bilgiz.org

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği megep (mesleki EĞİTİm ve öĞretim sistemiNİn güÇlendiRİlmesi projesi )
Sayfa1/4
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü342.45 Kb.

Indir 342.45 Kb.
  1   2   3   4


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIMEGEP

(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ )
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

LAN KABLOLAMA

ANKARA 2008
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).

 • Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.

 • Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

 • Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.

 • Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

 • Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

AÇIKLAMALAR iii

GİRİŞ 1


ÖĞRENME FAALİYETİ–1 3

1. LAN KABLOLAMA 3

1.1. Lan Kurulumu İçin Gerekenler 3

1.1.1. Bilgisayarlarda Bulunması Gereken Donanım ve Yazılımlar 3

1.1.2. Ağ Ortamında Bulunması Gereken Donanımlar 3

1.2.Lan Teknolojileri 4

1.2.1.Ethernet 4

1.2.2.Jetonlu Halka (Token Ring) 5

1.2.3.FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 5

1.3. LAN Fiziksel Katmanı 6

1.4. Kampüste Ethernet 8

1.5. Ethernet Ortamı ve Bağlayıcı Gereksinimleri 8

1.5.1. Ethernet Bağlayıcı (Konnektör) Gereksinimleri 8

1.6. Bağlantı Ortamı 10

1.6.1. Yapısal (Akıllı) Kablolama 11

1.7. UTP Uygulama 28

1.7.1. Düz Kablo 29

1.7.2. Çapraz Kablo 29

UYGULAMA FAALİYETİ 30

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 42

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 44

1. LAN CİHAZLARININ BAĞLANTILARI 44

1.1. Lan Cihazları Bağlantılarını Yapma 44

1.1.1. Ağ Kartı (Network Interface Card) 44

1.1.2. HUB 44

1.1.3. Anahtar Cihazı (Switch) 45

1.1.4. Geçityolu (Gateway) 46

1.1.5. Köprü (Bridge) 46

1.1.6. Tekrarlayıcı (Repeater) 47

1.1.7. Yönlendirici (Router) 47

1.1.8. Ortam Dönüştürücü (Transciever) 48

1.1.9. Birleştirici (Concentrator) 48

1.2. Ana Makineye Bağlanabilirlik 49

1.3. Eşten Eşe Bağlantı 49

1.5. İşletim Sisteminde Ağ Ayarları 51

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 56

MODÜL DEĞERLENDİRME 57

CEVAP ANAHTARLARI 62

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 63

KAYNAKÇA 64
AÇIKLAMALAR

KOD
ALAN

Bilişim Teknolojileri

DAL/MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Lan Kablolama

MODÜLÜN TANIMI

LAN cihazlarının kablolanması için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Bakır Kablolar modülünü almış olmak.

YETERLİK

Lan kablolama yapabilmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında LAN cihazlarının kablolamasını yapabileceksiniz.


Amaçlar

  1. Utp kablolamayı kavrayarak, LAN cihazları için UTP kablo hazırlayabileceksiniz.

  2. LAN cihazlarını tanıyarak, LAN cihazlarının kablolamasını yapabileceksiniz.


EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  1. Ağ ile birbirine bağlı bilgisayar laboratuarı,

  2. İlgili ağ kabloları,

  3. Kabloların hazırlanması için ağ penseleri, kablo kesici ve soyucu aletler, yeterli sayıda kablo bağlantı elemanları, kablo test cihazları, metre,

  4. Ağ kartları, HUB, Anahtarlama cihazı (switch) vb. LAN cihazları,

  5. Gerekli yazılımlar

  6. İş güvenliği ile ilgili ekipmanlar.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla hazırlanan ölçme araçları (uygulama, çoktan seçmeli, soru cevap) ile kendinizi değerlendireceksiniz.GİRİŞ


Sevgili Öğrenci,
Bilgisayar ağları ilk defa bilgileri paylaşma ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Farklı bilgisayarlardaki bilgilere erişme ve bu bilgileri kullanma ihtiyacı bilgisayar ağlarının gelişmesindeki en önemli faktördür. İlk başta küçük boyutlarda olan ağlar, daha sonraları büyümüş ve günümüzde internetle adeta tüm dünyayı sarmıştır. İşte bilgisayar ağlarını oluşturmada en önemli unsur kablolamadır.

Günümüzde kablosuz bilgisayar ağları da mevcuttur. Ancak maliyet, kalite, güvenlik gibi faktörlerin varlığı kablolu ağları ortadan kaldıramamıştır.

Bir yerel alan ağı oluşturmanın birinci şartı kablolama yapmaktır. Ağ cihazlarını kullanarak bilgisayarların kablolarla birbirine bağlanmasını sağlamak aynı zamanda oldukça geniş bir iş sahasıdır.

Günümüzde akıllı ev ve işyerlerinin yaygınlaşması ile yapılar daha inşa edilirken bilgisayar ağlarının kablolaması yapılmaktadır. Bu da daha sonradan arıza giderme, yeni bilgisayarlar ya da çevre birimler ekleyebilme konusunda esneklik kazandırmaktadır.

Lan Kablolama modülünde işte bu oldukça zevkli ve değerli bir iş olan ağ oluşturma işlemlerini öğreneceksiniz. Bu modülde kazanacağınız yeterlikler ile herhangi bir işyeri ya da evde kolayca ağ altyapısı oluşturabilireceksiniz.

Sizlere şimdiden başarılar…


ÖĞRENME FAALİYETİ–1


  Utp kablolamayı kavrayarak, LAN cihazları için UTP kablo hazırlayabileceksiniz.

 1. Çevrenizde birden fazla bilgisayarın bulunduğu yerlerde hangi tip ağ kabloları kullanılıyor?

 2. Bu ağ kabloları açıktan mı, duvar içinden mi yoksa kablo kanalları ile mi döşenmiş? Sizce hangisi daha düzenli? Arkadaşlarınızla tartışınız.

1. LAN KABLOLAMA


1.1. Lan Kurulumu İçin Gerekenler
Bir yerel alan ağı (LAN) kurulumu için gerekenleri iki grupta inceleyebiliriz. Bilgisayarlarda ve ağ ortamında bulunması gerekenler diye ayırabiliriz.

1.1.1. Bilgisayarlarda Bulunması Gereken Donanım ve Yazılımlar
Bir bilgisayarda her şeyden önce ağ kurulumunu destekleyen bir işletim sistemi olması gerekir. Günümüzde kullanılan işletim sistemleri bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak düşünülen bir ağ sunucu bilgisayarı ile kurulacak bir ağ ise o zaman bir sunucu bilgisayar ve ağ işletim sistemi (Windows 2003 Server vb.) gereklidir. Bir sunucu bilgisayar olmadan da bir yerel ağı kurulabilir. Mesela bir büro ortamında tek bir yazıcıyı birden fazla bilgisayarın kullanması için basit bir yerel alan ağı kurulabilir. Bunun için bir ağ iletim sistemine gerek yoktur.

Bilgisayarların ağa bağlanabilmeleri için her bilgisayarda bir ağ kartı gereklidir. Günümüzde ethernet ağları çok yaygın olduğu için bu kart ethernet kartı olarak anılmaktadır. Bu kartın bilgisayara takılması ve çalışabilir hale getirilmesi gereklidir.


1.1.2. Ağ Ortamında Bulunması Gereken Donanımlar
Bilgisayarlar ağa bağlanmaya hazır ise yapılacak olan iş ağ topolojisini ve teknolojisini seçmek olacaktır. Günümüzde yerel alan ağlarında genellikle yıldız topoloji ve ethernet teknolojisi ile kurulan ağlar yaygındır. Bunun dışında token ring ya da FDDI teknolojisiyle kurulan ağlar da mevcuttur.

Ethernet teknolojisine sahip ağlarda ağ ortamlarının en önemli malzemeleri kablolar ve ağ cihazlarıdır. Ağlarda kullanılabilen kablolar daha önce almış olduğunuz Bakır Kablolar modülünde açıklanmıştı. Ağın yapısına uygun bir kablo seçimi yapmak ağ kurulumunda ilk adımdır. Kablo seçiminden sonra belirlenen yere kablo döşeme standartlarına uygun olarak ağ kablolarının çekilmesi ve tüm kabloların ağ cihazları ile oluşturulan merkezde toplanması gereklidir. Burada devreye ağ cihazları girer. Bu modülün 2.öğretim faaliyetinde ağ cihazları ayrıntılı olarak tanıtılacaktır, ancak burada saymak gerekirse ağ ortamında kullanılabilecek olan ağ cihazları hub, switch, router, tranciever, modem gibi cihazlardır.1.2.Lan Teknolojileri
1.2.1.Ethernet
İlk olarak XEROX firması tarafından geliştirilen, OSI tarafından IEEE 802.3 standardı olarak belirlenen bir standarttır. Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini sağlar. Her bilgisayara ağ kartlarından bir tane takılır ve sonra da, kablo (ya da bazen telsiz) bağlantılarla bilgisayarlar arasında bir ağ oluşturulur. İletişim hızı, telefon ya da kablo hattı kullanan modemlere nazaran çok yüksektir. Yerel ağlarda günümüzde her bilgisayar HUB, SWITCH vb. denilen ve tüm bilgisayar bağlantıların tek bir noktada toplandığı ve böylece yerel ağın oluşturulduğu topolojiler sıkça kullanılır. Daha sonra, hub ya da switch, başka bir yerel ağ ya da internet bağlantı noktasına birleştirilerek ağdaki tüm bilgisayarların dış bağlantısı sağlanır.

Ethernet ağları ağa giriş tekniği olarak 1960’lı yıllarda Hawaii Üniversitesi tarafından geliştirilen CSMA/CD ( Carrier Sense Multiple Access WİTH Collision Detection) tekniğini kullanırlar. ethernet ağlar broadcast ile çalışan ağlardır. Yani ağdaki bir bilgisayarın gönderdiği bir veri ağdaki her bilgisayar tarafından görülmekte ama veri üzerinde MAC adresi bulunan bilgisayar tarafından işlenmektedir. Fakat bu, lokal ağın topolojisine göre değişir. Eğer ağ yıldız topoloji ise ve merkezde anahtar (switch) kullanıldıysa sadece ilgili bilgisayara anahtar tarafından yönlendirilir.

Ağa her bilgisayar istediği zaman girebilmektedir. Eğer aynı anda iki bilgisayar, ağın sessiz olduğunu düşünüp ağa bilgi bırakırsa bu bilgiler çarpışır(collision). CSMA/CD algoritmasını kullanarak tespit ettikleri bir zaman sonra tekrar aynı bilgiyi ağa bırakırlar ve iletişim gerçekleşir.
Ethernet ağlarında 4 farklı kategori vardır:


 • Ethernet ve IEEE 802.3 : 10 Mbps hızında koaksiyel ve UTP kablo üzerinde çalışır.

 • Fast Ethernet : 100 Mbps hızında çift bükümlü (STP veya UTP) kablolar üzerinde çalışır.

 • Gigabit Ethernet : 1000 Mbps (1 Gbps) hızında fiber kablo ve çift bükümlü kablolar üzerinde çalışır.

 • 10 Gigabit Ethernet : 10.000 Mbps (10 Gbps) hızında fiber kablo üzerinde çalışır.


1.2.2.Jetonlu Halka (Token Ring)
Token Ring ağ protokolü yoğun trafiğe sahip ağlarda kullanılır. OSI tarafından IEEE 802.5 standardı olarak belirlenen bir standarttır. Bu sistemler pahalı fakat ağ problemleri az olan sistemlerdir. Bu ağ protokolü yapısında ağda bir jeton bulunur. Bu jeton ile birbirlerine ulaştıracakları bilgi paketleri taşınır.

Ağ ortamında bilgisayarlar arası bilgi alış/verişi sırasında, bilginin bozulmasını engellemek ve hızlı bir biçimde elektronik ortamda taşınmasını sağlamak için, bilgi belli byte uzunluklarında parçalara ayrılır. Çeşitli standartlara göre düzenlenen ve paket adı verilen yapılar halinde bilgisayarlar arası iletişim kanalında taşınır.
Şekil 1.1: Token ring ağ yapısı
Token Ring ağ protokolü ile çalışan sistemlerinde, sistemde ilk açılan bilgisayar her zaman sistemin gözlemleyicisi görevini üstlenir ve bir sinyal (jeton) (Lojik 1 veya lojik 0 gibi) üretir. Bu sinyal ile ağda bilgi alış/verişi başlar. Sistemdeki başka bir bilgisayar diğer bir bilgisayara bilgi göndereceği zaman ağda dolaşan jetonun kendisine ulaşmasını bekler. Jeton kendine ulaştığında göndereceği bilgi paketini ve paketin ulaştırılacağı bilgisayarın adresini jetona ekler ve jetonu tekrar ağa bırakır. Bilgi paketi gidiş adresine ulaşana kadar ağdaki diğer bilgisayarlar bilgi alış verişi yapmaz dolayısıyla jetonu kullanamaz. Jeton boşalınca başka bir bilgisayar jeton aracılığıyla bir bilgi paketini başka bir bilgisayara iletebilir. Ağdaki iletişim bu şekilde devam eder.
1.2.3.FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

1980’li yılların ortalarında yüksek hızlı bilgisayarların geliştirilmesiyle ortaya çıkmış bir standarttır. Bu standart günümüzde ethernet kadar yaygın değildir.
Şekil 1.2: FDDI Teknolojisi

Kullanılan fiber optik kablo sayesinde yüksek hızlarda çalışan (100 Mbps’nin üzerinde) token ring LAN’dır. FDDI kablolamada çift kablolama tekniği kullanılır. Bu durumda bir taraf saat yönünde iletim yaparken diğer taraf saatin tersi yönünde iletim yapar. FDDI’da A ve B sınıfı olmak üzere iki istasyon vardır. A sınıfı istasyonlar hayati önemli veriler ilettiğinden her iki fibere de bağlanır. B sınıfı istasyonlar ise fiberlerden sadece birine bağlanır. FDDI ile IEEE 802.5 Token Ring’in bir farkı vardır. 802.5’te bir istasyon yolladığı paket yerine gidip geri gelene kadar yeni jeton üretemezken FDDI’da istasyonun yeni bir jeton üretmek için eski jetonun geri gelmesini beklemesine gerek yoktur.

FDDI teknolojisi, uygulamalar için ideal olan gerçek zamanlı ağ bant aralığını (real time allocation) kullanma imkânı sunmaktadır. FDDI bunu iki farklı tipte trafik ile sağlamaktadır. Bunlar;


 • Eş Zamanlı (Synchronous) : Eş zamanlı bant aralığı, ses ve video aktarımı gibi devamlı veri akışının gerektiği durumlarda kullanılır. Geri kalan bant aralığı eş zamanlılık gerektirmeyen uygulamalar için kullanılır.

 • Eş Zamanlı Olmayan (Asynchronous) : Bu tür trafikte sekiz seviyeli öncelik değerleri vardır. Bu öncelik değerine göre kendilerine ayrılan bant aralığını kullanır. Eş zamanlı bant aralığını kullanamayan ve öncelik değeri düşük olan bilgisayarlar FDDI öncelik mekanizması tarafında kilitlenerek iletişimi imkânsız hale gelebilmektedir.


1.3. LAN Fiziksel Katmanı
OSI modeli içerisinde tanımlanmış olan ilk katmandır. Fiziksel katman verilerin haberleşme kanalları boyunca bitler haline iletilmesinden sorumludur. Fiziksel katman yalnızca verilerin taşınmasından sorumlu olup, taşıdığı bitin türü ve yapısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildir. Bu veriler dijital sinyaller şeklinde (1’ler ve 0’lar) olabileceği gibi analog sinyallerden oluşabilir.

Şekil 1.3: Dijital ve Analog Sinyaller.
Fiziksel katman tarafından gönderilen verileri taşıyan değişik türlerde yapılar mevcuttur. Çift bükümlü kablolar (twisted pair) , koaksiyel kablolar, fiber optik kablolar ve kablosuz (wireless) iletişim en çok kullanılan fiziksel iletim ortamlarıdır. Bunlara ek olarak fiziksel katman, taşıdığı verilerin veri bağlantı katmanına (data link layer) aktarılmasından da sorumludur.Şekil 1.4: OSI Katmanlı Yapı Modeli
OSI referans modeli içerisinde yer alan fiziksel katmanın yerine getirdiği görevler sırası ile aşağıda listelenmiştir.

 • Fiziksel katman veri iletişiminin yapıldığı fiziksel kanlar üzerinden yapılan iletişim ile ilgili görevleri yerine getirir. 1 veya 0 olarak gönderilen verinin karşı taraftan gönderildiği şekli ile algılanması bu katmanın görev ve sorumluluğu içerisinde yer alır.

 • Bağlı olan uçlar arasında mekaniksel, elektriksel tanımlamalar yaparak veri hareketine başlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılması görevlerini üstlenir.

 • Voltaj seviyeleri, voltaj değişim aralıkları, veri iletim hızı, iletilecek verinin erişebileceği en uzak mesafe bu katman içerisinde tanımlanır.

1.4. Kampüste Ethernet


Bu ağlar adını birden fazla binayı bir ağ ile birleştiren ilk organizasyonlar olan üniversitelerden alır. Birbirine yakın olan binalar arasında bilgi ve kaynak paylaşımı sağlarlar. Yeraltı ve yerüstü kabloları kullanılarak kurulurlar. Değişik birimler arasında bilgi transferi gereken büyük şirketlerin hemen hepsinde bu tip ağlar bulunur.
1.5. Ethernet Ortamı ve Bağlayıcı Gereksinimleri
Ethernet ortamı deyince akla bilgisayarların kablolarla birbirine bağlandığı yerel ağ ortamı gelir. Bu ortamda yer alan unsurlar; ethernet kartları, patch cord denilen ağ kabloları, duvarlarda yer alan kablo bağlantı sistemleri, ağ cihazlarının yerleştirildiği kabin ve kabinetler, patch panel denilen merkezi kablo dağıtım ve toplama panelleridir.

Tabi bu saydığımız unsurların standartlara uygun olarak kullanılması profesyonel ağ yapılarında görülür. Bununla birlikte ülkemizde küçük işletmelerde, okullarda vb. yerlerde birden fazla bilgisayarın bulunduğu ortamlarda daha az profesyonel olan yama kablo denilen kablolarla kurulan yerel alan ağlarını da görmek mümkündür.

Fakat odalar içerisinde ortada uzanan kablolar, düzensiz yerleştirilen ağ cihazları yerel alan ağının sağlıksız çalışmasına neden olmaktadır.
1.5.1. Ethernet Bağlayıcı (Konnektör) Gereksinimleri


    1. RJ – 45 Konnektörü

Çift bükümlü kabloları sonlandırmak için RJ(Registered Jack) serisi konnektörler kullanılır. RJ serisinde onlarca konnektör çeşidi vardır. Bunların içinde en yaygın olanları RJ–45 konnektörleridir.

Resim 1.1: RJ–45 Konnektörler.
Bu konnektörler kabloya takılırken bazı aletler gerekmektedir. Bu aletler kabloyu soymak, bükümlü çiftleri ayırmak, kabloyu kesmek ve kabloyu konnektöre takmak için gerekli olan aletlerdir.


    1. Kablo Sıkma Pensesi

Bu penseler kablonun RJ–45 ya da RJ–12 konnektörlerine takılıp sıkılması amacıyla kullanılır. Çoğu kablo sıkma pensesi birden fazla işlevi üzerinde barındırır. Kablo soyma, kablo çiftlerini ayırma, kablo kesme gibi işlevleri de üzerinde barındıran penseler mevcuttur. Aşağıda bu penselerden 2 tanesini görüyorsunuz.

Resim 1.2: Kablo sıkma penseleri.


    1. Kablo Temizleme, Soyma, Koruma ve Kesme Aletleri

Çift bükümlü kabloları konnektörlere takmadan önce soymak, çiftleri ayırmak ve uçlarını kesmek gereklidir. Bu işlemleri yapabilecek aletler aşağıdaki resimlerde verilmiştir.
Resim 1.3: Kablo temizleme, bükümlü çiftleri ayırma aleti.


Resim 1.4: Kablo soyma, temizleme ve bükümlü çiftleri ayırma aleti.
Kabloların kesilmesi için kablo kesme aletlerinin yanında yan keski de kullanılabilmektedir.Resim 1.5: Yan Keskiler
Patch cord ismi verilen duvar prizinden PC’ye ya da patch panelden Switch, Router gibi cihazlara bağlantı kablolarına ait konnektörlerinin korunması amacıyla yalıtkan kapaklar kullanılır.Resim 1.6: Yalıtkan konnektör kapakları


    1. Kablo Test Cihazı

Kablolar hazırlandıktan sonra çalıştığını test etmek için değişik markaların ürettiği test cihazları kullanılabilir.

Kabloların uçlarına takılan iki parça halindeki bu test cihazları test işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır.


Resim 1.7: Kablo Test Cihazları .
1.6. Bağlantı Ortamı
Düzenli kablo döşemek, yerel alanı ağını oluşturmada ciddi bir adımdır. Bir zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olması gibi, bilgisayar ağı da bilgisayarlar arasındaki bağlantılar kadar sağlamdır. Bir yerel ağında; oda içerisinde ya da odalar arasında yerde uzanan kablolar, açıkta görülen hub, switch gibi ağ cihazlarının olduğunu düşünün. Bu yerel alan ağının sağlamlığı ve devamlılığı birinin kablolara basarak ezmesiyle son bulacaktır. Bu da ethernet kablosunun yeniden çekilmesi demektir. Çünkü ethernet kablosunu sorunlu bölgeden tekrar birleştirmek özel donanım gerektiren bir olaydır. Ayrıca ekleme kabloların performansı oldukça düşmektedir.

Binalarda elektrik hatlarının açıktan gittiğini düşünün. Ne kadar tehlikeli ve güvensiz bir ortam olurdu, değil mi?

İşte, yerel alan ağları oluşturulurken de elektrik hatlarının döşenmesinde gösterilen ehemmiyet ve profesyonellik gösterilmelidir.

1.6.1. Yapısal (Akıllı) Kablolama
Bir binada bulunacak olan bilgisayar ağı, telefon, güvenlik ağı gibi sistemlerin elektrik şebekesi sistemlerinde olduğu gibi duvar ya da döşeme içinden kullanıma en uygun şekilde yapılamasına Yapısal Kablolama denir.

Okullarda kullanılan internet salonları, bilgisayar laboratuarları, atölyeler vb., büyük ya da küçük işyerleri, resmi kurumlar gibi yerlerde ve hatta günümüzde evlerde yapısal kablolamanın önemi büyüktür.

Kablolar, data prizi, patch panel, kabin, kabinet, kablo kanalları vb. pasif ekipmanlarla oluşturulan altyapı; sağlıklı bir bilgisayar ağı, telefon, haberleşme ve güvenlik sisteminin temel unsurunu oluşturmaktadır. Kurulan bu altyapı, çok uzun yıllar işletme, kurum ya da evlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Yapısal kablolama, akıllı bina çözümlerinde vazgeçilmez bir altyapı ihtiyacıdır. Bir yerel alan ağı aktif ve pasif bileşenlerden oluşur. Pasif bileşenler, yapısal kablolama bileşenleridir ve kablo, priz, patch kablo (kabinetler içerisinde aktif cihazlarla pasif bileşenlerin bağlanmasında kullanılan iletişim ağı kabloları), patch panel (kabinetler içerisinde aktif cihazların birbirine bağlanmasını sağlayan priz grubu) gibi elemanlardan oluşur. Kablo, patch panel ve priz gibi parçalar sabit; patch kablolar ise sistemin hareketli kısımlarıdır.

Yapısal kablolama sayesinde, kullanıcıların yer değiştirmeleri sonucu onlarca metre kablonun yeniden çekilmesi yerine patch kablolar başka prize ve başka bir patch panel portuna takılır.

Yapısal kablolama için kullanılabilecek ekipmanlar aşağıda sırasıyla tanıtılacaktır.

  1   2   3   4


    Ana sayfa


T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği megep (mesleki EĞİTİm ve öĞretim sistemiNİn güÇlendiRİlmesi projesi )

Indir 342.45 Kb.