bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Diğer bir Taraf Devletin limanına girmeye niyetlenen gemiler
 • Ek Koşullar
 • Tarafsız gemiler ve Anlaşma ölçülerinin altındaki gemiler • Sayfa8/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

  Gemilerin Limanda Kontrolü

  4.36 Gemiyi tutuklanmaya kadar götüren uyumsuzluğun, arızalı bir cihaz veya hatalı dökümantasyon nedeni ile oluştuğu ve uyumsuzluğun denetleme limanında düzeltilemediği durumlarda, Taraf Devlet; Liman Devletleri ve İdare ya da Kaptan arasında, üzerinde anlaşılmış koşulların yerine getirilmesinin sağlanması koşuluyla, geminin diğer bir limana seyirine izin verebilir.  Diğer bir Taraf Devletin limanına girmeye niyetlenen gemiler

  4.37 Kural XI-2/9.2.1, Taraf Devletin bir geminin limana giriş koşulu olarak isteyebileceği bilgilerin listesini verir. Listedeki bilgilerden bir tanesi, geminin en son ziyaret ettiği 10 liman tesisinde aldığı herhangi özel veya ek önlemlerin teyididir. Örnekler aşağıdakileri içerebilir:


  .1 Taraf Devlet olmayan bir devletin yetki alanı içindeki bir liman tesisini ziyaret sırasında; özellikle normalde Taraf Devletlerin yetki alanları içindeki limanlar tarafından sağlanan, önlemlerin alındığına dair kayıtlar; ve
  .2 liman tesisleri veya diğer gemiler ile yapılan Güvenlik Deklarasyonları.
  4.38 Limana giriş koşulu olarak istenebilecek listedeki diğer bilgi de, son 10 liman tesisini ziyaret süresi içinde yerine getirilen gemiden gemiye faaliyetler esnasında, uygun gemi güvenlik işlemlerinin uygulandığına dair teyittir. Normalde, Liman Tesisi Güvenlik Planının kapsamında bulunan; pilotların, gümrük ve göçmen bürosu memurlarının, resmi güvenlik görevlilerinin, yakıt, yük ve erzak yüklemesi, gemideki çöplerin tahliyesi gibi liman tesislerinde yapılan işlemler ile ilgili raporlara ihtiyaç olmayacaktır. Verilebilecek bilgilerle ilgili örnekler aşağıdakileri içerir:
  .1 Taraf Devlet olmayan bir devletin bayrağını taşıyan bir gemi ile, gemiden gemiye yapılan faaliyetler içerisinde yer alındığında; özellikle, normalde Taraf Devletlerin bayrağını taşıyan gemiler tarafından sağlanan, önlemlerin kayıtları;
  .2 bir Taraf Devlet bayrağını taşıyan ama başka hükümler altında düzenlenen herhangi bir güvenlik sertifikasının kopyası bulunması gibi nedenler ile, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 hükümlerine tabi olmayan bir gemi ile, gemiden gemiye yapılan faaliyetler sırasında alınan önlemlerin kayıtları; ve
  .3 denizde kurtarılan personel veya yüklerin gemide olduğu durumlarda; kurtarılanların güvenlik statüsünü oluşturmak için gemi adına yapılan kontrollerin sonuçları ve bilindiği zaman bunların kimlikleri de dahil olmak üzere, bu personel ve yüklerle ilgili tüm bilinen bilgiler. Kod bölüm A veya bölüm XI-2’nin; denizde tehlikede bulunanların güvenli bir yere teslim edilmesini geciktirmek veya önlemek gibi bir niyeti yoktur. Kod bölüm A ve bölüm XI-2’nin tek amacı, Devletlere, güvenlik bütünlüklerini muhafaza edebilmeleri için, yeteri kadar uygun bilgi sağlamaktır.
  4.39 Kişilerin, liman tesislerinin, gemilerin ve diğer mülkiyetlerin güvenliklerini sağlamak üzere, limana giriş koşulu olarak istenebilecek, güvenlikle ilgili diğer pratik bilgilere örnekler aşağıdadır:
  .1 Sürekli Özet Kayıtlardaki bilgiler;
  .2 raporun hazırlandığı zamanda geminin bulunduğu yer;
  .3 geminin, limana tahmini varış zamanı;
  .4 personel listesi;
  .5 gemide bulunan yükün genel tanımı;
  .6 yolcu listesi ve
  .7 kural XI-2/5 uyarınca taşınması gerekli bilgi;
  4.40 Kural XI-2/9.2.5, bir geminin kaptanına, kıyı veya liman Devletinin Kural XI-2/9.2 uyarınca güvenlik önlemlerini uygulamaya koyacağı bildirildiğinde, geminin limana giriş niyetinden vazgeçme izni vermektedir. Eğer kaptan bu niyetinden vazgeçerse, kural XI-2/9 uygulanmaz ve bundan sonra atılacak adımlar, uluslararası hukuka dayalı ve onunla tutarlı olmak zorundadır.

  Ek Koşullar

  4.41 Bir geminin, bir limana girişinin reddedildiği veya bir limandan çıkarıldığı bütün durumlarda, bilinen tüm gerçekler ilgili Devletlerin otoritelerine bildirilmeldir. Bu bildirim, bilindiğinde, aşağıdakileri içerecektir:


  .1 geminin ismi, bayrağı, Gemi Kimlik Numarası, çağrı işareti, tipi ve yükü;
  .2 limana girişin reddedilmesi veya, liman veya liman bölgesinden çıkarılmasının nedeni;
  .3 eğer ilgili ise, herhangi bir güvenlik uygunsuzluğunun yapısı;
  .4 eğer ilgili ise, gemiye sefer için kabul ettirilen koşulları da içeren, herhangi bir uygunsuzluğun giderilmesi için yapılan girişimlerin detayları;
  .5 daha önce uğranılan liman(lar) ve bildirilen sonraki uğrama limanı;
  .6 kalkış zamanı ve o limanlara muhtemel varış zamanı;
  .7 gemiye verilen herhangi bir talimat, örneğin, rotasını bildirme;
  .8 geminin mevcut durumda işletildiği güvenlik seviyesi ile ilgili mevcut bilgi;
  .9 liman Devletinin İdare ile yapmış olduğu herhangi bir iletişime ait bilgi;
  .10 daha fazla bilgi elde etmek için rapor hazırlayan liman Devleti dahilindeki irtibat noktası;
  .11 personel listesi; ve
  .12 ilgili diğer bilgiler.
  4.42 İrtitibat kurulacak ilgili Devletler, geminin bir sonraki limanı için kullanacağı rotası üzerinde bulunan ve özellikle karasularından geçmeye niyetlendiği kıyı Devletlerini içerecektir. Diğer ilgili Devletler, daha önceki uğrak limanları olabilir; böylece, daha fazla bilgi elde edilebilir ve önceki limanlardaki güvenlik konuları çözülebilir.
  4.43 Kontrol ve uygunluk önlemlerinin tatbikinde, tam yetkili görevliler yüklenen önlem veya adımların uygun olmasını sağlamalıdır. Bu tür önlem ve adımlar mantıklı olmalı ve uygunsuzluğun giderilmesi veya azaltılması için gereken en az zorluğu ve süreci içermelidir.

  4.44 Kural XI-2/9.3.5.1’deki “erteleme” ifadesi; bu kural uyarınca alınan önlemlerin devamı olarak, geminin limana girişi haksız yere reddedildiğinde veya limandan haksız yere çıkarıldığı durumlar ile de ilgilidir.  Tarafsız gemiler ve Anlaşma ölçülerinin altındaki gemiler

  4.45 Anlaşmaya ve 1988 SOLAS Protokolü’ne* taraf olmayan bir ülkenin bayrağını taşıyan gemilere karşı, Taraf Devletler daha uygun hareketlerde bulunmayacaktır. Buna göre, Kural XI-2/9 ve Kod’un bu bölümünde verilen klavuz gerekleri, o gemilere uygulanacaktır.


  4.46 Anlaşma ölçülerinin altındaki gemiler, Devletlerin güvenliği muhafaza etmek için uyguladığı önlemlere tabidir. Bu tür önlemler, bölüm XI-2 ve Kod’un bu bölümünde verilen klavuza gereken önem gösterilerek, alınacaktır.

  5 Güvenlik Deklarasyonu

  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.