bilgiz.org

T. C. DİYanet iŞleri başkanliği akçabaat-darica iHTİsas eğİTİm merkezi MÜDÜRLÜĞÜ

 • Şayet bu kitap Allah’tan başkası tarafından olsaydı onda pek çok tutarsızlıklar bulurlardı .( • Sayfa1/11
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü417.91 Kb.

  Indir 417.91 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  T.C.

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

  AKÇABAAT-DARICA

  İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

  GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN HANEFİ USULÜ FIKIH ÇALIŞMALARI

  BİTİRME TEZİ


  Ali KAŞIKIRIK

  TRABZON-2005

  ALİ KAŞIKIRIK

  T.C.

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

  AKÇAABAT-DARICA

  İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

  GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN HANEFİ USULÜ FIKIH ÇALIŞMALARI

  BİTİRME TEZİ


  Ali KAŞIKIRIK
  TEMEL KACIR

  TRABZON-2005
  ÖZET

  Tezimizin ilk bölümünde önce, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Âzam Ebu Hanife’nin kısa bir biyoğrafisini, iki meşhur talebesinin biyoğrafilerini, Hanefi mezhebinin ortaya çıkışını ve özelliklerini, kısaca Hanefi mezhebinin fetva usûlünü, usûlu fıkhın tanımını ve tarihi gelişimini ele aldık. İkinci bölümünde ise araştırmamız esnasında bulduğumuz usûlu fıkha dair eserleri, yazarlarının ölüm tarihini göz önünde bulundurarak kronolojik sıraya göre derledik. Üçüncü bölümde ise, ölüm tarihleri hakkında bir bilgiye ulaşamadığımız müelliflerin veya henüz hayatta olan Hanefi müelliflerin eserlerini verdik. Dördüncü bölümde ise, mezheplerine dair her hangi bir bilgiye ulaşamadığımız müelliflerin eserlerini yazdık.  خلاصة

  قد بدءنا فى هذه الرسالة اولا بحياة ماْسس المذهب الحنفية- وهوالامام ابو حنيفة- وصاحبيه موجزا القول فى ذلك. و بالتالى تحدثنا عن ظهور المذهب وعن خصوصيته التى تتميز بها عن الاْخرين. و زدنا على ذلك تعريف اصول الفقه و تطوره فىالعصور و تطور اصول الفتوى على مر العصور. و بعد ذلك كتبنا ما وجدنا من الكتب فى اصول الفقه الحنفى ابتداء من القديم الى الحديث على حسب تاريخ الوفاة. و بعد ذلك اتممنا الرسالة بمزيد من الفقهاء الذين لم نعثر على تاريخ وفياتهم.

  ÖNSÖZ

  Hanefi usûlü fıkıh eserlerini bir araya toplamaya gayret ettiğimiz bu mütevazi çalışmamızın, bu alanda yazılmış fihrist türü eserlere bir katkı sağlayacağını umuyorum. Ancak bu çalışma içinde de mutlaka bir takım kusur ve yanlışların olması kaçınılmazdır. Burada büyük usûlcü Abdülaziz el-Buhari’nin şu sözlerini nakletmek yerinde olacaktır. Her ne kadar kitabın yazımında tüm gayretimi göstermiş olsam da, içinde mutlaka bir takım eksiklikler ve noksan bulunacaktır. Bu yüzden kitapta hata ve kusur gören kimse hayrete düşmesin. Çünkü kimse hatadan ve yanılgıdan kurtulamaz. Buveyti İmam Şafii’den şunu nakletmektedir; Ben bu kitapları tasnif ederken doğrudan başka bir şeye yönelmedim. Buna rağmen bu kitaplarda Allah’ın kitabına Peygamberin sünnetine muhalefet edecek unsurlar bulunacaktır. Allah’ü teala şöyle buyurmaktadır; Şayet bu kitap Allah’tan başkası tarafından olsaydı onda pek çok tutarsızlıklar bulurlardı.( Nisa 82 )”. Biz değil bilgimizde, gayeretimizde dahi zikri geçen âlimlere denk olamazken nasıl kemal ve mükemmellik iddia edelim. Biz sadece onlara tâbi olmaya çalışan ve onların izlerini arayan hikmete ram olmuş taliplerdeniz. Bu naçizane eser de bu gayretin bir ürünü olarak telakki edilmelidir.  Buna ilâveten 30 ay süren uzun ve meşakkatli bir öğrenim süreci içerisinde tatlısıyla acısıyla her hâlime sabreden değerli eşime, doğumuyla bana en büyük sevinci yaşatan, farkında olmasa da bana, hayata ve inanca dair en önemli bilgileri öğreten biricik kızım Elnura’ya, oğlum Muhammed’e, cömert yardımlarını benden esirgemeyen ve yardım talebime tereddütsüz icâbet ederek DİB kütüphanesinde bulunan Hanefi usûlü fıkıh kitaplarının listesini Trabzon’a gönderen DİB kütüphane müdürü sayın Zâkir Köseoğlu beye, ilmi tekâmülümüzde ellerinden geleni esirgemeyen değerli hocalarımız sayın İdris Bozkurt, Hayati Doksanoğlu, Şenol Tiryaki, Kadir Dinç, Enver Kaan, hoca efendilere, bu tez çalışmasında bana rehberlik eden değerli hocam Temel Kacır hoca efendiye ve bize elinden gelen tüm imkanları seferber eden okul müdürümüz sayın Zeki Yavuzyılmaz beye en içten teşekkürleri borç bilirim.

  ÖZET…………………………………………………………………………………….1  GİRİŞ 5

  Araştırmanın Metodu 6

  Birinci Bölüm 7

  Günümüze Kadar Yapılan Hanefi Fıkıh Usûlü Çalışmaları: 7

  A ) Mezhebin adı 8

  B ) Kurucusu 8

  C ) Kitapları 14

  D ) Talebeleri 15

  Eserleri: 15

  Eserleri: 17

  E ) Hanefi Mezhebinin Kuruluşu ve Yayılması 18

  F ) Doktirinin Gelişimi 22

  G ) Genel Anlamda Fıkıh Usûlü 25

  Bir İsim Tamlaması Olarak Fıkıh Usûlünün Tanımı: 26

  H ) Fıkıh Usûlünün Tedvin Metodları 27

  I ) Hanefi Mezhebinde Fetva Usulü 32

  İkinci Bölüm 34

  Eserler: 34

  Üçüncü Bölüm 77

  Müelliflerinin ölüm ve doğum tarihleri ile ilgili bilgi bulunmayan esrler: 77

  Dördüncü Bölüm 81

  Araştırmalarımızda mezheplerine dair bilgi bulamadığımız eserler: 81  SONUÇ…………………………………………………………………………………87

  KAYNAKÇA…………………………………………………………………………..88
  GİRİŞ


  Günümüze kadar yazılan Hanefi fıkıh usûlu eserlerini araştırma konusu edindiğimiz bu çalışmamızda, Hanefi fıkıh usûlu kitaplarını mevcut yazılı literatür ansiklobedilerinden taradık ve dağınık olarak bulunan bu eserleri konuyla ilgili olan araştırıcılara bir kolaylık olsun diye bir araya topladık.Sadece Hanefi fakihlerinin eserlerini derlemeyi amaç edindiğimizden dolayı yalnızca hakkında Hanefi ekolüne mensub olduğuna dair kayıt bulunanları veya bölge itibarıyla Hanefi olduğuna kanaat getirdiklerimizi yazdıkları eserler de bunu teyid ediyorsa çalışmamıza aldık.Çalışmamız esnasında dikkatimizi çeken diğer bir konu da 20. yy. da fıkıh usûlü alanındaki eserlerin çoğunun Mâliki ve Caferi âlimler tarafından yazılmış olmasıdır. Bu ayrıca incelenmesi gereken bir konudur.

  Şurası bir gerçekki literatür çalışmaları diğer tüm çalışmalar içinde belki de en zor olanıdır. Uzun uzadıya ansiklobedileri tarar ve topladığınız donelerin sizin fikri olgunlaşmanıza pek de fayda sağlamıyacağını bilirsiniz, ancak bu gibi çalışmaları sizden çok daha önce yapanların yolunu takip ederek, bu alanda da birşeyler yapılması gerektiğine inanırsınız. İşte bu çalışmamızda bizi motive eden anlayış da budur. Başarı ALLAH’tandır.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


      Ana sayfa


  T. C. DİYanet iŞleri başkanliği akçabaat-darica iHTİsas eğİTİm merkezi MÜDÜRLÜĞÜ

  Indir 417.91 Kb.