bilgiz.org

T. C. Etimesgut belediye başkanliği meclis karari
Tarih02.10.2017
Büyüklüğü5.28 Kb.

Indir 5.28 Kb.

T.C.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

KARAR NO : 248 Müdürlüğü :

KAYIT NO : Konusu :

Karar Tarihi : 09/04/2010

  • K A R A R –

Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun istinat duvarı ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarının 16/03/2010 tarih ve müşterek 20 sayılı Raporu Belediye Meclisinin 09/04/2010 tarihli toplantısında görüşüldü.


Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
Komisyonlarımızın 11/03/2010 tarih ve müşterek 17 sayılı kararında bahse konu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sınırındaki istinat duvarı ile ilgili Belediye Meclisinin 05/03/2010 tarihli toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Sayın Enver DEMİREL’ in yapılan iş ve işlemler hakkında Meclisin bilgilendirildiği, Fen İşleri Müdürlüğünce yüklenici firma ile yapılan yazışmalar sonucu ilgili firmanın istinat duvarı ile ilgili gereğini yapacağını taahhüt etmesi ve çalışmalara başlaması ile sorunun çözüme kavuşturulacağı, Belediyemizce de gerekli tedbir ve önlemlerin alındığına ilişkin ekli Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu Belediyemizce de gerekli tedbir ve önlemlerin alındığı, alınmaya da devam edileceği şeklinde düzeltilmek kaydıyla oylamaya sunuldu.
Kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 09/04/2010

Meclis Başkanı Katip KatipEnver DEMİREL Dilek KOÇ Makbule SEVİNÇ


    Ana sayfa


T. C. Etimesgut belediye başkanliği meclis karari

Indir 5.28 Kb.