bilgiz.org

Spor biLİmleri fakültesi Özel yetenek sinavi kilavuzu beden eğİTİMİ ve spor öĞretmenliĞİ BÖLÜMÜ antrenöRLÜk eğİTİMİ BÖLÜMÜ

 • 1-TEMEL İLKE VE KURALLAR
 • 3.1. Birinci Aşama Sınavı (Koordinasyon Sınavı)
 • SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI
 • 1.1. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları
 • 3.2. İkinci Aşama Sınavı (Branş Sınavı)
 • Branş Sınavı Puanı, bir adaya jüri üyelerinin, ilgili sınav için öngörülen tam puan (100) üzerinden verdiği puanların ortalamasıdır. • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü153.32 Kb.

  Indir 153.32 Kb.

  T.C.

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

  ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


  2017

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (SBF)

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

  ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI
  İÇİNDEKİLER

  1-TEMEL İLKE VE KURALLAR

  1.1. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları


  1.2. Sağlık Raporu

  1.3. Milli Sporcular

  1.4. Milli Engelli Sporcular

  2-GENEL BİLGİLER


  2.1. Ön Kayıt Tarihleri

  2.2.Ön Kayıt Kesinleştirme Tarihleri

  2.3. Sınav Tarihleri

  2.4. Sınav Yerleri

  3-SINAVIN UYGULANMASI

  3.1. Birinci Aşama Sınavı (Koordinasyon Sınavı)


  3.1.1. Koordinasyon Parkuru

  3.1.2. Koordinasyon Parkuru Yerleşim Planı

  3.2. İkinci Aşama Sınavı (Branş Sınavı)
  4-DEĞERLENDİRME


  4.1. Koordinasyon Sınavı Puanları

  4.2. Branş Sınavı Puanları

  4.3. YGS Puanı

  4.4. Orta Öğretim Başarı Puanı


  5-YERLEŞTİRME  TABLOLAR

  Tablo 1: Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın (ÖYSP) Programlara Göre Dağılımı

  Tablo 2: Koordinasyon Sınavı Puanlama Tablosu

  Tablo 3: Spor Branşı Sınavı Seçmeli Branşlar ve Sınav Başlangıç Saatleri

  Tablo 4: Spor Bilimleri Fakültesi İçin Alandan Kabul Edilecek Ortaöğretim Alan ve Kodları
  LİSTELER

  Liste 1: Olimpiyat Oyunları Programında Yer Alan Yaz ve Kış Olimpik Spor Dalları

  Liste 2: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tarafından Tanınan Olimpik Olmayan Spor Dalları
  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI
  1-TEMEL İLKE VE KURALLAR

  2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı için Üniversitemiz, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitim Bölümleri Özel Yetenek Sınavıyla alınacak Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavları ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu İNTERNET üzerinden takip ediniz.


  Sınava katılacak adaylar iki (2) tercih yapabileceklerdir.
  Sınavlar 18 Temmuz 2017 tarihinde, Hentbol Salonu’nda Koordinasyon Sınavı ile başlayacaktır. Sınavlar, aday sayısına bağlı olarak devam eden günlerde de yapılabilecektir.
  Adayların Koordinasyon Sınavı’na gireceği tarih, sınav yeri ve saati www.gazi.edu.tr adresinde 14 Temmuz 2017 günü ilan edilecektir. Adaylar, bu Kılavuzda ilan edilen tarih, gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Aksi takdirde haklarını kaybedecektir. Mazeretler geçerli değildir.
  Adaylar sınav süresince Onaylanmış Başvuru Formu ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.

  1.1. Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları


  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programlarına alınacak öğrenciler, iki aşamalı özel yetenek sınavı ile belirlenecektir.
  1.Aşama Koordinasyon Sınavı “eleme” sınavıdır. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere, Koordinasyon Sınavı’na katılan ve puanı oluşan adaylar, önce Koordinasyon Sınavı’ndan elde ettikleri puana göre, sonra aynı puana sahip adaylar kendi içinde YGS puanlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak ve Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek sayı kadar aday Branş Sınavı’na girmeye hak kazanacaktır. Milli sporcular da Koordinasyon Sınavı’na katılacaklar, ancak Milli Sporcular bu aşamada elenmeyeceklerdir.
  Branş Sınavı’na girmeye hak kazanan adayların listesi, Koordinasyon Sınavı’na giren tüm adayların sınavlarını tamamladıkları gün, www.gazi.edu.tr ağ adresinden ilan edilecektir.

  Tablo 1: Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın (ÖYSP) Programlara Göre Dağılımı

  Bölümler

  1. Aşama

  Koordinasyon

  (%)

  2. Aşama

  Spor Branşı

  (%)

  TOPLAM

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  50

  50

  100

  Antrenörlük Eğitimi

  30

  70

  100  1.2. Sağlık Raporu

  Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden alacakları "Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılmaz. Adayların, bedensel (kamburluk v.s.) veya konuşma (kekemelik v.s.) gibi, Spor Bilimleri Fakültesi öğretimini aksatabilecek engellere sahip olduğunun tespit edilmesi halinde ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporuyla bu engelleri belgelenenler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecektir.


  1.3. Milli Sporcular

  Sınava katılmak isteyen Millî Sporcuların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak alacakları Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeyi başvuru sırasında ibraz etmeyen adayların ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılmaz. Üniversite Sporları Federasyonlarının verecekleri Millîlik Belgesi de geçerlidir. Millî sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir.


  1.4. Milli Engelli Sporcular

  Milli Engelli sporcular sadece Antrenörlük Bölümüne alınacak olup kontenjanı bir (1) kadın bir (1) erkek olmak üzere toplam iki (2)’dir. Sınava yalnızca bedensel engelli adaylar başvuru yapabilir. İşitme, görme ve zihinsel yetersizliği olan adayların başvuruları kabul edilmez. Adaylar, internet üzerinden başvuruda bulunacaklar, ancak ön kayıt kesinleştirme işlemi sırasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili raporlarını görevliye teslim edeceklerdir.


  Son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engellilik raporunu teslim etmeleri kaydıyla bedensel engelli adayların YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzeri olması gerekmektedir. Bedensel engelli adayların puanı, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan yani ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan hesaplanacaktır.
  Adayların, sınava gelirken Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri getirmeleri, sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir. Mili sporculuk sınav sırasında resmi olarak belgelenemediği takdirde sportif başarı dikkate alınmaz ve puanlanmaz.
  Bedensel engelli adayların sınavlarında; Milli sporculuk, uluslararası başarı, ulusal başarı, yetersizlikten etkilenme derecesine göre antrenörlük eğitimi programına yatkınlık ve iletişim/algı/kendini ifade edebilme yeteneği puanlanacaktır.


  2-GENEL BİLGİLER  2.1. Ön Kayıt Tarihleri: 5-11 Temmuz 2017 (internet üzerinden)
  2.2.Ön Kayıt Kesinleştirme Tarihleri: 5-11 Temmuz 2017 (Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda, saat 17:30’a kadar şahsen yapılacaktır.)
  2.3. Sınav Tarihleri

  Sınavlar 18 Temmuz 2017 tarihinde, Koordinasyon Sınavı ile başlayacaktır.


  2.4. Sınav Yerleri

  1. Aşama (Koordinasyon) Sınavı: 14 Temmuz 2017 günü Üniversitemiz internet sayfasında (www.gazi.edu.tr) ve Fakültemiz internet sayfasında (http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/) adayların sınav tarihi, saati ve yeri ilan edilecektir.
  2. Aşama (Branş) Sınavları: Gazi Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu 1 (Yüzme havuzu yanı), SBF Spor Salonları, Şehit Muhammed Yalçın Spor Tesisleri (Rektörlük yapay zeminli çim saha) ve Selim Sırrı Tarcan (Rektörlük içi) Spor Salonlarında yapılacaktır. Sınav tarihleri için bakınız Tablo 3!

  3-SINAVIN UYGULANMASI

  3.1. Birinci Aşama Sınavı (Koordinasyon Sınavı)


  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinden bir veya iki bölüm tercih eden adaylar kendileri için belirlenen ve ilan edilen tarihte Koordinasyon Sınavı’na girmek üzere sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır.

  3.1.1. Koordinasyon Parkuru
  1.İstasyon: Öne takla
  2.İstasyon: Aday 50 cm yükseklikteki denge tahtası üzerinde sondaki işaretli alana kadar yürür / koşar. Denge tahtası sonundaki işaretli alana basmadan veya geçmeden tahtadan inen veya düşen aday kaldığı yerden geri çıkarak devam eder.
  3. İstasyon: Kadınlar için 60 cm, erkekler için 80 cm yüksekliğindeki ve koşu yönüne paralel olan engelin önce üzerinden sıçranır, daha sonra altından geçilip 8 hareketini bitirerek istasyon tamamlanır.
  4. İstasyon: Aday farklı 2m, 4m, 6m ve 8m aralıklarla koyulan huniler arasında Yoyo koşusu yapar. Aday ilk huniden başlamak kaydıyla her huniye eli ile dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen aday geri çevrilir ve huniye dokunması sağlanır.
  5. İstasyon: Kasa içindeki sağlık toplarını birer birer diğer kasaya taşınır. Topların taşınmasında belli bir sıra yoktur. Taşınan toplar mutlaka kasaya konmalıdır. Aksi takdirde aday topu koyması için geri çevrilir. Kasanın içine koyulan fakat zıplayıp dışarı çıkan top kasa içine koyulmuş sayılır. Kasanın kenarlarına çarpıp dışarı çıkan top mutlaka alınıp kasa içine konulmalıdır.
  6. İstasyon: Kasa içinden alınan hentbol topu erkekler için 3 m, kadınlar için 2.5 m yükseklikteki filenin önce sağ tarafından sağ elle atılarak üzerinden geçirilir ve diğer taraftan tutulur, daha sonra sol taraftan sol elle atılan hentbol topu diğer taraftan tutulur. Bu hareket her yön için 2 kez ( toplam 4 kez ) yapılır. Topun file üzerinden geçmesi zorunludur.
  7. İstasyon: 40 cm yüksekliğindeki banktan beş kez çift ayak sıçrama yapılır. Her eksik sıçrayan aday geri çevrilerek eksik sıçraması tamamlatılır.
  8. İstasyon: Lastiklerinin içine tek ayakla basarak koşu
  9. İstasyon: Slalom koşusu. Aday 5 adet dikmenin arasından slalom koşusu yapar. Koşu sırasında dikmeleri deviren veya düzeni bozacak şekilde yerinden oynatan aday dönerek o slalomu tekrar geçer. Slalom istasyonunu tamamlayan aday koşu yaparak parkuru tamamlar.


  3.1.2. Koordinasyon Parkuru Yerleşim Planı

  Koordinasyon Parkuru
  Önemli Uyarı


  • İstasyon atlayan aday,

  • Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan aday,

  • Sınav parkurunda bulunan herhangi bir istasyona (cihaz yâda alete) kasıtlı olarak zarar verip sınavın gecikmesine yol açan aday,

  • Bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı durduramayan aday


  diskalifiye edilir. Diskalifiye edilen aday değerlendirme dışı tutulacaktır.
  Yukarıda sıralanan uyarılar dışındaki konularda (diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi) karar verme yetkisi Sınav Komisyonuna aittir.

  Tablo 2: Koordinasyon Sınavı Puanlama Tablosu

  ERKEKLER

  KADINLAR

  DERECE (Sn)

  PUAN

  DERECE(Sn)

  PUAN
  50,0

  20
  55,0

  20

  50,1

  50,6

  19

  55,1

  55,6

  19

  50,7

  51,2

  18

  55,7

  56,2

  18

  51,3

  51,8

  17

  56,3

  56,8

  17

  51,9

  52,4

  16

  56,9

  57,4

  16

  52,5

  53,0

  15

  57,5

  58,0

  15

  53,1

  53,6

  14

  58,1

  58,6

  14

  53,7

  54,2

  13

  58,7

  59,2

  13

  54,3

  54,8

  12

  59,3

  59,8

  12

  54,9

  55,4

  11

  59,9

  60,4

  11

  55,5

  56,0

  10

  60,5

  61,0

  10

  56,1

  56,6

  9

  61,1

  61,6

  9

  56,7

  57,2

  8

  61,7

  62,2

  8

  57,3

  57,8

  7

  62,3

  62,8

  7

  57,9

  58,4

  6

  62,9

  63,4

  6

  58,5

  59,0

  5

  63,5

  64,0

  5

  59,1

  59,6

  4

  64,1

  64,6

  4

  59,7

  60,2

  3

  64,7

  65,2

  3

  60,3

  60,8

  2

  65,3

  65,8

  2

  60,9

  65,0

  1

  65,9

  70,0

  1

  65,1
  0

  70,1
  0


  Sınav sıralaması bilgisayar programına bağlı olarak düzenlendiği için, sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday sınava alınmayacaktır. Sınava girmeyen veya diskalifiye edilen adayın yerleştirme puanı (YP) hesaplanmayacaktır.

  3.2. İkinci Aşama Sınavı (Branş Sınavı)


  Koordinasyon Sınavı’na katılan ve Branş Sınavı’na girmeye hak kazanan aday, başvuru sırasında belirlediği branştan sınava girecektir. İkinci aşamada Branş Sınavı’na girmeye hak kazanan adaylar, Tablo 3’te belirtilen program dâhilinde belirtilen yer ve zamanda Branş Sınavı yerinde hazır bulunacaktır.
  Başvuru sırasında belirlenen ve kodlanan branştan sınava girmek zorunludur. Sınav sırasında branş değiştirilemez.
  Tablo 3: Spor Branşı Sınavı Seçmeli Branşlar ve Sınav Başlangıç Saatleri

  Sınav Tarihi

  Sınav Salonu

  Sınav Branşı

  Saat

  18 Temmuz 2017

  ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU 1 (GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÜZME HAVUZU YANI)

  Koordinasyon Sınavı

  9.00

  Branş Sınavı’nın yapılacağı tarihler, 14 Temmuz 2017 günü www.gazi.edu.tr ve (http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/) ağ adreslerinde ilan edilecektir.

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR SALONLARI (BADMİNTON SALONU)

  Masa Tenisi

  9.00

  Badminton

  10.00

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR SALONLARI (GÜREŞ SALONU)

  Güreş

  11.00

  Judo

  13.30

  Taekwondo

  14.30

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR SALONLARI (CİMNASTİK SALONU)

  Cimnastik

  16.00

  Branş Sınavı’nın yapılacağı tarihler, 14 Temmuz 2017 günü www.gazi.edu.tr ve (http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/) ağ adreslerinde ilan edilecektir.

  ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU 1 (GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÜZME HAVUZU YANI)

  Basketbol

  9.00

  Hentbol

  10.30

  Halk Oyunları

  13.30

  Diğer Olimpik ve Olimpik Olmayan Spor Branşları

  16.30

  Branş Sınavı’nın yapılacağı tarihler, 14 Temmuz 2017 günü www.gazi.edu.tr ve (http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/) ağ adreslerinde ilan edilecektir.

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÜZME HAVUZU

  Yüzme

  9.00

  Branş Sınavı’nın yapılacağı tarihler, 14 Temmuz 2017 günü www.gazi.edu.tr ve (http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/) ağ adreslerinde ilan edilecektir.

  TENİS KORTU

  Tenis

  9.00

  SELİM SIRRI TARCAN SPOR SALONU

  Milli Engelliler

  11.00

  Voleybol

  13.30

  Branş Sınavı’nın yapılacağı tarihler, 14 Temmuz 2017 günü www.gazi.edu.tr ve (http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/) ağ adreslerinde ilan edilecektir.

  MUHAMMED YALÇIN SPOR TESİSLERİ

  Atletizm

  9.00

  Futbol

  9.00


  • Aday, yukarıda belirtilen olimpik spor dallarından, başvuru sırasında kodladığı spor branşının uygulamalı sınavına girecektir.
  • Adaylar girecekleri spor branşıyla ilgili, varsa uluslararası derece belgelerini (ilgili federasyon onaylı) jüri üyelerine ibraz edeceklerdir.
  • Millî Sporcu olan adaylar Branş Sınavı’nda ilgili federasyon ve GSGM onaylı millîlik belgelerini sınav komisyonuna sunmak zorundadırlar. İlgili Federasyon ve GSGM Millî Sporcu Belgesi verilmesi Hakkındaki Yönetmelik’e uygun biçimde düzenlenmiş (A Millî, Ümit Millî, Genç Millî ve Yıldız, Üniversite millî) Millîlik Belgesi bulunan adaylar, Branş Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.


  Sırası geldiğinde Tablo 3’te belirtilen yer ve zamanda sınav yerinde bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacak Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanmayacaktır.

  4-DEĞERLENDİRME  4.1. Koordinasyon Sınavı Puanları

  Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere; adayların koştukları sürelerin karşılığı olan puanlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav ağırlığı 100 (yüz) tam puan üzerinden 20’dir (Tablo 3). Yerleştirme puanının hesaplanmasında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için adayın koordinasyon sınavından aldığı puanın iki buçuk katı, Antrenörlük Eğitimi bölümü için ise adayın koordinasyon sınavından aldığı puanın bir buçuk katı kullanılacaktır.
  4.2. Branş Sınavı Puanları

  Branş Sınavı Puanı, bir adaya jüri üyelerinin, ilgili sınav için öngörülen tam puan (100) üzerinden verdiği puanların ortalamasıdır.


  4.3. YGS Puanı

  Adayın 2017 yılı YGS puan türlerinden en yüksek olan puanı YGS puanı olarak işlem görecektir.


  4.4. Orta Öğretim Başarı Puanı

  Özel Yetenek Sınavına giren adayların ÖSYM tarafından yayınlanmış ortaöğretim başarı puanları (OBP) dikkate alınacaktır.  5-YERLEŞTİRME

  Yerleştirme işlemi, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve kontenjanlara göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:


  a)Tercihlerinde bir programa yer vermiş adaylar arasından, kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleşecektir. Yerleştirme puanına göre yapılacak yerleştirme işleminde YP’si yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
  b) Bir adayın YP’si ne denli yüksek olursa olsun; yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın YP’siyle girebildiği en üst tercihidir.
  Yukarıda bahsedilen hususlar bir örnekle açıklanacak olursa;

  Değerlendirme aşamasında öğrencinin durumu:

  TERCİH

  BÖLÜM

  YERLEŞTİRME PUANI

  SIRALAMA

  1

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  185.0

  13.yedek

  2

  Antrenörlük Eğitimi

  182.8

  1.Yedek  Yerleştirme aşamasındaki durum:

  TERCİH

  BÖLÜM

  YERLEŞTİRME PUANI

  SIRALAMA

  1

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  185.0

  13.yedek

  2

  Antrenörlük Eğitimi

  182.8

  Kazanamadı

  Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere yerleştirme esaslarına göre öğrenci birinci tercihi olan programa 13. yedek olarak yerleştirilecektir (Asıl adayların kayıtlarından sonra kontenjan dâhilinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır).

  Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak daha sonra da her aday için ÖYSP standart puanı ve Yerleştirme Puanı (YP) Temel Kılavuz’da yer alan formüllerle hesaplanacaktır.
  YP'lerin eşit olması durumunda YGS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Asil listelerde ismi bulunup belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder.
  Asil listelerde ismi bulunup belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder. Yerlerine, yedek listeden puan olarak en üst sıradan başlayarak yedek adaylar alınır. Bu nedenle yedek adayların Spor Bilimleri Fakültesi ilan tabloları ile http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/ ağ adresini bireysel olarak takip etmeleri faydalarına olacaktır.
  Millî Sporcular, önce genel kontenjandan, sonra milli sporcu kontenjanından yararlandırılırlar.
  Liste 1: Olimpiyat Oyunları Programında Yer Alan Yaz ve Kış Olimpik Spor Dalları

  Atıcılık Buz Hokeyi Hokey Okçuluk

  Atletizm Buz Pateni Hentbol Rugby

  Badminton Cimnastik Judo Su Sporları

  Basketbol Curling Kano Taekwondo

  Biatlon Eskrim Kayak Tenis

  Binicilik Futbol Kürek Triatlon

  Bisiklet Güreş Luge Kızak Voleybol

  Bob Kızak Golf Masa Tenisi Yelken

  Boks Halter Modern Pentatlon Yüzme


  Liste 2: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tarafından Tanınan Olimpik Olmayan Spor Dalları

  Amerikan Futbolu Flying Disc Polo

  Bandy Hava Sporları Powerboating

  Basque Pelota Karate Raketball

  Beyzbol/Softbol Kaykay (Skateboarding) Satranç

  Bilardo Korfball Sörf (Surfing)

  Briç Kriket Spor Tırmanışı (Sport Climbing)

  Boules Motorsiklet Sporları Su Kayağı ve Wakeboard

  Bowling Muaythai Sualtı Sporları

  Cankurtarma Netball Sumo

  Dağ Kayağı Oriyantring (Yön Bulma) Squash

  Dağcılık ve Tırmanış Otomobil Sporları Tug of War

  Dans Sporları Paten Sporları Wushu

  Floorball
  Tablo 4: Spor Bilimleri Fakültesi İçin Alandan Kabul Edilecek Ortaöğretim Alan ve Kodları

  ALAN KODU

  ALAN ADI

  DAL KODU- DAL ADI

  6049

  Spor (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

  (-) Dalı Yok

  (1) Spor Tesisi İşletmeciliği  6309

  Spor (Genel Lise)


  ÖNEMLİ UYARI


  2017 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız her şeyden önce bu Kılavuz’da belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle elinizdeki Kılavuz’u dikkatle okuyunuz, Başvuru Formu’nu doğru olarak doldurunuz ve diğer talimatlara harfiyen uyunuz.
  Kılavuz’un içeriğinde bir değişiklik olması halinde, güncellenmiş Kılavuz sınav öncesi ağ adresinden yayınlanacağı için Üniversitenin www.gazi.edu.tr ve Spor Bilimleri Fakültesinin http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/ ağ adreslerini takipte kalmanız ve gerekli durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılacağından kayıt sırasında belirttiğiniz mobil telefonu ulaşılır durumda tutmanız menfaatinize olacaktır.


      Ana sayfa


  Spor biLİmleri fakültesi Özel yetenek sinavi kilavuzu beden eğİTİMİ ve spor öĞretmenliĞİ BÖLÜMÜ antrenöRLÜk eğİTİMİ BÖLÜMÜ

  Indir 153.32 Kb.