bilgiz.org

T. C. Firat üNİversitesi teknik eğİTİm faküLtesi elektroniK ve BİLGİsayar eğİTİMİ BÖLÜMÜ elektroniK ÖĞretmenliĞİ ders iÇERİkleri
Tarih28.12.2017
Büyüklüğü79.63 Kb.

Indir 79.63 Kb.

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
TDE 101 TÜRK DİLİ-I (2-0-2)

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması


YDİ 131 İNGİLİZCE (2-0-2)

Simple Present Tense, Articles, Numbers, Present Progressive Tense, Possessive Adjectives, can, Singular and Plurals, How Many, How Much, Some, Any, A Little, A Few, Some Prepositions.


KİM 107 KİMYA-I (2-0-2)

Kimya ve madde, kimyada temel kanunlar, eşdeğergram, molgram, semboller, formüller, denklemler, gazlar ve gaz kanunları, katılar ve katı türleri, kristal şekiller, istifleme, difraksiyon.


FİZ 107 FİZİK-I (3-0-3)

Vektörler, denge, bir kuvvetin momenti, doğrusal hareket, newton’un ikinci kanunu, düzlemsel hareket, iş ve enerji implus ve momentum, dönüş hareketi, esneklik, harmonik hareketler.


MAT 167 MATEMATİK-I (3-0-3)

Reel ve karmaşık sayılar, cümleler, permütasyon, inversiyon ve kombinasyon hesapları, olasılık, grup, halka, cisim, vektör uzayları, uzunluk, açı ve izdüşümü hesapları, matrisler ve determinantlar, lineer denklem sistemleri.


EĞT 171 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ (3-0-3)

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.


BİL 161 TEMEL BİLGİ TEK. KULLANIMI (2-2-3)

Bilgisayarla ilgili temel bilgiler, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanma, Prezantasyon hazırlama ve grafik uygulamaları (CAD) gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


BİL 103 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2-0-2)

İş yeri; yerleşim, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve ses seviyesinin iş kazalarına ve işçi sağlığına etkisi. İş kazalarının oluşmasında etkili olan faktörler (uykusuzluk, aşırı yorgunluk, hastalık, işe uygun olmamak, dikkatsizlik ve tedbirsizlik). Yanma, düşme, zehirlenme, elektrik çarpması, makine kazası, delici/kesici aletlerle yaralanma ve alınacak önlemler. İş yerinde işin yapımı esnasında meydana gelebilecek kazalardan korunmak için alınabilecek önlemler. Suni solunum, kırık-çıkık, yanma, zehirlenme, kanamayı durdurma, elektrik çarpması olaylarında ilk yardım kuralları ve kazazedeyi taşıma yöntemleri.


MAK 171 TEKNİK RESİM ( 2-2-3)

Teknik resimde; çizgi çeşitleri, norm yazı ve çeşitleri. Bilgisayar ile temel geometrik çizimler; çokgen çizimleri, elips, oval çizimleri. Bilgisayar ile perspektif çizimi; Perspektif çeşitleri, (Dimetrik, Trimetrik, İzometrik perspektifler). Bilgisayar ile iş parçalarının görünüşlerinin çizimi. Ölçek, ölçeklendirme. Bilgisayar ortamında kesit görünüşleri. Meslek ile ilgili semboller, paket programlar, paket programlar kullanarak çeşitli mesleki resimler.


II. YARIYIL
TDE 102 TÜRK DİLİ-II (2-0-2)

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanım şekli.


YDİ 132 İNGİLİZCE (2-0-2)

Simple Past Tense, Auxiliary Verbs (Be, Do), Must, Have to, Has to, Going to From, Adverbs of Time, Regular and Irregular Verbs, Possessive Pronouns.


KİM 108 KİMYA-II (2-0-2)

Kimyasal termodinamik, termodinamik kanunları, entalpi, entropi, serbest enerji, hers kanunu, reaksiyon hızı ve denge, reaksiyon türleri, mekanizma, çözeltiler, konsantrasyon türleri, buhar basıncı, raoult kanunu, polarlık, asitler, bazlar, sulu çözeltilerde denge, pH, elektrokimya, peryodik sistem ve özellikler, atomların yapıları, bağ türleri, nükleer reaksiyonlar, organik kimyada temel maddeler ve reaksiyonları.


FİZ 108 FİZİK-II (3-0-3)

Elektrik, elektrostatik, coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel, sığa, dielektriklerinin özellikleri, elekrokinetik, akım ve direnç doğru akım devreleri, alternatif akımlar.


MAT 168 MATEMATİK-II (3-0-3)

Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.


EĞT 172 OKUL DENEYİMİ-I (1-4-3)

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.


BİL 166 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (2-2-3)

Yapısal veya modüler program mantığı, problem analiz yöntemleri. Temel algoritma kavramları, modüllere ayırma ve sıralama yöntemleri. Akış şeması sembolleri, semboller arası bağlantı, giriş, çıkış, karar ve referans sembolleri. Değişken ve sabit tipler, sayısal değişkenler, alfanümerik değişkenler, değişken seçim kriterleri. Atama, karar ve döngü yapıları, başlangıç ve bitiş yapıları. Java geliştirme programı, kodlama, derleme, hata yakalama, ayıklama, nesne yapıları.


ELT 104 ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ: (3-2-4)

Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, güç, enerji, iş, elektrik alanı, temel elektrik kanunları; ohm kanunu, Kirchoff kanunları. Elektrik/elektronik devre elemanları; direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, zener diyot, transformatör, sigorta, led. Anolog ve dijital ampermetre, voltmetre, ohmmetre ve osilaskop yapıları, çalışma prensipleri ve kullanımı; akım, gerilim, direnç, dB, frekans, periyot, faz farkı, endüktans, kapasite, güç, beta akım kazancı ölçümü ve yarı iletken elemanların kontrolü. Sinyal üreteçleri; kullanımı, sinüs, kare, üçgen, testere dişi sinyaller, frekans ayarı, genlik ayarı. Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, led, transistör, bobin, sigorta, zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri. Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve düzenleyici devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri.III. YARIYIL
AİT 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2-0-2)

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros ateşkes antlaşması ve müteakip olaylar, işgaller karşısında memleketin durumu ve M.Kemal Paşanın tepkisi, M. Kemal Paşanın Samsuna’a çıkışı ve Son Osmanlı mebusan meclisinin açılışı, TBMM’nin açılması ve kurtuluş savaşının yönetimini eline alması


YDİ 231 İNGİLİZCE (2-0-2)

Simple Past Tense, Past of (be), Near Future (be going to), so do/ did- Neither do/did, Tag Question with past tense, present perfect tense (just, already, yet, for, since)


EĞT 271 GELİŞİM VE ÖĞRENME (3-0-3)

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.


ELT 281 DEVRE ANALİZİ-I (3-0-3)

Devre elemanlarının (direnç-bobin-kondansatör) akım ve gerilim denklemleri, elektrik devrelerinin sadeleştirilmesi, Kaynaklar; bağımlı, bağımsız, kaynak dönüşümleri, ideal kaynaklar, gerçek kaynaklar, kaynak fonksiyonları, kaynakların sadeleştirilmesi, bağımlı kaynaklar deneyi. Devre teoremleri; Kirchhoff akım ve gerilim kanunları, çevre akımları, düğüm yöntemi, süperpozisyon, Thevenin, Norton, maksimum güç teoremleri ve bunlarla ilgili deneyler. Birinci mertebeden elektrik devreleri ve diferansiyel denklemlerinin genel çözümleri, zaman sabitleri, grafik çizimlerinin çıkartılması. İkinci mertebeden elektrik devreleri ve diferansiyel denklemlerinin çözümleri ve grafiklerinin çıkartılması, RLC devrelerinin incelenmesi deneyleri. Değişik elektrik devrelerinin topolojileri; kiriş, kol, ağaç, dal ve devre graflarının çıkartılması. Değişik elektrik devrelerinin analizi ve paket programlar kullanılarak elektrik devrelerinin analizi.


ELT 283 MESLEKİ YABANCI DİL (3-0-3)

Dört işlem ve formüller, sayılar, fonksiyonlar, geometrik şekiller, hareket ve yön terimleri. Elektrik- elektronik devre elemanları, devre elemanlarının bağlantı biçimleri (seri-paralel), elektriksel büyüklüklerin ifadeleri (volt, amper, vs.). Sebep-sonuç yapıları, sıfat ve isim cümlecikleri, bağlaçlar, edilgen cümleler, ettirgen cümleler akademik yayınlarda kullanılan zamanlar, cümle yapıları, akademik terimler. Makale tercüme etme, mesleki kitap bölümlerinin tercümesini yapma, kullanım kılavuzlarının tercümesini yapma.ELT 285 MANTIK DEVRELERİ-I (3-0-3)

Analog ve sayısal kavramlar, ikili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri ve dönüşümleri. Temel mantık kapılar; VE, VEYA, DEĞİL, özel mantık kapıları, kapıların yapısı; RTL, DTL, TTL, ECL devreleri, sayısal entegre parametreleri, sınıflandırılması, Bipolar ve MOS entegre çeşitleri. Boolean Cebiri, De Morgan Kuralı. Mantık fonksiyonlarının çıkarılması, tarifi, doğruluk tablosu, Karno diyagramının çıkarılması, “fark etmez” durumları, sadeleştirme, minterm, maksterm açılımları ve sadeleştirme. Kapıların dönüştürülmesi, fonksiyonların VEDEĞİL VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilmesi. Kodlayıcılar, kod çözücüler, kod çeviriciler, multiplekser ve demultiplekser, karşılaştırıcılar ve aritmetik işlemler.BİL 287 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ -I (3-2-4)

C++ programının genel yapısı, değişkenler, veri tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları (if else, for, while, switch-case, do-while). Fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar, parametre kullanımı, dönüş tipi ve kullanımı, diziler, karakter katarları, işaretçiler, işaretçi aritmetiği, fonksiyon işaretçisi, işaretçi dizileri, dinamik bellek kullanımı. Sınıf tanımı, sınıf bileşenleri, yapıcı ve yıkıcılar, referanslar, üye değişkenler, üye fonksiyonlar, kopya yapıcılar, “This” işaretçisi, tekli ve çoklu miras alma. Fonksiyon ve operatörlerin aşırı yüklenmesi, baskın fonksiyonlar. Sanal fonksiyonların tanımlanması, özetleme, şablonlar, fonksiyon gizleme, arkadaş sınıfı, istisnalar.


MAT 223 UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3-0-3)

Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler (değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, doğrusal diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemleri) ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Değişkenlerin değişimi metodu. Elektriksel devrelerin diferansiyel denklem yapıları ve çözümleri, paket program (Matlab, mathematica, Maple vb.) kulanarak sembolik ve sayısal çözümler.


ELT 289 ELEKTRONİK DEVRELER -I (3-2-4)

İletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları; atomik yapı, elektron, oyuk, iletken maddeler, yarı iletken maddede iletim teorisi, enerji seviyeleri. P-N birleşimi, azalma bölgesi, yarı iletken diyodun yapısı, çalışma prensibi, diyot eşdeğer devreleri, ileri ve ters yön karakteristikleri, ileri ve ters yön akımları, zener diyot, led, schottky diyot, PIN diyot, varikap diyot, tünel diyot. Tam dalga, yarım dalga, köprü tipi doğrultucu, kenetleyici, kırpıcı, gerilim katlayıcı, mantık kapıları tasarımı, zener diyot ile regülasyon devreleri, filtre devreleri hesabı ve dizaynı. PNP ve NPN birleşimi, BJT çalışma prensibi, yükseltme işlemi ve bağlantı çeşitleri, bağlantı çeşitlerine göre giriş çıkış karakteristikleri, α, β akım kazançları. Ön gerilimleme çeşitleri, ön gerilimleme devrelerinin kararlılığı, öngerilimleme devrelerinin karşılaştırılması, çalışma noktası tayini. BJT’li regülatör devreleri, akım sınırlama, kısa devre koruma, darlington bağlantı. Ebers Moll modeli ve denklemleri, küçük sinyal modelleri; re, hibrit BJT’li yükselteçlerin küçük sinyal analizi, akım, gerilim kazançları, giriş ve çıkış empedansları, çok katlı yükselteçlerin küçük sinyal analizi.


IV. YARIYIL
AİT 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2-0-2)

Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun dönemi, Eğitim İnkılabı, Kültür İnkılabı, Harf inkılabı, Türk tarih inkılabı, Türk dil inkılabı, İzmir iktisat kongresi, Çok partili hayata geçme, Kadın hakları alanında inkılap, Şapka, kılık ve kıyafet inkılap, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası, Atatürk ilkeleri, siyasi olaylar, TBMM hükümeti ile İstanbul hükümeti arasındaki münasebetler, Askeri gelişmeler, Kars antlaşması, Ankara itilafnamesi, Büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Osmanlı saltanatının kaldırılması, Lozan barış antlaşması.


YDİ 232 İNGİLİZCE (2-0-2)

Revision of tenses with test, have to, Would you have a look...............?, can you give................? how much / many, let’s.../ I would like............., past perfect + simple past (after/before/ when/as?, If Clauses (3 type), passive voice, Relative Clauses, Gerunds, direct speech.


EĞT 272 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME (3-2 4)

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme


ELT 290 ELEKTRONİK DEVRELER -II (3-2 4)

Ortak emiter, beyz ve kollektörlü yükselteçler, BJT yüksek frekans π modeli (Pi Modeli), Bode kazanç ve faz eğrileri, A, B, AB, C ve D sınıfı yükselteçler, güç transistörlerinde ısınma ve soğutucu hesapları, gürültü, kazanç, verim ve güç hesapları. JFET ve MOSFET yapısı, çalışma prensibi, zenginleştirilmiş tip (Enhancement), fakirleştirilmiş (deplation) tip, MOSFET, CMOS yapısı, JFET ve MOSFET'lerin akım, gerilim karakteristikleri. FET'lerin öngerilimleme çeşitleri, öngerilimleme devrelerinin kararlılığı, öngerilimleme devrelerinin karşılaştırılması, küçük sinyal modeli ve analizi.


ELT 282 DEVRE ANALZİ- II (3-2-4)

A.A. dalga şekilleri ve denklemleri, ani, ortalama, etkin, maksimum değerleri, frekansı, güç (reaktif, aktif ve görünür güç), güç katsayısı (Cos ), dalga şekillerinin çizilmesi. Seri ve paralel A.A. devrelerinde fazör diyagramlarının çizimi, sıfır faz, ileri faz, geri faz. Empedans, endüktif ve kapasitif reaktans, admitans, süseptans, Kirchoff kanunları, çevre akımları, düğüm gerilimleri, süperpozisyon, Thevenin, Norton, maksimum güç teoremlerinin A.A. devrelerine uygulanması ve hesaplamaları. Üç fazlı sistemler; yıldız, üçgen bağlı devreler. Üç fazlı devrelerde güç hesapları, dengeli ve dengesiz yükler, Devre elemanlarının ve birinci ve ikinci mertebeden devrelerin "s" domenindeki eşdeğerleri ve Laplace yöntemi ile çözümleri. Seri ve paralel devrelerde frekans karakteristiği, seri ve paralel rezonans, rezonans frekansı hesabı, bant genişliği, desibel, frekans cevap eğrileri, pasif filtreler, alçak geçiren, yüksek geçiren, bant durduran, bant geçiren filtreler ve karakteristikleri.


ELT 284 MESLEK MATEMATİĞİ (3-0-3)

Olasılık tanımı, olasılık teoremleri ve uygulama alanları, Sonlu ve sonsuz diziler, aritmetik ve geometrik seriler, serilerin toplamı, Pascal Üçgeni ve Binomial Teoremi, güç serileri; üstel, Maclaurin’s, Binomial, Taylor Serileri, serilerin yaklaşık değerleri. Matris işlemleri ve vektörler, satır ve sütün vektörleri, determinant, Sarrus yöntemi, doğrusal denklem sistemlerinin Crammer Kuralı ile çözümü. Doğrusal denkleme sahip sistemlerin Gausian yok etme yöntemi ile çözümü, Doğrusal elektrik devreleri, diferansiyel denklemler, Laplace ve ters Laplace dönüşümleri ve özellikleri, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Matlab’ta matris oluşturma, temel matris işlemleri (toplama, çıkarma, sabitle çarpma, tersini alma vb.). Basit grafikler oluşturma (grafik biçimlendirme), kopyalama, saklama, çıktı alma. Basit hesaplamalar yapma ve basit grafikler göstermek için Matlab’da m-dosyası oluşturma, Matlab’ta cebirsel denklem tanımlama ve çözümü. Diferansiyel denklemlerin zaman düzleminde ve frekans düzleminde çözümü, Konuyla ilgili sembolik çözüm uygulamaları


ELT 288 SİNYAL VE SİSTEMLER (3-0-3)

Sürekli ve ayrık zaman sinyal kavramı, özellikleri ve çeşitleri; sinüs, basamak, darbe, rampa fonksiyon ve dizileri. Örnekleme teoremi. Sürekli ve ayrık sistem kavramı ve özellikleri, giriş/çıkış tanımı, hafızalı ve kümelenmiş sistem kavramları, durum kümesi; sıfır-durum, ve sıfır-giriş cevapları, Lineerlik ve zamanla değişmezlik kavramları, nedensellik, kararlılık, düzenlilik. Konvolüsyon teoremi, ayrık konvolüsyon, fark denklemleri ve oluşturulması, Laplace ve Z-dönüşümü, Fourier serileri ve dönüşümü. Ayrık zaman Fourier serileri ve dönüşümü. Fark denklemlerinin Z-dönüşümü ile çözümü.


ELT 286 MANTIK DEVRELERİ- II (3-2-4)

Bileşik mantık uygulamaları, ardışıl mantık kavramı, işlevleri, multivibratör tanımı ve çeşitleri; monostable, astable, bistable multivibratörler. Flip-flop kavramları, çeşitleri; RS, JK, D, T, Master/Slave RS flip-floplar. Senkron ve asenkron ardışıl devre tasarımı, sayıcılar; asenkron sayıcılar, senkron sayıcılar, ripple, ring, kaskat sayıcılar, yukarı ve aşağı sayıcılar, sayıcı uygulamaları, kaydediciler, kaymalı kaydedici uygulamaları. Ardışıl mantık devrelerinin durum diyagramları ve durum indirgenmesi. Belek elemanları, bellek düzenlenmesi, bellek kod çözücü devreleri, bellek çeşitleri, programlanabilir mantık elemanları; PLA, PAL, GAL uygulamaları. Aritmetik-mantık ünitelerinin, ardışıl devre elemanları ile tasarlanması.


V. YARIYIL
EĞT 371 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME (2-2-3)

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.


ELT 383 TEKNİK İLETİŞİM (2-- 2)

İletişimin tanımı, sözlü iletişim, yazılı iletişim, grafik iletişim, teknolojik araç ve gereçlerle iletişim. Teknik rapor ve makale, teknik öneri ve yazışma, sözlü rapor, form ve anket hazırlama. Teknik rapor ve makalelerin görsel sunumu, iletişim araçlarının kullanımı.


ELT 385 MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ VE PROGRAMLAMA (3-2-4)

Kaydediciler, aritmetik ve mantık birimleri (ALU), Kod çözücü birim, bayraklar, yığın (stock). Azaltılmış komut setli bilgisayar (RISC), Karmaşık komut setli bilgisayar (CISC), Haeward, Von Neuman mimarileri. Adres, veri ve kontrol hatları, adres ve veri çoklama, hafıza haritası tasarlama, adres ve seçici uç çözümleme, sistem bütünleştirme. Hafıza haritalı G/C, atanmış G/C, doğrudan bellek erişimi (DMA). Mnemonics, işlem kodu (opcode), işlem parametresi (operamd), makine çevrimi, adresleme modları, komut seti, komut grupları, assembly dili bileşenleri, aritmerik ve lojik işlemler, kullanma komutları, alt yordamlar. Assembyl kod girişi, kod derleme, benzetim, hata ayıklama, sistem analizi.


ELT 381 ELEKTRONİK DEVRELER -III (3-0-3)

Geri besleme kavramı; pozitif ve negatif geri besleme. İşlemsel yükselteçler, diferansiyel yükselteç, eviren, evirmeyen, tampon, toplayıcı, fark alıcı, integral, türev alıcılar. Aktif filtre çeşitleri: Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band durduran filtreler. Butterworth, Chebyshev, Bessel filtreleri, filtre karakteristikleri. Osilatör çeşitleri: RC geri beslemeli, Wien-Bridge, faz kaymalı, Twin-T, LC geri beslemeli, Hartley ve Collpitts, Kristal kontrollü, Voltaj kontrollü osilatörler. Osilatör devre tasarımları, uygulamaları. Doğrusal olmayan işaret işaretleme devreleri; Karşılaştırıcılar, tepe dedektörü, hassas doğrultucular, Schmitt tetikleyiciler.ELT 389 ELEKTROMANYETİK (3-0-3)

Kulon kanunu ve elektrik alan şiddeti, elektrik potansiyeli ve potansiyel enerji, elektrik yükü ve potansiyel enerji arasındaki ilişkiler, elektrik akısı ve akı yoğunluğu, Gauss Kanunu. Manyetik iletkenlik, yalıtkanlık, kuvvet, elektrostatik enerji. Faraday kanunu, elektromanyetik indüksiyon ve çeşitleri, manyetik enerji ve manyetik kuvvetler, self ve ortak endüktans kavramları, Maxwell denklemleri. Manyetik devrelerin elektiriki eşdeğer devrelerinin çıkartılması, elektrik devreleri ile manyetik devrelerin karşılaştırılması. Manyetik devre analizinde kullanılan paket programlar (Maxwell vb.).


ELT 387 HABERLEŞME SİSTEMLERİ –I (3-2-4)

Modülasyonun gerekliliği, tanımı, çeşitleri, GM, FM, PM. Genlik modülasyonu, RF, SF, modülasyon zarfı, modülasyon yüzdesi, modülatör devreleri, çift yan band ve tek yan band, spektrum analizi, harmonikler, antenler. Genlik modülasyonlu verici devreleri, osilatör ve modülatör devreleri. Genlik modülasyonlu alıcı çeşitleri, rezonans devresi çalışması, süperheterodin olayı ve gerekliliği, ara frekans, demodülatör, otomatik frekans kontrolü, otomatik kazanç kontrolü, otomatik ses kontrolü. Frekans modülasyonlu verici blok şeması, devrenin çalışması, genlik modülasyona göre farklılıkları Frekans modülasyonlu alıcının blok şeması, çalışması, limitör, diskriminatör.


ELT 397 KONTROL SİSTEMLERİ-I (3-2-4)

Sistem tanımı, geribesleme kavramı, açık ve kapalı döngü kontrol sistemleri, transfer fonksiyonlarının hesabı. Blok diyagramlarda sadeleştirme yöntemleri ve paket programlar (MATLAB) ile blok diyagramların sadeleştirilmesi, işaret akış diyagramları, Mason kazanç formülü, sistemlerin durum-uzay formunda ifade edilmesi, durum değişkenlerinin tespiti ve faz değişim blok diyagramlarının çıkarılması. Model kavramı ve çeşitleri, sinyal, alt sinyal, parametre ilişkileri, sistemlerdeki statik ve dinamik elemanlar, elektriksel ve mekaniksel elemanların modellenmesi ve aralarındaki ilişkiler. Elektriksel sistemlerin / ötelemeli ve dönerli mekanik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması, Dişli yapıların (çarkların) modellenmesi, efektif empedans hesaplamaları, elektriksel ve mekanik sistem benzerlikleri, elektromekanik sistemlerin modellenmesi. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman düzlemindeki cevapları, Paket programlarda (örneğin MATLAB’ın Simulink Toolbox’ı) transfer fonksiyonu ve faz değişim blok diyagramı oluşturma ve örnek giriş sinyallerine göre simülasyon sonuçlarının elde edilmesi.


ELT 391 ELEKTRİK MAKİNELERİ (2-2-3)

Manyetik devreler. Transformatörler, yapıları, çalışma prensipleri, bağlantıları ve uygulamaları. Elektromekanik enerji dönüşüm prensipleri. DA makineleri, yapıları ve çalışma prensipleri, kontrolü ve uygulamaları. Döner manyetik alan oluşumu, üç fazlı sargılar, asenkron motorların çalışma prensibi, indüklenen E.M.K., asenkron makinelerin eşdeğer devreleri. Step motorlar; yapıları, çalışma prensibi, sürücü devreleri ve uygulamaları. Servo motorlar; yapıları, çalışma prensibi, sürücü devreleri ve uygulamaları. Özel tip motorlar, fırçasız D.A. motorları, anahtarlamalı relüktans motor, histerisiz motorlar, doğrusal motorlar


VI. YARIYIL
EĞT 372 SINIF YÖNETİMİ (2-2-3)

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.


EĞT 473 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I (2-2-3)

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.


ELT 388 HABERLEŞME SİSTEMLERİ- II (3-2-4)

Örnekleme teoremi, Nyquist ölçütü, ideal, doğal, düz tepeli örnekleme. Kuantalama, sıkıştırma ve genleştirme, analog-sayısal çeviriciler. Darbe genlik modülasyonu (PAM), darbe süresi modülasyonu (PDM), darbe yeri modülasyonu (PPM), darbe kod modülasyonu (PCM), delta modülasyonu (DM), darbe kod modülasyonu (DPCM). Temel band veri iletimi; simgeler arası girişim, iletim ve alıcı süzgeçlerinin tasarımı, Nyquist kanalı, band verimliliği, çok düzeyli temel band iletimi, hata analizi. Zaman ve frekans bölmeli çoğullama ikili genlik kaydırmalı anahtarlama (ASK), iki frekans ve faz kaydırmalı anahtarlama (FSK, PSK) ve türleri.ELT 384 GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE UYGULAMALARI (3-2-4)

Güç yarı iletkenleri; diyot, transistor, tristör, triyak çalışma prensipleri, karakteristikleri. Anahtarlama elemanları. Güç elektroniği devrelerinin tasarımı; kontrolsüz ve kontrollü doğrultma devreleri. Konvertör ve invertörler, sürücü devreleri. Koruma devreleri. Güç elektroniğinde kayıplar ve verim.


ELT 394 KONTROL SİSTEMLERİ- II (3-2-4)

Sistemlerde kararlılık kavramı, Hurwitz determinantları ile kararlılık. Routh tablosu, Routh Hurwitz kararlılık kriteri ve özellikleri, Routh tablosundaki özel durumların çözümleri. Karakteristik denklemin elde edilmesi, kök değerlerinin ‘S ‘ düzleminde gösterilmesi, köklerin yer eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı. Bode diyagramı ile kararlılık analizi, logaritma kavramı, desibel olarak genlik ve kazançlarının hesabı, Bode diyagramının karmaşık sayı işlemleri ile elde edilmesi, kazanç payı ve faz payı kavramları, Bode diyagramının pratik çizimi. Nyguist diyagramı ile kararlılık analizi. Kritik frekans ve kritik kazanç hesaplamaları, Sistemlerde denetleyici kavramı, yapıları ve çeşitleri. Ziegler Nicholes’un titreşim yöntemine göre geleneksel denetleyici tasarımı ve konularla paket program uygulamaları.


ELT 382 ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON (3-0-3)

Ölçme prensipleri, birimler ve standartlar. Ölçü aletleri, voltmetre, ampermetre, ohmmetre, DC ve AC köprü, Osilaskop, spektrum analizörü, lojik analizör, ölçü aleti sınıfları, hassasiyeti ve kalibrasyonu, ölçme hataları. Sıcaklık, basınç, gerilme, ışık şiddeti, ivme, hız, akışkanlık, hareket, ses şiddeti, tork, kuvvet algılayıcı ve dönüştürücüleri. Sıcaklık, basınç, gerilme, ışık şiddeti, ivme, hız, akışkanlık, hareket, ses şiddeti, tork, kuvvet ölçümleri ve deneysel hatalar. Veri analizi; veri uydurma, doğrusal regresyon, en küçük kareler yöntemi, korelasyon ve grafiksel veri gösterimi.


ELT 386 MİKRO BİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI (3-2-4)

Mikroişlemci ve mikro denetleyici kavramları, 4-bit, 8-bit, 32-bit mikrodenetleyiciler, mikro denetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikro denetleyici üreticileri, teknolojik eğilimler ve gelişmeler. Mikro denetleyici mimarileri (Havvart, ARM, RISC; CISC, DSP VB.) mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavantajları. Mikro denetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program derleme benzetime tabi tutma. Sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma. Program geliştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, durak noktaları break points), adım adım çalıştırma.


VII. YARIYIL
EĞT 471 OKUL DENEYİMİ II (1-4-3)

Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları, öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.


EĞT 473 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II (2-2-3)

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.


ELT 483 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (2-2-3)

TV yayın sistemleri; kanal tahsisleri, resmin görüntüye çevrilmesi, PAL, SECAM, NTSC sistemleri. TV çalışma prensipleri; tuner, tarama ve resim elemanları, ses katı, resim katı, güç devresi, besleme katı, teleteks, uzaktan kumanda sistemleri, CRT, LCD, HDTV, Video çalışma prensipleri. TV anten dağıtım sistemleri; antenler, anten kabloları ve özellikleri, bağlantı elemanları, splitter, combiner, Kapalı devre sistemleri; stüdyo kayıt sistemleri, görüntü düzenleme sistemleri, Kamera güvenlik sistemleri, kameralar, video kayıt cihazları, dijital kayıt sistemleri, uzaktan erişimli sistemler, Arıza tespiti ve onarımı; televizyon, video, anten dağıtım, kapalı devre TV, kamera güvenlik sistemleri


ELT 481 SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ (3-0-3)

Durum değişkenleri, ayrık zamanlı sistemler ve dönüşümü, örnekleme, açık ve kapalı çevrim ayrık zamanlı sistemler. Ayrık zamanlı sistemlerin matematiksel modelleri, Ayrık zamanlı sistemlerin zaman düzlemindeki cevap karakteristikleri ve karalılık analiz teknikleri, Sayısal denetleyici tasarımı (PID denetleyici, durum ve çıkış geri beslemeli denetleyiciler). Paket programlarda (örneğin MATLAB) ayrık zamanlı sistemlerin modellenmesi ve benzetimlerinin yapılması.


ELT 487 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ (3-0-3)

Yapay zeka kavramları. Habersiz ve haberli arattırma; kör ( blind ) arama, herustik arama, oyun tasarımı. Bilgilendirme ve sorgulama; öğrenme teorisi, öğrenme çeşitleri, yapay sinir ağları, bilgi ifade şekilleri, semantik devre, kalıp eşleştirme, belirsizlik, olasılık, planlama, grafiksel plan, Markov karar alma süreci, doğal dil işlemi, görüntü, alçak seviye görüntü ve sınıflama. İleri yapay zeka uygulamaları; öğrenme, görüntü algılama, doğal dil kavramı, belirsizlik durumunda sorgulama.


ELT 489 PROJE (0-2-1)

Dönem çalışma planı ve durum analizi. Proje çalışması. Rapor yazım çalışması. Sunum ve savunma.VIII. YARIYIL
EĞT 472 REHBERLİK (3-0-3)

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.


EĞT 474 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2-6-5)

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).


ELT 480 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ (3-0-3)

Kumanda sistemlerinin temelleri; kumanda devresi elemanları; kontaktörler, yardımcı röle, zaman rölesi, koruma röleleri. Kumanda devrelerine ilişkin genel standartlar. Programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC); iç yapısı, merkezi işlem birimi, giriş-çıkış arabirimi, bellek yapısı. PLC işletim sistemi, kullanıcı programının yürütülmesi. Programlama dilleri; komut kümesi ve merdiven programı ile programlama tekniği. Temel komut kümesi; zamanlayıcı, sayıcı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. PLC-PE ve PLC devre bağlantıları, iletişim arabirimleri ve protokolleri, mantık devre tasarım yöntemleri. Program denetim komutları. Master kontrol işlemi ve komutları. PLC için seçim ölçütleri ve endüstriyel uygulamalar.


ELT 484 UYDU HABERLEŞME (3-0-3)

Uydu yapıları, uydu antenlerinin yapıları ve çeşitleri, LNA, LNC, LNB, transponder, ayak izi, band kavramı. TV uyduları, GPS uyduları, özel uydular, uydu yörüngeleri, uydu yer istasyonları. Devre anahtarlamalı servisler, paket anahtarlı servisler, modülasyon teknikleri, kod bölümlemeli çoğullama, MPEG 2. Dağıtım santralleri, Diseq-C anahtar, kablo çeşitleri. Data yayını, ses yayını, VSAT-hareketli haberleşme sistemleri.


ELT 482 MEKATRONİK (3-0-3)

Mekatroniğin tarihsel gelişimi. Teknolojide ihtiyaçlar ve mekatronik. Makine, mikro makine ve elektronik teknolojiler ile mekatronik bağlamı. Sistem, Ölçme Sistemleri, Kontrol Sistemi Tanımları, Sensörler ve Transduzerlerin Performans Terminolojisi, Sensör Çeşitleri, Sinyal İşleme, Ölçme Sistemleri, Pnömatik, Hidrolik, Mekanik ve Elektrik Tahrik Sistemleri. Mekatronikte kullanılan temel araçlar ve görevleri. Mekatronikte bilgisayar ve kontrol, mekatronikte algılama, mekatronikte bileşenler ve insanla arayüzün önemi. Mekatronik yazılımlarının tanıtımı. Mekatronikte tasarım örnekleri.


ELT 490 BİTİRME PROJESİ (0-2-1)

Proje, araştırma, deney ve gözlem, raporlaştırma vb. kavramlar. Proje konusu belirleme, proje önerisi, oluşturma. Proje yönetimi (Planlama, öneri, zaman yönetimi, maliyet). Proje çalışma planının uygulanması, ulaşılan sonuçların raporlaştırılması.


ELEKTRONİK SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
VII. YARIYIL
ELT 478 ROBOTİK (3-0-3)

Robotik sistemlerde kullanılan temel elemanlar; hareketlendiricilerin serbestlik dereceleri ve yapısal özellikleri, uç elemanları, sürücüler ve sürücü sistemleri, robotlarda kullanılan sensör çeşitleri. Hareketlendiricilerin kinematikleri; koordinat sınırlarının seçimi, direkt, ters kinematik, Jacobian matrisi, kinematik denklemlerin çözümü. Ana gövde ve eklem bileşimlerindeki hızlar, kuvvetler ve momentler; diferansiyel hareket, hız ilişkileri,bir hareketlendiricideki kuvvetlerin ve momentlerin tanımlanması. Dinamik modelleme; hareketlendirici için Lagrange’ın enerji ifadeleri, hareketin Lagrange denklemi, hareketlendirici modelin sayısal benzetimi. Yörünge planlaması; eklem yörüngesi, kartezyen yolu, Hareketlendiricinin kontrolü; geleneksel sistem tasarımı, geleneksel denetleyici tasarımı, kuvvet- moment denetimi.


ELT 492 VLSI ENTEGRE DEVRE TASARIMI (3-0-3)

Entegre devre tasarım yöntemleri; uygulama yaklaşımları, entegre devre test yöntemleri ve temel tasarım süreci. VLSI teknoloji, devre küçültme, VLSI tasarımın gelişimi ve akışı. CMOS üretim aşamaları, katman oluşturma, oksitleme, difüzyon, maskeleme, aşındırma, metalizasyon katmanı ve protokolleri. CMOS teknolojisi; temel CMOS içerikleri, tersleyiciler, anahtarlar, ardışıl devreler, çoklayıcılar, azlayıcılar, Flip/Flop’lar. ASIC kavramı ve tasarım mimarisi; fiziksel yapı, elemanların tasarımı ve kullanımı.


ELT 494 TAŞIT ELEKTRONİĞİ (3-0-3)

Klasik ateşleme sistemleri, bobin, distribütör, platin, kondansatör, buji, elektronik ateşleme sistemleri, avans, stroboskop, manyetik ve optik algılayıcılar. Yakıt enjeksiyon sistemleri, jetronik, K-jetronik, KE-jetronik, L-jetronik, hava akış ölçerler, sıcaklık algılayıcılar, lambda algılayıcısı, elektromekanik enjektörler, elektrikli yakıt pompaları, yakıt basınç regülatörleri, hız sabitleme sistemleri. Taşıt sürüş güvenlik sistemleri, ABS, ASR, denge kontrolü, çekiş kontrolü, aktif süspansiyon sistemleri, hareket algılayıcıları, iz kontrol sistemleri. Hava yastıkları, emniyet kemeri, aktif koltuklar. Ses sistemleri, aydınlatma sistemleri, silecek sistemleri, hırsız alarmları, otomatik cam sistemleri, anahtarsız kapı ve kontak açma sistemleri.


ELT 496 TIP ELEKTRONİĞİ (3-0-3)

İnsan fizyolojik ve biyolojik işaretleri ve oluşumu, biyolojik işaretlerin işlenmesi, Temel algılayıcılar, biyopotansiyel oluşumu, dönüştürücüler; rezistif, indüktif, kapasitif, piezoelektrik, elektromanyetik dönüştürücüler. Biyopotansiyel elektrotlar, elektrot-elektrolit ikilisi, elektrot çeşitleri ve uygulamaları, eşdeğer devreleri. Biyomedikal enstrümentasyon ugulamaları; kalp-dolaşım sistemleri, ENG, EMG, EEG, EKG ve kardyovasküler ölçme düzenleri, solunum sistemleri, elektromanyetik girişim. X- ışınlı bilgisayarlı tomografi, ultrason görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme, görüntülemeyi yeniden oluşturma. Fizyolojik sistemlerin statik analizi; zaman düzlemi analizi, frekans düzlemi analizi, kararlılık analizi.


ELT 498 ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ (3-0-3)

Ağ mimarileri, yıldız, halka, bus, karmaşık (mesh), ağaç (tree), kablo türleri, bağlantı şekilleri ile ilgili elektronik devre elemanları, elektriksel işaretler. Ağ erişim metodları (Profibus, S-bus, intrbus, I2C, CAN) çevre yapıları, senkronizasyon türleri, endüstriyel ağ erişim metodlarının karşılaştırılması, elektronik devre elemanları ve ağ protokolüne ait kaydediciler. Yüksek seviye protokoller, Device net CANOPEN, Cankingdom, OSI fetears modeli ile karşılaştırma. Endüstriyel köprüler ve çalışma prensipleri, protokol dönüştürme. Endüstriyel ağ benzetimi, ağ trafiği üretme, ağ analizi, köprü oluşturma.


BİL 486 WEB PROGRAMLAMA (3-0-3)

Etkileşimli web sayfası, internet üzerinden bilgi sorgulaması, sohbet, alışveriş, üyelik kaydı. Web sunucu programı kurma, programlama için gerekli yazılımları web sunucusuna kurma. Form ve betik (script) bağlantıları, metin kutusu, kontrol kutusu, seçim kutusu, butonlar, menüler. İnternet programlama dilleri (php,asp,cgi,java,xml..vb) yapısal farklılıklar, karşılaştırma, atama, döngü ve dizi işlemleri, java appletler, değişkenler ve sabitler. Veritabanları ve kurulumu, veritabanı sorgulama (SQL, MYSQL), veritabanı bağlantıları (ODBC, JDBC). Etkileşimli web sayfası yönetme, veri arşivleme, güncelleme, veritabanı düzenleme (indexing), yayın sürekliliği.ELT 486 SAYISAL İŞARET İŞLEME (3-0-3)

Sürekli- ayrık zamanlı sitemler ve sinyaller (CTFT ve DTFT). Zamanla değişmeyen sistemlerin dönüşüm çözümlemesi, örnekleme, örnek seyreltme, aradeğer bulma. Ayrık zamanlı ve hızlı fourier dönüşümlerini (DFT ve FFT). Z-dönüşümü. Sonlu ve sonsuz birim darbe cevaplı sistemler ve sayısal süzgeç tasarımı; FIK, IIR. Ses model ve karakteristikleri, 2D sinyal ve sistemler.


ELT 488 MİKRODALGA TEKNİĞİ (3-0-3)

RF kavramı, mikrodalga kavramı, Maxwell denklemi, dalga yayınımı. Dalga kılavuzları, dalga kılavuzu seçimi, kuplaj yöntemleri, yarıklı dalga kılavuzu. Smith abağı, dalga boyu, yansıma sabiti, yansıma genliği, duran dalga oranı, yük doğrusu. Mikrodalga, BJT, tunnel diyotlar, mikrodalga FET mikserler. Klystrons, magnetron osilatörler, mixerler.


    Ana sayfa


T. C. Firat üNİversitesi teknik eğİTİm faküLtesi elektroniK ve BİLGİsayar eğİTİMİ BÖLÜMÜ elektroniK ÖĞretmenliĞİ ders iÇERİkleri

Indir 79.63 Kb.