bilgiz.org

Şube, bağli temsiLCİLİk ve iLÇe temsiLCİLİk genel kurullarinda yapilacaklar

 • GENEL KURUL TAKVİMİ Genel Kurul için 15 Kasım 2016
 • 13 Aralık 2016
 • 22 Aralık 2016
 • 2 Ocak 2017–10 Ocak 2017
 • 14 ya da 15 Ocak 2017
 • Örneğin
 • 5 Şubat 2017
 • İŞYERİ GENEL KURULLARI 1
 • Ocak 2017
 • Şube genel kuruluna katılacak secim yönünden şubeye bağlı temsilciliğe düşen delegeler iş yerlerinden şube genel kurulu secim nispeti oranında seçilir.
 • Ayrıca il temsilcilik genel kurullarında seçilen üst kurul delegeleri dışında, şube genel kurullarında başka aday gösterilmeyecektir.
 • Temsilcilik yönetim ve üst kurul adaylıkları için üyeliği genel merkez tarafından onaylanmış olmak, geriye dönük aidat borcu bulunmamak yeterlidir.
 • TEMSİLCİLİK GENEL KURULU’NDAN SONRA YAPILACAK İŞLER
 • ŞUBE GENEL KURULLARI: Şube genel kurulları 19 Şubat 2017
 • Şube yönetim, denetleme, disiplin ve üst kurul adaylıkları için üyeliği genel merkez tarafından onaylanmış olmak, geriye dönük aidat borcu bulunmamak yeterlidir
 • 30 günlük süre içinde bildirilmediği takdirde para cezası vardır. 3
 • 5- Genel Merkez Kongresine önerilmek üzere şube kongresinde kabul edilen önergeler genel merkeze gönderilecektir. ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERİN BULUNDURMASI GEREKEN DEFTERLER
 • Daha önceden devam eden defterler varsa tekrar yeni defter düzenlenmesine gerek yoktur. ŞUBE/TEMSİLCİLİK GENEL KURULUNDAN SONRA MAL BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLER
 • ŞUBELER KULLANACAKTIR SAYI:201…/ .../.../201…. KONU: Şube Olağan Genel Kurulu SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA • Sayfa1/6
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü472.77 Kb.
  TipiYazı

  Indir 472.77 Kb.
    1   2   3   4   5   6

  SAYI:002-2016/841 30.09.2016

  KONU: Genel Kurul Süreci ve Seçim Takvimi

  ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

  Genel Kurul takvimi, Genel kurul sürecinde ve sonrasında yapılacak işlemler ile ilgili yazı-formlar, Tüzük ve Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği ektedir.

  Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Fikret ÇALAĞAN Birsen SEYHAN

  Genel Örgütlenme, Eğitim, Genel Sekreter

  Basın Yayın ve Sosyal İşler Sekreteri  EKLER:

  1. Genel Kurul Takvimi ve Yapılacak İşlemler

  2. Genel Kurullarda kullanılacak formlar

  3. Tüzük

  4. Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği


  GENEL KURUL TAKVİMİ


  1. Genel Kurul için 15 Kasım 2016 tevkifat listeleri esas alınacaktır. Bu tarih itibari ile iş yerlerinden alınan aidat kesinti listelerine yansıyan ya da kurumca yapılacak ek bordroda aidat ödentisi yapılan üyeler seçme hakkını kullanacaklardır. Ücretsiz izinde olanlar(askerlik hariç) yönetmeliğe uygun şekilde üye aidatlarını ödemeleri halinde seçme hakkını kazanırlar.

  2. Şube/Temsilcilikler aidat ödeyen üye listelerini aidat tevkifat listesi ile birlikte en geç 28 Kasım 2016 günü genel merkeze göndereceklerdir. Üye listeleri tevkifat (işyerinden alınan üye kesinti listeleri) listelerindeki sıraya göre excell olarak hazırlanıp cd ya da e-mail olarak gönderilecektir. Üye listeleri hazırlanırken her iş yeri ayrı başlıklar altında üye no, adı, soyadı, T.C. numarasına göre düzenlenmelidir.

  Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar ve Taşeron Sağlık işçileri çalıştıktan sonra maaş aldıklarından dolayı maaşlarını 1 Aralık 2016 tarihinde alacaklardır. Dolayısıyla, Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar ve Taşeron Sağlık işçilerine dair 1 Aralık 2016 tarihinde işyeri tahakkuk biriminden ve bankadan(Taşeron Sağlık işçilerinin otomatik ödeme) alınarak kesinti listelerinin genel merkeze gönderilmesiyle sürece dahil edilir.
  1. Genel Merkez; gönderilen bu üye listelerini inceleyip en geç 13 Aralık 2016 günü Şube/Temsilciliklere geri gönderecektir.

  2. Şube/Temsilcilikler bu listeleri 16-18 Aralık 2016 tarihleri arasında işyerlerinde ve Şube/Temsilcilik binasında ilan edeceklerdir.

  3. Üye listelerine yapılacak itirazlar 3 gün içerisinde incelenecek ve bu itirazlarla birlikte listeler 22 Aralık 2016 günü genel merkeze gönderilecektir.

  4. Genel Merkez bu listelere itirazları değerlendirerek son şeklini verecek ve en geç 26 Aralık 2016 günü Şube/Temsilciliklere gönderecektir. Şube/Temsilcilik seçimleri bu listeler üzerinden yapılacaktır. Listede ismi olanlar seçme hakkını kullanacak, sonradan üye olanlar sadece seçilme, yani aday olma hakkını kullanacaklardır.

  5. Şubeler, işyeri delege seçiminden en az 7 gün önce işyeri genel kurul tarihlerini belirleyerek işyerlerinde ilan panolarında ilan edecek veya üyelere bire bir duyuru yapacaklardır. Bu nedenle kesinleşen üye listeleri beklenmeden işyerleri delege seçimleri için tarihler 23-26 Aralık 2016 tarihleri arasında belirlenecek ve işyerleri ilan panolarına asılacak veya üyelere imza karşılığı duyurulacaktır.

  6. Şube/Temsilciliklerde işyeri delege seçimleri 2 Ocak 2017–10 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

  7. Temsilcilik genel kurulları 14 ya da 15 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Temsilciliklerde resmi başvuru yöntemi olmadığından, ilk toplantı tarihi 11 Ocak 2017, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı tarihi 14 ya da 15 Ocak 2017 olarak belirtilecektir.

  8. Şubeler 16 gün önceden il valiliklerine ve il seçim kurullarına başvuracaklardır. Bu durumda; 12-13 Ocak 2017 tarihleri arasında başvurular yapılacak, ilk toplantı tarihi başvuru tarihinden en az 16 gün sonra olacak şekilde belirtilecektir. Örneğin; a şubesi 12 Ocak günü a valiliğine başvuracak, başvurusunda ilk toplantı tarihini 28 Ocak 2017, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı tarihini 5 Şubat 2017 olarak belirtecektir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında 8 gün olmasına dikkat edilecektir.

  9. Şube genel kurulları en erken 5 Şubat 2017, en geç 19 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

  10. 9. Olağan Merkez Genel Kurulu 21-22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.


  ŞUBE, BAĞLI TEMSİLCİLİK, İLÇE TEMSİLCİLİK VE İŞYERİ GENEL KURULLARINDA YAPILACAKLAR

  Genel Kurullar Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğimiz ile tüzüğümüzde bulunan hükümlere göre yapılacaktır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir.


  İŞYERİ GENEL KURULLARI

  1-Şubeler işyeri delege seçiminden en az 7 gün önce işyeri genel kurul tarihlerini belirleyerek işyerlerinde ilan panolarında ilan edecek veya üyelere bire bir duyuru yapacaklardır.

  2-Bu nedenle kesinleşen üye listeleri beklenmeden işyerleri delege seçimleri için tarihler 23-26 Aralık 2016 tarihleri arasında belirlenecek ve işyerleri ilan panolarına asılacak veya üyelere imza karşılığı duyurulacaktır.

  3- İşyeri delege seçimleri 2 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır.

  4- İşyeri genel kurulu yani işyeri delege seçimleri SES Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinin 8/A maddesine göre yapılacaktır.
  ŞUBEYE BAĞLI İL VE İLÇE TEMSİLCİLİK GENEL KURULLARI:


  1. İl ve ilçe temsilcilik genel kurulları en geç 14 ya da 15 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Bu nedenle il ve ilçe temsilciliklerimiz ilk toplantı tarihi için 11 Ocak 2017 gününü belirtecek, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı tarihini 14 ya da 15 Ocak 2017 olarak belirtecektir. Bu durumda tüm il ve ilçe temsilcilikleri 14 ya da 15 Ocak 2017 tarihlerinde genel kurullarını yapmış olacaklardır.

  2. Seçim yönünden şubeye bağlı il temsilcilik yönetim kurulunca il valiliğine genel kurul için müracaat edilmez, seçim kuruluna başvurulmaz ve gazetelere ilan verilmez. Genel kurul duyurusu işyerlerinde yapılır. Ayrıca kişisel iletişim araçları kullanılabilir.

  3. Şubeye bağlı ilçe temsilcilik yönetim kurulunca ilçe kaymakamlığına genel kurul için başvurulmaz, seçim kuruluna müracaat edilmez ve gazeteye ilan verilmez. Genel kurul duyurusu işyerlerinde yapılır. Ayrıca kişisel iletişim araçları kullanılabilir.

  4. İl ve ilçe temsilcilik genel kurulları üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı temsilcilik yönetim ve üst kurullara seçileceklerin toplamından az olamaz.

  Şube genel kuruluna katılacak secim yönünden şubeye bağlı temsilciliğe düşen delegeler iş yerlerinden şube genel kurulu secim nispeti oranında seçilir. Seçilen bu delegeler temsilcilik genel kurul dolayımından geçirilir. İl temsilcilik genel kurullarında; 5 kişilik asil ve yedek temsilcilik yönetim kurulu, kendi üye sayıları oranında düşen üst kurul (genel merkez için ) delege adayları seçimle belirlenir. Ayrıca şube genel kuruluna katılacak ve işyerlerinden doğru seçilen delegeler ise temsilcilik genel kurul dolayımından geçirilir. Genel Merkez delege sayıları 26-29 Aralık 2016 tarihleri arasında bildirilecektir.

  1. İl temsilciliklerinden iş yerlerinden seçilerek gelen şube delegeleri, şube genel kurulunda, kendi temsilcilik genel kurullarında seçimle belirledikleri üst kurul delege adayları, şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için oy kullanırlar. Şubenin bulunduğu il ve diğer il temsilcilik üst kurul delegeleri için aday olunmaz ve oy kullanılmaz. Ayrıca il temsilcilik genel kurullarında seçilen üst kurul delegeleri dışında, şube genel kurullarında başka aday gösterilmeyecektir.

  2. İlçe temsilcilik genel kurullarında 5 kişilik asil ve yedek ilçe temsilcilik yönetim kurulu ve şube genel kurulu dolayımından geçecek üst kurul delegeleri seçilir.

  3. Temsilcilik yönetim ve üst kurul adaylıkları için üyeliği genel merkez tarafından onaylanmış olmak, geriye dönük aidat borcu bulunmamak yeterlidir.

  4. Seçilecek temsilcilik yönetim kurullarına Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetki verilecektir. Temsilcilik genel kurul gündemi ektedir. (EK 5 )  TEMSİLCİLİK GENEL KURULU’NDAN SONRA YAPILACAK İŞLER


  1. Seçilen temsilcilik yönetimi, kendi arasında görev dağılımı yaparak karar defterine işleyecek ve genel merkezden yetki belgesi isteyecektir. Yetki talebi ile birlikte Yönetim Kurulu Bilgi Formları doldurularak genel merkeze gönderilecektir.

  2. Temsilcilik genel kurulunun yapıldığı günden itibaren en geç 30 gün içinde temsilciliğin bulunduğu il veya ilçe Mülki İdare Amirine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir.

  Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyelerinin isim listesi ( yetki belgesiyle beraber yöneticilerin baba adı, doğum yeri ve tarihi, kamu görevlisi olduğuna dair belge, ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri adresleri ve yedeklerin isim listesi)


  1. Şube genel kuruluna katılacak secim yönünden şubeye bağlı temsilciliğe düşen delegeler iş yerlerinden şube genel kurulu secim nispeti oranında seçilecektir. Bu işyerinde yapılan seçim, seçim sonuç tutanağı ile birlikte şube yönetim kuruluna gönderilecektir, ayrıca bu işyerinden seçilen delegeler, temsilcilik genel kurul dolayımından geçirilecektir. Bu delegelerin ertesi gün adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi, yeri ile birlikte şubeye bildirilecektir.
  1. Şubeye bağlı il temsilcilik genel kurulunda seçilen üst kurul( genel merkez) delegeleri bağlı bulunduğu şubeye ve genel merkeze bildirilecektir.

  ŞUBE GENEL KURULLARI:


  1. Şube genel kurulları 19 Şubat 2017 tarihinde bitmiş olacaktır. Bu durumda şube genel kurulları 4-19 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir. Şube işyeri delege seçimleri 2 Ocak 2017 -10 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

  2. Şube genel kurulları: 600’e kadar üyesi olan şubelerde 1/5 oranında, 601-1000 üyesi olan şubelerde 1/7 oranında, 1001-2000 arası 1/8 oranında, 2001-3000 üyesi olan şubelerde 1/10 oranında, 3001 ve üstü 1/15 oranında delege sayısı ile toplanır. Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu asil üyeleri kendi genel kurullarına doğal delege olarak katılırlar.

  3. Seçim yönünden şubeye bağlı temsilcilikler de ki işyerleri de şubenin işyeridir. Her işyeri bir seçim bölgesidir. Bir delege seçecek kadar üyesi olmayan işyerleri birleştirilerek bir seçim bölgesi oluşturulur. Bunun yapılamadığı durumlarda en yakın işyerleri ile birleştirilir.

  4. Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantı gündemi, yer, gün ve saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının tarih, yer ve saati en az 16 gün önceden gazeteye ilan verilerek duyurulur (genel kurul 2. toplantı tarihinde yapılacak ise bu durumda valiliğe başvuru en az 24 gün önceden yapılmalıdır). Şube genel kurul çağrıları; bağlı il temsilciliği olmayan şubeler için yerel gazetede, bağlı il temsilciliği olan şubeler için ise ulusal gazetede VEYA SENDİKA RESMİ WEB SAYFASINDA ilan edilir. (Ek 4)

  5. Şube genel kurulları delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı ilan edilen ve bildirilen tarihte yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak katılan delege sayısı toplam delege sayısının 1/3’ünden az olamaz. (Teknik olarak ilk toplantı yeri şube/temsilcilik binası olarak bildirilebilir. Delegelere dönük asıl çağrının ikinci toplantıya dönük olarak yapılması -çoğunluk sorunu yaşanmaması açısından- önemlidir)

  6. Şube genel kuruluna katılacak delegeleri belirleyen listeler, toplantı yer, gün, saat ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair konuları belirten bir yazıyla birlikte ikişer nüsha olarak 16 gün önceden o yer seçim kuruluna ve mahalli mülki amirliğine verilir(genel kurul 2. toplantı tarihinde yapılacak ise bu durumda seçim kuruluna başvuru en az 24 gün önceden yapılmalıdır.)EK 1-2. Delege listesinde delegelerin adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri bildirilecektir.

  7. Seçim kurulu hakimi tarafından onaylanan delege listesi ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden itibaren 7 gün önce sendika şube binasında asılmak suretiyle ilan edilir. Bu husus bir yazı ile seçim kurulu başkanlığına bildirilir. ( EK 3) İlan süresi üç gündür. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar seçim kurulu tarafından incelenerek en geç 2 gün içinde karara bağlanır.

  8. Genel Kurul gündemi iki genel kurul arasındaki döneme ait faaliyet raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporu genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 gün önce gönderilir.

  9. Şube yönetim, denetleme, disiplin ve üst kurul adaylıkları için üyeliği genel merkez tarafından onaylanmış olmak, geriye dönük aidat borcu bulunmamak yeterlidir.

  ŞUBE GENEL KURULUNDAN SONRA YAPILACAK İŞLER
  Şube genel kurulunun yapıldığı günden itibaren en geç 30 gün içinde şubenin bulunduğu ilin valilik makamına yazı yazılarak aşağıdaki belgelerle birlikte gönderilecektir.

  1- Şube Genel Kurul Divan Tutanağı ( imzalı 2 nüsha, karar defteri sureti)

  2- Şube zorunlu organlarına (Yetki belgesiyle birlikte Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu) seçilen üyelerin isim listesi ( 2 nüsha) ( Bu listeye söz konusu organlara seçilenlerin adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, kamu görevlisi olduğuna dair belge, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri adresleri ve yedeklerin hangi organ yedeği olduğu yazılacaktır.) 30 günlük süre içinde bildirilmediği takdirde para cezası vardır.

  3- Seçim Kurulundan alınan mazbata Valiliğe ve Genel Merkeze gönderilecektir

  4- Yetki talebi ile birlikte Yönetim Kurulu Bilgi Formları doldurularak Genel Merkeze gönderilecektir.

  5- Genel Merkez Kongresine önerilmek üzere şube kongresinde kabul edilen önergeler genel merkeze gönderilecektir.
  ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERİN BULUNDURMASI GEREKEN DEFTERLER


  1. Genel Kurul Karar Defteri ( Şube) ( Genel Kurulda divan tarafından divan tutanakları yazılacaktır)

  2. Yönetim Kurulu Karar Defteri ( Şube/ temsilcilik)

  3. Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri ( Şube / Temsilcilik)

  4. İşletme defteri ( Şube / Temsilcilik) (Noter zorunluluğu yoktur)

  5. Denetleme Kurulu Karar Defteri ( Sadece Şube)

  6. Disiplin Kurulu Karar Defteri ( Sadece Şube)

  Defterler noter tasdikli olacaktır. ( Sendikalar vergiden muaf oldukları için bu durum notere bildirildiğinde ödenen ücret düşmektedir) Yeni göreve başlayan şube/temsilcilik yöneticileri adı geçen defterleri yasaya uygun biçimde kullanacaklardır. Daha önceden devam eden defterler varsa tekrar yeni defter düzenlenmesine gerek yoktur.
  ŞUBE/TEMSİLCİLİK GENEL KURULUNDAN SONRA MAL BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLER
  Tüzüğün 49. maddesine göre şube ve şubeye bağlı il temsilciliklerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde verecekleri yazılı mal bildirimi ile kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ait menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını beyan ederler. Beyanlar, Genel Merkeze gönderilir, Merkez Denetleme Kurulunca muhafaza edilir.

  ŞUBELER KULLANACAKTIR
  SAYI:201…/ .../.../201….

  KONU: Şube Olağan Genel Kurulu  SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

  ......................


  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ................ şubemizin ..... Olağan Genel Kurulu .../.../201… tarihinde ......................................... adresinde, saat ........’da yapılacaktır.

  1. toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2.toplantı .../.../201…. tarihinde .................................... adresinde, saat ......’da yapılacaktır.

  Olağan Genel Kurulumuza katılacak delegelere ait isim listesi ve gerekli evrak yazımız ekindedir.

  Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.


  ........................ ......................

  Şube Sekreteri Şube Başkanı  Ekler:

  1. Gündem (2 Adet)

  2. Delege Listesi (2 Adet)

  3. Tüzük (2 Adet)

  4. Sendikamız Seçim Yönetmeliği (2 Adet)


  NOT: Delege listesinde delegelerin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi yazılacaktır.

  EK –2-

  ŞUBELER KULLANACAKTIR
  SAYI:201…/ .../.../201…

  KONU: Şube Olağan Genel Kurulu


    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Şube, bağli temsiLCİLİk ve iLÇe temsiLCİLİk genel kurullarinda yapilacaklar

  Indir 472.77 Kb.