bilgiz.org

T. C. Harran üNİversitesi akçakale meslek yüksekokulu organik tarim programi

 • Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi
 • Dersin Dili Türkçe Dersin Türü
 • Dersin Yardımcıları Dersin Amacı
 • Dersin Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler
 • HAFTALAR KONULAR 1
 • DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Ara sınav: %40, Final: %60, Bütünleme • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü30.19 Kb.

  Indir 30.19 Kb.  T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

  ORGANİK TARIM PROGRAMI

  Dersin Adı

  Kodu

  Yarıyılı

  T+U

  Kredisi

  AKTS

  Hayvansal Üretim İlkeleri

  1101107209

  2

  2

  2

  2
  Ön koşul Dersler  Dersin Dili

  Türkçe

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Okt.Mustafa Cemil BÜYÜKKILIÇ

  Dersi Veren

  Okt.Mustafa Cemil BÜYÜKKILIÇ

  Dersin Yardımcıları
  Dersin Amacı

  1- Hayvansal üretim ve önemi, hayvansal ürünlerin, insan yaşamındaki, aile ve tarım işletmesindeki ve ülke ekonomisindeki yeri, Dünya ve Türkiye’de hayvansal üretim, hayvan varlığı, hayvansal üretim miktarları, hayvansal üretimin sorunları tartışılması amaçlanmaktadır.

  Dersin Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler

  1- Çiftlik hayvanlarının ve elde edilen ürünlerin önemini açıklayabilme

  2-Ekonomik önemi olan türler ile ırkların kökenleri hakkında bilgi sahibi olarak sınıflandırma yapabilme

  3-Çiftlik hayvanlarında üreme organları ve üreme etkinliklerine ait temel bilgileri karşılaştırabilme

  4-Meme yapısı ve süt oluşumu konusunu kavrayabilme

  5-Hayvan ıslahı kavramı ile hayvansal üretim arasında ilişki kurabilme

  6-Hayvan beslemenin temel ilkelerini, besin maddelerini sınıflandırabilme  7-Hayvan beslemede yaşama payı ihtiyaçları ile verim payı ihtiyaçlarının karşılanmasını uygulayabilme,

  Dersin İçeriği

  Dünya ve Türkiye de hayvancılığın genel durumu.Tarımsal üretimde hayvancılığın önemi . Hayvanların evciltilmeleri. Hayvan türleri.Türlerin oluşumu.Irklar.Irkların oluşumu ve sınıflandırılmalarını Hayvanların morfolojik ve fizyolojik ırk özellikleri. Döl verimi, Laktasyon.Büyüme.Çevreye uyum.Seleksiyon.Çevre planlaması, sürdürülebilir kalkınma
  HAFTALAR

  KONULAR

  1

  Hayvansal üretim ve önemi, hayvansal ürünlerin, insan yaşamındaki, aile ve tarım işletmesindeki ve ülke ekonomisindeki yeri, Dünya ve Türkiye’de hayvansal üretim, hayvan varlığı, hayvansal üretim miktarları, hayvansal üretimin sorunları

  2

  Evciltme, evciltmeyle meydana değişimler, tür ve ırk kavramı, ırkların sınıflandırılması

  3

  Üremenin biyolojik temelleri, tohumlama yöntemleri

  4

  Gebelik ve doğum, memenin yapısı, laktasyon ve laktasyon eğrisi

  5

  Süt verimini ve kalitesini etkileyen faktörler

  6

  Hayvan ıslahı ve kapsamı, genotipin ıslahının

  7

  Seleksiyon ve seleksiyon yöntemleri, yetiştirme yöntemleri

  8

  Hayvan ve yem ilişkisi,

  9

  Yem besin maddeleri

  10

  Yem enerjisi

  11

  Hayvan beslemede yaşama payı ihtiyaçlarının karşılanması ilkeleri ve istirahat beslenmesi

  12

  Yaşama payı ihtiyaçlarını etkileyen faktörler,

  13

  Hayvan beslemede verim payı ihtiyaçlarının karşılanması ilkeleri (Dölerme, gebelik, gelişme ve besi için)

  14

  Hayvan beslemede verim payı ihtiyaçlarının karşılanması ilkeleri (Yumurta, süt, yapağı ve iş için)
  GENEL YETERLİLİKLER  KAYNAKLAR

  1. Şengonca, M. 2005. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. E.Ü. Yayınları, Ziraat fakültesi Yayın no: 534. Bornova, İZMİR. 192 s. 2. Düzgüneş, O., A. Eliçin, 1986. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Ders Kitabı. Ank. Ü. Zir. Fak. Yayın No. 978. Ders Kitabı: 288. A.Ü. Basımevi, Ankara. 3. Sevgican, F. 1996. Ruminant Hayvanların Beslenmesi. E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları Ders Notları No: 50/1, Bornova. 4. Özkan,K.,Bulgurlu,Ş.,Kümes Hayvanlarının Beslenmesi (Genişletilmiş 2. Baskı) 174 Sayfa.E.Ü.Matbaası Bornova-İzmir.1988 5. Kılıç.A.: Yemler ve Hayvan Beslenme (Uygulamalı El Kitabı).530, Sayfa, Bilgehan Basımevi Bornova-İzmir 1988..
  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Ara sınav: %40, Final: %60, Bütünleme: %60,

  Başarı notu hesaplanırken ara sınavın %40 finalin %60’ı dikkate alınır. Finalde aldığı not ile başarılı olamayanlar için, final yerine geçen, bütünleme sınavı yapılır. Final ya da bütünleme sınavında en az 55 alamayan öğrenci başarısız sayılır.      Ana sayfa


  T. C. Harran üNİversitesi akçakale meslek yüksekokulu organik tarim programi

  Indir 30.19 Kb.