bilgiz.org

T. C. Bayindirlik ve iSKÂn bakanliği tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

 • İnceleme Araştırma Konusu
 • T .C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
 • Başmüfettiş Aytuğ YAKAR : …………………….. Müfettiş Recep DEMİRTAŞ : …………………….
 • Nevzat İhsan SARI , Mart 2011, Ankara
 • 4. TAKBİSİN AMAÇLARI, HEDEFLERİ, YARARLARI VE GETİRECEĞİ YENİLİKLER 26 5. TAKBİSİN RİSKLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 35 6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 97 • Sayfa1/14
  Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü0.55 Mb.

  Indir 0.55 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


  T.C.

  BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

  Teftiş Kurulu Başkanlığı

  Müfettiş Yardımcılığı Yetiştirme Programı Araştırma Çalışması

  İnceleme Araştırma Konusu

  Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi,

  TAKBİS'in Riskleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Hazırlayan

  Nevzat İhsan SARI

  Müfettiş Yardımcısı

  Danışmanlar

  Başmüfettiş Aytuğ YAKAR

  Müfettiş Recep DEMİRTAŞ

  ANKARA

  2011

  T.C.

  BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

  Teftiş Kurulu Başkanlığı

  Müfettiş Yardımcılığı Yetiştirme Programı Araştırma Çalışması
  İnceleme Araştırma Konusu

  Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi,

  TAKBİS'in Riskleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Hazırlayan

  Nevzat İhsan SARI

  Müfettiş Yardımcısı

  Danışmanlar

  Başmüfettiş Aytuğ YAKAR

  Müfettiş Recep DEMİRTAŞ

  ANKARA

  2011

  DANIŞMANLAR : GÖRÜLMÜŞTÜR

  Başmüfettiş Aytuğ YAKAR : ……………………..

  Müfettiş Recep DEMİRTAŞ : …………………….

  ÖNSÖZ


  Toprak insan ilişkileri dünya var olduğundan günümüze dinamik bir yapıda sürekli değişim içinde olagelmiştir. Bu değişimlerin en önemlilerinden birisi de taşınmazlarda meydana gelen hukuki ve geometrik değişikliklerdir. Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemlerinde meydana gelen gelişim tapu ve kadastro sistemimizi de etkilemiştir.

  Gelişen ihtiyaçlar ve beklentiler sonucu 2001 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Projesini başlatmıştır. 10 yıldır ülkemizde uygulanan TAKBİS Projesi aşama aşama ele alınmış ve her aşamada edinilen tecrübelere göre iyileştirmeler yapılmıştır.

  TAKBİS projesi ile tüm ülke genelinde tapu ve kadastro verilerinin bilgi sistemine aktarılması, işlemlerin bu sistem üzerinden yapılması ve internet üzerinden veri sunumu amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar hala devam etmektedir.

  TAKBİS, içinde yaşadığımız Bilgi Çağı gereklerine ve “e-devlet” felsefesine uygun olarak geliştirilen önemli bir “bilgi altyapısı” projesidir. TAKBİS projesi, MERNİS Projesiyle birlikte Elektronik Devletin omurgasını oluşturacaktır. Geliştirilen yazılımlar ve bunların sağladığı yararlar sonucunda, standart dışı çalışma ve veri üretimi tekrarından kaynaklanan kayıplar önlenecek, ülkemize çevresinde itibarlı bir konum sağlayacak, bu konuda diğer dost ve kardeş ülkelere örnek olacak ve ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu özelliği ile TAKBİS, bir teknolojik değişim ve dönüşüm projesidir.

  Harita tapu kadastro sektöründe faaliyet gösteren çalışanlara faydalı olması temennisiyle hazırlanan bu çalışmada, TAKBİS özelinde mekânsal bilgi sistemlerinin tanımı yapılarak, TAKBİS Projesinin ortaya çıkışı tarihsel olarak ele alınmış, TAKBİS Projesi aşamaları ile birlikte ayrıntılı olarak irdelenmiş, karşılaşılan sorunlar ve olası riskler belirlenmeye çalışılmış ve bu tespitler ışığında önerilerde bulunulmuştur.

  Nevzat İhsan SARI , Mart 2011, Ankara

  İÇİNDEKİLER  ÖNSÖZ ii

  İÇİNDEKİLER iii

  KISALTMALAR iv

  1. TEMEL TANIMLAR VE KAVRAMLAR 1

  2. TAKBİSİN TANIMI, TARİHÇESİ VE AŞAMALARI 8

  3. TAKBİSİN BİLEŞENLERİ 20

  4. TAKBİSİN AMAÇLARI, HEDEFLERİ, YARARLARI VE GETİRECEĞİ YENİLİKLER 26

  5. TAKBİSİN RİSKLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 35

  6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 97

  KAYNAKLAR 100  KISALTMALAR  ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

  AY Anayasa

  BÖHHBÜY Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

  CAD Computer Aided Design

  CBS Coğrafi Bilgi Sistemi  CORS Continuously Operating Reference Station

  ED-50 European Datum 1950

  EIGRP Enhanced Interior Rauting Gateway Protocol

  ERP Enterprise Resource Planning (Kurumsal Kaynak Planlaması)

  e-Devlet Elektronik Devlet

  FIG International Federation of Surveyors

  GIS Geographic Information System  GNSS Global Navigation Satellite Systems

  GPS Global Positioning System

  GRE Generic Routing Encapsulation)

  HAKAR Harita Kadastro Reformu

  HBB Harita Bilgi Bankası

  ITRF International Terrestrial Reference System

  KBS Konumsal Bilgi Sistemleri

  KM Kadastro Müdürlüğü

  KUY Kadastro Uygulama Yazılımı

  LIS Land Information System  MERNİS Merkezi Nüfus İdaresi Bilgi Sistemi

  MTKS Merkezi Tüzel Kişilik Sistemi

  SGK Sosyal Güvenlik Kurumu

  SMS Short Message Service

  SOYBİS Sosyal Yardım Bilgi Sistemi

  TAKBİS Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

  TBV Türkiye Bilişim Vakfı

  TKGM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  TM Tapu Müdürlüğü

  TMK Türk Medeni Kanunu

  TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

  TSM Tapu Sicil Müdürlüğü (Tapu Müdürlükleri İçin Geliştirilen Yazılım)

  TSUY Tapu Sicil Uygulama Yazılımı

  TUCBS Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi

  TUSAGA Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı

  TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

  TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

  TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği  UVDF Ulusal Veri Değişim Formatı

  UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi

  VEDOP Vergi Daireleri Otomasyon Projesi

  WGS 84 World Geodetic System 1984


  BİRİNCİ BÖLÜM

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


      Ana sayfa


  T. C. Bayindirlik ve iSKÂn bakanliği tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

  Indir 0.55 Mb.