkiyat programı vb. hususlara göre yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak) Teşekkül’ce uygulanacaktır.

  8.3.Yükleniciye gecikme yaşanan termin dönemi sonunda "Cezalı Ek Süre" verilmesi halinde, Yüklenici bu hususa itiraz edemez ve herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Mal teslimatında gecikilen termin dönemi sonunda verilen “Cezalı Ek Sürenin” neticesinde halen Yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme Teşekkül tarafından feshedilir.

  9. DİĞER HUSUSLAR:

  9.1. Tesellüm veya kullanım sırasında iş bu teknik şartnamede belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen (Baskı, renk, dikiş, ölçü, malzeme, tanıtım-etiketleme vs. hataları) torbalar iade edilecektir.

  9.2.Teşekkülün müşterilerine gönderilen kraft kağıt torbaların kaldırma saplarının kopması, dikiş yerlerinden patlama ve dikiş yerlerinden sızma yapması, baskı boyasının renklerinde veya tonlarında farklılık olması vb. şikâyetler sonucunda Teşekkülün uğrayacağı zarar ve ziyanlar %25 fazlası ile Yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir.

  9.3.Gizli ayıplar; tesellüm ve kullanım esnasında şartnameye uygun olmadığı belirlenen torbalar, Yükleniciye tebligat yapılmasını müteakip firma tarafından 1 hafta içerisinde yerine şartnameye uygun torba gönderilmek kaydıyla işletme sahasından aldırılacaktır. Bu durumda torbaların kamyona yükleme masrafları firmanın ilk hak edişinden kesilecektir.

  İşletme sahasından alınmayan torbalara iade faturası kesilecektir. İade faturası kesilen torbalar belirtilen sürede Yüklenici firma tarafından alınmadığı takdirde, Teşekkül (İşletme) uygunsuz torbalar ile ilgili eksilme, bozulma vb. hususlar hakkında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.  9.4.Torbaların yükleme ve nakliyesi Yüklenici firmanın, indirilmesi ise Teşekkülün sorumluluğundadır.

  9.5.Dolumu yapılan ancak hatasından dolayı iade edilecek torbaların maniplasyon (ürün torbasının değişimi) maliyetleri de, Yüklenici firmanın hak edişinden karşılanacaktır.

  10. TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ :

  İş bu teknik şartname idari şartnamenin ve sözleşmenin tamamlayıcı bir parçası olup, bu maddesi ile birlikte 10 (on) maddeden ibarettir.


  EKLER :

  Ek-1 Teknik resimler

      Ana sayfa


  Tahta palet tekniK Şartnamesi

  Indir 82.06 Kb.