bilgiz.org

T. C. BİLecik valiLİĞİ

 • YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATLARI
 • ACİL DURUM HALİNDE KULLANILACAK ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • İç Haberleşme Acil durumlarda kurum içi aranması gereken kişilerin listesi EK-10
 • ACİL DURUM MÜDAHALE KAYNAKLARI
 • ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER • Sayfa3/5
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü484.94 Kb.

  Indir 484.94 Kb.
  1   2   3   4   5

  ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNTEMİ


  Acil Durum Eylem Planında belirlenmiş olan müdahale ekipleri, Acil Durum Koordinatörü’nün komutasında, koordinatörün yokluğunda yardımcısının komutasında, almış oldukları eğitim konularında müdahalelerini yapar.

  Belirlenmiş acil durum ekipleri, karşı karşıya kalınan acil durumun özelliklerine göre ilgili görevler ve aldıkları eğitim çerçevesinde müdahaleye başlayacaktır

  Yangın söndürme ekibi, yangını ilk çıktığında kontrol altına almak için ilk müdahaleyi yapar ve söndürmek üzere çalışmalarını yürütür. Kurtarma ekibi, kurtarma faaliyetlerini yürütür ve enkazın kaldırılmasına yardım eder. Koruma ekibi, toplanma alanındaki düzeni sağlar. İlkyardım ekibi ise almış olduğu eğitimler paralelinde yaralılara sağlık ekibi gelinceye kadar hayati tehlikeyi atlatacak müdahalede bulunur. Tüm ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gelecek profesyonel ekiplere işi devreder ve onların emrine girerler. Ortamı müdahaleyi kolaylaştıracak şekilde hazır tutarlar.

  1. ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ

  Acil durum organizasyonunu bilmek,

  Acil çıkış, yol, koridor, kapıları ve toplanma bölgesini bilmek,

  Görevlilere yardımcı olmak ve verilen talimatlara uygun hareket etmek,

  Kendi ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atmamak,

  Anormal bir durum gördüğünde acil durum koordinatörüne veya güvenliğe haber vermek,

  Kendi güvenliğini riske etmeden öncelikli malzemeleri kurtarıp toplanma noktasına götürmek.


  1. ZİYARETÇİLERİN GÖREVİ

  İşyerindeki güvenlik kurallarına uymak,

  Acil durumda, acil çıkış yol ve kapılarını kullanarak yönlendirilen toplanma alanına gitmek,

  Refakatçisinin ve görevlilerin uyarı ve talimatlarına uymak,

  Koruma ekibine ziyaretçi olduğunu bildirmek,

  Kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atmamak,

  1. TOPLANMA ALANLARI

  İşyeri alanında tahliye gerektiren bir durumda:

  Tüm çalışanlar EK-9’de belirtilen acil durum toplanma bölgesinde toplanacaklardır.


  1. YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATLARI


  Yangın söndürücülerin 6 ayda bir periyodik kontrolü ve bakımı tedarikçi firma tarafından yapılmaktadır. Bu işlemlerin kontrolünü işletmemiz adına Acil Durum Koordinatörü takip etmektedir. Acil durumda kullanılacak diğer malzemeler yangın istasyonunda tutulacaktır.
  1. ACİL DURUM HALİNDE KULLANILACAK ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Herhangi bir kaza durumunda işyerinden sorumlu Amir en yakın mahalli güvenlik birimlerine ve mülki amirine olayı haber verir.

  1. Ayrıca acil durumlarda Acil Durum Koordinatörü’ne haber ulaştırılır.

  2. Acil Durumlarda işyerinin bağlı olduğu Genel Müdürlüğe ve ilgili Birim Müdürlüklerine haber verilir.

  3. Bu tür kazalarda, haberleşmenin çok önemli olması nedeni ile tüm iletişim araçlarından da yararlanılır.

  4. Acil Durum Koordinatörü, yardımcısı ve üyelerinin bilgileri dâhilinde telefon ve diğer iletişim araçları ile Kaymakamlıklar, bağlı Belediyeler ve Emniyet güçlerine duyurulur.
  1. İç Haberleşme

  Acil durumlarda kurum içi aranması gereken kişilerin listesi EK-10’de verilmiştir,
  1. Harici Haberleşme

  Acil durumlarda destek almak ve bilgi vermek için kurum dışından aranması gereken birimlerin listesi EK-11’da verilmiştir.  1. ACİL DURUM MÜDAHALE KAYNAKLARI:


  1. Acil Durum planında görev alan personelin kimlikleri, unvanları ve telefon numaralarını belirleyen belgeler, uygun yerlerde bulundurulur.

  2. Ayrıca önemli telefon numaralarını belirten birimlerin listeleri de panolarda bulundurulur.

  3. Personelin kişisel koruyucu malzemeleri temin edilerek işyeri bünyesinde muhafaza edilir.

  4. İlkyardım ve diğer acil tıbbi malzeme her an işyerinde yeterli miktarda bulundurulmaktadır.

  5. Acil Durumda yangınlara müdahale kaynağı olarak yangın malzemesi ve tesisatı bulunmaktadır.  1. Herhangi bir doğal gaz kaçağını tespit eden erken uyarı sistemleri mevcuttur.


  1. ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER:


  1. Acil Durum bittiğinde bölgeye giriş iznini, Acil Durum Koordinatörü verir.

  2. Acil Durumun sona erdiği, telefon, radyo ve diğer iletişim araçları ile haber verilir.

  3. Zarar görmüş bölgenin izlenmesi, incelenmesi ve gerekli kayıtlar için, kazanın meydana geldiği işyeri yöneticisi ile aşağıda kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet görevlendirilir.

  a - İl Çevre Müdürlüğü

  b - İl Sağlık Müdürlüğü

  c - İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü

  d - İl Tarım Müdürlüğü

  e - İlde Bulunan Herhangi bir Üniversite

  f - Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  1. EĞİTİM VE TATBİKATLAR:


  1. Yetkili kurumlarca personele yangın eğitimi ve tatbikatlar yaptırılır.

  2. İl Sivil Savunma Müdürlüğü görevlilerince Sivil Savunma eğitimi verilir.

  3. Yetkili birimler tarafından da ilkyardım eğitimi verilir.

  4. Eğitimlere önem verilmesi sonucu sürekli eğitim yaptırılmakta ve tüm personelin iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bilgiler pekiştirilmekte ve her türlü güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü Acil Durum Eylem Planı onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  HAZIRLAYAN


  Mustafa ÇAĞLAR

  İş Güvenliği Uzmanı
  30.11.2015

  ONAYLAYAN


  Coşkun BAKIRTAŞ

  Milli Eğitim Müdür Yardımcısı


  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  T. C. BİLecik valiLİĞİ

  Indir 484.94 Kb.