bilgiz.org

T. C. BİLGİ teknolojileri ve iletiŞİM
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü15.89 Kb.

Indir 15.89 Kb.


T.C.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM Tarih : 07.09.2012

KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı : 12-042
Konu: Sabit Uydu Yer Terminalleri (VSAT) Ruhsat ve Yıllık Kullanım ücretleri
Bilindiği gibi, Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucunda, ses, veri ve görüntü hizmetlerine olan talepte büyük artışlar ortaya çıkmıştır. Günlük hayatımız giderek daha fazla bilgiye ulaşmayı gerektirmektedir. Hızlı ve ucuz internet hizmetinin sağlanması hepimizin ortak amacı haline gelmiştir.
Hızlı ve ucuz internet hizmetinin sağlanması Hükümetin öncelikleri arasında da yer almaktadır. Bu amaçla internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi %5 oranına düşürülmüştür.
2012 yılı TÜİK verilerine göre internet kullanım oranları bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Türkiye genelinde %47,4 olan internet kullanım oranı, İstanbul’da %60,9 ve Batı Anadolu’da %57,1 iken Güneydoğu Anadolu’da ise sadece %29,4’tür. Bu istatistikler internet hizmetlerine erişim ve kullanım bakımından ülkemizde bölgeler arasında önemli derecede eşitsizliğin bulunduğuna (Digital Divide) işaret etmektedir.
Bölgeler arasında var olan bu eşitsizliğin giderilmesi için alınacak önlem 2012 Hükümet Programında şöyle yer almıştır;
Öncelik 53. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısındaki bölgesel farklılıklar azaltılarak, toplumun tüm kesimlerinin genişbant teknolojileri başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerine uygun maliyetlerle erişimi artırılacaktır.”
Ülkemiz vatandaşlarının haberleşme ve internet erişimi konularında eşit fırsat ve haklara sahip olmalarını temin etmek için çıkarılan Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da çeşitli projelerin yürütülmekte olduğu bilinmektedir.
Diğer yandan, son dönemlerde uydu internet teknolojilerinde büyük gelişmeler olmuştur. Uydu ile kent, kır, bölge farkı olmaksızın heryere uygun maliyetle ve çok kısa süre içerisinde hızlı internet erişimi sağlanması mümkün hale gelmiştir. Uydu internet erişimi bölgeler arasındaki internete erişim ve kullanım dengesizliğinin hızla giderilmesi için en uygun yöntem haline gelmiştir.
Uydu internet konusundaki gelişmeler, sağlanan yararlar ve sorunlar şöyle özetlenebilir;


 • Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde Internet kullanımının artması ve yurt genelinde yaygınlaşması önemli bir faktördür.

 • Yüksek hızlarda ve ekonomik olarak sağlanmaya başlanan Uydudan Genişband servisi, Genişband Internet’in yaygın kullanımı için ADSL ve Fiber ile birlikte tamamlayıcı bir özellik kazanmıştır.

 • Özellikle kablo ile erişim sağlamanın maliyetli ve zaman alacağı bölgelerde uydudan genişband hızlı aktivasyon süresi ile fırsat eşitliği sağlanması açısından da çok önemli bir hizmet ve imkan haline gelmiştir.

 • Son teknolojik gelişmelerle 74 cm çapındaki antenle Ka Band’dan 30-40 Mbps’a kadar hızlarda ADSL ile mukayese edilebilir fiyatlarda sunulan Uydu Genişband Hizmeti, kurumsal abonelerin yanısıra artık bireysel aboneler için de alternatif bir Internet bağlantısı olmuştur.

 • Çok kısa sürede kurulması ve hemen hizmet alınmaya başlanabilmesi nedeniyle ülkemiz bölgeleri arasındaki eşitsizliği (Digital Divide) önleyebilecek özelliklere sahiptir.

 • Ancak, BTK tarafından uydu terminalleri için alınan ruhsat ve yıllık kullanım ücretleri, geleneksel Ku ve C Band’dan sunulan Internet erişimine göre yaklaşık on(10) kat daha ucuz olan ve aylık 80-100 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaya başlanan Ka Band Genişband Uydu Internet Hizmeti’nin daha hızlı yaygınlaşmasının önündeki önemli bir engeldir.

 • Internet erişimi için diğer alternatif hizmetlerde kullanılan teçhizat için alınmayan, sadece uydu hizmeti için alınan sözkonusu ücretler, abone tarafından ödenen düşük aylık ücretlerle kıyaslandığında çok yüksektir. (Aylık ücretin %10’u.)

 • Alternatif hizmetlerde olduğu gibi, uydu üzerinden genişband Internet hizmetinde de ruhsat ve yıllık kullanım ücretinin alınmaması, hizmetin, fırsat eşitliği ile geniş kitlelere ulaştırılması için çok önemlidir.

Kurumun yayınladığı 2012 ikinci çeyrek Pazar Verileri Raporuna göre ülkemizde bulunan Sabit Uydu Yer Terminalleri sayısı 11.223 adettir. Toplam internet abone sayısına göre ihmal edilebilecek küçüklükte olan uydu internet terminallerinden ruhsat ve yıllık kullanım ücretinin alınmaması önemli bir gelir kaybına yol açmayacaktır.
Yukarıdaki gerekçeler dikkate alınarak ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 46. maddesinin Kurum’a verdiği yetkiye dayanarak;


 1. Sabit Uydu Yer Terminalleri (VSAT) Ruhsat ve Yıllık Kullanım ücretlerinin kaldırılması için Kurum’un Bakanlığa öneride bulunması

 2. Veya, Sabit Uydu Yer Terminalleri (VSAT) Ruhsat ve Yıllık Kullanım ücretlerinin sembolik iz bedeli (3-5 TL) haline getirilmesi için Kurum’un Bakanlığa öneride bulunması

 3. Yukarıdaki işlemler tamamlanıncaya kadar geçecek sürede Sabit Uydu Yer Terminalleri (VSAT) Ruhsat ve Yıllık Kullanım ücretlerinin %50 azaltılmasını ve yeniden değerleme oranında arttırılmaması

İçin gereğini arzederiz

Saygılarımızla,

Rıdvan UĞURLU Yusuf Ata ARIAK

Genel Sekreter Yönetim Kurulu Başkanı

TELKODER


Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

    Ana sayfa


T. C. BİLGİ teknolojileri ve iletiŞİM

Indir 15.89 Kb.