bilgiz.org

Süre : 16 Saat yer : bodto konferans Salonu Ücret

 • SÜRE
 • 2. Sağlık konuları • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü9.54 Kb.

  Indir 9.54 Kb.  SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

  ÇOK TEHLİKELİ SINIFA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  TARİH/SAAT : 13 Mayıs 2014 09:00-17:30

  14 Mayıs 2014 09:00-17:30  SÜRE : 16 Saat

  YER : BODTO Konferans Salonu

  ÜCRET : Ücretsiz

  EĞİTMEN : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI-ÇASGEM

  İÇERİK  1. Genel konular

  a)Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c)İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç)İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  2. Sağlık konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım
  3.Teknik konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma
      Ana sayfa


  Süre : 16 Saat yer : bodto konferans Salonu Ücret

  Indir 9.54 Kb.