bilgiz.org

T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

 • ETKİNLİĞİN ADI Android Programlama (Temel Seviye) Kursu ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
 • ETKİNLİĞİN SÜRESİ Faaliyetin süresi 30 ders saatidir. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
 • ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ Konuların Dağılım Tablosu
 • Bilişim Teknolojisinde Etik Değerler 2 Android Programlama için gerekli bileşenler
 • Android için Java Programlama Dili
 • Eclipsde Android Projesi Oluşturmak
 • Uygulama Bileşenlerinin Kullanımı
 • Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) 2 Toplam • Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü29.18 Kb.

  Indir 29.18 Kb.

  T.C.

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
  Mesleki Gelişim Programı


  ALAN

  ALT ALAN

  KODU

  Bilişim Teknolojileri Alanı

  Uygulama Yazılımları

  1.01.01.06.005
  1. ETKİNLİĞİN ADI

  Android Programlama (Temel Seviye) Kursu


  1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

  Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

  • Değerler eğitimi hakkında bilinçlenir.

  • Windows üzerinde SDK araçlarını yükler,

  • Windows bilgisayarda Eclipse kurulumunu yapar,

  • Java Development Kit kurulumunu yapar,

  • Android Development Kit kurulumunu yapar,

  • Android için sanal aygıt kurulumunu yapar ve çalıştırır,

  • Android programlama için Java dilini tanır,

  • Java dilindeki veri tiplerini bilir ve değişkenleri kullanabilir,

  • Matematiksel ve mantıksal operatörleri kullanır,

  • İf-Else yapısını programlarında kullanabilir,

  • Switch yapısını kullanabilir,

  • For ve Foreach döngülerini kullanır,

  • While döngülerini kullanabilir,

  • Try-Catch blok yapısını programlarında kullanabilir,

  • Java dilindeki sınıfları ve metodları bilir,

  • Eclipse kullanarak bir android projesini oluşturabilir,

  • AndroidManifest.xml dosyasını gerektiği gibi kullanabilir,

  • Kaynakları oluşturup kullanabilir,

  • Uygulamadaki güvenlik ve izin ayarlarını yapar,

  • Android uygulama geliştirirken gerekli bileşenleri kullanır,

  • Stil oluşturma ve tema kullanmayı yapar,

  • Çoklu ekran kullanımını yapar,

  • Çeşitli animasyonları yapar,

  • Uygulamasında ses ve video kullanabilir,

  • Çeşitli diyalog kutularını kullanabilir.
  1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

  Faaliyetin süresi 30 ders saatidir.

  1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

  Temel seviyede yazılım bilgisi olan öğretmenler.


  1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

  • Bu eğitim faaliyeti katılımcıların, Android işletim sistemi ile yazılımı hazırlama becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

  • Eğitim görevlisi olarak Android işletim sistemi konusunda alanında/konusunda uzman akademisyen ya da bu alanda/konuda hizmetiçi eğitimler veren öğretmenler görevlendirilecektir.

  • Eğitim; internet bağlantısı, özellikleri birbirinin aynısı ve kullanılacak yazılımların kolaylıkla çalışabileceği kursiyer sayısı kadar bilgisayar, öğretmen bilgisayarı, projeksiyon cihazı yada etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.

  • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

  • Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 20 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 20 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

  • Bu faaliyetin uzaktan eğitim yaklaşımıyla düzenlenmesi halinde modül programı kullanılacaktır.
  1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

  Konuların Dağılım Tablosu

  Konular

  Süre (Saat)

  Ön Test

  1

  Bilişim Teknolojisinde Etik Değerler

  2

  Android Programlama için gerekli bileşenler

  1

  • Android Development Tools (ADT) Kurulumu

  • Android Sanal Aygıt (Emulatör) Kurulumu

  • Android Emülatörü Çalıştırma

  2

  Android için Java Programlama Dili

  • Veri Tiplerive Değişken Kullanımı

  • Operatörler

  • If - Else Yapısı

  • Switch Yapısı

  • For ve Foreach Döngüleri

  • While Döngüsü

  2

  1

  Eclipsde Android Projesi Oluşturmak

  • AndroidManifest.xml dosyası

  • Activity'lerin oluşturulması ve yönetimi

  2

  • Açık ve Örtülü Intent Yapıları

  • Kaynak Oluşturma ve kullanma

  • Güvenlik ve İzinler

  • Bir uygulamanın adım adım incelenmesi

  2

  Uygulama Bileşenlerinin Kullanımı

  • Durumu çubuğu bildirimini kullanma

  • Toast bildirimini kullanma

  • Button kullanımı

  • TextView kullanımı

  • EditText kullanımı

  2

  • CheckBox kullanımı

  • RadioButton kullanımı

  • ToogleButton kullanımı

  • Spinner kullanımı

  1

  • Linear Layout Kullanımı

  • TableLayout Kullanımı

  • Relative Layout Kullanımı

  1

  • View Özellikleri

  • ListView Kullanımı

  • TabHost Kullanımı

  • GridView Kullanımı

  2

  Temalar ve Tasarım

  • Stil oluşturma ve kullanımı

  • Tema oluşturma ve kullanımı

  • Icon kullanımı

  • Nine Patch kullanımı

  • Çoklu ekran kullanımı
  2

  Grafik ve Animasyon

  2

  • Android uygulamasında Ses kullanımı

  • Video oynatma

  • Kamera kullanımı

  2

  • OptionsMenu Kullanımı

  • SubMenu Kullanımı

  • ContextMenu Kullanımı

  • AlertDialog Kullanımı

  2

  • ProgressDialog Kullanımı

  • ProgressBar Kullanımı

  • CustomDialog Kullanımı

  1

  Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)

  2

  Toplam

  30  1. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK ve STRATEJİLERİ

  • Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

  • Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.  1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 20 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

  • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (sertifika) verilecektir.      Ana sayfa


  T. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

  Indir 29.18 Kb.