bilgiz.org

Spring 2007 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Kemal Gözler Ofis

 • Dersin Yapılacağı Sınıf
 • SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME
 • GEÇME NOTUNUN HESAPLANMASI Mid-Term
 • DERSLERE DEVAM ( ATTENDANCE )
 • DERSLERE KATILMA ( PARTICIPATION )
 • Universal Human Rights in Theory and Practice
 • İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ YARGI KARARLARI
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI • Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü41.37 Kb.

  Indir 41.37 Kb.


  Syllabus

  LAW 408: HUMAN RIGHTS

  (İNSAN HAKLARI)  Spring 2007


  Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Kemal Gözler

  Ofis: SOS 153

  Ofis Saatleri: Salı 11.00-12.00; Perşembe 15.30-16.30.

  E-mail: kgozler@ku.edu.tr

  Telefon: (0212) 338 1664

  Ders Saatleri: Salı 9.30-10.45; Perşembe 9.30-10.45

  Dersin Yapılacağı Sınıf: SOS Z 21

  Dersin Web Adresi: http://home.ku.edu.tr/~kgozler/law408.htm

  Dersin Eğitim Dili: Türkçe

  Dersin Kredisi: 3

  Dersin Ön Koşulu (Prerequisite): Yoktur.

  Dersi Alması Tavsiye Olunmayan Öğrenciler: 1. GPA’si 2’nin altında olan öğrencilerin bu dersi almaları tavsiye olunmaz. 2. Daha önce anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, medenî usûl hukuku ve ceza usûl hukuku derslerini alıp başarılı olmamış öğrencilerin bu dersi alması tavsiye olunmaz.
  DERSİN TANIMI

  Çeşitli kavramlar, insan haklarının tarihsel gelişimi, insan hakları teorileri, insan haklarının sınıflandırılması, insan haklarının sınırlandırılması, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması (özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi), çeşitli insan hakları.


  DERSİN AMACI

  Bu ders, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine, insan hakları teorisini ve insan haklarının korunmasının hukukî yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır.


  DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

  Dersler esas itibarıyla konunun öğretim üyesi tarafından anlatılması suretiyle, yani takrir metoduyla işlenir. Bununla birlikte yer yer işlenen konularla ilgili dava konusu olmuş örnek olaylar da incelenir ve tartışmaya açılır. Bu inceleme esas olarak öğretim üyesi tarafından yapılır. Ancak, her öğrenciden, insan haklarıyla ilgili dava konusu olmuş bir örnek olayı sunumu yapması da ayrıca istenir.


  ÖRNEK OLAY SUNUMLARI

  Dersi alan toplam öğrenci sayısı 15’i geçmediği takdirde, son yedi haftanın derslerinin son yarım saatleri öğrenciler tarafından yapılacak örnek olay sunumlarına ayrılır. Öğrenci sayısı 15’i geçerse, sunumlar için, sunumların gruplar şeklinde yapılması veya sunumlar için ek saatler ayarlanması gibi başka bir formül aranacaktır. Sunumlarda önceden konusunu seçen ve hazırlanan öğrenci, 15-20 dakika içinde olayı sunar. Bunu izleyen 10-15 dakikada da, öğretim üyesinin yönetimi altında, diğer öğrenciler ile sunan öğrenci arasında örnek olaydaki hukukî sorunlar hakkında tartışma yapılır. Sunulan olay ile ilgili son bir değerlendirme öğretim üyesi tarafından da yapılır. Örnek olay olarak, Türk mahkemeleri veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde dava konusu olmuş bir insan hakları olayı seçilebilir. Örneğin Orhan Pamuk davası, Hrant Dink davası, Elif Şafak davası gibi davalar örnek olay sunumu olarak hazırlanabilir. Her öğrenci ilk üç hafta içinde örnek olay olarak bir konu seçer ve öğretim üyesine bildirir. Sunumu yapacak öğrenciden, sunumdan en az birkaç gün önce, olayla ilgili mahkeme kararlarını (ve keza mevzuat hükümlerini) bulup, öğretim üyesine ve arkadaşlarına vermesi beklenir.


  SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

  Mid-term ve bir final sınavlarında sorulan soruların bazıları kısa cevaplı sorular, bazıları da essay tipi uzun cevap gerektiren sorulardır. Sınavlar da örnek olaylar üzerine dayalı problem tipi sorular da sorulur. Soruların bazıları ezber bilgiyi, bazıları akıl yürütmeyi, bazıları yorum yapmayı gerektirir. Sınavlarda, esas itibarıyla öğretim üyesinin derste anlattığı ve öğrencilerin tuttuğu notlardan soru çıkar. Final sınavında, sınıfta daha önce yapılan örnek olay sunumlarından birisiyle ilgili bir soru da sorulur. Bu sorunun cevaplanmasında, sunumu yapan öğrencinin verdiği bilgiler, sunumdan sonra yapılan tartışma ve öğretim üyesinin yaptığı son değerlendirmenin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla sınavlar bakımından sunumlar da dersin öğretim üyesi tarafından anlatılan kısmı kadar önemlidir. Öğretim üyesi sınavlarda insan haklarıyla ilgili kanun ve uluslararası sözleşme metinlerinin kullanılmasına izin verebilir. Bu durumda sınavda kullanılacak metinler notsuz, metin dışında başkaca yazısız olmalıdır. Ancak yazıların altları çizilmiş veya üstü boyanmış ve fıkralar, cümleler, ibareler numaralandırılmış olabilir.  GEÇME NOTUNUN HESAPLANMASI

  Mid-Term: 17 Nisan 2006 Salı, Saat 9.30-10.45: Ortalamaya Etkisi: % 30

  Derse Katılma (Participation): Ortalamaya Etkisi: % 10

  Örnek Olay Sunumu (Ödev – Assignment olarak): Ortalamaya Etkisi: % 20

  Final: Ortalamaya Etkisi: % 40
  MAZERET SINAVI (MAKE-UP) POLİTİKASI

  Mazeret sınavlarına girmek isteyen öğrencilere kuşkuyla bakılır ve bu öğrencilerin sağlık raporu gibi kabul edilmiş mazeretleri olsa bile sınavlar gönülsüzce yapılır. Mazeret sınavları sözlü olarak da yapılabilir.


  DERSLERE DEVAM (ATTENDANCE)

  Öğrencilerin bütün derslere devam etmesi hararetle tavsiye edilir. Ancak derslerde yoklama alınmaz ve öğrencilerin devamları KUAİS’e işlenmez. Bununla birlikte derse devam etmeyen öğrencinin yokluğu öğretim üyesi tarafından fark edilir. Derslere devam öğretim üyesinin genel takdiri ve patricipation notu üzerinde olumlu bir husustur.


  DERSLERE KATILMA (PARTICIPATION)

  Öğrencilerin gerek teorik derslere, gerekse örnek olay sunumlarına aktif olarak katılması beklenir. Her öğrencinin derslere ve özellikle örnek olay sunumlarından sonra tartışmalara katılımını değerlendirmek ve derslere ve tartışmalara katılımı teşvik etmek amacıyla, her öğrenciye dönem sonunda 100 üzerinden bir participation notu verilir. Bu not da geçme notunu % 10 oranında etkiler.


  DERS PLANI

  - Çeşitli kavramlar (özgürlük, hürriyet, hak, temel haklar, tamu hürriyetleri, vatandaşlık hakları, insan hakları vs.).

  - İnsan haklarının tarihsel gelişimi

  - İnsan hakları teorileri (tabiî hukuk vs. pozitivizm)

  - İnsan haklarının sınıflandırılması

  - İnsan haklarının sınırlandırılması

  - İnsan haklarının ulusal düzeyde korunması

  - İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunması

  - Birleşmiş Milletler Sistemi

  - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi

  - Çeşitli insan hakları (kişi dokunulmazlığı, kişi hürriyeti, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünceyi açıklama hürriyeti, basın hürriyeti, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hürriyeti, sendika hakkı, grev hakkı, sosyal güvenlik hakkı vs).
  DERSLE İLGİLİ KAYNAKLAR

  Derste takip edilen bir kitap olmayacaktır. Ders esas itibarıyla öğretim üyesi tarafından anlatılacak ve derste anlatılanlar öğrenciler tarafından not tutulacaktır. Aşağıda insan hakları alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak yazılmış başlıca kitapların bir listesi verilmiştir. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenciler, bu kitaplardan yararlanabilir.


  TÜRKÇE

  Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara, AÜHF Yayınları, Altıncı Baskı, 1981.

  İlhan F. Akın, Temel Hak ve Hürriyetler, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1971.

  Oktay Uygun, 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Temel Rejimi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1992.

  Şeref Ünal, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

  İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İstanbul, Afa Yayınları, 1993.

  Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, Savaş Yayınları, 1994.

  Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1982.

  Tekin Akıllıoğlu, İnsan Hakları, I: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, Ankara, AÜSBF İnsan Hakları Merkezî Yayınları, 1995.

  Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, BDS Yayını, 1990.

  Zafer Gören, Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, DEÜHF DSİ Yayınları, Üçüncü Baskı, 1995.

  Mustafa Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002.

  Münci Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1987.

  Mahmut Göçer, Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

  Ayhan Döner, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2003.

  Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem ve Oğuz Sancakdar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

  Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Ssteminde İnsan Haklarının korunması, Ankara, TBB Yayınları, 2004,

  Feyyaz Gölcüklü ve A. Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, 2002.

  Tekin Akıllıoğlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara, İmaj Yayınları, 2002.

  Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Ankara, Seçkin, 2004.

  Yasemin Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, Ankara, TODİE, 2004;
  İNGİLİZCE

  Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University, Press, 2003

  Micheline Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, University of California Press, 2004.

  The Philosophy of Human Rights (Paragon Issues in Philosophy), Paragon House Publishers, 2001.

  Thomas Buergenthal, Dinah Shelton, David P. Stewart, International Human Rights in a Nutshell, West Publishing Company; 3rd edition, 2002.

  Micheline Ishay, The Human Rights Reader, Routledge, 2 edition, 2007.

  Jack Donnelly, International Human Rights, Westview Press, 3rd edition, 2006.

  Mark w. Janis, Richard S. Kay ve Anthony Bradley, European Human Rights Law, Oxford, Oxford University Pres, 2’nci Baskı, 2000.


  FRANSIZCA

  Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, Presses Universitaires de France, 8e édition revue et augmentée, 2006.

  Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l'Homme, Paris, Dalloz-Sirey; 7e edition, 2005.

  Claude Leclercq, Libertés publiques, Paris, Litec, 5e edition, 2003.

  Jean Morange, Les libertés publiques, Paris, Presses Universitaires de France, 8e edition, 2007.

  Jean-Claude Colliard, Roseline Letteron, Libertés publiques, Paris, Dalloz-Sirey, 8e edition, 2005.

  Dominique Turpin, Libertés publiques, Paris, Seuil, 2004.

  Andre Pouille Jean Roche, Libertés publiques et droits de l'homme; Paris, Editions Dalloz – Sirey, 14e edition, 2002)


  İNSAN HAKLARI MEVZUATI

  İnsan haklarıyla ilgili mevzuata kazanci.com.tr’den ulaşabilir ve burada arama yapabilirsiniz.

  ( http://www.kazanci.com.tr/kho2/inshaklari/9-insHaklariIleIlgiliTurkHukukMevz.htm )

  İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ YARGI KARARLARI

  İnsan haklarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararlarına www.kazanci.com.tr’den ulaşabilir ve burada arama yapabilirsiniz.
  İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

  Bu sözleşmelerin listesine ve Türkçe tam metinlerine  http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/uluslarmetin.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
  AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

  Sözleşme metnine ve sözleşmeyle ilgili pek çok bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

  Avrupa Konseyi: http://www.avrupakonseyi.org.tr/

  Council of Europe: http://www.coe.int/

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme) (11 Nolu Protokol İle Değiştirilen  Metin): http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/ihs.htm ; http://www.yargitay.gov.tr/aihm/sozlesme.html

  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (European Court of Human Rights): http://www.echr.coe.int/ 

   

  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve bu kararlarda arama yapabilirsiniz:

  İngilizce veya Fransızca olarak:

  HUDOC: Human Rights Documentation (Database of the case-law of the supervisory organs of the European Convention on Human Rights)  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/default.htm HUDOC'ta Karar Arama: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

   

  Türkçe olarak:

  Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Bilgi Bankası: http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihmturkiye.htm

  (Yargı Mevzuatı Bülteninde [ http://www.edb.adalet.gov.tr/ymb.htm]Yayinlanan Kararlar):

  Yargıtay: http://www.yargitay.gov.tr/aihm/

  İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/

  Polis Akademisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi: http://www.pa.edu.tr/tr/baskanlik/index.php?sayfa=13&tur=2&id=1

  Kazanci: http://www.kazanci.com.tr/kho2/inshaklari/kararlar.htm  (Ucretli)  Insan Haklari Dernegi: http://www.ihd.org.tr/aihm/index1.html      Ana sayfa


  Spring 2007 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Kemal Gözler Ofis

  Indir 41.37 Kb.